ที่มาโครงการ

ตั้งใจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ในที่สุด
ก็สมควรได้ไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้น

พยายามรักษาศาสนาไหน
ในที่สุด
ก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดกับศาสนานั้น

เลขบัญชีมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย
020-8-99991-5

ก่อนเกิดมูลนิธิบูรณพุทธ
และโครงการในปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ

(คลิปขนาดสั้น แสดงรวมทุกโครงการ)

ปี ๒๕๕๗
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ชาวอำเภอศรีณรงค์ได้หายป่วย และรอดตาย
ในมือผู้มีจิตวิญญาณความเป็นหมอและพยาบาลอย่างแท้จริง

ปี ๒๕๕๙
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้วอันงดงาม
เป็นทางลัดที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้คนเรือนแสนทั่วโลก

แต่พระพุทธศาสนา อยู่รอดไม่ได้แค่ด้วยการสร้างพระประธาน
เพราะแก่นความเป็นพุทธที่แท้
คือการสร้างพระผู้ตื่นรู้ขึ้นมาในตัวเราเอง
ความเป็นพุทธในเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้รักษาศาสนาตัวจริง!

ต้นปี ๒๕๖๐

๑) เราได้สร้างโรงเรียนแนวพุทธให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้ได้โอกาสทองทางปัญญาแบบพุทธ

๒) เราจะสร้างเมรุมรณสติถวายแด่วัดที่ยังขาดเมรุ
เพื่อสร้างทางลัดในการเข้าถึงปัญญาแบบพุทธ
ให้กับผู้สดับธรรมหน้าศพบนเชิงตะกอน

๓) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘นิทานคิดเองดีเอง’ สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆเลือกข้างดีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะถูกผู้ใหญ่บังคับ

๔) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘เจริญสติ’
เพื่อให้พระและนักเจริญสติทั้งหลายได้เห็นกับตาว่า
ประสบการณ์ภายในของการเจริญสติที่ถูกทางเป็นอย่างไร

๕) เราจะสร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ยังขาด
เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการพระประธานทั่วหล้า
ในอันที่จะถวายพระประธานไว้เป็นของกลางแด่พระศาสนา

๖) เราจะสร้างโบสถ์วิหารแบบพอเพียง
เพื่อให้ชาวบ้านแดนไกลไม่ลำบาก
ในการบวชลูกหลานในหมู่บ้านของตนเอง

๗) เราได้ขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง
เพื่อให้วัดที่ขาดน้ำ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ร่วมกันทั้งพระและชาวบ้าน

สำหรับเพจดังตฤณ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบูรณพุทธ
โดยมีบทความยกจิตรับอรุณทุกเช้าก่อนแปดโมงเช่นเดิม
และจะมีดังตฤณวิสัชนา LIVE ตามโอกาส
เพื่อให้ชาวพุทธร่วมสมัยและยุวชนรุ่นต่อๆไป
ได้รู้จักธรรมะในฐานะของสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง

ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ
กับมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในอันที่จะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นกว่าที่เป็นอยู่!

ข่าวสารล่าสุด

2 weeks ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างโรงเรียน 3 โรงเรียน

1. โรงเรียนบ้านห้วยบง (เสร็จแล้ว กรกฎาคม 2561)
2. โรงเรียนสงินณแคว (แล้วเสร็จธันวาคม 2561)
3. โรงเรียนห้วยกว้าง (แล้วเสร็จธันวาคม 2561)
ดอยอมก๋อย จ.เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านห้วยบง ใช้งบก่อสร้าง 650,000 บาท
โรงเรียนสงินณแคว ใช้งบก่อสร้าง 800,000 บาท
โรงเรียนห้วยกว้าง ใช้งบก่อสร้าง 700,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 2.15 ล้านบาท
จะปิดรับเจ้าภาพเมื่อได้ยอดครบนะครับ

ขอเชิญบริจาคได้ที่
บัญชีกสิกรไทย มูลนิธิบูรณพุทธ 020-8-99991-5

แจ้งรับใบอนุโมทนาและภาพที่ระลึก
buranabuddha.org/donation

รายชื่อเจ้าภาพและรับภาพที่ระลึก
buranabuddha.org/donor/?project=7

ขอบุญกุศลที่ท่านทำด้วยดีแล้วในการสร้างโรงเรียน
เพื่อให้เด็กๆมีที่เรียน มีความรู้ มีอนาคต
จงดลบันดาลให้ท่านท่านหลายเจริญยิ่ง ด้วย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ
มูลนิธิบูรณพุทธขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2561 เวลา 9.00 น.
มูลนิธิบูรณพุทธ นำโดยคุณดังตฤณ
ได้เดินทางไปยังวัดป่าศิริมงคล(ช่องฮวก)
ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เพื่อทำพิธีลงนามเซ็นสัญญาสร้างเมรุมรณสติ
น้อมถวายแด่หลวงตาศิริ อินฺทสิริ
เพื่อประดิษฐาน ณ วัดป่าสามัคคีธรรม
ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดขององค์หลวงตาศิริ

เมรุมรณสติหลังนี้
ออกแบบโดยคุณกิ๊ก ดุสิตา บุญมานันท์
มีความทันสมัย ใช้ได้จริง ตัดสิ่งที่ฟุ้มเฟือยออกไป
โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 5 แสน 5 หมื่นบาท
และใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 4 เดือน

ขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่
บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @buranabuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

คลิปวีดีโอแห่งความชุมฉ่ำใจ
อันเนื่องจาก”มูลนิธิบูรณพุทธ”
ได้ปลดเปลื้องความทุกข์
ที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำ
ได้สำเร็จไปอีกหนึ่งแห่งแล้วนะครับ
ขอเชิญอนุโมทนาในกุศลนี้ร่วมกันนะ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @buranabuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

เสร็จสิ้นลงไปแล้ว
ท่ามกลางความสุขใจของทุกคน
กับภาระกิจการเจาะน้ำบาดาล
ที่โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ
ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

พิกัด
goo.gl/maps/QCtubNpBxGS2

สำหรับที่นี่นั้น
หน้าแล้งน้ำจะมีปัญหามาก
ไม่พอใช้ในการล้างถ้วยล้างชาม
ไม่พอใช้ในการทำเกษตรพอเพียง
ไม่พอใช้ในห้องน้ำ ฯลฯ

เด็กนักเรียนหญิงหลายคน
ได้เล่าให้ผมฟังว่า
ในช่วงหน้าแล้งของแต่ละปี
บางทีก็อั้นปัสสาวะเอาไว้
เพราะไม่อยากเข้าห้องน้ำ
เนื่องจากน้ำไม่พอสำหรับชำระล้าง
ฟังแล้วก็นึกเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งครับ

ต่อไปนี้ก็หายห่วงแล้วนะครับ
การใช้สอยน้ำก็จะสะดวกสบายขึ้น
เพราะน้ำที่เจาะได้ในครั้งนี้นั้น
มีปริมาณมากพอสมควรเลยทีเดียว
สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ตราบที่เรายังไม่หยุดยั้ง
ตราบที่เรายังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ
จากการรวมธารน้ำใจอันยิ่งใหญ่
การเจาะน้ำบาดาลในโครงการ"บูรณพุทธ"

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @buranabuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

ภาระกิจเจาะน้ำบาดาล
ณ ที่พักสงฆ์วุฑฒารามเทพสถิต
ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
สรุปว่าไม่สำเร็จครับ

เจาะบ่อที่ 2 ความลึก 80 เมตร ไม่พบตาน้ำ
ทีมงานจึงปรึกษากันว่าจะนำรถเจาะที่สามารถ
เจาะลงไปได้ลึกกว่านี้น่าจะมีโอกาสพบตาน้ำ
ซึ่งจะได้มาดำเนินการในโอกาสต่อไปครับ
ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง
ในทุกกำลังใจครับ

วันนี้ทีมงานมูลนิธิบูรณพุทธ
จึงได้เดินทางต่อมายัง
ร.ร.บ้านแก้ง-โนนส้มกบ ต.บ้านแก้ง
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เพื่อดำเนินการเจาะน้ำบาดาลให้แก่สถานที่นี้
ซึ่งมีนักเรียน 191 คน ครู 10 คน
ได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำใช้
โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง
ผลเป็นอย่างไรรอลุ้นกันเย็นนี้ครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @buranabuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook