พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ1987
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร1914
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 652
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างโรงเรียนบนดอย251
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล953
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บวชพระเณรชาวเขา770
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*วัดบูรณพุทธ421
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ628
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานทั่วหล้า848
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานวัดถ้ำผาขาว211
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*))เสียงสติ((159
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างพระไตรปิฎก251
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*หาชุดหมีให้พี่หมอ1484
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม สวนป่าบูรณพุทธ440