ที่มาโครงการ

ตั้งใจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ในที่สุด
ก็สมควรได้ไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้น

พยายามรักษาศาสนาไหน
ในที่สุด
ก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดกับศาสนานั้น

เลขบัญชีมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย
020-8-99991-5

ก่อนเกิดมูลนิธิบูรณพุทธ
และโครงการในปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ

(คลิปขนาดสั้น แสดงรวมทุกโครงการ)

ปี ๒๕๕๗
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ชาวอำเภอศรีณรงค์ได้หายป่วย และรอดตาย
ในมือผู้มีจิตวิญญาณความเป็นหมอและพยาบาลอย่างแท้จริง

ปี ๒๕๕๙
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้วอันงดงาม
เป็นทางลัดที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้คนเรือนแสนทั่วโลก

แต่พระพุทธศาสนา อยู่รอดไม่ได้แค่ด้วยการสร้างพระประธาน
เพราะแก่นความเป็นพุทธที่แท้
คือการสร้างพระผู้ตื่นรู้ขึ้นมาในตัวเราเอง
ความเป็นพุทธในเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้รักษาศาสนาตัวจริง!

นับแต่ปี ๒๕๖๐

๑) เราได้สร้างโรงเรียนแนวพุทธให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้ได้โอกาสทองทางปัญญาแบบพุทธ

๒) เราจะสร้างเมรุมรณสติถวายแด่วัดที่ยังขาดเมรุ
เพื่อแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า
และความยากลำบากในการเผาศพของชาวบ้านแดนไกล

๓) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘นิทานคิดเองดีเอง’ สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆเลือกข้างดีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะถูกผู้ใหญ่บังคับ

๔) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘เจริญสติ’
เพื่อให้พระและนักเจริญสติทั้งหลายได้เห็นกับตาว่า
ประสบการณ์ภายในของการเจริญสติที่ถูกทางเป็นอย่างไร

๕) เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการพระประธานทั่วหล้า
เราจะสร้างพระปฏิมาทั้งใหญ่และเล็ก
เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแด่ผู้ควรได้เป็นพุทธศาสนิกชน

๖) เราจะสร้างโบสถ์วิหารแบบพอเพียง
หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมแด่ท้องถิ่นที่ขาดโอกาส
เพื่อให้ชาวบ้านได้บวชเรียน
หรืออย่างน้อยมีที่วิเวกได้เจริญสติใกล้ครูบาอาจารย์ดีๆ

๗) เราได้ขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง
เพื่อให้วัดที่ขาดน้ำ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ร่วมกันทั้งพระและชาวบ้าน

สำหรับเพจดังตฤณ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบูรณพุทธ
โดยมีบทความยกจิตรับอรุณทุกเช้าก่อนแปดโมงเช่นเดิม
และจะมีดังตฤณวิสัชนา LIVE ตามโอกาส
เพื่อให้ชาวพุทธร่วมสมัยและยุวชนรุ่นต่อๆไป
ได้รู้จักธรรมะในฐานะของสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง

ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ
กับมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในอันที่จะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นกว่าที่เป็นอยู่!

ข่าวสารล่าสุด

รายการ “รู้เห็นเป็นบุญ” EP 25ช่วงรู้เห็นเป็นบุญวันนี้เริ่มด้วยความปีติใจในบุญของการเจาะน้ำบาดาลณ ร.ร.บ้านแม่ตะละ ต.สันสลีอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงรายเพื่อครูและนักเรียนกว่า 160 คนและชาวบ้านในชุมชนอีกกว่า 1,000 คนซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการคุณแม่หมุยเตียง แซ่จึงคุณชัชญา โตศิริวัฒนานนท์คุณกฤช พนารัตน์,คุณณัฐฌาน์ พนารัตน์และคุณณัฐภูริ์ พนารัตน์ที่ได้ปวารณาขอเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับพวกเราชาวบูรณพุทธด้วยนะครับจากนั้นเราก็มาฟังธรรมะบรรยายในหัวข้อ ”ลมหายใจเป็นผู้รู้ของจิต”โดยหลวงตาศิริ อินฺทสิริขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการเจาะน้ำบาดาล”บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5 ... See MoreSee Less
View on Facebook
💦 เจออ๋อ…ต้องเจอน้ำ 💦การดำเนินการเจาะน้ำบาดาลณ วัดป่าทรายมูลธรรมารามต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย(วัดสาขาหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม)✨💦 สำเร็จแล้วครับ 💦✨ขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการเจาะน้ำบาดาล”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donatio ... See MoreSee Less
View on Facebook
💦 สร้างบุญใหญ่ในวันพระ 💦ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลณ วัดป่าทรายมูลธรรมารามต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย(วัดสาขาหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม)พระอาจารย์ประมวล กันตธัมโมเล่าให้ทีมงานฟังว่า สถานที่แห่งนี้มีความสัปปายะอย่างยิ่ง อากาศดี มีพระจาริกมาภาวนา โดยตลอดแต่ก็ติดขัดเรื่องน้ำที่ผ่านมานั้น ต้องใช้น้ำจากบ่อขุดซึ่งตอนนี้มีความขุ่นดำและไม่สะอาดเพราะอยู่ใกล้กับสวนเกษตรของชาวบ้านภารกิจครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่มาลุ้นไปด้วยกันนะครับ ขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการเจาะน้ำบาดาล”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donatio ... See MoreSee Less
View on Facebook
💦 เจออ๋อ…ต้องเจอน้ำ 💦✨ ยิ่งยาก บารมียิ่งมาก ✨การดำเนินการเจาะน้ำบาดาลณ สมาธิสถานสมเด็จพระญาณวชิโรดมบ้านห้วยน้ำเย็น ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่(วัดสาขาหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)💦 สำเร็จแล้วครับ 💦เราต้องดำเนินการเจาะรวมทั้งสิ้น 3 บ่อ เพราะสถานที่ยากมากจึงนำน้ำสะอาดขึ้นมาได้สำเร็จต่อจากนี้ไปพระภิกษุและผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายรวมถึงชาวบ้านในชุมชนอีกประมาณ 200 หลังคาเรือน ก็จะมีน้ำสะอาดใช้อย่างพอเพียงไม่ลำบากขัดสนอีกต่อไปแล้วครับขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการเจาะน้ำบาดาล”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook
รายการ “รู้เห็นเป็นบุญ” EP 24ช่วงรู้เห็นเป็นบุญวันนี้เริ่มด้วยความปีติใจในบุญของการน้อมถวายพระประธานเนื้อหินทรายขาว ปางปฐมเทศนา แด่วัดป่าเขาโพธิ์ บ้านน้ำลัดต.พระพุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการคุณแม่หมุยเตียง แซ่จึงคุณชัชญา โตศิริวัฒนานนท์คุณกฤช พนารัตน์,คุณณัฐฌาน์ พนารัตน์และคุณณัฐภูริ์ พนารัตน์ที่ได้ปวารณาขอเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับพวกเราชาวบูรณพุทธด้วยนะครับจากนั้นเราก็มาฟังธรรมะบรรยายในหัวข้อ ”มีสติ รักษาจิต”โดยหลวงปู่กิตติศักดิ์ กิตติสาโรขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการเจาะน้ำบาดาล”บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5 ... See MoreSee Less
View on Facebook
💦 มหากุศล เริ่มต้นแล้ว 💦ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลณ สมาธิสถานสมเด็จพระญาณวชิโรดมบ้านห้วยน้ำเย็น ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่(วัดสาขาหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโรมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนามากทุกสิ่งที่ท่านทำและได้มอบฝากไว้ก็เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชนชาวพุทธทั้งสิ้นสถานที่แห่งนี้ก็เช่นกันในอนาคตจะเป็นสถานที่ๆมีความสำคัญมากต่อพระภิกษุและฆราวาสทั้งหลายผู้สนใจใฝ่ธรรม ที่มาจากทิศทั้ง ๔ที่ผ่านมานั้นต้องใช้น้ำจากบ่อขุดซึ่งตอนนี้มีความขุ่นดำและกำลังจะแห้งเป็นสถานที่ๆยากอีกแล้วครับเพราะลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นดินทรายถ้าเจอน้ำ ก็ยากต่อการสร้างบ่อพระอาจารย์ไพโรจน์ โอภาโสกล่าวว่า หากได้น้ำในครั้งนี้ก็จะแบ่งให้ชาวบ้านในชุมชนอีกประมาณ 200 หลังคาเรือน เพราะก็ขาดแคลนน้ำเหมือนกันเราจะนำน้ำสะอาดขึ้นมาใช้ได้หรือไม่มาลุ้นไปด้วยกันนะครับ ขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการเจาะน้ำบาดาล”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook
✨ ศุกร์สดชื่น สมหวัง ✨💦 เจออ๋อ…ต้องเจอน้ำ 💦การดำเนินการเจาะน้ำบาดาลณ โรงเรียนบ้านแม่ตะละอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย💦 สำเร็จแล้วครับ 💦ครูและนักเรียนกว่า 160 คนและชาวบ้านในชุมชนกว่า 1,000 คนจะไม่ลำบากขัดสนเรื่องน้ำแล้วครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการเจาะน้ำบาดาล”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook
💦 มหากุศล เริ่มต้นแล้ว 💦ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลณ โรงเรียนบ้านแม่ตะละอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงรายเป็นสถานที่ๆยากมากเพราะพื้นที่อยู่บนภูเขาสูงและมีพื้นที่จำกัดในการเจาะปากทางเข้าหมู่บ้านแค่ 12 ก.ม.ใช้เวลาเดินทาง 30 นาทีถนนหนทางมีเลนเดียววิ่งเลียบหน้าผามาตลอดทางที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้น้ำจากประปาภูเขาหน้าฝนน้ำขุ่น หน้าแล้งน้ำแห้งการเจาะน้ำบาดาลครั้งนี้เพื่อครูและนักเรียนกว่า 160 คนและชาวบ้านในชุมชนกว่า 1,000 คน เราจะนำน้ำสะอาดมามอบให้สถานที่นี้ได้หรือไม่มาลุ้นไปด้วยกันนะครับขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการเจาะน้ำบาดาล”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook