พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ1160
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร1864
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 453
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างโรงเรียนบนดอย198
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล448
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บวชพระเณรชาวเขา714
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*วัดบูรณพุทธ393
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ586
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานทั่วหล้า407
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานวัดถ้ำผาขาว161
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*))เกิดสติทั่วหล้า((95
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม สวนป่าบูรณพุทธ440