พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ1715
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร1899
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 517
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างโรงเรียนบนดอย234
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล745
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บวชพระเณรชาวเขา751
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*วัดบูรณพุทธ412
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ614
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานทั่วหล้า625
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานวัดถ้ำผาขาว185
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*))เสียงสติ((141
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างพระไตรปิฎก104
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*หาชุดหมีให้พี่หมอ1473
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม สวนป่าบูรณพุทธ440