พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2564เปิดรับเจ้าภาพ*กองทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิต2030
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*หาชุดหมีให้พี่หมอ2055
ปี 2564เปิดรับเจ้าภาพ*สุขาลัย221
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*ถวายพระไตรปิฎก809
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*))เสียงสติ((308
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานทั่วหล้า1712
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ754
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บวชพระเณรชาวเขา924
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล3599
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างโรงเรียนบนดอย416
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 1118
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร2131
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ4380
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม สวนป่าบูรณพุทธ440
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วพระประธานวัดถ้ำผาขาว227
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้ววัดบูรณพุทธ434
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578