ที่มาโครงการ

ตั้งใจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ในที่สุด
ก็สมควรได้ไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้น

พยายามรักษาศาสนาไหน
ในที่สุด
ก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดกับศาสนานั้น

เลขบัญชีมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย
020-8-99991-5

ก่อนเกิดมูลนิธิบูรณพุทธ
และโครงการในปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ

(คลิปขนาดสั้น แสดงรวมทุกโครงการ)

ปี ๒๕๕๗
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ชาวอำเภอศรีณรงค์ได้หายป่วย และรอดตาย
ในมือผู้มีจิตวิญญาณความเป็นหมอและพยาบาลอย่างแท้จริง

ปี ๒๕๕๙
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้วอันงดงาม
เป็นทางลัดที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้คนเรือนแสนทั่วโลก

แต่พระพุทธศาสนา อยู่รอดไม่ได้แค่ด้วยการสร้างพระประธาน
เพราะแก่นความเป็นพุทธที่แท้
คือการสร้างพระผู้ตื่นรู้ขึ้นมาในตัวเราเอง
ความเป็นพุทธในเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้รักษาศาสนาตัวจริง!

ต้นปี ๒๕๖๐

๑) เราได้สร้างโรงเรียนแนวพุทธให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้ได้โอกาสทองทางปัญญาแบบพุทธ

๒) เราจะสร้างเมรุมรณสติถวายแด่วัดที่ยังขาดเมรุ
เพื่อสร้างทางลัดในการเข้าถึงปัญญาแบบพุทธ
ให้กับผู้สดับธรรมหน้าศพบนเชิงตะกอน

๓) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘นิทานคิดเองดีเอง’ สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆเลือกข้างดีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะถูกผู้ใหญ่บังคับ

๔) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘เจริญสติ’
เพื่อให้พระและนักเจริญสติทั้งหลายได้เห็นกับตาว่า
ประสบการณ์ภายในของการเจริญสติที่ถูกทางเป็นอย่างไร

๕) เราจะสร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ยังขาด
เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการพระประธานทั่วหล้า
ในอันที่จะถวายพระประธานไว้เป็นของกลางแด่พระศาสนา

๖) เราจะสร้างโบสถ์วิหารแบบพอเพียง
เพื่อให้ชาวบ้านแดนไกลไม่ลำบาก
ในการบวชลูกหลานในหมู่บ้านของตนเอง

๗) เราได้ขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง
เพื่อให้วัดที่ขาดน้ำ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ร่วมกันทั้งพระและชาวบ้าน

สำหรับเพจดังตฤณ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบูรณพุทธ
โดยมีบทความยกจิตรับอรุณทุกเช้าก่อนแปดโมงเช่นเดิม
และจะมีดังตฤณวิสัชนา LIVE ตามโอกาส
เพื่อให้ชาวพุทธร่วมสมัยและยุวชนรุ่นต่อๆไป
ได้รู้จักธรรมะในฐานะของสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง

ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ
กับมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในอันที่จะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นกว่าที่เป็นอยู่!

ข่าวสารล่าสุด

ร.ร.บ้านโนนคูณ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
มีปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างมาก
เพราะต้องแบ่งน้ำใช้กับหมู่บ้าน
บางวันก็ไม่ไหล ถ้าไหลบางทีก็ขุ่น
น้ำจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ
นักเรียนบางคนถึงกับอั้นฉี่กันทั้งวัน
เพื่อไปเข้าห้องน้ำที่บ้านเลยนะครับ
ค่อนข้างลำบากมากเลยครับ

แต่ในที่สุด พวกเราชาวบูรณพุทธ
ก็ได้ช่วยให้ร.ร.บ้านโนนคูณ แห่งนี้
มีน้ำใช้กันอย่างอุดมสมบูณณ์เลยครับ
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ
... See MoreSee Less

View on Facebook

พวกเราชาวบูรณพุทธ
ได้เปลี่ยนแปลงความลำบากเดือดร้อน
เป็นความสะดวกสบายคลายกังวล
ด้วยการสร้างเมรุมรณสติ
ณ ป่าช้าบ้านแก่งกบ จ.อุบลราชธานี
สำเร็จเสร็จสิ้นอีกหนึ่งแห่งแล้วครับ

ขอเชิญทุกท่านที่มีส่วนและรับรู้ในบุญนี้
ได้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ
สาธุ ... 🙏🙏🙏
... See MoreSee Less

View on Facebook

ครั้งนี้เราได้มาเจาะน้ำบาดาล
ณ ที่พักสงฆ์ศิริพุทธาวาส อ.วังเจ้า จ.ตาก
โดยมีหลวงพ่อสายชล ตปสีโล เป็นประธานสงฆ์
ซึ่งท่านเป็นศิษย์สายตรงของหลวงตาศิริ อินฺทสิรินั่นเองครับ

หลวงพ่อสายชล ตปสีโล มีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใส
เปี่ยมไปด้วยความเมตตาใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้
ก็สามารถมาแวะมากราบสักการะ
หรือมาอยู่ปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งนี้ได้เลยนะครับ

จึงนับว่าเป็นบุญพวกเราชาวบูรณพุทธเป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้มีโอกาสมาถวายการเจาะน้ำบาดาลให้กับสถานที่แห่งนี้
ขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ
สาธุ ... 🙏🙏🙏

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

ผัก บุ้ง

บริจาคเพื่อร่วมทุกบุญของมูลนิธิประจำเดือนตุลาคม/62ค่ะ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ได้น้ำแล้วครับ
ณ วัดพญาแล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

เราได้มอบความสะดวกสบาย
ให้แก่พระนิสิตที่มาศึกษาพระปริยัติธรรม
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้มีความคล่องตัว
ในการที่จะตั้งใจใฝ่หาความรู้
ได้อย่างไม่ติดขัดในเรื่องของน้ำ

ขอเชิญทุกท่าน
ที่ได้รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ
สาธุ ... 🙏🙏🙏

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

วัดพญาแล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
เป็นที่พักของพระนิสิตราวๆ 30 รูป
ที่มาศึกษาพระปริยัติธรรม
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ที่ผ่านมาประสบปัญหา น้ำดื่มและน้ำใช้
มีความไม่สะดวกในการประกอบกิจวัตร
ทางมูลนิธิฯ จึงไม่รอช้า รีบดำเนินการ
เจาะน้ำบาดาลให้ในทันทีครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

ได้น้ำแล้วนะครับ
ณ โรงเรียนบ้านโนนคูณ จ.ชัยภูมิ

ขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

เจาะน้ำบาดาล วัดพญาแล จ.ชัยภูมิ ... See MoreSee Less

View on Facebook

วันนี้นะครับ
ผมมาทำภารกิจเจาะน้ำบาดาล
ณ ร.ร.บ้านโนนคูณ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

ที่นี่มีครูและนักเรียน
เกือบ 200 คน นะครับ
เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล-ประถม ๖

มีปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างมาก
เพราะต้องแบ่งน้ำใช้กับหมู่บ้าน
บางวันก็ไม่ไหล ที่ไหลบางทีก็ขุ่น
นักเรียนบางคนต้องอั้นฉี่ เก็บไปเข้าที่บ้าน
น่าเป็นห่วงมากครับ

ทางมูลนิธิบูรณพุทธ
จึงได้ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลให้ทันทีครับ
พรุ่งนี้เรามาลุ้นกันว่าจะสำเร็จไหมนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

ปรากฎการณ์
รวมจิตทุกดวงเป็นหนึ่งเดียว
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ไบเทค บางนา
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

เจาะน้ำบาดาล
โรงเรียนบ้านโนนคูณ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ.
... See MoreSee Less

View on Facebook

วิธีใช้แอพ ))เสียงสติ (( ... See MoreSee Less

View on Facebook

ขออนุญาต
จบปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน
เพียงเท่านี้นะครับ

ในนามมูลนิธิบูรณพุทธ
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน
สำหรับธารน้ำใจอันยิ่งใหญ่
ที่ไหลรินมารดใจพี่น้องผู้ประสบภัย
เป็นดังสัญลักษณ์แทนความห่วงใย
เพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับพวกเขาทุกคน

ขอน้อมนำบุญกุศลทั้งหลาย
ที่ได้กระทำสำเร็จแล้ว
จงมีแด่ทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
ได้อนุโมทนาสาธุการร่วมกันนะครับ
สาธุ ... 🙏🙏🙏

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Freedom State

ร่วมบุญกับมูลนิธิบูรณพุทธทุกบุญครับผม ... See MoreSee Less

View on Facebook