ที่มาโครงการ

ตั้งใจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ในที่สุด
ก็สมควรได้ไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้น

พยายามรักษาศาสนาไหน
ในที่สุด
ก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดกับศาสนานั้น

เลขบัญชีมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย
020-8-99991-5

ก่อนเกิดมูลนิธิบูรณพุทธ
และโครงการในปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ

(คลิปขนาดสั้น แสดงรวมทุกโครงการ)

ปี ๒๕๕๗
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ชาวอำเภอศรีณรงค์ได้หายป่วย และรอดตาย
ในมือผู้มีจิตวิญญาณความเป็นหมอและพยาบาลอย่างแท้จริง

ปี ๒๕๕๙
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้วอันงดงาม
เป็นทางลัดที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้คนเรือนแสนทั่วโลก

แต่พระพุทธศาสนา อยู่รอดไม่ได้แค่ด้วยการสร้างพระประธาน
เพราะแก่นความเป็นพุทธที่แท้
คือการสร้างพระผู้ตื่นรู้ขึ้นมาในตัวเราเอง
ความเป็นพุทธในเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้รักษาศาสนาตัวจริง!

ต้นปี ๒๕๖๐

๑) เราได้สร้างโรงเรียนแนวพุทธให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้ได้โอกาสทองทางปัญญาแบบพุทธ

๒) เราจะสร้างเมรุมรณสติถวายแด่วัดที่ยังขาดเมรุ
เพื่อสร้างทางลัดในการเข้าถึงปัญญาแบบพุทธ
ให้กับผู้สดับธรรมหน้าศพบนเชิงตะกอน

๓) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘นิทานคิดเองดีเอง’ สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆเลือกข้างดีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะถูกผู้ใหญ่บังคับ

๔) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘เจริญสติ’
เพื่อให้พระและนักเจริญสติทั้งหลายได้เห็นกับตาว่า
ประสบการณ์ภายในของการเจริญสติที่ถูกทางเป็นอย่างไร

ดังตฤณวิสัชนา LIVE#29

Posted by Dungtrin on Saturday, May 13, 2017

ดังตฤณวิสัชนา LIVE#30

Posted by Dungtrin on Saturday, May 20, 2017

ดังตฤณวิสัชนา LIVE#31 พิธีเปิดบูรณพุทธ, อานาปานสติที่ขึ้นต้นด้วยจิตใส

Posted by Dungtrin on Sunday, May 28, 2017

๕) เราจะสร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ยังขาด
เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการพระประธานทั่วหล้า
ในอันที่จะถวายพระประธานไว้เป็นของกลางแด่พระศาสนา

๖) เราจะสร้างโบสถ์วิหารแบบพอเพียง
เพื่อให้ชาวบ้านแดนไกลไม่ลำบาก
ในการบวชลูกหลานในหมู่บ้านของตนเอง

๗) เราได้ขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง
เพื่อให้วัดที่ขาดน้ำ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ร่วมกันทั้งพระและชาวบ้าน

สำหรับเพจดังตฤณ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบูรณพุทธ
โดยมีบทความยกจิตรับอรุณทุกเช้าก่อนแปดโมงเช่นเดิม
และจะมีดังตฤณวิสัชนา LIVE ตามโอกาส
เพื่อให้ชาวพุทธร่วมสมัยและยุวชนรุ่นต่อๆไป
ได้รู้จักธรรมะในฐานะของสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง

ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ
กับมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในอันที่จะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นกว่าที่เป็นอยู่!

ข่าวสารล่าสุด

ภาพมุมสูง
สถานที่สร้างองค์พระใหญ่หน้าตัก 5 เมตร
ณ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านตุงติง​
อ.อมก๋อย​ จ.เชียงใหม่
... See MoreSee Less

View on Facebook

ทีมงานบูรณพุทธ
เดินทางมาดูสถานที่
สำหรับที่จะสร้างองค์พระใหญ่
ขนาดหน้าตัก 5 เมตร
ณ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านตุงติง
ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

แต่เดิมชาวบ้านนับถือผี
จนกระทั่งคณะของพระธรรมจาริก
นำโดยพระอาจารย์ดร.อรุณเมธี พุทธิภัทโท
จาริกมาเผยแผ่พระธรรมคำสอน
แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ชาวบ้านจึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ขอสร้างวัดและออกบวชเพื่อปฏิบัติสมณธรรม
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

สถานที่นี้มีความสัปปายะมาก
มีความสงบวิเวก เหมาะแก่การภาวนา
ปัจจุบันมีพระอาจารย์จันทร์ ตันติปาโล
เป็นประธานสงฆ์และมีพระจำพรรษาอยู่ 30 รูป
ชุมชนโดยรอบกว่า 300 หลังคาเรือน
มีประชากรกว่า 1,000 คน

ขอเชิญทุกท่าน
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

ท่านที่ประสงค์จะร่วมสร้างองค์พระ
ในโครงการพระประธานทั่วหล้า
สามารถร่วมบริจาคได้ที่

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

ดูสถานที่ก่อสร้างองค์พระใหญ่หน้าตัก 5 เมตร ณ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านตุงติง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

นาถปญฺโญ ภิกขุ

ใครดูแลเพจนี้ครับ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ทีมงานบูรณพุทธ
เดินทางมาดูความคืบหน้าการสร้าง
องค์พระประธานเนื้อสัมฤทธิ์ ปางปฐมเทศนา
ณ โรงหล่อบุญนำ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

หลังจากที่ได้ทำพิธี
เททองหล่อองค์พระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่เมื่อกลางปี 2562
ขณะนี้ก็อยู่ในช่วงการเก็บงาน
ตกแต่งองค์พระให้สมบูรณ์พร้อม
ซึ่งเหลืออีกเพียงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์
คาดว่าจะแล้วเสร็จราวต้นเดือนมีนาคมนี้

ในส่วนการก่อสร้าง”พระวิหารศิริมหามงคล”
ณ วัดถ้ำผาขาวคีรีวงกลด จ.กระบี่
ที่สำหรับจะประดิษฐานองค์พระนั้น
ก็มีความคืบหน้าไปเป็นอย่างมากเช่นกันครับ

ขอเชิญทุกท่าน
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

ท่านที่ประสงค์จะร่วมสร้างองค์พระ
สามารถร่วมบริจาคได้ที่

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

นาถปญฺโญ ภิกขุ

ใครดูแลเพจนี้น้อ..ฆราวาส รึพระ. ครับ ... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

ดูความคืบหน้า​
พระประธาน​เนื้อสัมฤทธิ์ ปางปฐมเทศนา
เพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประธาน ​
ณ วัดถ้ำผาขาวคีรีวงกลด จ.กระบี่
... See MoreSee Less

View on Facebook

สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ
สำหรับภารกิจน้อมถวาย”เมรุมรณสติ”
ณ ชุมชนห้วยบง ต.เเม่สาบ
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ขอเชิญทุกท่าน
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

ในปัจจุบันนี้
ยังคงมีวัดหรือชุมชน
อีกหลายแห่งที่ขาดแคลนเมรุเผาศพ
ท่านที่มีศรัทธา สามารถร่วมบริจาคได้ที่

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

ในวันที่ 16 มกราคมนี้
ทีมงานมูลนิธิบูรณพุทธ
จะเดินทางไปยังชุมชนห้วยบง
ต.เเม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

เพื่อทำพิธีน้อมถวาย
“เมรุมรณสติ”ให้แด่ชุมชนแห่งนี้
ในเวลาประมาณ 13.00 น.

โดยมีพระครูสุพรหมธรรมาภิวัฒน์
(สรยุทธ ชยปัญโญ)
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
เมตตารับถวาย

ที่ผ่านมาบนดอยสูงแห่งนี้
ในรัศมีกว่า 100 กิโลเมตร
ยังไม่มีเมรุเผาศพเลยสักแห่งนะครับ

ถ้าใครสะดวก
เรียนเชิญไปร่วมงานบุญนี้ด้วยกันครับ

พิกัดที่ตั้ง
18°55'19.5"N 98°35'43.7"E
goo.gl/maps/qtGF8dJLqpn

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

ในปัจจุบันนี้
ยังคงมีวัดหรือชุมชน
อีกหลายแห่งที่ขาดแคลนเมรุเผาศพ
ท่านที่มีศรัทธา สามารถร่วมบริจาคได้ที่

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอเชิญทุกท่านร่วมปีติใจ
ในผลงานการเจาะน้ำบาดาล
ณ ที่พักสงฆ์บ้านโนนกุง
ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
เพื่อน้อมถวายแด่พระอาจารย์ ทองดี ฐิตาจาโร

ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับ
เคยถูกปล่อยทิ้งให้รกร้าง
เพราะเคยเป็นป่าช้ามาก่อน

แต่ปัจจุบันนี้
ได้มีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
มาสร้างเสนาสนะและจำพรรษาอยู่
สถานที่มีความสงบ วิเวก เป็นอย่างมากครับ
และบัดนี้ก็มีน้ำใช้อย่างอุดมสมบูรณ์แล้วครับ

ขอเชิญทุกท่านที่ได้รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
จงได้โปรดอนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ
สาธุ ... 🙏🙏🙏

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

วันนี้ผมมีคลิปดีๆ
ที่ดูแล้วอดปีติใจไม่ได้เลย
จึงนำมาแบ่งปันชาวบูรณพุทธทุกท่าน

เป็นเรื่องราวสั้นๆที่เกิดขึ้นจริง
ของครอบครัวหนึ่งบนโลกเบี้ยวๆใบนี้
ขออนุโมทนาและชื่นชมจากหัวใจ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

สวัสดีปีใหม่ 2020
ขอส่งความสุขด้วยความปีติใจ
ในบุญกุศลที่พวกเราชาวบูรณพุทธ
ได้กระทำร่วมกันสำเร็จแล้วนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ
การส่งมอบอาคารเรียน ร.ร.บ้านโอโลคีล่าง
ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

หลังนี้เป็นหลังที่ 6 แล้วครับ
ที่พวกเราชาวบูรณพุทธได้ร่วมกันสร้าง
ยังมีอีกหลายแห่งบนดอยอมก๋อยแห่งนี้
ที่ยังต้องการธารน้ำใจจากพวกเราทุกคน

ขออนุโมทนากับทุกท่าน
ที่ได้มีส่วนและรับรู้ในบุญนี้
สาธุ ... 🙏🙏🙏

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

ขอเชิญบริจาคได้ที่
บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056

buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Wannisa Khemvilas

ถ้าร่วมทำบุญซื้อที่ดินวัดพุมุดแล้ว อยากขอหลักฐานการชำระเงินเพื่อลดหย่อนภาษี ต้องส่งสลิปการโอนเงินให้ใครคะ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ท่ามกลางความเหน็บหนาว
ริมลำธาร บริเวณป่าช้าประจำหมู่บ้าน
ณ ร.ร.บ้านโอโลคีล่าง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

เมื่อเสร็จภารกิจหลักแล้ว
พวกเราก็ชวนกันไปสวดมนต์ไหว้พระ
ทำสมาธิ เจริญสติ ภาวนาร่วมกันที่นั่น
เพื่อเป็นการสะสมบุญและฝึกฝนพลังจิต

ขอเชิญทุกท่าน
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ

อ้ายอ๋อ...แห่งท้องทุ่งเทพารักษ์
Line ID : @BuranaBuddha
line.me/R/ti/p/%40buranabuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook