ที่มาโครงการ

ตั้งใจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ในที่สุด
ก็สมควรได้ไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้น

พยายามรักษาศาสนาไหน
ในที่สุด
ก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดกับศาสนานั้น

เลขบัญชีมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย
020-8-99991-5

ก่อนเกิดมูลนิธิบูรณพุทธ
และโครงการในปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ

(คลิปขนาดสั้น แสดงรวมทุกโครงการ)

ปี ๒๕๕๗
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ชาวอำเภอศรีณรงค์ได้หายป่วย และรอดตาย
ในมือผู้มีจิตวิญญาณความเป็นหมอและพยาบาลอย่างแท้จริง

ปี ๒๕๕๙
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้วอันงดงาม
เป็นทางลัดที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้คนเรือนแสนทั่วโลก

แต่พระพุทธศาสนา อยู่รอดไม่ได้แค่ด้วยการสร้างพระประธาน
เพราะแก่นความเป็นพุทธที่แท้
คือการสร้างพระผู้ตื่นรู้ขึ้นมาในตัวเราเอง
ความเป็นพุทธในเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้รักษาศาสนาตัวจริง!

ต้นปี ๒๕๖๐

๑) เราได้สร้างโรงเรียนแนวพุทธให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้ได้โอกาสทองทางปัญญาแบบพุทธ

๒) เราจะสร้างเมรุมรณสติถวายแด่วัดที่ยังขาดเมรุ
เพื่อสร้างทางลัดในการเข้าถึงปัญญาแบบพุทธ
ให้กับผู้สดับธรรมหน้าศพบนเชิงตะกอน

๓) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘นิทานคิดเองดีเอง’ สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆเลือกข้างดีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะถูกผู้ใหญ่บังคับ

๔) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘เจริญสติ’
เพื่อให้พระและนักเจริญสติทั้งหลายได้เห็นกับตาว่า
ประสบการณ์ภายในของการเจริญสติที่ถูกทางเป็นอย่างไร

ดังตฤณวิสัชนา LIVE#29

Posted by Dungtrin on Saturday, May 13, 2017

ดังตฤณวิสัชนา LIVE#30

Posted by Dungtrin on Saturday, May 20, 2017

ดังตฤณวิสัชนา LIVE#31 พิธีเปิดบูรณพุทธ, อานาปานสติที่ขึ้นต้นด้วยจิตใส

Posted by Dungtrin on Sunday, May 28, 2017

๕) เราจะสร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ยังขาด
เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการพระประธานทั่วหล้า
ในอันที่จะถวายพระประธานไว้เป็นของกลางแด่พระศาสนา

๖) เราจะสร้างโบสถ์วิหารแบบพอเพียง
เพื่อให้ชาวบ้านแดนไกลไม่ลำบาก
ในการบวชลูกหลานในหมู่บ้านของตนเอง

๗) เราได้ขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง
เพื่อให้วัดที่ขาดน้ำ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ร่วมกันทั้งพระและชาวบ้าน

สำหรับเพจดังตฤณ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบูรณพุทธ
โดยมีบทความยกจิตรับอรุณทุกเช้าก่อนแปดโมงเช่นเดิม
และจะมีดังตฤณวิสัชนา LIVE ตามโอกาส
เพื่อให้ชาวพุทธร่วมสมัยและยุวชนรุ่นต่อๆไป
ได้รู้จักธรรมะในฐานะของสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง

ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ
กับมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในอันที่จะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นกว่าที่เป็นอยู่!

ข่าวสารล่าสุด

วันพระนี้
ผมมีบุญดีๆมาฝากนะครับ

เนื่องด้วย
พอจ.เอกชัย กันตะวีโร
ประธานสงฆ์ วัดป่าโนนสมบูรณ์
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

ประสงค์ที่จะได้หนังสือพระไตรปิฏก
เพื่อให้คณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม
ได้นำมาศึกษาค้นคว้าในหลักธรรมคำสอน
แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทางมูลนิธิฯพิจารณาข้อเท็จจริงแล้ว
เห็นถึงความสำคัญและมีความเหมาะสม
ดั่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างแท้จริง

จึงขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างพระไตรปิฏก
ฉบับมหามงกุฏ พร้อมตู้บรรจุ
เพื่อน้อมถวายแด่วัดป่าโนนสมบูรณ์
รวมถึงวัดอื่นๆที่ขาดแคลน
ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบ

โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายดังนี้คือ
ค่าหนังสือ - ค่าตู้บรรจุ - ค่านำส่ง
รวม 41,700 บาท

ขออนุโมทนากับทุกท่าน
ที่มีส่วนและรับรู้ในมหากุศลนี้ร่วมกัน
สาธุ ... 🙏🙏🙏

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

ท่านที่ประสงค์จะร่วมบุญ
ในโครงการสร้างพระไตรปิฏก
สามารถร่วมบริจาคได้ที่

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

ขอเชิญทุกท่านปีติใจ
ในสิ่งที่พวกเราชาวบูรณพุทธ
ได้ทุ่มเทกายใจร่วมสร้างขึ้นมากับมือ
ณ สวนป่าบูรณพุทธ จ.นครพนม

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

บูรณพุทธ @ อีสาน

ภารกิจเจาะน้ำบาดาล
ถวายพ่อแม่ครูอาจารย์

อ้ายอ๋อ...แห่งทัองทุ่งเทพารักษ์
Line ID : @BuranaBuddha

ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

มูลนิธิบูรณพุทธ
กสิกรไทย ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 0208999915
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056

buranabuddha.org/donation/
... See MoreSee Less

View on Facebook

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา
มูลนิธิบูรณพุทธ นำโดยท่านอาจารย์ดังตฤณและคณะ
ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิบูรณพุทธ
กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อมอบเครื่องวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง
ให้กับทางคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมี ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนรับมอบ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม
งานวิจัยเกี่ยวกับคลื่นเสียง
อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรคเครียด
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญสติ
เพื่อนำหลักการและเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ได้เป็นรูปธรรม
มาต่อยอดในโครงการ ”เสียงสติ” อีกด้วย

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

ติดตามผลการใช้งานเมรุมรณสติ
ณ วัดบ้านผือพัฒนา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

ผัก บุ้ง

บริจาคร่วมทำบุญทุกบุญของมูลนิธิประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 ค่ะ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
ณ วัดป่าศิริมงคล (ช่องฮวก) บ้านผือพัฒนา
ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

* กำหนดการ *
วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระภิกษุ – สามเณร ออกรับบิณฑบาตภายในวัด
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ – สามเณร
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี หลวงตาศิริ อินฺทสิริ กล่าวสัมโมทนียกถา
รับของที่ระลึก เป็นเสร็จพิธี

ร่วมเป็นเจ้าภาพออกโรงทานติดต่อได้ที่
พอจ.สุทธิศักดิ์ 092-693-3277
ครูบาแชมป์ 089-710-8842
คุณสมชาย 085-926-7080

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่
ชื่อบัญชี พระศิริ วงศ์คง
ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขามะลิวัลย์
เลขที่บัญชี 424-0-528-58-5

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ
สาธุ ... 🙏🙏🙏
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

Chitsanupong Rujirotvarangkul

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ

___________________________________________

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางจาริกบุญ-จาริกธรรม ตามรอยพระพุทธเจ้า ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล
แสวงธรรม บำเพ็ญบุญ บูชาคุณพระรัตนตรัย ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล สถานที่ ประสูติ-ตรัสรู้–ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน
เมือง ลุมพินี - พุทธคยา - พาราณสี - กุสินารา – นาลันทา – สาวัตถี

เดินทางวันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2563

นำทางธรรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สำเนียง เลื่อมใส ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และพระวิทยากรสายพุทธภูมิร่วมบรรยายพุทธประวัติ

ราคาท่านละ 56,800 บาท

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางได้ที่
drive.google.com/file/d/1HoYaUKDSRqjNZiilg9k1FoR8kPaZbkpd/view?usp=sharing

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งตั้งแต่บัดนี้ ได้ที่
คุณชิษณุพงศ์ (086-9777043), คุณกิตติพร (081-8809437), คุณวรพจน์ (098-3050723), คุณนุชนารถ (094-8236649)
... See MoreSee Less

View on Facebook

วันพระอย่างนี้
ผมมีเรื่องราวดีๆมาบอกต่อ
ให้กับพวกเราชาวบูรณพุทธทราบนะครับ

เนื่องด้วยหลวงปู่บุญเรือง กิตติปุญโญ
เจ้าอาวาสวัดพุมุด อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ซึ่งเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
มีปฏิปทาและจริยวัตรอันงดงามน่าเลื่อมใส

ได้ให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอุโบสถ
ณ ที่พักสงฆ์สกุลกัวร์พัฒนา จ.ราชบุรี
ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาตั้งแต่ 7.30 น. - 10.30 น.

จึงขอเชิญทุกท่าน
ที่มีศรัทธาเข้าร่วมงานหรือร่วมบริจาคได้ที่

ธ.กรุงไทย สาขาดำเนินสะดวก
ชื่อบัญชี “พระบุญเรือง พลชัย
หรือ น.ส.ทัศนีย์ พนาสุวรรณ
หรือ ญาวสินี รวยดี”
เลขบัญชี 707-0-32661-0

ขออนุโมทนา
กับทุกท่านที่มีส่วนและรับรู้ในบุญนี้
สาธุ ... 🙏🙏🙏

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563
คุณดังตฤณ , คุณชลลดา พรหมเดชไพบูลย์
และคุณสมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ

ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือ
ระหว่างมูลนิธิบูรณพุทธ
กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อมอบเครื่องวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง
ให้กับทางคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมี ดร.ฉัตรเฉลิม อิสรางกูร ณ อยุธยา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นตัวแทนรับมอบ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม
งานวิจัยเกี่ยวกับคลื่นเสียง
อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรคเครียด
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญสติ
เพื่อนำหลักการและเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ได้
เป็นรูปธรรม มาต่อยอดในโครงการ”เสียงสติ”อีกด้วย

หลังจากทำพิธีเรียบร้อยแล้ว
ยังได้มีการเสวนาในหัวข้อ
“เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก VS เทคโนโลยีเปิดธรรม”
โดยอาจารย์ดังตฤณ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

เสวนาในหัวข้อ
เทคโนโลยีเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
VS เทคโนโลยีเปิดธรรม
โดยอาจารย์ดังตฤณ
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

พิธีลงนามความร่วมมือ
ระหว่างมูลนิธิบูรณพุทธ
กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมูลนิธิบูรณพุทธ
ได้มอบเครื่องวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง
ให้กับทางคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อทำการวิจัย
... See MoreSee Less

View on Facebook

แท้งค์พักน้ำสำหรับใส่น้ำดื่ม
ขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง
โดยนำมาเพื่อพักน้ำจากบ่อบาดาล
ที่ผ่านการกรองแล้ว
ที่พวกเราชาวบูรณพุทธได้เจาะถวาย

บัดนี้มาถึงวัดป่าสันติธรรม (ห้วยเดื่อ)
ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ตั้งแต่เมื่อเย็นวาน

ในครั้งนี้
ทีมงานยังได้น้อมถวายใบปวารณาปัจจัย
แด่หลวงปู่ขันตี ญาณวโร
เพื่อนำไปใช้ในกิจของสงฆ์อันสมควรอีกด้วย

ในที่สุด สถานที่แห่งนี้
ซึ่งมีพระสงฆ์เกือบ 30 รูป
ก็มีน้ำดื่มน้ำใช้อย่างพอเพียง
และได้รับความสะดวกสบาย
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

ยังคงมีวัดอีกหลายแห่งขาดแคลนน้ำ
ท่านที่มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอเชิญทุกท่านร่วมปีติใจ
ในผลงานการเจาะน้ำบาดาล
เพื่อน้อมถวายแด่วัดป่าปูชนียาจารย์ จ.มหาสารคาม
ซึ่งเป็นวัดสาขาอีกแห่งหนึ่งของหลวงตาศิริ อินฺทสิริ

ขอเชิญทุกท่านที่ได้รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
ได้โปรดอนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ
สาธุ ... 🙏🙏🙏

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

ยังคงมีวัดอีกหลายแห่งขาดแคลนน้ำ
ท่านที่มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

ทีมงานมูลนิธิบูรณพุทธ
ได้จัดหาถังพักน้ำดื่มสแตนเลส
ขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ซึ่งทางร้านกำลังดำเนินการสั่งของ
และจัดส่งให้ที่วัดป่าสันติธรรม
อ.หนองหิน ภายในสัปดาห์นี้

จากนั้นทีมงานจึงได้
นำเรียนหลวงปู่ขันตี ญาณวโรทราบ
ท่านก็ได้อนุโมทนาและชื่นชมยินดี
กล่าวโดยสรุปว่า “ดีแล้วๆ น้ำสำคัญมาก
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เป็นอานิสงส์ที่ไม่มีประมาณ
ตั้งแต่สมัยหลวงปู่แล้ว(หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)
คราวที่ธุดงค์มาจากพม่า เดินทางอยู่ 7 วัน
กว่าจะถึงไทย ก็รอดตายเพราะมีน้ำ”

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook