ที่มาโครงการ

ตั้งใจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ในที่สุด
ก็สมควรได้ไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้น

พยายามรักษาศาสนาไหน
ในที่สุด
ก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดกับศาสนานั้น

เลขบัญชีมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย
020-8-99991-5

ก่อนเกิดมูลนิธิบูรณพุทธ
และโครงการในปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ

(คลิปขนาดสั้น แสดงรวมทุกโครงการ)

ปี ๒๕๕๗
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ชาวอำเภอศรีณรงค์ได้หายป่วย และรอดตาย
ในมือผู้มีจิตวิญญาณความเป็นหมอและพยาบาลอย่างแท้จริง

ปี ๒๕๕๙
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้วอันงดงาม
เป็นทางลัดที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้คนเรือนแสนทั่วโลก

แต่พระพุทธศาสนา อยู่รอดไม่ได้แค่ด้วยการสร้างพระประธาน
เพราะแก่นความเป็นพุทธที่แท้
คือการสร้างพระผู้ตื่นรู้ขึ้นมาในตัวเราเอง
ความเป็นพุทธในเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้รักษาศาสนาตัวจริง!

ต้นปี ๒๕๖๐

๑) เราได้สร้างโรงเรียนแนวพุทธให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้ได้โอกาสทองทางปัญญาแบบพุทธ

๒) เราจะสร้างเมรุมรณสติถวายแด่วัดที่ยังขาดเมรุ
เพื่อสร้างทางลัดในการเข้าถึงปัญญาแบบพุทธ
ให้กับผู้สดับธรรมหน้าศพบนเชิงตะกอน

๓) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘นิทานคิดเองดีเอง’ สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆเลือกข้างดีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะถูกผู้ใหญ่บังคับ

๔) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘เจริญสติ’
เพื่อให้พระและนักเจริญสติทั้งหลายได้เห็นกับตาว่า
ประสบการณ์ภายในของการเจริญสติที่ถูกทางเป็นอย่างไร

๕) เราจะสร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ยังขาด
เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการพระประธานทั่วหล้า
ในอันที่จะถวายพระประธานไว้เป็นของกลางแด่พระศาสนา

๖) เราจะสร้างโบสถ์วิหารแบบพอเพียง
เพื่อให้ชาวบ้านแดนไกลไม่ลำบาก
ในการบวชลูกหลานในหมู่บ้านของตนเอง

๗) เราได้ขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง
เพื่อให้วัดที่ขาดน้ำ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ร่วมกันทั้งพระและชาวบ้าน

สำหรับเพจดังตฤณ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบูรณพุทธ
โดยมีบทความยกจิตรับอรุณทุกเช้าก่อนแปดโมงเช่นเดิม
และจะมีดังตฤณวิสัชนา LIVE ตามโอกาส
เพื่อให้ชาวพุทธร่วมสมัยและยุวชนรุ่นต่อๆไป
ได้รู้จักธรรมะในฐานะของสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง

ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ
กับมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในอันที่จะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นกว่าที่เป็นอยู่!

ข่าวสารล่าสุด

คืนนี้...เรามาชมความงดงาม
ของพระพุทธรูปหน้าตัก 5 นิ้วในมุมต่างๆ
ที่พวกเราชาวบูรณพุทธได้ร่วมใจกันน้อมถวาย
แด่พระธรรมจาริก ธรรมะห่มดอย
เพื่อนำไปมอบให้แก่ชาวเขา
ตามม่อนดอยแดนไกล
ที่หันมานับถือพระพุทธศาสนา
ในงานแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เห็นแล้วก็อดที่จะปลื้มใจ ปีติใจไม่ได้เลยนะครับ
อนุโมทนา...สาธุ 🙏🙏🙏

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @buranabuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ที่วัดทีกอฮอ เมืองพะอัน ประเทศเมียนมาร์
มีชาวบ้านจาก ๒ หมู่บ้าน ๒๐๐ ครอบครัว
มาร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่อประกาศตนนับถือพระพุทธศาสนา
และรับมอบพระพุทธรูปหน้าตัก ๕ นิ้ว
ที่พวกเราชาวบูรณพุทธได้ร่วมกันสร้าง
นำไปบูชาในแต่ละบ้าน

ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งใจ
อนุโมทนาในกุศลร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @buranabuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

“ตัวเล็ก หัวใจใหญ่
กลัวซะที่ไหนแดดแค่นี้”

น้องๆสามเณรชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
กำลังเดินธุดงค์ไปตามม่อนดอย
ท่ามกลางเปลวแดดที่ร้อนระอุ

หนึ่งในบทสอบ
ที่พระอาจารย์ดร.อรุณเมธี พุทธิภัทโท
บรรจุไว้ในบทเรียนของผู้บวชทุกคน

ขออนุโมทนา สาธุ ... 🙏🙏🙏

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @buranabuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

ความเป็นมา
งานบวช ๒ แผ่นดิน ณ วัดตะอึเคทะ​
รัฐกะเหรี่ยง​ ประเทศ​เมียนมาร์
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

พระดร.อรุณเมธี พุทธิภัทโท
นำสามเณรเดินบิณฑบาต
ณ บริเวณหมู่บ้านรอบวัดตะอึเคทะ​
รัฐกะเหรี่ยง​ ประเทศ​เมียนมาร์​

ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งใจ
อนุโมทนาในกุศลร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @buranabuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook