พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ768
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร1841
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 270
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างโรงเรียนบนดอย145
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล271
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บวชพระเณรชาวเขา644
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*วัดบูรณพุทธ367
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ574
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานทั่วหล้า340
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานวัดถ้ำผาขาว139
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*))เสียงสติ((33
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม สวนป่าบูรณพุทธ440