พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ1865
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร1907
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 627
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างโรงเรียนบนดอย247
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล871
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บวชพระเณรชาวเขา764
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*วัดบูรณพุทธ419
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ626
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานทั่วหล้า740
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานวัดถ้ำผาขาว205
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*))เสียงสติ((150
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างพระไตรปิฎก190
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*หาชุดหมีให้พี่หมอ1480
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม สวนป่าบูรณพุทธ440