พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ1101
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร1859
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 435
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างโรงเรียนบนดอย189
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล434
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บวชพระเณรชาวเขา706
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*วัดบูรณพุทธ388
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ585
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานทั่วหล้า396
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานวัดถ้ำผาขาว155
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*))เกิดสติทั่วหล้า((85
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม สวนป่าบูรณพุทธ440