ที่มาโครงการ

ตั้งใจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ในที่สุด
ก็สมควรได้ไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้น

พยายามรักษาศาสนาไหน
ในที่สุด
ก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดกับศาสนานั้น

เลขบัญชีมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย
020-8-99991-5

ก่อนเกิดมูลนิธิบูรณพุทธ
และโครงการในปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ

(คลิปขนาดสั้น แสดงรวมทุกโครงการ)

ปี ๒๕๕๗
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ชาวอำเภอศรีณรงค์ได้หายป่วย และรอดตาย
ในมือผู้มีจิตวิญญาณความเป็นหมอและพยาบาลอย่างแท้จริง

ปี ๒๕๕๙
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้วอันงดงาม
เป็นทางลัดที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้คนเรือนแสนทั่วโลก

แต่พระพุทธศาสนา อยู่รอดไม่ได้แค่ด้วยการสร้างพระประธาน
เพราะแก่นความเป็นพุทธที่แท้
คือการสร้างพระผู้ตื่นรู้ขึ้นมาในตัวเราเอง
ความเป็นพุทธในเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้รักษาศาสนาตัวจริง!

ต้นปี ๒๕๖๐

๑) เราได้สร้างโรงเรียนแนวพุทธให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้ได้โอกาสทองทางปัญญาแบบพุทธ

๒) เราจะสร้างเมรุมรณสติถวายแด่วัดที่ยังขาดเมรุ
เพื่อสร้างทางลัดในการเข้าถึงปัญญาแบบพุทธ
ให้กับผู้สดับธรรมหน้าศพบนเชิงตะกอน

๓) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘นิทานคิดเองดีเอง’ สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆเลือกข้างดีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะถูกผู้ใหญ่บังคับ

๔) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘เจริญสติ’
เพื่อให้พระและนักเจริญสติทั้งหลายได้เห็นกับตาว่า
ประสบการณ์ภายในของการเจริญสติที่ถูกทางเป็นอย่างไร

ดังตฤณวิสัชนา LIVE#29

Posted by Dungtrin on Saturday, May 13, 2017

ดังตฤณวิสัชนา LIVE#30

Posted by Dungtrin on Saturday, May 20, 2017

ดังตฤณวิสัชนา LIVE#31 พิธีเปิดบูรณพุทธ, อานาปานสติที่ขึ้นต้นด้วยจิตใส

Posted by Dungtrin on Sunday, May 28, 2017

๕) เราจะสร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ยังขาด
เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการพระประธานทั่วหล้า
ในอันที่จะถวายพระประธานไว้เป็นของกลางแด่พระศาสนา

๖) เราจะสร้างโบสถ์วิหารแบบพอเพียง
เพื่อให้ชาวบ้านแดนไกลไม่ลำบาก
ในการบวชลูกหลานในหมู่บ้านของตนเอง

๗) เราได้ขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง
เพื่อให้วัดที่ขาดน้ำ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ร่วมกันทั้งพระและชาวบ้าน

สำหรับเพจดังตฤณ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบูรณพุทธ
โดยมีบทความยกจิตรับอรุณทุกเช้าก่อนแปดโมงเช่นเดิม
และจะมีดังตฤณวิสัชนา LIVE ตามโอกาส
เพื่อให้ชาวพุทธร่วมสมัยและยุวชนรุ่นต่อๆไป
ได้รู้จักธรรมะในฐานะของสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง

ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ
กับมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในอันที่จะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นกว่าที่เป็นอยู่!

ข่าวสารล่าสุด

ประกาศบุญด่วน !

วันนี้จะมีการเจาะน้ำบาดาล
น้อมถวายแด่หลวงพ่อนิสัย กันตวีโร
(ศิษย์สายตรงหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร)
และคณะสงฆ์ วัดป่าวิเวกธรรม อ.ภูเรือ จ.เลย
วัดป่าสายหลวงปู่ชอบ ฐานสโม

ด้วยปัญหาภัยแล้งในปีนี้
ทางวัดจึงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
จนเกือบจะหมดที่เก็บเอาไว้แล้ว

ทางมูลนิธิฯพิจารณาแล้ว
จึงเห็นสมควรให้รีบดำเนินการทันที
โดยมีค่าดำเนินการเจาะน้ำ ราคา 30,000 บาท
ราคานี้ ยังไม่รวมค่าท่อ ตามจำนวนความลึก
ค่าปั๊มซับเมอร์ส ประมาณ 18,000 - 20,000 บาท
ค่าแทงค์เก็บน้ำ ประมาณ 30,000 บาท
รวมค่าดำเนินการประมาณ ไม่เกิน 100,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
และขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 day ago

Aneekha Sukhotrac

มีโกาสได้อ่านหนังสือ"มหาสติปัฏฐานสูตร" ที่เขียนโดย"ดังตฤณ"บ้างแล้ว เกิดความรู้สึกอยากสนทนาธรรมด้วยจัง ถ้าจะกรุณาโทรกลับไปที่เบอร์ 803-401-7365 ก็จะเป็นการดีมิใช่น้อย ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 day ago

Jintana Wollweber

ร่วมบริจาคค่ะ ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

งามใน ดีกว่างามนอก

บริจาคชุดหมีค่ะ ... See MoreSee Less

View on Facebook

สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ
สำหรับการเจาะน้ำบาดาล
ที่วัดป่าภูหินกอง ต.หนองหิน
อ.หนองหิน​ จ.เลย

พวกเราชาวบูรณพุทธ
ได้มีโอกาสน้อมถวายน้ำสะอาด
ให้กับวัดแห่งนี้อย่างเพียงพอเลยครับ
และด้วยความเมตตาอย่างไม่มีประมาณ
ของหลวงพ่อวันชัย อานันโท (เจ้าอาวาส)
ท่านยังได้แบ่งปันน้ำให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน
ในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงอีกด้วยครับ

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

หมายเหตุ : ยังคงมีวัดอีกหลายแห่งขาดแคลนน้ำ
และต้องการความช่วยเหลือ
ท่านที่มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอเชิญทุกท่านปีติใจ
ในสิ่งที่พวกเราชาวบูรณพุทธ
ได้ทุ่มเทกายใจร่วมสร้างขึ้นมากับมือ
ณ สวนป่าบูรณพุทธ อ.นาทม จ.นครพนม

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Toy Padcha

ร่วมให้กำลังใจคุณหมอทุกท่านค่ะ
#โครงการหาชุดหมีให้พี่หมอ
... See MoreSee Less

View on Facebook

ตราบใดที่โรคระบาดยังอยู่
ตราบนั้นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
จะไม่มีวันทอดทิ้งพวกเราไปไหน
ในเมื่อพวกท่านปกป้องพวกเราอย่างไม่ลดละ
เราก็จะปกป้องพวกท่านอย่างไม่เลิกราเช่นกัน

เราได้เห็นข่าวแพทย์พลีชีพในต่างประเทศ
ภาพแบบนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในชาติเรา
หากท่านอยากมีส่วนร่วมในการถนอมชีวิต
ของเหล่าผู้เสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเรา
ก็ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ
ผ่านโครงการ "หาชุดหมีให้(พี่)หมอ"
(เลขที่บัญชีธนาคารอยู่ท้ายสเตตัสนี้)

โครงการนี้มีที่ปรึกษาเป็นแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากโรงพยาบาลหลักของชาติ
พวกท่านไม่ประสงค์จะออกนาม
แต่กลับออกแรงเกินร้อย
บริจาคเวลาพักผ่อนอันมีน้อย
มาให้ความรู้อันจำเป็นแก่ทีมงานเต็มที่

เป้าหมายหลักของโครงการนี้คือ

๑. ‘จัดหา’ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อทุกชนิด
ในแบบที่ได้มาตรฐานป้องกันเชื้อได้จริง
ให้กับโรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลน
ไม่ใช่ของปลอม หรือของโก่งราคาเว่อร์วัง
จากสิบแปดมงกุฎที่ระบาดไม่แพ้โควิด

๒. ‘ผลิต’ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานขึ้นเอง
เพื่อลดการพึ่งพาอุปกรณ์ที่หาซื้อยาก
ที่ลงมือทำแล้ว และกำลังเกิดขึ้นจริง ได้แก่
- เสื้อกาวน์กันน้ำ ชุดป้องกันเชื้อ ที่ตัดเย็บเอง
- เฟสชีลด์คุณภาพสูงทีได้การรับรองจาก อย.
- รวมถึงเฟสชีลด์ D.I.Y. แบบใช้แล้วทิ้ง

๓. ‘เป็นศูนย์กลางข้อมูล’ ทั่วประเทศ
ท่านสามารถแจ้งรายชื่อโรงพยาบาล
ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ให้กับทีมงานได้
ที่อีเมล [email protected]
โดยระบุ
- ชื่อโรงพยาบาล
- ชื่อผู้ติดต่อ (เช่นแพทย์หรือพยาบาล)
- ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
หรือหากท่านประสงค์จะบริจาคสิ่งของ
ก็สามารถเช็คข้อมูลโรงพยาบาลที่ขาดแคลน
ได้ทางอีเมลนี้เช่นกัน

เพจโครงการ: หาชุดหมีให้พี่หมอ

เชื้อโรคโควิดมีมงกุฎ เราชาวมนุษย์มีหัวใจ
หากน้ำใจมนุษย์แผ่ไปได้ไวกว่าโรคระบาด
โลกเราจะชนะภัยครั้งนี้ไปได้ในที่สุด
แล้วเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
กราบอนุโมทนาทุกท่าน _/\_

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่

มูลนิธิบูรณพุทธ
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 0208999915

*กรุณาแจ้งข้อมูลการโอนของท่านที่เว็บไซต์ของมูลนิธิ
www.BuranaBuddha.org/donation
เลือกโครงการ “หาชุดหมีให้(พี่)หมอ” ค่ะ
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

ผัก บุ้ง

ร่วมบริจาคในโครงการหาชุดหมีให้พี่หมอค่ะ ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

ภาพหน้าปกของ มูลนิธิบูรณพุทธ ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

“อาศรมพระธรรมจาริกบ้านยองแหละ”

อยู่ห่างจาก อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ประมาณ 30 กม.เพียงเท่านั้น
แต่เราใช้เวลาเดินทางราว 2 ชม.
บนเส้นทางที่สูงชันและขรุขระมาก
เกือบตลอดทางที่รถวิ่งเลียบไปกับเหวลึก
เป็นถนนดินที่รถวิ่งสวนกันไม่ได้
โชคดีที่ฝนยังไม่ตกลงมาตอนนี้

เมื่อครั้งอดีตผู้คนเคยนับถือผี
แต่ด้วยบารมีธรรมแห่งพระพุทธองค์
ที่แผ่ปกคลุมมาจนถึงม่อนดอยแห่งนี้
นำโดยพระอาจารย์ดร.อรุณเมธี พุทธิภัทโท
และคณะพระธรรมจาริก ธรรมะห่มดอย
จึงเปลี่ยนผู้คนที่เคยนับถือผี
ให้มีความเลื่อมใสและศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาได้จนสำเร็จ

ในครั้งนั้น
ชาวบ้านขอสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา
และปวารณาออกบวชทั้งหมู่บ้าน
บ้านไหนมีผู้ชายก็บวชพระ
มีผู้หญิงก็บวชศีลจาริณี
มีลูกชายก็บวชสามเณร

ในครั้งนี้
เจดีย์สีเหลืองทองอร่ามสวยสง่า
เป็นดั่งหลักฐานทางพระพุทธศาสนา
ได้ถูกประดิษฐานลงตรงม่อนดอยแห่งนี้
เพื่อประกาศก้องให้โลกรู้ว่า
พวกเรานับถือศาสนาพุทธ
มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่อาศัย
มีทาน ศีลและภาวนาเป็นทางดำเนิน
สู่การพ้นทุกข์พบสุขอันนิรันดร์

ขออนุโมทนากับทุกท่าน
ที่ร่วมบุญเจ้าภาพสังฆทานและโรงทาน
บัดนี้บุญของท่านสำเร็จดั่งประสงค์แล้ว

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

อ้ายอ๋อ...แห่งท้องทุ่งเทพารักษ์
Line ID : @BuranaBuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

ท่ามกลางความวิกฤต
ด้วยผลกระทบของโรคระบาด
หลายๆคนเริ่มสะสมและกักตุน
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์

เนื่องในงานสมโภชน์พระเจดีย์
ณ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านยองแหละ
ดอยอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ผมขอเขิญทุกท่านเปิดใจกว้าง
เป็นเจ้าภาพถวายไทยทาน
แด่พระสงฆ์จำนวน 50 ชุดๆละ 500 บาท
รวมถึงร่วมเป็นเจ้าภาพออกโรงทาน
ก๋วยเตี๋ยว&โดนัทแด่พระสงฆ์และชาวเขา
ที่มาร่วมงานในครั้งนี้กว่า 500 คน

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563
มูลนิธิบูรณพุทธโดยคุณณธนา หลงบางพลี
ได้เป็นตัวแทนไปร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์
“องค์พระพุทธชินชัยยะมังคละจันทระธีรวีย์”
ขนาดหน้าตัก 5 เมตร สูง 12 เมตร

ซึ่งมูลนิธิบูรณพุทธ
ร่วมกับคุณธีรวีร์ คงพันธุ์และครอบครัว
จัดสร้างขึ้น เพื่อประดิษฐาน
ณ วัดป่าไพรธรรมรส(พระธาตุตุงติง)
(อาศรมพระธรรมจาริกบ้านตุงติง)
ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น (คอนกรีตเสริมเหล็ก)
เป็นศิลปะแบบสุโขทัยผสมล้านนา
มีรูปแบบคล้ายองค์พระพุทธชินราช
โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างประมาณ 1 ปี

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการพระประธานทั่วหล้า”

มูลนิธิบูรณพุทธ
กสิกรไทย ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 0208999915
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation/
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

ตรวจงานพระประธาน
เนื้อสัมฤทธิ์ ปางปฐมเทศนา
ณ โรงหล่อบุญนำ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

บูรณพุทธ @ เชียงใหม่

ภารกิจประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
“องค์พระพุทธชินชัยยะมังคละจันทระธีรวีย์”
ขนาดหน้าตัก 5 เมตร ซึ่งมูลนิธิบูรณพุทธ
ร่วมกับคุณธีรวีร์ คงพันธุ์และครอบครัว
จัดสร้างขึ้น เพื่อประดิษฐาน
ณ วัดป่าไพรธรรมรส(พระธาตุตุงติง)
(อาศรมพระธรรมจาริกบ้านตุงติง)
ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการพระประธานทั่วหล้า”

มูลนิธิบูรณพุทธ
กสิกรไทย ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 0208999915
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056

buranabuddha.org/donation/
... See MoreSee Less

View on Facebook