ที่มาโครงการ

ตั้งใจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ในที่สุด
ก็สมควรได้ไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้น

พยายามรักษาศาสนาไหน
ในที่สุด
ก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดกับศาสนานั้น

เลขบัญชีมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย
020-8-99991-5

ก่อนเกิดมูลนิธิบูรณพุทธ
และโครงการในปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ

(คลิปขนาดสั้น แสดงรวมทุกโครงการ)

ปี ๒๕๕๗
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ชาวอำเภอศรีณรงค์ได้หายป่วย และรอดตาย
ในมือผู้มีจิตวิญญาณความเป็นหมอและพยาบาลอย่างแท้จริง

ปี ๒๕๕๙
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้วอันงดงาม
เป็นทางลัดที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้คนเรือนแสนทั่วโลก

แต่พระพุทธศาสนา อยู่รอดไม่ได้แค่ด้วยการสร้างพระประธาน
เพราะแก่นความเป็นพุทธที่แท้
คือการสร้างพระผู้ตื่นรู้ขึ้นมาในตัวเราเอง
ความเป็นพุทธในเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้รักษาศาสนาตัวจริง!

นับแต่ปี ๒๕๖๐

๑) เราได้สร้างโรงเรียนแนวพุทธให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้ได้โอกาสทองทางปัญญาแบบพุทธ

๒) เราจะสร้างเมรุมรณสติถวายแด่วัดที่ยังขาดเมรุ
เพื่อแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า
และความยากลำบากในการเผาศพของชาวบ้านแดนไกล

๓) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘นิทานคิดเองดีเอง’ สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆเลือกข้างดีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะถูกผู้ใหญ่บังคับ

๔) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘เจริญสติ’
เพื่อให้พระและนักเจริญสติทั้งหลายได้เห็นกับตาว่า
ประสบการณ์ภายในของการเจริญสติที่ถูกทางเป็นอย่างไร

๕) เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการพระประธานทั่วหล้า
เราจะสร้างพระปฏิมาทั้งใหญ่และเล็ก
เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแด่ผู้ควรได้เป็นพุทธศาสนิกชน

๖) เราจะสร้างโบสถ์วิหารแบบพอเพียง
หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมแด่ท้องถิ่นที่ขาดโอกาส
เพื่อให้ชาวบ้านได้บวชเรียน
หรืออย่างน้อยมีที่วิเวกได้เจริญสติใกล้ครูบาอาจารย์ดีๆ

๗) เราได้ขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง
เพื่อให้วัดที่ขาดน้ำ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ร่วมกันทั้งพระและชาวบ้าน

สำหรับเพจดังตฤณ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบูรณพุทธ
โดยมีบทความยกจิตรับอรุณทุกเช้าก่อนแปดโมงเช่นเดิม
และจะมีดังตฤณวิสัชนา LIVE ตามโอกาส
เพื่อให้ชาวพุทธร่วมสมัยและยุวชนรุ่นต่อๆไป
ได้รู้จักธรรมะในฐานะของสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง

ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ
กับมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในอันที่จะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นกว่าที่เป็นอยู่!

ข่าวสารล่าสุด

ชาติแห่งความเป็นพุทธคือชาติสำคัญสูงสุดจากอนันตชาติพ่อแม่ที่เป็นพุทธ คือพ่อแม่ที่นำลูกตื่นรู้ความจริงได้เห็นอะไร ๆ ถูก เห็นอะไร ๆ ชอบ ตามที่ควรจะเป็นได้คำครู : Dungtrin ประมวลภาพกิจกรรมการปฎิบัติธรรมเดินจงกรมและนั่งสมาธิของเด็ก ๆ “ไร้ตัวตน Kids” ครั้งที่ 67 (12/05/2567)@ศูนย์เรียนรู้วรการโดยมูลนิธิบูรณพุทธ#วิปัสสนานุบาล#บูรณพุทธ#ศูนย์เรียนรู้วรการ ... See MoreSee Less
View on Facebook
เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๖๗ ได้มีการมอบพระพุทธรูปขนาด ๕ นิ้วที่พวกเราชาวบูรณพุทธได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างให้แก่ชนเผ่าดาราอั้ง ลีซู กะเหรี่ยง และไทยใหญ่ ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขอแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ยอมรับนับถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในชีวิตจำนวน ๑๗๙ ครอบครัวณ วัดพระธรรมจาริกแม่จอน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ น้อมกราบอนุโมทนาสาธุการทั้งกับผู้ร่วมบุญและผู้ร่วมปีติยินดีในบุญนี้ทุกท่าน_/\__/\__/\_ ... See MoreSee Less
View on Facebook
ขอขอบพระคุณ คุณขวัญชัย จาก “ สวนขวัญ ๑๐๐๐ ไม้” ที่ได้มอบต้นไม้ล้อม จำนวน 17 ต้น เพื่อมาปลูกให้ความร่มเงาแก่สถานปฏิบัติธรรมทางนฤพานและขอขอบพระคุณ คุณปุ๋ย ชลลดา ผู้เป็นเจ้าภาพดูแลค่าใช้จ่าย ในการขนย้าย และค่าแรงคนงานในการปลูก ทางมูลนิธิบูรณพุทธ ขอน้อมกราบอนุโมทนาสาธุการกับทั้งทางเจ้าภาพ และผู้ร่วมปีติยินดีในบุญนี้ทุกท่าน_/\__/\__/\_►ร่วมบุญสร้างสถานปฏิบัติธรรมทางนฤพาน มูลนิธิบูรณพุทธธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่บัญชี 0208999915แจ้งการโอนและชื่อเจ้าภาพได้ทางburanabuddha.org/donation/►ที่มาในการสร้างสถานปฏิบัติธรรมทางนฤพานwww.facebook.com/BuranaBuddha/videos/1224721854887745/#บูรณพุทธ#สถานปฏิบัติธรรมทางนฤพาน ... See MoreSee Less
View on Facebook
#เริ่มต้นปีใหม่#ด้วยการสะสางมลทินให้องค์พระศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปโบราณวัตถุทั้ง ๑๐ องค์นี้เรียกรวมกันว่า 'พระเจ้าสิบทัศน์' มีอายุกว่า ๒๕๐ ปีผู้คนได้กราบไหว้บูชามาแล้วหลายชั่วอายุคนองค์พระทั้งสิบทำจากหินทราย โอบปูนปั้น หุ้มทองสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาประดิษฐานอยู่ในโบราณสถานแห่งชาติคือ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร เขตคลองสานมีหลักฐานบันทึกการปฏิสังขรณ์วัดเรื่อยมาตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๓รัชกาลที่ ๗ และล่าสุด รัชกาลที่ ๙วัดนี้มีโรงเรียนปริยัติซึ่งมีพระเณรเรียนอยู่มากถึง ๑๕๐ รูปแต่ในส่วน 'วิหารหลวงพ่อสิบทัศน์' นั้นไม่ได้บูรณะมานานกว่าร้อยปีแล้ว เกิดหลังคารั่วอย่างหนัก น้ำฝนท่วมขังทำให้พระเจ้าสิบทัศน์ทั้งสิบองค์แตกร้าวบางองค์ชำรุดอย่างหนัก(*รับชมภาพความเสียหายในเม้นด้านล่าง)งบประมาณในการซ่อมแซมพระโดยช่างกรมศิลปากร คือองค์ใหญ่ ๘๗๐,๐๐๐ บาทองค์เล็ก ๒๕๐,๐๐๐ บาทกระบวนการบูรณะ ประกอบด้วยช่างสามทีม- ช่างจลนพลศาสตร์กำจัดความชื้น (๓ เดือน)- ช่างปั้นพระ- และ ช่างลงรักปิดทองใช้ระยะเวลาในการซ่อมราว ๑๐-๑๒ เดือนยังขาดงบบูรณะพระอยู่อีก ๑,๘๗๐,๐๐๐ บาทที่ผ่านมา ทางวัดได้พยายามหลายทางเพื่อระดมทุนซ่อมแซมองค์พระ แต่ก็ไม่สำเร็จเมื่อทีมงานมูลนิธิบูรณพุทธลงพื้นที่ไปสำรวจท่านเจ้าอาวาส พระราชธรรมมุนี อายุ ๗๓ ปีจึงปีติใจยิ่ง มายืนรอต้อนรับพวกเราถึงหน้าวัดและกรุณาให้ข้อมูลสำคัญอย่างละเอียดทางทีมงานมูลนิธิฯเห็นพ้องต้องกันถึงความขาดแคลนจำเป็นจริงๆและเห็นเป็นบุญครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นได้ยากมากจึงปาวารณารับเป็นเจ้าภาพทั้งจำนวน(*ภาพจดหมายจากวัดอยู่ในเม้นด้านล่าง)ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะพระประธาน 'พระเจ้าสิบทัศน์'โบราณวัตถุในประวัติศาสตร์ถวายแด่วัดทองธรรมชาติ วรวิหารเพื่อสืบทอดมรดกอันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองสยามประเทศต่อไป____________♥ เริ่มต้นปีใหม่ ด้วยการสะสางมลทินให้องค์พระศักดิ์สิทธิ์'หลวงพ่อสิบทัศน์' มูลนิธิบูรณพุทธธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่บัญชี 0208999915กรอกรายละเอียดการโอนทางเว็บ BuranaBuddha . org (กรุณาเลือก "ทุกโครงการ" ในแบบฟอร์ม) ... See MoreSee Less
View on Facebook
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง โดยที่พวกเราชาวมูลนิธิบูรณพุทธได้เป็นเจ้าภาพพระพุทธรูปขนาด ๕ นิัว มอบแก่ชาวเขาชนเผ่าดาราอั้ง ชนเผ่ากะเหรี่ยง ชาวบ้านบนดอยจากอำเภอเชียงดาว อำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่ จำนวน ๒๐๙ ครอบครัวในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในวันอายุวัฒนมงคล ๘๙ ปี ๖๙ พรรษา พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗และจะมีอีกรอบในเดือน พฤษภาคม นี้____________♥ ร่วมสร้างพระองค์แรกให้ชาวเขามูลนิธิบูรณพุทธธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่บัญชี 0208999915แจ้งรายละเอียดการโอนทางเว็บ BuranaBuddha . org____________ ... See MoreSee Less
View on Facebook
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ องค์พระพุทธรูปขนาด ๕ นิ้ว ที่พวกเราชาวบูรณพุทธร่วมกันสร้าง อีกจำนวน ๓๐๐ องค์ ได้จัดส่งถึงวัดศรีโสดาเป็นที่เรียบร้อย และจะมีอีกรอบในเดือนพฤษภาคมเพื่อส่งมอบให้กับชาวเขา ชาวดอยในงานแสดงตนเป็นพุทธมามกะที่จะมีขึ้นในหลายโอกาส โดยในรอบนี้องค์พระมีความพิเศษ โดยให้ช่างที่เชียงใหม่ ถอดแบบพระประธานในโบสถ์วัดศรีโสดา มาเป็นพระประธานขนาด ๕ นิ้ว จึงได้องค์พระที่งดงามตามแบบพระประธานในโบสถ์วัดศรีโสดา(รับชมภาพองค์พระประธานในโบสถ์วัดศรีโสดาได้ในคอมเมนต์)อัพเดทจำนวนองค์พระที่จัดส่งแล้ว๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐๐ องค์๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๐๐ องค์ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐๐ องค์มูลนิธิบูรณพุทธขอกราบอนุโมทนาสาธุการต่อท่านผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาและมีแก่ใจเผื่อแผ่ความสว่างธรรมไปให้ชาวพุทธบนดอยไกลมา ณ ที่นี้ ... See MoreSee Less
View on Facebook
อัพเดทความคืบหน้า การก่อสร้างกำแพงรั้วของสถานปฏิบัติธรรมทางนฤพานตอนนี้เสียบแผ่นกำแพงฝั่งตะวันออกใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเตรียมดำเนินสร้างกำแพงฝั่งตะวันตกในลำดับต่อไป►ร่วมบุญสร้างสถานปฏิบัติธรรมทางนฤพาน มูลนิธิบูรณพุทธธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่บัญชี 0208999915แจ้งการโอนและชื่อเจ้าภาพได้ทางburanabuddha.org/donation/►ที่มาในการสร้างสถานปฏิบัติธรรมทางนฤพานwww.facebook.com/BuranaBuddha/videos/1224721854887745/#วิปัสสนานุบาล #บูรณพุทธ#สถานปฏิบัติธรรมทางนฤพาน ... See MoreSee Less
View on Facebook
บุญนี้มีความพิเศษกว่าทุกครั้งทั้งในแง่เจตนาในการจัดสร้าง วัตถุทานและที่สำคัญ ศาสนประโยชน์แห่งศรัทธาและปัญญาเมื่อ ๑๔ เดือนก่อน ได้มีผู้ใจบุญที่ไม่ประสงค์จะออกนามประสงค์ที่จะสร้างองค์พระประธานสีขาวผ่ององค์นี้โดยมีโจทย์ว่า องค์พระจะต้องงดงามผุดผาดเรืองรองจากระยะไกลเพื่อให้สาธุชนเกิดศรัทธาอย่างใหญ่ต่อพระพุทธเจ้า(ขอเชิญรับชมภาพเพิ่มเติมในเม้นด้านล่าง)ตลอดระยะเวลาก่อสร้างทั้งท่านผู้ใจบุญและช่างผู้มีฉันทะได้ก้าวข้ามอุปสรรคมากมายจนสร้างพระสำเร็จได้องค์พระที่มีความประณีตสูงมาก ละเอียดลออเหนือมาตรฐานทั่วไปในงบประมาณ ๑.๙ ล้านบาท และชำระเสร็จสิ้นทุกบาททุกสตางค์แล้วต่อมา ท่านผู้ใจบุญได้ทราบข่าวว่าทางมูลนิธิบูรณพุทธกำลังสร้างสถานปฏิบัติธรรมทางนฤพานอยู่จึงเกิดไอเดียว่าอยากเปิดโอกาสให้ท่านผู้มีศรัทธาได้สมทบเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างองค์พระนี้ด้วยโดยเงินบริจาคเพื่อสร้างพระทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นท่านผู้ใจบุญ จะมอบให้ทางมูลนิธิฯใช้สร้างสถานปฏิบัติธรรมต่อบุญนี้ จึงเป็นบุญ ๒ ชั้น เพื่อประโยชน์ ๒ สถาน คือหนึ่ง ได้มีส่วนร่วมสร้างพระประธานขนาดใหญ่องค์งามเพื่อให้ชาวบ้านได้รู้สึกร่มเย็นทุกวันเมื่อพบเห็น 'เกิดศรัทธา' นับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งและสอง ได้สร้างสถานปฏิบัติธรรมเพื่อให้ชาวบ้านได้ฝึกสติเจริญสมาธิ'เกิดปัญญา' ตรงทางมรรคองค์พระประธานปางประทานพรสีขาวผ่ององค์นี้สูง ๙.๕๐ เมตร หน้าตัก ๕ เมตร ทำด้วยโครงสร้างเหล็ก น้ำหนักสูงถึง ๑๘๐ ตันจึงแข็งแรง ทนทานต่อกาลเวลานับร้อยปีทั้งพลิ้วจีวร เส้นหยักศกพระเกศา เรียวพระหัตถ์พระพักตร์ พระกรัชกาย ที่สะท้อนมหาปุริสลักษณะรวมถึงผิวสัมผัสของเนื้อปูน ถูกขัดแต่งอย่างประณีตด้วยฉันทะแรงกล้าของช่างฝีมือดีลดหลั่นลงมาเป็นลานปูนเอนกประสงค์ เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้สวดมนต์และปฏิบัติธรรมขอเชิญท่านผู้มีศรัทธาร่วมสมทบเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พระประธานนี้ถวายแด่วัดสองธรรมาราม ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่และเพื่อมหากุศลใหญ่อีกประการคือสร้างสถานปฏิบัติธรรมทางนฤพาน____________♥ ร่วมสร้างศาสนประโยชน์ใหญ่ ๒ สถาน ครบทั้งศรัทธาและปัญญามูลนิธิบูรณพุทธธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่บัญชี 0208999915กรอกรายละเอียดการโอนทางเว็บ BuranaBuddha . org ... See MoreSee Less
View on Facebook