พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2564เปิดรับเจ้าภาพ*กองทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิต1932
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*หาชุดหมีให้พี่หมอ2050
ปี 2564เปิดรับเจ้าภาพ*สุขาลัย181
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*ถวายพระไตรปิฎก713
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*))เสียงสติ((278
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานทั่วหล้า1524
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ732
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บวชพระเณรชาวเขา897
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล3003
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างโรงเรียนบนดอย379
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 1030
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร2099
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ4023
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม สวนป่าบูรณพุทธ440
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วพระประธานวัดถ้ำผาขาว227
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้ววัดบูรณพุทธ434
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578