พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ1306
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร1876
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 475
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างโรงเรียนบนดอย205
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล558
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บวชพระเณรชาวเขา727
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*วัดบูรณพุทธ400
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ595
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานทั่วหล้า478
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานวัดถ้ำผาขาว170
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*))เกิดสติทั่วหล้า((116
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างพระไตรปิฎก67
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*หาชุดหมีให้พี่หมอ956
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม สวนป่าบูรณพุทธ440