พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ1022
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร1856
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 415
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างโรงเรียนบนดอย162
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล374
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บวชพระเณรชาวเขา690
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*วัดบูรณพุทธ385
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ584
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานทั่วหล้า377
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานวัดถ้ำผาขาว153
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*))เกิดสติทั่วหล้า((70
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม สวนป่าบูรณพุทธ440