ที่มาโครงการ

ตั้งใจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ในที่สุด
ก็สมควรได้ไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้น

พยายามรักษาศาสนาไหน
ในที่สุด
ก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดกับศาสนานั้น

เลขบัญชีมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย
020-8-99991-5

ก่อนเกิดมูลนิธิบูรณพุทธ
และโครงการในปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ

(คลิปขนาดสั้น แสดงรวมทุกโครงการ)

ปี ๒๕๕๗
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ชาวอำเภอศรีณรงค์ได้หายป่วย และรอดตาย
ในมือผู้มีจิตวิญญาณความเป็นหมอและพยาบาลอย่างแท้จริง

ปี ๒๕๕๙
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้วอันงดงาม
เป็นทางลัดที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้คนเรือนแสนทั่วโลก

แต่พระพุทธศาสนา อยู่รอดไม่ได้แค่ด้วยการสร้างพระประธาน
เพราะแก่นความเป็นพุทธที่แท้
คือการสร้างพระผู้ตื่นรู้ขึ้นมาในตัวเราเอง
ความเป็นพุทธในเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้รักษาศาสนาตัวจริง!

ต้นปี ๒๕๖๐

๑) เราได้สร้างโรงเรียนแนวพุทธให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้ได้โอกาสทองทางปัญญาแบบพุทธ

๒) เราจะสร้างเมรุมรณสติถวายแด่วัดที่ยังขาดเมรุ
เพื่อสร้างทางลัดในการเข้าถึงปัญญาแบบพุทธ
ให้กับผู้สดับธรรมหน้าศพบนเชิงตะกอน

๓) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘นิทานคิดเองดีเอง’ สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆเลือกข้างดีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะถูกผู้ใหญ่บังคับ

๔) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘เจริญสติ’
เพื่อให้พระและนักเจริญสติทั้งหลายได้เห็นกับตาว่า
ประสบการณ์ภายในของการเจริญสติที่ถูกทางเป็นอย่างไร

๕) เราจะสร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ยังขาด
เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการพระประธานทั่วหล้า
ในอันที่จะถวายพระประธานไว้เป็นของกลางแด่พระศาสนา

๖) เราจะสร้างโบสถ์วิหารแบบพอเพียง
เพื่อให้ชาวบ้านแดนไกลไม่ลำบาก
ในการบวชลูกหลานในหมู่บ้านของตนเอง

๗) เราได้ขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง
เพื่อให้วัดที่ขาดน้ำ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ร่วมกันทั้งพระและชาวบ้าน

สำหรับเพจดังตฤณ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบูรณพุทธ
โดยมีบทความยกจิตรับอรุณทุกเช้าก่อนแปดโมงเช่นเดิม
และจะมีดังตฤณวิสัชนา LIVE ตามโอกาส
เพื่อให้ชาวพุทธร่วมสมัยและยุวชนรุ่นต่อๆไป
ได้รู้จักธรรมะในฐานะของสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง

ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ
กับมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในอันที่จะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นกว่าที่เป็นอยู่!

ข่าวสารล่าสุด

โครงการแผ่ปัญญา สร้างโรงเรียนบนดอย
buranabuddha.org/donor/?project=7
ยังเปิดให้ร่วมบริจาคนะครับ

Dungtrin
พิธีส่งมอบอาคารหลังใหม่แทนหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม จนเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
... See MoreSee Less

View on Facebook

Dungtrin
รายการปฏิบัติธรรมที่บ้าน ตอน เหตุใดปฏิบัติเองต่างจากตอนอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์?
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
▶▶ คำถามช่วง – ถามตอบ ◀◀

14:41 -- การฝึกมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่าเป็นของไม่เที่ยงนั้น เมื่อเรามองเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าเรา ณ ขณะนั้นแล้ว ให้เราพูดกับตัวเราเอง บอกตัวเราเองในใจว่านั่นเป็นของไม่เที่ยง หรือว่าให้เรารู้เองทันทีด้วยสัญชาตญาณ ด้วยความรู้สึก?

27:52 -- ตอนนี้รู้สึกสับสน อยากละทางโลก แต่ใจก็ยังอยากมีครอบครัวเหมือนคนอื่น ทำอย่างไรใจจะหนักแน่น ตัดให้ขาด?

38:07 -- เวลานั่งสมาธิแล้ว พอจิตนิ่งสงัดไม่มีความคิด รู้สึกถึงกายได้ทั่วตัว ลมหายใจเบามาก มาถึงตรงนี้แล้ว จะมีอาการไม่อยากนั่งต่อ เป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว จะมีวิธีแก้อย่างไร?

44:58 -- นั่งสมาธิช่วยลดความดันไหม?

45:54 -- จุลโสดาบัน โสดาบันน้อย คืออะไร และ มีที่มาอย่างไร?

48:35 -- สักกายทิฏฐิ ฝึกอย่างไร ถึงจะละได้?
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

มีภาระกิจ ดูสถานที่เพื่อก่อสร้างเมรุ ที่จ.อุบลราชธานี พอดีมีกัลยาณมิตรแจ้งว่า ที่สำนักสงฆ์ไตรสิกขาเสขะปฏิปทาราม บ้านนาดู่ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม จึงได้มาทำการช่วยเหลือในเบื้องต้น

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ

www.facebook.com/dungtrin/videos/1875944369129379/

www.facebook.com/dungtrin/videos/1875957075794775/

Dungtrin
ภารกิจช่วยน้ำท่วมวัดไตรสิกขาเสขะปฏิปทาราม บ้านนาดู่ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
... See MoreSee Less

View on Facebook

ในกินททสูตร สัง. สคาถ. ข้อ ๑๓๘
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า

การให้ข้าวและน้ำ ชื่อว่าให้กำลัง
การให้ผ้า เครื่องนุ่งห่ม ชื่อว่าให้ผิวพรรณ
การให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสุขทั้งกายและใจ
การให้ประทีบดวงไฟ ชื่อว่าให้ดวงตา
การให้ที่อยู่อาศัย ชื่อว่าให้ทุกอย่าง คือให้กำลัง ให้ผิวพรรณ ให้ความสุขและให้ดวงตา
แต่การพร่ำสอนธรรม คือการให้ธรรมะ ชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตาย เพราะบุคคลจะพ้นจากความตายไม่ต้องเกิดอีกได้ ก็เพราะอาศัยการได้สดับตรับฟังธรรม ด้วยเหตุนี้

พระพุทธองค์จึงตรัสว่า
การให้ธรรมะชนะการให้ (สิ่งอื่น) ทั้งปวง แม้การจะทำทานให้ถูกต้องก็ต้องอาศัยการฟังธรรม

ในวนโรปสูตร สัง สคาถ. ข้อ ๑๔๖
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบเทวดา
เทวดามาทูลถามว่า ชนพวกไหนมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ ด้วยข้อความว่า

ชนเหล่าใดสร้างอาราม ปลูกหมู่ไม้ สร้างสะพาน
และชนเหล่าใดให้โรงน้ำดื่มเป็นทาน บ่อน้ำ บ้านเป็นที่พักอาศัย ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ
ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์

----------------------

มูลนิธิบูรณพุทธเปิดรับเจ้าภาพงานบุญ

เปิดรับเจ้าภาพ สร้างพระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขา
buranabuddha.org/donor/?project=5

เปิดรับเจ้าภาพ สร้างเมรุมรณสติ
buranabuddha.org/donor/?project=6

เปิดรับเจ้าภาพ โครงการแผ่ปัญญา สร้างโรงเรียนบนดอย
buranabuddha.org/donor/?project=7

เปิดรับเจ้าภาพ ขุดเจาะน้ำบาดาล ให้วัดที่ขาดแคลนน้ำ
buranabuddha.org/donor/?project=8

เปิดรับเจ้าภาพ บรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร ปี 2562
buranabuddha.org/donor/?project=9

ร่วมบุญบริจาคได้ที่
buranabuddha.org/donation/
มูลนิธิบูรณพุทธ
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 0208999915
... See MoreSee Less

View on Facebook

น้อมถวายเมรุ
แด่วัดบ้านเกิดของหลวงตาศิริ อินฺทสิริ
ให้แก่ผู้ทุกข์ยาก สาธุ ... อนุโมทามิ 🙏🙏🙏

ขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่
บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @buranabuddha

Dungtrin
นำภาพบรรยากาศวันเซ็นสัญญาสร้างเมรุให้กับวัดบ้านผือพัฒนา ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของหลวงตาศิริ อินทสิริ มาให้ร่วมอนุโมทนากัน และเผื่อสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสร้างด้วยครับ มูลนิธิบูรณพุทธได้รับเมตตาจากหลวงตาศิริให้เป็นเจ้าภาพสร้างครับ

buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook