พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2564เปิดรับเจ้าภาพ*กองทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิต2193
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*หาชุดหมีให้พี่หมอ2064
ปี 2564เปิดรับเจ้าภาพ*สุขาลัย308
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*ถวายพระไตรปิฎก995
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*))เสียงสติ((338
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานทั่วหล้า2081
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ792
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บวชพระเณรชาวเขา992
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล4303
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างโรงเรียนบนดอย517
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 1209
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร2202
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ5037
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม สวนป่าบูรณพุทธ440
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วพระประธานวัดถ้ำผาขาว227
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้ววัดบูรณพุทธ434
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578