ที่มาโครงการ

ตั้งใจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ในที่สุด
ก็สมควรได้ไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้น

พยายามรักษาศาสนาไหน
ในที่สุด
ก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดกับศาสนานั้น

เลขบัญชีมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย
020-8-99991-5

ก่อนเกิดมูลนิธิบูรณพุทธ
และโครงการในปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ

(คลิปขนาดสั้น แสดงรวมทุกโครงการ)

ปี ๒๕๕๗
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ชาวอำเภอศรีณรงค์ได้หายป่วย และรอดตาย
ในมือผู้มีจิตวิญญาณความเป็นหมอและพยาบาลอย่างแท้จริง

ปี ๒๕๕๙
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้วอันงดงาม
เป็นทางลัดที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้คนเรือนแสนทั่วโลก

แต่พระพุทธศาสนา อยู่รอดไม่ได้แค่ด้วยการสร้างพระประธาน
เพราะแก่นความเป็นพุทธที่แท้
คือการสร้างพระผู้ตื่นรู้ขึ้นมาในตัวเราเอง
ความเป็นพุทธในเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้รักษาศาสนาตัวจริง!

นับแต่ปี ๒๕๖๐

๑) เราได้สร้างโรงเรียนแนวพุทธให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้ได้โอกาสทองทางปัญญาแบบพุทธ

๒) เราจะสร้างเมรุมรณสติถวายแด่วัดที่ยังขาดเมรุ
เพื่อแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า
และความยากลำบากในการเผาศพของชาวบ้านแดนไกล

๓) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘นิทานคิดเองดีเอง’ สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆเลือกข้างดีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะถูกผู้ใหญ่บังคับ

๔) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘เจริญสติ’
เพื่อให้พระและนักเจริญสติทั้งหลายได้เห็นกับตาว่า
ประสบการณ์ภายในของการเจริญสติที่ถูกทางเป็นอย่างไร

๕) เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการพระประธานทั่วหล้า
เราจะสร้างพระปฏิมาทั้งใหญ่และเล็ก
เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแด่ผู้ควรได้เป็นพุทธศาสนิกชน

๖) เราจะสร้างโบสถ์วิหารแบบพอเพียง
หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมแด่ท้องถิ่นที่ขาดโอกาส
เพื่อให้ชาวบ้านได้บวชเรียน
หรืออย่างน้อยมีที่วิเวกได้เจริญสติใกล้ครูบาอาจารย์ดีๆ

๗) เราได้ขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง
เพื่อให้วัดที่ขาดน้ำ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ร่วมกันทั้งพระและชาวบ้าน

สำหรับเพจดังตฤณ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบูรณพุทธ
โดยมีบทความยกจิตรับอรุณทุกเช้าก่อนแปดโมงเช่นเดิม
และจะมีดังตฤณวิสัชนา LIVE ตามโอกาส
เพื่อให้ชาวพุทธร่วมสมัยและยุวชนรุ่นต่อๆไป
ได้รู้จักธรรมะในฐานะของสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง

ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ
กับมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในอันที่จะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นกว่าที่เป็นอยู่!

ข่าวสารล่าสุด

ขอเชิญมอบความปกปักคุ้มครองเป็นทานทั้งนี้เป็นความคุ้มครองถึง ๓ ชั้นช่วยสาธารณชน ช่วยหมอ และช่วยผู่ป่วยวิกฤตมูลนิธิบูรณพุทธได้สร้างห้องความดันลบให้กับห้องฉุกเฉินของ รพ.ลาดกระบัง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐในเขตที่มีผู้อาศัยจำนวนมากห้องความดันลบนี้มีความสำคัญอย่างมากทั้งในช่วงโควิดและหมดโควิดห้องนี้ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตติดเชื้อที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจกักเชื้อไม่ให้แพร่กระจายออกสู่นอกห้องสร้างความปลอดภัยให้กับสาธารณะทั้งกับสาธารณชนในละแวกนั้น บุคลากรในโรงพยาบาล และตัวผู้ป่วยเองก็จะได้มีที่ทางในการรักษาตัวทันท่วงทีขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนงบประมาณในการสร้างครั้งนี้เป็นจำนวน ๓๔๑,๖๒๐ บาท(ระบบการทำงานของมูลนิธิคือดำเนินการทันทีที่มีการร้องขอความช่วยเหลือแล้วจึงมาประกาศบอกบุญเพื่อให้ความช่วยเหลือไม่ล่าช้า ไม่ต้องรองบก่อน)(รับชมรูปเพิ่มเติมในคอมเม้นด้านล่าง)_______________♥ ร่วมสร้างความปลอดภัย ๓ ชั้นเป็นทานมูลนิธิบูรณพุทธธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่บัญชี 0208999915แจ้งการโอนของท่านได้ที่Line ID : @BuranaBuddha________________ ... See MoreSee Less
View on Facebook
ดั้งเดิมนั้น โรงเรียนนี้เป็นกระท่อมผนังทำด้วยไม้กระดานเรียงต่อกันหลวมๆเป็นรูโบ๋การเปิดและปิดเทอม จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรแต่ขึ้นอยู่กับลมฟ้าบนดอยที่มีความแปรปรวนสูงมากฝนมา ...ตัวเปียก โรงเรียนปิดหนาวจัด ...ตัวสั่น โรงเรียนปิดแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่นั่นเบื่อโรงเรียนยังคงเรียนสนุกได้เสมอ ขอเพียงโรงเรียนเปิดเถอะ#คุ้มทุกฤดูกาลการให้โรงเรียนตึกปูนจึงเป็นการยื่นโอกาสช่วยให้เด็กที่ใฝ่ดี ได้ดีอย่างเสถียรต่อเนื่องไม่ต้องได้ดีแบบรอฟ้ารอฝนเหมือนแต่ก่อนอีก#ตึกชั้นเดียว_ใช้เรียนทุกชั้น ทุกตารางนิ้วของอาคารเล็กๆนี้คุ้มค่าทุกอณูอากาศของอาคารนี้เต็มไปด้วยแสงความรู้ของเด็กบนดอยทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล ประถม ไปจนถึงมัธยมเลยทีเดียว#เรียนทั้งในและนอกหลักสูตรแม้แต่ผู้ใหญ่ ชาวบ้านทั่วไปก็ได้ใช้ตึกนี้เพิ่มพูนความรู้กันถ้วนหน้าทั้งใช้เรียนรู้หนังสือไทยทั้งใช้ฝึกอาชีพทั้งใช้แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นงบบริจาคของมูลนิธิบูรณพุทธเพื่อสร้างโรงเรียนบ้านทีลองต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ แห่งนี้อยู่ที่ ๙๐๐,๐๐๐ บาทดำเนินการอย่างใกล้ชิดโดยคุณเล็ก ณรงค์ แม่นปืนผู้ซึ่งใช้สองมือ สองเท้า และหนึ่งหัวใจบุกเบิกสร้างโรงเรียนให้เด็กบนดอยมากว่า ๑๓ ปีจนสร้างโรงเรียนบ้านทีลองนี้เป็นแห่งที่ ๔๑ ได้สำเร็จ!ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนการก่อสร้างโรงเรียนในครั้งนี้(รับชมรูปเพิ่มเติมในคอมเม้นด้านล่าง)_______________♥ ร่วมสร้างโรงเรียนที่ใช้คุ้มที่สุดมูลนิธิบูรณพุทธธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่บัญชี 0208999915แจ้งการโอนของท่านได้ที่Line ID : @BuranaBuddha ________________ ... See MoreSee Less
View on Facebook
คับที่ อยู่ไม่ง่ายแบบที่ใครๆชอบพูดกันหลายชีวิตเกิดมาแบบไม่มีทางเลือกต้องอยู่ในบ้าน ที่ให้ความรู้สึกไม่ต่างจากคุกดังเช่นเหล่าสุนัขและแมวจรตาใสที่ครอบครัวพันธไชยได้รับอุปการะทีละตัว ทีละฝูง ไปทีละวัน ตามกำลังมายาวนานนับสิบปีเมื่อทีมงานมูลนิธิบูรณพุทธนำโดยอาจารย์ยู ดารินทร์ เมฆบุตรและสมาชิกห้องวิปัสสนานุบาลเห็นสภาพความเป็นอยู่ของหมาแมวที่นั่นจึงได้ยื่นมือเข้าช่วยเป็นเจ้าภาพหลักในการเปลี่ยนเพิงหมาแหงนให้เป็น 'บ้านอยู่สบาย' ๔ หลังรวมถึงซ่อมกรงที่ยังสภาพใช้งานได้และปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงโดยรอบทั้งหมดในงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทโดยอาจารย์ยู ได้ลงมือออกแบบกรงใหม่ด้วยตนเองโดยเน้นให้เด็กๆขนนุ่มอยู่อย่างไม่แออัดให้ตัวเล็ก ตัวโต ไม่ต้องแย่งอาหารกันให้กรงมีที่ระบายน้ำ ทำความสะอาดง่าย(*ภาพและคลิปสถานที่อยู่ในเม้นด้านล่าง)วันนี้ เด็กๆขนนุ่มได้มีบ้านสะอาด อยู่สบาย อัตราการเจ็บป่วยลดลงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลงและที่สำคัญ อารมณ์ดี สุขภาพกายใจดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด!_______________♥ ร่วมมอบบ้านอยู่สบายแก่เด็กๆขนนุ่มมูลนิธิบูรณพุทธธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่บัญชี 0208999915แจ้งการโอนของท่านได้ที่Line ID : @BuranaBuddha________________ ... See MoreSee Less
View on Facebook
“มอบน้ำบาดาล แด่โรงเรียนและชุมชน”มูลนิธิบูรณพุทธได้ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลให้แก่ ร.ร.บ้านห้วยกุ้ง ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการคุณณฐรัช รัชตนันทกิจและครอบครัว ที่ได้ปวารณาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับพวกเราชาวบูรณพุทธด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการเจาะน้ำบาดาล”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook
“สร้างพระพุทธรูป เสริมบารมี”มูลนิธิบูรณพุทธโดยกลุ่มวิปัสนานุบาลได้น้อมถวายพระพุทธรูปสิงห์ ๑เนื้อดินศิลาดล หน้าตัก 21 นิ้วเพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประธาน ณ ศาลาหอฉัน วัดป่าพิสิฐบ้านนากอก ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่านขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการพระประธานทั่วหล้า”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook
“มอบน้ำบาดาล แด่โรงเรียนและชุมชน”ในครั้งนี้นะครับเราก็ได้มาเจาะน้ำบาดาลกันอยู่ที่ร.ร.บ้านกองแปใต้ ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการคุณแม่วัชรี พรหมเดชไพบูลย์ที่ได้ปวารณาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับพวกเราชาวบูรณพุทธด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการเจาะน้ำบาดาล”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook
“สร้างพระพุทธรูป เสริมบารมี”พิธีน้อมถวาย“พระแก้วมรกต” ปางฤดูร้อน หน้าตัก 30 นิ้วเพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประธานณ ศาลาธรรมสังเวช วัดบึงเสือร้อง อ.สามง่าม ต.เนินปอ จ.พิจิตรซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการพ.ต.อ.วิษณุ -​ ดร.ศรวณีย์ สุระวดีที่ได้ปวารณาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับพวกเราชาวบูรณพุทธด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการพระประธานทั่วหล้า”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook
“ถวายน้ำบาดาล แด่พระผู้ปฏิบัติดี”ในครั้งนี้นะครับเราก็ได้มาเจาะน้ำบาดาลกันอยู่ที่แด่สำนักสงฆ์ดอยห้วยเหียะ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่(วัดสาขาหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม)สำเร็จแล้วนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการคุณแม่วัชรี พรหมเดชไพบูลย์ที่ได้ปวารณาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับพวกเราชาวบูรณพุทธด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการเจาะน้ำบาดาล”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook