พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2564เปิดรับเจ้าภาพ*กองทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิต1490
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*หาชุดหมีให้พี่หมอ2039
ปี 2564เปิดรับเจ้าภาพ*สุขาลัย60
ปี 2563เปิดรับเจ้าภาพ*ถวายพระไตรปิฎก454
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*))เสียงสติ((247
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานทั่วหล้า1162
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ669
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บวชพระเณรชาวเขา831
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล2349
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*สร้างโรงเรียนบนดอย344
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 948
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร2070
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ3365
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม สวนป่าบูรณพุทธ440
ปี 2562ได้เจ้าภาพครบแล้วพระประธานวัดถ้ำผาขาว227
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้ววัดบูรณพุทธ434
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578