ที่มาโครงการ

ตั้งใจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ในที่สุด
ก็สมควรได้ไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้น

พยายามรักษาศาสนาไหน
ในที่สุด
ก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดกับศาสนานั้น

เลขบัญชีมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย
020-8-99991-5

ก่อนเกิดมูลนิธิบูรณพุทธ
และโครงการในปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ

(คลิปขนาดสั้น แสดงรวมทุกโครงการ)

ปี ๒๕๕๗
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ชาวอำเภอศรีณรงค์ได้หายป่วย และรอดตาย
ในมือผู้มีจิตวิญญาณความเป็นหมอและพยาบาลอย่างแท้จริง

ปี ๒๕๕๙
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้วอันงดงาม
เป็นทางลัดที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้คนเรือนแสนทั่วโลก

แต่พระพุทธศาสนา อยู่รอดไม่ได้แค่ด้วยการสร้างพระประธาน
เพราะแก่นความเป็นพุทธที่แท้
คือการสร้างพระผู้ตื่นรู้ขึ้นมาในตัวเราเอง
ความเป็นพุทธในเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้รักษาศาสนาตัวจริง!

นับแต่ปี ๒๕๖๐

๑) เราได้สร้างโรงเรียนแนวพุทธให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้ได้โอกาสทองทางปัญญาแบบพุทธ

๒) เราจะสร้างเมรุมรณสติถวายแด่วัดที่ยังขาดเมรุ
เพื่อแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า
และความยากลำบากในการเผาศพของชาวบ้านแดนไกล

๓) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘นิทานคิดเองดีเอง’ สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆเลือกข้างดีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะถูกผู้ใหญ่บังคับ

๔) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘เจริญสติ’
เพื่อให้พระและนักเจริญสติทั้งหลายได้เห็นกับตาว่า
ประสบการณ์ภายในของการเจริญสติที่ถูกทางเป็นอย่างไร

๕) เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการพระประธานทั่วหล้า
เราจะสร้างพระปฏิมาทั้งใหญ่และเล็ก
เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแด่ผู้ควรได้เป็นพุทธศาสนิกชน

๖) เราจะสร้างโบสถ์วิหารแบบพอเพียง
หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมแด่ท้องถิ่นที่ขาดโอกาส
เพื่อให้ชาวบ้านได้บวชเรียน
หรืออย่างน้อยมีที่วิเวกได้เจริญสติใกล้ครูบาอาจารย์ดีๆ

๗) เราได้ขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง
เพื่อให้วัดที่ขาดน้ำ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ร่วมกันทั้งพระและชาวบ้าน

สำหรับเพจดังตฤณ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบูรณพุทธ
โดยมีบทความยกจิตรับอรุณทุกเช้าก่อนแปดโมงเช่นเดิม
และจะมีดังตฤณวิสัชนา LIVE ตามโอกาส
เพื่อให้ชาวพุทธร่วมสมัยและยุวชนรุ่นต่อๆไป
ได้รู้จักธรรมะในฐานะของสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง

ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ
กับมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในอันที่จะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นกว่าที่เป็นอยู่!

ข่าวสารล่าสุด

“มหากุศล...ที่ลอยมาและคว้าเอาไว้”

หลังจากผมเสร็จภารกิจ
ก่อนจะกลับกทม มีเวลาเหลือ
จึงตั้งใจไปวัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด พอลงรถได้
ก็มีคนบอกให้ผมไปกราบหลวงพ่อทองอินทร์
ผมก็บอกว่าอยู่ไหนครับ ผมไม่เคยเจอตัวจริง
เคยได้ยินแต่ชื่อมานานแล้วครับ
เค้าก็บอกว่า ยืนผ้าโพกหัวอยู่ตรงนั้นไง

“หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ
ท่านเป็นลูกศิษย์สายตรงหลวงปู่ศรี มหาวีโร
ขณะนั้น ท่านกำลังดูช่างประดิษฐานรูปปั้น
หลวงปู่ศรี มหาวีโร อยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ฯ”

ผมเลยเดินเข้าไปกราบท่านที่พื้นดิน
แถวๆตรงรูปปั้น พอเงยหน้าขึ้นมา
ท่านก็กวักมือเรียก แล้วเดินนำไปด้านหลัง
จึงได้สนทนากัน ก็กราบเรียนท่านว่า
มูลนิธิบูรณพุทธได้มีโอกาสไปเจาะน้ำบาดาล
ให้ลูกศิษย์หลวงพ่อหลายวัดแล้วครับ
เช่น ที่จังหวัดเลยเป็นต้น

หลวงพ่อจึงถามว่า
“แล้วที่นี่ล่ะ เจาะได้หรือเปล่า
หลวงพ่อต้องการน้ำ ให้คนเป็นร้อยๆ
จะได้ใช้น้ำ”

เนื่องจากที่ตรงนี้
มีคนมาปฏิบัติธรรมมากมาย
ปัจจุบันน้ำไม่พอใช้

ผมถามว่าหลวงพ่อรีบไหมครับ
ท่านก็ตอบว่า “ไม่รีบหรอก
มาเจาะให้ก่อนหลวงพ่อตายละกัน”

มูลนิธิบูรณพุทธจึงได้ปวารณา
น้อมรับอาสาดำเนินการให้ทันทีครับ

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ
“อ้ายอ๋อ...แห่งท้องทุ่งเทพารักษ์”

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

“โครงการเจาะน้ำบาดาล”

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation

วนโรปสูตรที่ ๗
เทวดาทูลถามว่า ชนพวกไหนมีบุญ
เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ชนเหล่าใดสร้างอาราม ปลูกหมู่ไม้
สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทาน
และบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัย
ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญ เจริญ
ในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ
... See MoreSee Less

View on Facebook

“...การให้ธรรมะเป็นทาน
ชนะการให้ทั้งปวง...”

ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพพระไตรปิฎก
ฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัย
จำนวน ๙๑ เล่ม

ค่าหนังสือ 25,000 บาท
ค่าตู้ไม้สัก 13,000 บาท
ค่าแพ็คและนำส่ง 3,700 บาท
รวมเป็นเงิน 41,700 บาท

น้อมถวายแด่
พระอาจารย์อชิระวิชญ์ ฐานิสสโร
ณ สวนป่าภูริปัญโญ (ภูกิ่ว)
หมู่ ๑๓ บ้านแก้ง-โนนคำ
ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร

จึงขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

“โครงการสร้างพระไตรปิฏก”

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

เมื่อวันที่ 30 มกราคม
คุณณธนา หลงบางพลี
ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิบูรณพุทธ
ทำพิธีเซ็นสัญญาก่อสร้าง
“ เมรุมรณสติ “

ณ ฌาปนสถานบ้านแก้ง
ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ซึ่งมีดำริให้จัดสร้างแก่ชุมชนนี้
โดยพระอาจารย์อชิระวิชญ์ ฐานิสสโร
สวนป่าภูริปัญโญ (ภูกิ่ว) จ.มุกดาหาร

สถานที่แห่งนี้
จะมีประชาชนมาใช้ประโยชน์
อย่างน้อยจำนวน 2 หมู่บ้าน คือ

1 บ้านแก้งหมู่​ 5​
มีประชากร​ 215 ครัวเรือน
2 บ้านโนนคำ หมู่​ 13
มีประชากร 195 ครัวเรือน
ประชากรทั้งสองหมู่บ้าน
​ รวมกันแล้วกว่า 2,000 คน

ซึ่งแต่เดิมเผาศพกันด้วยฟืน
ต้องมีการตัดไม้จากป่า เมื่อถึงฤดูฝน
ก็จะได้รับความลำบากเดือดร้อนมาก

อีกไม่กี่เดือนก็จะถึงหน้าฝนแล้ว
ผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ
สร้าง”เมรุมรณสติ”เพื่อประดิษฐาน
ไว้ ณ สถานที่แห่งนี้

เพื่อมอบความสะดวกสบาย
เพื่อมอบศุภมิตรเป็นครั้งสุดท้าย
ให้แก่”ผู้วายชนม์” ร่วมกันนะครับ

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการเมรุมรณสติ”

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

บัดนี้...เราได้มอบน้ำสะอาด
แด่โรงเรียนบ้านชัยมงคล
ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
รวมถึงชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้
“...💦 สำเร็จแล้วครับ 💦...”

ก่อนหน้านี้
เคยมีช่างมาเจาะแล้วถึง 3 บ่อ
แต่ก็ไม่ได้น้ำครับ

ผมขอกราบขอบพระคุณทุกแรงพลัง
น้อมอนุโมทนากับทุกธารน้ำใจที่ร่วมบุญ
ขอเชิญทุกท่าน...ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

“...อ้ายอ๋อ...แห่งท้องทุ่งเทพารักษ์...”

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการเจาะน้ำบาดาล”

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

“เปิดบุญใหญ่...มหากุศล”

วันพระนี้
ผมมีบุญดีๆมาฝากทุกท่านครับ
ครูและนักเรียนราว 200 คน
พร้อมด้วยชาวบ้านในชุมชน
กำลังขาดน้ำ

ณ โรงเรียนบ้านชัยมงคล
ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม

ขอเชิญทุกท่าน
ส่งแรงใจเพื่อเป็นแรงพลัง
ให้เราเจาะน้ำบาดาลครั้งนี้สำเร็จด้วยนะครับ
“...อ้ายอ๋อ...แห่งท้องทุ่งเทพารักษ์...”

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการเจาะน้ำบาดาล”

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

“พระพุทธปทุมมุนี”

มูลนิธิบูรณพุทธ
ร่วมกับคุณธีรวีร์ คงพันธุ์และครอบครัว

ได้มีศรัทธาดำเนินการสร้าง
พระพุทธรูปปูนปั้น (คอนกรีตเสริมเหล็ก)
ขนาดหน้าตัก 4 เมตร สูง 10 เมตร
โดยถวายพระนามว่า “พระพุทธปทุมมุนี”

ประดิษฐาน ณ วัดสวนป่าอัมพวันโพธิญาณ
บ.ดอนหัน ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

เพื่อสาธุชนที่เลื่อมใสศรัทธา
ได้ระลึกนึกถึงในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้มาเคารพกราบไหว้ ยังความปีติใจให้บังเกิด
อีกทั้งยังเป็นการประกาศพระพุทธศาสนา
และสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบไป

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการพระประธานทั่วหล้า”

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มูลนิธิบูรณพุทธ
กสิกรไทย ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 0208999915
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation/
... See MoreSee Less

View on Facebook

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่ผ่านมา
คุณอ๋อ...ณธนา หลงบางพลี
ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิบูรณพุทธ
ทำพิธีน้อมถวายพระไตรปิฎก
ณ สำนักสงฆ์ห้วยโป่งมงคลธรรม
ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ขออนุโมทนา สาธุการ
คุณธีรินทร์ คงพันธุ์และคุณธีรวีร์ คงพันธุ์
ได้ปวารณาเป็นเจ้าภาพหลัก
ร่วมกับพวกเราชาวบูรณพุทธ

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

“โครงการสร้างพระไตรปิฏก”

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตาม
ด้วยความสามารถของทีมช่าง
ด้วยแรงอธิษฐานของพวกเราชาวบูรณพุทธ
ด้วยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง

บัดนี้...เราได้น้อมถวายน้ำสะอาด
แด่วัดดอยเทสรังสี ต.สะลวง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
“...💦 สำเร็จแล้วครับ 💦...”

ผมขอกราบขอบพระคุณทุกแรงพลัง
น้อมอนุโมทนากับทุกธารน้ำใจที่ร่วมบุญ
ขอเชิญทุกท่าน...ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

“...อ้ายอ๋อ...แห่งท้องทุ่งเทพารักษ์...”

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการเจาะน้ำบาดาล”

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook