ที่มาโครงการ

ตั้งใจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ในที่สุด
ก็สมควรได้ไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้น

พยายามรักษาศาสนาไหน
ในที่สุด
ก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดกับศาสนานั้น

เลขบัญชีมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย
020-8-99991-5

ก่อนเกิดมูลนิธิบูรณพุทธ
และโครงการในปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ

(คลิปขนาดสั้น แสดงรวมทุกโครงการ)

ปี ๒๕๕๗
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ชาวอำเภอศรีณรงค์ได้หายป่วย และรอดตาย
ในมือผู้มีจิตวิญญาณความเป็นหมอและพยาบาลอย่างแท้จริง

ปี ๒๕๕๙
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้วอันงดงาม
เป็นทางลัดที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้คนเรือนแสนทั่วโลก

แต่พระพุทธศาสนา อยู่รอดไม่ได้แค่ด้วยการสร้างพระประธาน
เพราะแก่นความเป็นพุทธที่แท้
คือการสร้างพระผู้ตื่นรู้ขึ้นมาในตัวเราเอง
ความเป็นพุทธในเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้รักษาศาสนาตัวจริง!

นับแต่ปี ๒๕๖๐

๑) เราได้สร้างโรงเรียนแนวพุทธให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้ได้โอกาสทองทางปัญญาแบบพุทธ

๒) เราจะสร้างเมรุมรณสติถวายแด่วัดที่ยังขาดเมรุ
เพื่อแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า
และความยากลำบากในการเผาศพของชาวบ้านแดนไกล

๓) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘นิทานคิดเองดีเอง’ สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆเลือกข้างดีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะถูกผู้ใหญ่บังคับ

๔) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘เจริญสติ’
เพื่อให้พระและนักเจริญสติทั้งหลายได้เห็นกับตาว่า
ประสบการณ์ภายในของการเจริญสติที่ถูกทางเป็นอย่างไร

๕) เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการพระประธานทั่วหล้า
เราจะสร้างพระปฏิมาทั้งใหญ่และเล็ก
เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแด่ผู้ควรได้เป็นพุทธศาสนิกชน

๖) เราจะสร้างโบสถ์วิหารแบบพอเพียง
หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมแด่ท้องถิ่นที่ขาดโอกาส
เพื่อให้ชาวบ้านได้บวชเรียน
หรืออย่างน้อยมีที่วิเวกได้เจริญสติใกล้ครูบาอาจารย์ดีๆ

๗) เราได้ขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง
เพื่อให้วัดที่ขาดน้ำ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ร่วมกันทั้งพระและชาวบ้าน

สำหรับเพจดังตฤณ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบูรณพุทธ
โดยมีบทความยกจิตรับอรุณทุกเช้าก่อนแปดโมงเช่นเดิม
และจะมีดังตฤณวิสัชนา LIVE ตามโอกาส
เพื่อให้ชาวพุทธร่วมสมัยและยุวชนรุ่นต่อๆไป
ได้รู้จักธรรมะในฐานะของสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง

ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ
กับมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในอันที่จะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นกว่าที่เป็นอยู่!

ข่าวสารล่าสุด

💦...ได้น้ำแล้วครับ... 💦

ณ วัดราชบุตรประชาราม
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

ต่อไปนี้...วัดและโรงเรียน
จะมีน้ำใช้อย่างพอเพียง

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

19 hours ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

“...เหตุแห่งมหากุศล
เป็นบุญทั้งกลางวัน กลางคืน
ได้เริ่มต้นขึ้นอีกแล้ว...”

ณ วัดราชบุตรประชาราม
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

ถ้าเราได้น้ำในครั้งนี้
วัดและโรงเรียน รวมถึงชุมชนใกล้เคียง
ก็จะได้ประโยชน์ ได้ใช้สอยน้ำนี้ร่วมกัน
เรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับ

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

มูลนิธิบูรณพุทธ
โดยพ่อบุญเลิศ-แม่สุรีย์
และคุณกาญจนา ใจคำ

มีศรัทธาน้อมถวายพระไตรปิฎก
แด่หลวงตาบุญส่ง วิสุทโธ
ณ วัดป่าดอยวิเวก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย. 2563

ในการนี้
หลวงตาบุญส่ง วิสุทโธ
ได้ส่งมอบให้กับ วัดหนองกะโตวา
ต.ผานก​เค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
เพื่อให้พระเณรและสาธุชนได้ศึกษา

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการสร้างพระไตรปิฏก”

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอเชิญชวนชาวบูรณพุทธ
ร่วมพิธีน้อมถวายพระแก้วมรกต
ปางฤดูฝน ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว

เพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประธาน
ณ ศาลาศิริธรรม วัดป่าศิริธรรมสงบ
ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
(วัดสาขาหลวงตาศิริ อินฺทสิริ)

ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม เวลา 11.00 น.

กำหนดการ
เวลา 11.00 น. บูชาพระรัตนตรัย
อาราธนาศีล
กล่าวคำถวายพระแก้วมรกต
ถวายสังฆทานพระสงฆ์
พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
รับพร
เวลา 12.00 น. เสร็จสิ้นพิธี

พิกัดที่ตั้ง
goo.gl/maps/XvsrQW4QWQGZpWcr7

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการพระประธานทั่วหล้า”

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

เราได้น้ำแล้ว !...

ต่อไปนี้นะครับ
วัดและชุมชนใกล้เคียง
ณ วัดสวนป่าอัมพวันโพธิญาณ
ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
จะมีน้ำใช้อย่างพอเพียงแล้วครับ

ขออนุโมทนาบุญ
คุณสิรินภรณ์ รามณรงค์
เกิดศรัทธา ขอปวารณาเป็นเจ้าภาพ
และยังเดินทางมาลงพื้นที่ด้วยตนเอง

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

อ้ายอ๋อ...แห่งท้องทุ่งเทพารักษ์
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการเจาะน้ำบาดาล”

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

“ความคืบหน้า เมรุมรณสติ”

ณ วัดป่าอนุสรณ์ ต.คำเหมือดแก้ว
อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ุ

หลวงพ่อประมัย เตชธัมโม
ท่านมีดำริให้สร้างเมรุหลังนี้
เพื่อประชาชนในพื้นที่ทั้ง 3 หมู่บ้าน
ซึ่งมีจำนวนประชากรกว่า 3,000 คน
จะได้รับความสะดวกสบายจากเมรุหลังนี้
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากไร้
สามารถใช้สอยได้เลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

เมรุหลังนี้
ใช้งบประมาณในการสร้าง 650,000 บาท
โดยใช้เวลาในการสร้างประมาณ 4-6 เดือน

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการเมรุมรณสติ”

มูลนิธิบูรณพุทธ
กสิกรไทย ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 0208999915
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation/
... See MoreSee Less

View on Facebook

“ขออนุโมทนา สาธุการ”

คุณพนัชกร บุญยิ่งสถิตย์
พร้อมด้วยครอบครัว ญาติและเพื่อนๆ

มีศรัทธาเป็นเจ้าภาพ
น้อมถวายพระแก้วมรกต
ปางฤดูฝน หน้าตัก 50 นิ้ว

เพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประธาน
ณ ศาลาศิริธรรม วัดป่าศิริธรรมสงบ
ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
(วัดสาขาหลวงตาศิริ อินฺทสิริ)

กำหนดการน้อมถวาย
จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ท
“โครงการพระประธานทั่วหล้า”

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook