พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ2333
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร2043
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 747
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างโรงเรียนบนดอย310
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล1703
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บวชพระเณรชาวเขา793
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*วัดบูรณพุทธ432
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ640
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานทั่วหล้า943
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานวัดถ้ำผาขาว226
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*))เสียงสติ((179
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างพระไตรปิฎก372
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*หาชุดหมีให้พี่หมอ1513
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม สวนป่าบูรณพุทธ440