ที่มาโครงการ

ตั้งใจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ในที่สุด
ก็สมควรได้ไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้น

พยายามรักษาศาสนาไหน
ในที่สุด
ก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดกับศาสนานั้น

เลขบัญชีมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย
020-8-99991-5

ก่อนเกิดมูลนิธิบูรณพุทธ
และโครงการในปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ

(คลิปขนาดสั้น แสดงรวมทุกโครงการ)

ปี ๒๕๕๗
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ชาวอำเภอศรีณรงค์ได้หายป่วย และรอดตาย
ในมือผู้มีจิตวิญญาณความเป็นหมอและพยาบาลอย่างแท้จริง

ปี ๒๕๕๙
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้วอันงดงาม
เป็นทางลัดที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้คนเรือนแสนทั่วโลก

แต่พระพุทธศาสนา อยู่รอดไม่ได้แค่ด้วยการสร้างพระประธาน
เพราะแก่นความเป็นพุทธที่แท้
คือการสร้างพระผู้ตื่นรู้ขึ้นมาในตัวเราเอง
ความเป็นพุทธในเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้รักษาศาสนาตัวจริง!

นับแต่ปี ๒๕๖๐

๑) เราได้สร้างโรงเรียนแนวพุทธให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้ได้โอกาสทองทางปัญญาแบบพุทธ

๒) เราจะสร้างเมรุมรณสติถวายแด่วัดที่ยังขาดเมรุ
เพื่อแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า
และความยากลำบากในการเผาศพของชาวบ้านแดนไกล

๓) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘นิทานคิดเองดีเอง’ สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆเลือกข้างดีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะถูกผู้ใหญ่บังคับ

๔) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘เจริญสติ’
เพื่อให้พระและนักเจริญสติทั้งหลายได้เห็นกับตาว่า
ประสบการณ์ภายในของการเจริญสติที่ถูกทางเป็นอย่างไร

๕) เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการพระประธานทั่วหล้า
เราจะสร้างพระปฏิมาทั้งใหญ่และเล็ก
เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแด่ผู้ควรได้เป็นพุทธศาสนิกชน

๖) เราจะสร้างโบสถ์วิหารแบบพอเพียง
หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมแด่ท้องถิ่นที่ขาดโอกาส
เพื่อให้ชาวบ้านได้บวชเรียน
หรืออย่างน้อยมีที่วิเวกได้เจริญสติใกล้ครูบาอาจารย์ดีๆ

๗) เราได้ขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง
เพื่อให้วัดที่ขาดน้ำ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ร่วมกันทั้งพระและชาวบ้าน

สำหรับเพจดังตฤณ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบูรณพุทธ
โดยมีบทความยกจิตรับอรุณทุกเช้าก่อนแปดโมงเช่นเดิม
และจะมีดังตฤณวิสัชนา LIVE ตามโอกาส
เพื่อให้ชาวพุทธร่วมสมัยและยุวชนรุ่นต่อๆไป
ได้รู้จักธรรมะในฐานะของสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง

ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ
กับมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในอันที่จะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นกว่าที่เป็นอยู่!

ข่าวสารล่าสุด

ความสุข ความทรงจำ
ความประทับใจ...จากผู้ให้ถึงผู้รับ
จะยังคงอยู่ในใจนี้...ตลอดไป
รักเธอหมดใจ...อมก๋อย

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

💦 ...สำเร็จแล้วครับ...💦
“ยาก...แต่เราก็ทำได้”

เราได้น้อมถวายน้ำสะอาด
แด่วัดป่าห้วยคายคีรี บ.แพมบก
ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
“สำเร็จแล้วครับ 😊😊😊”

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการเจาะน้ำบาดาล”

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation

วนโรปสูตรที่ ๗
เทวดาทูลถามว่า ชนพวกไหนมีบุญ
เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ชนเหล่าใดสร้างอาราม ปลูกหมู่ไม้
สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทาน
และบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัย
ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญ เจริญ
ในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ
... See MoreSee Less

View on Facebook

💦ลุ้นไปด้วยกันนะครับ💦

“ยิ่งยากบารมียิ่งมาก”
อยากให้พ่อแม่ครูอาจารย์ได้น้ำ

ณ วัดป่าห้วยคายคีรี บ.แพมบก
ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ตอนนี้เจาะลงไปเลย 100 เมตรแล้ว

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการเจาะน้ำบาดาล”

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation

วนโรปสูตรที่ ๗
เทวดาทูลถามว่า ชนพวกไหนมีบุญ
เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ชนเหล่าใดสร้างอาราม ปลูกหมู่ไม้
สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทาน
และบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัย
ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญ เจริญ
ในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ
... See MoreSee Less

View on Facebook

“เปิดบุญใหญ่...มหากุศล”

ณ วัดป่าห้วยคายคีรี บ.แพมบก
ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

วัดแห่งนี้
มีคุณูปการต่อพระสงฆ์สายเหนือมาก
เพราะในแต่ละปีนั้น จะมีครูบาอาจารย์
หรือพระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ที่ชอบภาวนาและรักในการเดินธุดงค์
เดินทางเข้ามาพักที่วัดแห่งนี้ อยู่ตลอดทั้งปี
รวมแล้วหลายร้อยคน

โดยที่วัดแห่งนี้ จะเป็นจุดแวะพัก
ก่อนที่จะเดินธุดงค์มุ่งหน้าขึ้นเหนือ
เพื่อไปยังประเทศพม่า หรือล่องใต้
เข้าสู่ทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นต้น

พระอาจารย์สาคร จารุธัมโม
เป็นเจ้าอาวาส ในปัจจุบัน
ซึ่งท่านได้ปรารภด้วยความเมตตา
ต่อชุมชนละแวกใกล้เคียง ที่อยู่โดยรอบ
โดยมีดำริที่จะแบ่งปันน้ำบาดาลที่เจาะได้
ให้กับชาวบ้านซึ่งก็ได้รับความลำบากเดือดร้อน
จากภัยแล้งด้วยเช่นกัน

ในอดีตที่ผ่านมา
ทางวัดจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
แต่ก็แห้งแล้งขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นเหตุให้
ปริมาณน้ำลดน้อยลงในแต่ละปี
จนกระทั่งล่าสุด ที่ทีมงานลงพื้นที่สำรวจ
หลายจุดก็แห้งสนิทแล้ว ในจุดที่พอมีไหลมาบ้าง
ก็มีสีขาวขุ่น ดูไม่สะอาด

ดังนั้นจึงเห็นสมควร
ให้ดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาล
เพื่อน้อมถวายแด่คณะสงฆ์
หรือผู้ที่มาพักอาศัยอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการเจาะน้ำบาดาล”

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation

วนโรปสูตรที่ ๗
เทวดาทูลถามว่า ชนพวกไหนมีบุญ
เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ชนเหล่าใดสร้างอาราม ปลูกหมู่ไม้
สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทาน
และบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัย
ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญ เจริญ
ในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ
... See MoreSee Less

View on Facebook

มูลนิธิบูรณพุทธ
ได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง”บ้านขุนสอง
ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 11 ต.ยางเปียง
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

มีระยะทาง
ห่างจากตัว อ.อมก๋อย 35 กิโลเมตร
การเดินทางจาก อ.อมก๋อย ถึงหมู่บ้าน
ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง
ปัจจุบันมีนักเรียน 88 คน
ประชากรในหมู่บ้าน 408 คน

อาคารเรียนหลังเดิม
ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒
ปัจจุบันมีความชำรุดทรุดโทรม
จึงเห็นสมควรที่จะสร้างอาคารหลังใหม่
เพื่อความสะดวก ปลอดภัยแก่ครูและนักเรียน

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

“โครงการสร้างโรงเรียนแดนไกล”

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

คุณณธนา หลงบางพลี ได้เป็นตัวแทน
มูลนิธิบูรณพุทธ คุณพนัชกร บุญยิ่งสถิตย์
พร้อมด้วยโรงหล่อพระ ส.ธนากิจ พาณิชย์

ในการทำพิธีน้อมถวายพระพุทธสุโขทัย
ปางประทานพร เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 40 นิ้ว
เพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประทาน ณ เจดีย์
ของสำนักสงฆ์บ้านเลเคาะ
ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

“...ขอมอบความทรงจำดีๆ
โดยมีบุญกุศลเป็นเครื่องหมาย
ให้ทุกคนเริ่มต้นปีด้วยความสว่างใจ
ตลอดปีและตลอดไป...สวัสดีปีใหม่ครับ...”

...มูลนิธิบูรณพุทธ...
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

สั่งสมบุญ ตามกาล
ณ วัดป่าโนนกุดหล่ม จ.ศรีสะเกษ
... See MoreSee Less

View on Facebook