ที่มาโครงการ

ตั้งใจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ในที่สุด
ก็สมควรได้ไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้น

พยายามรักษาศาสนาไหน
ในที่สุด
ก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดกับศาสนานั้น

เลขบัญชีมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย
020-8-99991-5

ก่อนเกิดมูลนิธิบูรณพุทธ
และโครงการในปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ

(คลิปขนาดสั้น แสดงรวมทุกโครงการ)

ปี ๒๕๕๗
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ชาวอำเภอศรีณรงค์ได้หายป่วย และรอดตาย
ในมือผู้มีจิตวิญญาณความเป็นหมอและพยาบาลอย่างแท้จริง

ปี ๒๕๕๙
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้วอันงดงาม
เป็นทางลัดที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้คนเรือนแสนทั่วโลก

แต่พระพุทธศาสนา อยู่รอดไม่ได้แค่ด้วยการสร้างพระประธาน
เพราะแก่นความเป็นพุทธที่แท้
คือการสร้างพระผู้ตื่นรู้ขึ้นมาในตัวเราเอง
ความเป็นพุทธในเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้รักษาศาสนาตัวจริง!

ต้นปี ๒๕๖๐

๑) เราได้สร้างโรงเรียนแนวพุทธให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้ได้โอกาสทองทางปัญญาแบบพุทธ

๒) เราจะสร้างเมรุมรณสติถวายแด่วัดที่ยังขาดเมรุ
เพื่อสร้างทางลัดในการเข้าถึงปัญญาแบบพุทธ
ให้กับผู้สดับธรรมหน้าศพบนเชิงตะกอน

๓) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘นิทานคิดเองดีเอง’ สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆเลือกข้างดีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะถูกผู้ใหญ่บังคับ

๔) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘เจริญสติ’
เพื่อให้พระและนักเจริญสติทั้งหลายได้เห็นกับตาว่า
ประสบการณ์ภายในของการเจริญสติที่ถูกทางเป็นอย่างไร

๕) เราจะสร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ยังขาด
เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการพระประธานทั่วหล้า
ในอันที่จะถวายพระประธานไว้เป็นของกลางแด่พระศาสนา

๖) เราจะสร้างโบสถ์วิหารแบบพอเพียง
เพื่อให้ชาวบ้านแดนไกลไม่ลำบาก
ในการบวชลูกหลานในหมู่บ้านของตนเอง

๗) เราได้ขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง
เพื่อให้วัดที่ขาดน้ำ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ร่วมกันทั้งพระและชาวบ้าน

สำหรับเพจดังตฤณ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบูรณพุทธ
โดยมีบทความยกจิตรับอรุณทุกเช้าก่อนแปดโมงเช่นเดิม
และจะมีดังตฤณวิสัชนา LIVE ตามโอกาส
เพื่อให้ชาวพุทธร่วมสมัยและยุวชนรุ่นต่อๆไป
ได้รู้จักธรรมะในฐานะของสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง

ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ
กับมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในอันที่จะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นกว่าที่เป็นอยู่!

ข่าวสารล่าสุด

อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ ... See MoreSee Less

รับปีใหม่ไทย ด้วยน้ำพุแห่งปีติโสมนัส คลิปพิธีบวชพระเณรชาวเขา ๑๐๙ รูป ขอความสุขที่เกิดขึ้นจากการชมคลิปนี้ จงเป็นพลวปัจจัยให้ทุกท่านมีสติที่เจริญขึ้น บนเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์อันบริสุทธิ์ ในพุทธศาสนานี้ถ้วนหน้ากัน คืนนี้สามทุ่ม ทีมงานบูรณพุทธ จะมาร่วมไลฟ์สวัสดีปีใหม่ไทยกับทุกท่านครับ ปีที่ผ่านมา เราๆท่านๆชาวมูลนิธิบูรณพุทธ มีความสุขในกองบุญใหญ่มากมายมหาศาลเพียงใด ปีต่อๆไป เราจะร่วมกันสานต่อและเสริมเติมให้ยิ่งกว่านั้นอีก!

View on Facebook

บวชพระเณร 109 รูป
บ้านยองแหละ อมก๋อย จ.เชียงใหม่
3 เมษายน 2561
... See MoreSee Less

บวชพระเณร 109 รูป บ้านยองแหละ อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 3 เมษายน 2561

View on Facebook

2 เมษายน 2561 ชาวบ้านยองแหละ มาร่วมทำวัตรสวดมนต์ล้นศาลาปฏิบัติธรรม ก่อนพิธีบวชพระและสามเณร 109 รูป ในวันรุ่งขึ้น ... See MoreSee Less

View on Facebook

มูลนิธิบูรณพุทธ ได้แชร์ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระเณรชาวเขา ๒๐๖๖ รูปของ Dungtrin ... See MoreSee Less

บวชพระเณรชาวเขา ๒,๐๖๖ รูป เพื่อช่วยให้พวกเขา พ้นจากศาสนาผีสาง ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระเณรชาวเขา www.facebook.com/dungtrin/photos/a.172991172758049.44204.169990773058089/1722294594494358/?type=3...

View on Facebook

เตรียมเครื่องบวช บวชพระเณร 109 รูป บวชศีลจาริณี 50 คน
วันที่ 3 เมษายน 2561 บ้านยองแหละ ดอยอมก๋อย เชียงใหม่

ยังมีผ้าไตรจีวร+สบงเสริม บาตร และชุดขาวด้วย จะส่งไปเป็นลังจึงไม่ได้นำมาถ่ายรูปด้วย

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน
... See MoreSee Less

View on Facebook