พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ869
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร1850
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 397
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างโรงเรียนบนดอย160
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล342
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บวชพระเณรชาวเขา673
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*วัดบูรณพุทธ376
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ578
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานทั่วหล้า362
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานวัดถ้ำผาขาว150
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*))เสียงสติ((56
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม สวนป่าบูรณพุทธ440