พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ1602
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร1894
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 490
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างโรงเรียนบนดอย226
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล734
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บวชพระเณรชาวเขา742
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*วัดบูรณพุทธ409
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ607
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานทั่วหล้า565
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานวัดถ้ำผาขาว184
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*))เกิดสติทั่วหล้า((132
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างพระไตรปิฎก99
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*หาชุดหมีให้พี่หมอ1469
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม สวนป่าบูรณพุทธ440