พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2564เปิดรับเจ้าภาพ*กองทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิต1550
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*หาชุดหมีให้พี่หมอ2040
ปี 2564เปิดรับเจ้าภาพ*สุขาลัย97
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*ถวายพระไตรปิฎก494
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*))เสียงสติ((248
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานทั่วหล้า1250
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ676
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บวชพระเณรชาวเขา835
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล2398
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างโรงเรียนบนดอย346
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 956
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร2071
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ3468
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม สวนป่าบูรณพุทธ440
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วพระประธานวัดถ้ำผาขาว227
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้ววัดบูรณพุทธ434
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578