พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ2173
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร2027
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 663
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างโรงเรียนบนดอย299
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล1262
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บวชพระเณรชาวเขา782
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*วัดบูรณพุทธ427
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ634
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานทั่วหล้า889
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานวัดถ้ำผาขาว217
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*))เสียงสติ((166
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างพระไตรปิฎก292
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*หาชุดหมีให้พี่หมอ1505
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม สวนป่าบูรณพุทธ440