ที่มาโครงการ

ตั้งใจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ในที่สุด
ก็สมควรได้ไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้น

พยายามรักษาศาสนาไหน
ในที่สุด
ก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดกับศาสนานั้น

เลขบัญชีมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย
020-8-99991-5

ก่อนเกิดมูลนิธิบูรณพุทธ
และโครงการในปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ

(คลิปขนาดสั้น แสดงรวมทุกโครงการ)

ปี ๒๕๕๗
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ชาวอำเภอศรีณรงค์ได้หายป่วย และรอดตาย
ในมือผู้มีจิตวิญญาณความเป็นหมอและพยาบาลอย่างแท้จริง

ปี ๒๕๕๙
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้วอันงดงาม
เป็นทางลัดที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้คนเรือนแสนทั่วโลก

แต่พระพุทธศาสนา อยู่รอดไม่ได้แค่ด้วยการสร้างพระประธาน
เพราะแก่นความเป็นพุทธที่แท้
คือการสร้างพระผู้ตื่นรู้ขึ้นมาในตัวเราเอง
ความเป็นพุทธในเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้รักษาศาสนาตัวจริง!

นับแต่ปี ๒๕๖๐

๑) เราได้สร้างโรงเรียนแนวพุทธให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้ได้โอกาสทองทางปัญญาแบบพุทธ

๒) เราจะสร้างเมรุมรณสติถวายแด่วัดที่ยังขาดเมรุ
เพื่อแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า
และความยากลำบากในการเผาศพของชาวบ้านแดนไกล

๓) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘นิทานคิดเองดีเอง’ สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆเลือกข้างดีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะถูกผู้ใหญ่บังคับ

๔) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘เจริญสติ’
เพื่อให้พระและนักเจริญสติทั้งหลายได้เห็นกับตาว่า
ประสบการณ์ภายในของการเจริญสติที่ถูกทางเป็นอย่างไร

๕) เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการพระประธานทั่วหล้า
เราจะสร้างพระปฏิมาทั้งใหญ่และเล็ก
เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแด่ผู้ควรได้เป็นพุทธศาสนิกชน

๖) เราจะสร้างโบสถ์วิหารแบบพอเพียง
หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมแด่ท้องถิ่นที่ขาดโอกาส
เพื่อให้ชาวบ้านได้บวชเรียน
หรืออย่างน้อยมีที่วิเวกได้เจริญสติใกล้ครูบาอาจารย์ดีๆ

๗) เราได้ขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง
เพื่อให้วัดที่ขาดน้ำ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ร่วมกันทั้งพระและชาวบ้าน

สำหรับเพจดังตฤณ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบูรณพุทธ
โดยมีบทความยกจิตรับอรุณทุกเช้าก่อนแปดโมงเช่นเดิม
และจะมีดังตฤณวิสัชนา LIVE ตามโอกาส
เพื่อให้ชาวพุทธร่วมสมัยและยุวชนรุ่นต่อๆไป
ได้รู้จักธรรมะในฐานะของสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง

ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ
กับมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในอันที่จะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นกว่าที่เป็นอยู่!

ข่าวสารล่าสุด

หลายหนที่เมื่อมีผู้เจ็บป่วยความทุกข์ทางใจของทั้งผู้ป่วยและญาติระทมมากกว่าทุกข์ทางกายมากนักหนังสือ 'บทสวดเรืองปัญญา' เล่มนี้ดำริโดยทีมงานมูลนิธิบูรณพุทธที่เป็นแพทย์มุ่งหวังให้หนังสือเป็นเพื่อนคนไข้และญาติในการคลายทุกข์ทางใจด้วยสมาธิจิตจนกระทั่งคนไข้ 'หายดี'หรืออาจจะจนกระทั่ง 'ไปดี'และผู้ใจบุญทั่วไทยก็ได้ร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือนี้เพื่อมอบให้โรงพยาบาลรัฐฯทุกแห่ง(และยังมีสถานที่สาธารณะอื่นๆด้วย)ได้นำไปจัดวางตามจุดต่างๆในโรงพยาบาลเนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย ๒ ส่วนหลักพิมพ์ด้วยตัวอักษรใหญ่ อ่านง่ายพร้อมภาพประกอบชนเจริญตา เจริญใจหนึ่ง ส่วนที่พาให้เกิดความเข้าใจถึงการสวดมนต์และอานิสงส์ของการสวดมนต์อย่างแจ่มแจ้งตรงทางซึ่งเป็นการรวบรวมบทความจากคุณดังตฤณและสอง ส่วนที่เป็นบทสวดมนต์ที่มีทั้งบททำวัตร บทกรวดน้ำ บทแผ่เมตตาไปจนถึงพระสูตรเพื่อปัญญาแห่งการพ้นทุกข์อันเป็นจุดเด่นของหนังสือสวดมนต์เล่มนี้รับชมภาพหนังสือในคอมเม้นด้านล่าง_________ขอเชิญบุคลากรของโรงพยาบาลรัฐบาลที่ประสงค์จะนำหนังสือนี้ไปจัดวางไว้ที่โรงพยาบาลขอรับได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยกรุณาแจ้งข้อมูลให้ครบทุกข้อ๑ ชื่อ นามสกุล และตำแหน่งงานของท่าน๒ โรงพยาบาลที่ท่านสังกัด๓ แผนกที่ท่านจะนำไปจัดวาง (ระบุกี่แผนกก็ได้)๔ จำนวนหนังสือที่ขอรับ๕ ที่อยู่จัดส่งของโรงพยาบาล๖ เบอร์โทร.สำหรับให้ขนส่งติดต่อแล้วแจ้งไปทางอีเมล BuranaBuddha@gmail.com(กรุณาอย่าแจ้งผ่านไลน์)_________สำหรับบุคคลทั่วไปที่ประสงค์อยากร่วมทำบุญหรือรับหนังสือไว้อ่านเองสามารถอ่านรายละเอียดได้จากโพสนี้www.facebook.com/photo.php?fbid=758859162270053&set=pb.100044379278114.-2207520000.&type=3สำหรับท่านที่ได้สั่งจองหนังสือเอาไว้ขณะนี้ทีมงานได้จัดส่งให้ท่านครบหมดแล้วหากท่านยังไม่ได้รับกรุณาติดต่อทางอีเมล BuranaBuddha@gmail.com (กรุณาอย่าแจ้งผ่านไลน์) กราบอนุโมทนาผู้บริจาคทุกท่าน 🙏🏻 ... See MoreSee Less
View on Facebook
รวมคำถามที่หลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการจัดสร้าง ‘บทสวดเรืองปัญญา’ ๑. เปิดให้ร่วมสร้างถึงเมื่อไหร่?> ยังไม่มีกำหนดปิดรับดูภาพตัวอย่างเนื้อในหนังสือ สารบัญ ราคา และรายละเอียดการร่วมสร้างหนังสือนี้ได้ที่โพสนี้ : www.facebook.com/BuranaBuddha/posts/pfbid02JHTxPvhnVnMHXmXRqofzPvHgPAKCTzFHhKmi4iqZoAZcdBnTcdUGaS...๒. จัดส่งหนังสือได้วันไหน?> ปลายเดือนพฤษภาคม (ขณะนี้หนังสือจัดพิมพ์เสร็จแล้วแต่ยังอยู่ในระหว่างการเข้าเล่มน่าจะแล้วเสร็จไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคม)๓. สามารถตรวจสอบรายชื่อและจำนวนเล่มที่ขอรับไว้เองได้ที่ไหน?> "เฉพาะท่านที่ได้รับอีเมลตอบกลับแล้ว"ข้อมูลของท่านจะอยู่ในลิงก์ในเม้นใต้โพสนี้๔. ร่วมบุญแล้ว แต่ทำไมยังไม่ได้อีเมลตอบรับ?> เนื่องจากมีผู้แจ้งรายการโอนจำนวนมากฝ่ายตรวจทานข้อมูลจึงยังตอบกลับไม่ครบแต่จะตอบกลับอีเมลทุกฉบับพร้อมส่งใบอนุโมทนาให้ท่านด้วยกรุณารอการดำเนินการ๕. ใบอนุโมทนาหักลดหย่อนภาษีได้ไหม?> ยังไม่ได้มูลนิธิบูรณพุทธเป็นมูลนิธิจดทะเบียนตามกฎหมายแต่ยังอยู่ในระหว่างการยื่นดำเนินการขออนุมัติเรื่องการใช้ใบอนุโมทนาเพื่อหักลดหย่อนภาษี_______________♥ ร่วมสร้างบทสวดเรืองปัญญามูลนิธิบูรณพุทธธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่บัญชี 0208999915แจ้งการโอนของท่านได้ที่Line ID : @BuranaBuddha (*กรุณาอย่าแจ้งผ่านไลน์ ยกเว้นท่านไม่ประสงค์ที่จะรับหนังสือไว้เลย)________________กราบอนุโมทนาผู้บริจาคทุกท่าน 🙏🏻 ... See MoreSee Less
View on Facebook
เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย ๒ ส่วนหลักหนึ่ง ส่วนที่พาให้เกิดความเข้าใจถึงการสวดมนต์และอานิสงส์ของการสวดมนต์อย่างแจ่มแจ้งตรงทางซึ่งเป็นการรวบรวมบทความจากคุณดังตฤณและสอง ส่วนที่เป็นบทสวดมนต์ที่มีทั้งบททำวัตร บทกรวดน้ำ บทแผ่เมตตาไปจนถึงพระสูตรเพื่อปัญญาแห่งการพ้นทุกข์อันเป็นจุดเด่นของหนังสือสวดมนต์เล่มนี้ขอเชิญท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมจัดสร้างเพื่อนำไปใช้สวดมนต์และแจกจ่ายเองและ/หรือร่วมบุญกับทางมูลนิธิบูรณพุทธซึ่งจะนำไปมอบให้กับวัด โรงพยาบาล และเรือนจำหนังสือขนาด A๔ พิมพ์ ๔ สี (ส่วนของบทสวดพิมพ์ขาวดำ)ประกอบด้วยกราฟิกสวยงามจำนวน ๑๗๖ หน้ามีสองแบบ คือปกอ่อน เล่มละ ๕๐ บาทปกแข็ง เล่มละ ๘๗ บาท*และค่าจัดส่ง ๔๐ บาท (ไม่จำกัดจำนวนเล่ม)รับชมภาพหนังสือในคอมเม้นด้านล่าง_______________♥ ร่วมสร้างบทสวดเรืองปัญญามูลนิธิบูรณพุทธธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่บัญชี 0208999915_______________ช่องทางการแจ้งโอนแยกสองช่องทาง๑. กรณีต้องการรับหนังสือบางส่วนหรือทั้งหมด :แจ้งข้อมูล + ส่งสลิปการโอนไปยังอีเมล BuranaBuddha@gmail.comโดยได้โปรดแจ้งข้อมูลให้ครบทุกข้อดังนี้๑ ชื่อ และ เบอร์โทร. ของท่าน๒ จำนวนเล่ม (ปกอ่อน) ที่ขอรับไว้เอง๓ จำนวนเล่ม (ปกแข็ง) ที่ขอรับไว้เอง๔ จำนวนเงินที่ประสงค์จะบริจาค(เพื่อให้มูลนิธินำหนังสือไปแจกจ่ายต่อ)๕ ชื่อ + เบอร์โทร. + ที่อยู่จัดส่ง (ในกรณีที่ท่านขอรับไว้เอง)๖ แนบสลิปการโอน๒. กรณี "ไม่ประสงค์ที่จะรับหนังสือ"ไว้เลยแจ้งการโอนของท่านได้ที่Line ID : @BuranaBuddha กราบอนุโมทนาผู้บริจาคทุกท่าน 🙏🏻 ... See MoreSee Less
View on Facebook
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐฯทุกแห่งที่อยู่ในเมืองที่ผจญฝุ่นรับหน้ากาก KN95โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหน้ากากมีสองชนิด คือหน้ากาก KN95 แท้ แบบคล้องหู- และ/หรือ -หน้ากาก FFP2 แบบคล้องศีรษะ(ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า 95% และ 94% ตามลำดับ)โดยแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน ๔ ข้อนี้๑. ชื่อ นามสกุล / ตำแหน่ง / ที่อยู่ / โทร.๒. จำนวนเตียงของ รพ. ท่าน๓. ท่านขอรับให้แผนกใด (หรือทุกแผนก)๔. ท่านประสงค์รับหน้ากากชนิดใด (KN95 / FFP2 / หรือทั้งสองชนิดอย่างละครึ่ง)มาทางไลน์ @BuranaBuddhaสำหรับท่านที่ประสงค์ที่จะร่วมบุญอันประณีต และเหมาะกับกาลในครั้งนี้สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ในราคาต้นทุนชิ้นละ ๗ บาท_______________♥ ส่งแมสก์ดีให้(พี่)หมอมูลนิธิบูรณพุทธธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่บัญชี 0208999915แจ้งการโอนของท่านได้ที่Line ID : @BuranaBuddha♥ รพ.ขอรับหน้ากาก KN95 และ/หรือ FFP2ผ่านทาง Line ID : @BuranaBuddha________________กราบอนุโมทนาผู้บริจาคทุกท่าน 🙏🏻 ... See MoreSee Less
View on Facebook
งานเปิดอาคารเรียนบ้านทีลอง ที่ทุกท่านได้บริจาคผ่านมูลนิธิบูรณพุทธ อนุโมทนาสาธุการผู้บริจาคทุกท่าน_/\________________บันทึกความทรงจำโดยคุณบิ๊ว ทีมงานที่ขึ้นดอยไปมอบโรงเรียนให้น้องๆนเคยได้ยินชื่ออมก๋อยกันไหมคะ...พื้นที่ๆห่างไกลความเจริญอย่างสุดขั่วกับกรุงเทพ..มะ บิ๊วจะพาทุกคนไปเห็นประสบการณ์แบบไม่มีอินเตอร์เน็ต 3 วัน 2 คืนการเดินทางขึ้นอมก๋อยที่เต็มไปด้วยความทรงจำ ความหวัง ความสุข ไฟป่ารุนแรงมากจนเราเดินทางต่อไปไม่ได้ ต้องหยุดการเดินทางชั่วคราว ทั้งร้อน ทั้งแสบจมูก แสบตา มันน่ากลัวมากจนบิ๊วแอบคิดนะว่าบิ๊วจะได้กลับบ้านไปเจอหน้าป๊าอีกไหมเคยเห็นถนนตะเกียบกันไหมคะ บิ๊วก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะ, ถนนลูกรัง นั่งหัวขโยกกันไปตลอดทางเลยความสุขของการเป็นผู้ให้ คือเวลาที่เราได้เห็นคนรับมีความสุข สุขที่ได้เห็นรอยยิ้มชาวบ้าน สุขใจที่ได้เห็นความสุขในแววตาของเด็กที่ไร้เดียงสาข้าวของเพียงเล็กน้อยของเรา แต่เป็นความสุขใหญ่โตให้กับเด็ก และชาวบ้านอาหารที่เรากินที่กรุงเทพราคาจ่ายหนึ่งมื้อกินกันไม่กี่คน แต่เงินจำนวนเดียวกันทำให้คนทั้งหมู่บ้านอิ่มท้องอาคารเดิม - ที่จะหน้าหนาวหรือหน้าฝน ก็ไม่สามาถเป็นที่พึ่งพิงให้เด็กหลบหนาวได้และนี่อาคารใหม่ - อาคารที่เป็นที่พึ่งของคนทั้งหมู่บ้าน เป็นโรงเรียนสอนเด็กทุกระดับชั้น เป็นเหมือนศูนย์รวมทุกกิจกรรมของผู้คนในหมู่บ้าน และยังเป็นอาคารที่พึ่งพิงที่แข็งแรงแห่งเดียวที่สุดในชุมชนวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องลาจากเด็กๆซะแล้ว 3 วันผ่านไปเร็วมาก เช้านี้อากาศเย็นสบาย แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือ หมอกลงจนแทบไม่เห็นเส้นทางลงเขา ถึงแม้อุปสรรคการเดินทางจะมากแค่ไหนในทริปสร้างโรงเรียนบนดอย แต่...โครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลก็เดินหน้าสร้างโรงเรียนให้เด็กๆบนดอยมายาวนาน 13 ปี รวมกว่า 45 โรงเรียน และที่สำคัญต้องขอขอบคุณมูลนิธิบูรณพุทธที่สนับสนุน"การเดินทางที่ส่งมอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับน้องๆในถิ่นทุรกันดาร" สร้างโรงเรียนบ้านทีลอง สานความฝัน ความหวัง ให้กับเด็กๆหวังว่าวันนึง ป๊ากะบิ๊วจะได้มีโอกาส ร่วมสร้างโรงเรียนที่ดอยแห่งนี้กับโครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลกับพี่เล็กนะคะ_______________♥ ร่วมบริจาคให้โครงการต่างๆมูลนิธิบูรณพุทธธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่บัญชี 0208999915แจ้งการโอนของท่านได้ที่Line ID : @BuranaBuddha ________________ ... See MoreSee Less
View on Facebook
ขอเชิญมอบความปกปักคุ้มครองเป็นทานทั้งนี้เป็นความคุ้มครองถึง ๓ ชั้นช่วยสาธารณชน ช่วยหมอ และช่วยผู่ป่วยวิกฤตมูลนิธิบูรณพุทธได้สร้างห้องความดันลบให้กับห้องฉุกเฉินของ รพ.ลาดกระบัง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐในเขตที่มีผู้อาศัยจำนวนมากห้องความดันลบนี้มีความสำคัญอย่างมากทั้งในช่วงโควิดและหมดโควิดห้องนี้ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตติดเชื้อที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจกักเชื้อไม่ให้แพร่กระจายออกสู่นอกห้องสร้างความปลอดภัยให้กับสาธารณะทั้งกับสาธารณชนในละแวกนั้น บุคลากรในโรงพยาบาล และตัวผู้ป่วยเองก็จะได้มีที่ทางในการรักษาตัวทันท่วงทีขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนงบประมาณในการสร้างครั้งนี้เป็นจำนวน ๓๔๑,๖๒๐ บาท(ระบบการทำงานของมูลนิธิคือดำเนินการทันทีที่มีการร้องขอความช่วยเหลือแล้วจึงมาประกาศบอกบุญเพื่อให้ความช่วยเหลือไม่ล่าช้า ไม่ต้องรองบก่อน)(รับชมรูปเพิ่มเติมในคอมเม้นด้านล่าง)_______________♥ ร่วมสร้างความปลอดภัย ๓ ชั้นเป็นทานมูลนิธิบูรณพุทธธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่บัญชี 0208999915แจ้งการโอนของท่านได้ที่Line ID : @BuranaBuddha________________ ... See MoreSee Less
View on Facebook
ดั้งเดิมนั้น โรงเรียนนี้เป็นกระท่อมผนังทำด้วยไม้กระดานเรียงต่อกันหลวมๆเป็นรูโบ๋การเปิดและปิดเทอม จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรแต่ขึ้นอยู่กับลมฟ้าบนดอยที่มีความแปรปรวนสูงมากฝนมา ...ตัวเปียก โรงเรียนปิดหนาวจัด ...ตัวสั่น โรงเรียนปิดแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่นั่นเบื่อโรงเรียนยังคงเรียนสนุกได้เสมอ ขอเพียงโรงเรียนเปิดเถอะ#คุ้มทุกฤดูกาลการให้โรงเรียนตึกปูนจึงเป็นการยื่นโอกาสช่วยให้เด็กที่ใฝ่ดี ได้ดีอย่างเสถียรต่อเนื่องไม่ต้องได้ดีแบบรอฟ้ารอฝนเหมือนแต่ก่อนอีก#ตึกชั้นเดียว_ใช้เรียนทุกชั้น ทุกตารางนิ้วของอาคารเล็กๆนี้คุ้มค่าทุกอณูอากาศของอาคารนี้เต็มไปด้วยแสงความรู้ของเด็กบนดอยทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล ประถม ไปจนถึงมัธยมเลยทีเดียว#เรียนทั้งในและนอกหลักสูตรแม้แต่ผู้ใหญ่ ชาวบ้านทั่วไปก็ได้ใช้ตึกนี้เพิ่มพูนความรู้กันถ้วนหน้าทั้งใช้เรียนรู้หนังสือไทยทั้งใช้ฝึกอาชีพทั้งใช้แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นงบบริจาคของมูลนิธิบูรณพุทธเพื่อสร้างโรงเรียนบ้านทีลองต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ แห่งนี้อยู่ที่ ๙๐๐,๐๐๐ บาทดำเนินการอย่างใกล้ชิดโดยคุณเล็ก ณรงค์ แม่นปืนผู้ซึ่งใช้สองมือ สองเท้า และหนึ่งหัวใจบุกเบิกสร้างโรงเรียนให้เด็กบนดอยมากว่า ๑๓ ปีจนสร้างโรงเรียนบ้านทีลองนี้เป็นแห่งที่ ๔๑ ได้สำเร็จ!ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนการก่อสร้างโรงเรียนในครั้งนี้(รับชมรูปเพิ่มเติมในคอมเม้นด้านล่าง)_______________♥ ร่วมสร้างโรงเรียนที่ใช้คุ้มที่สุดมูลนิธิบูรณพุทธธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่บัญชี 0208999915แจ้งการโอนของท่านได้ที่Line ID : @BuranaBuddha ________________ ... See MoreSee Less
View on Facebook
คับที่ อยู่ไม่ง่ายแบบที่ใครๆชอบพูดกันหลายชีวิตเกิดมาแบบไม่มีทางเลือกต้องอยู่ในบ้าน ที่ให้ความรู้สึกไม่ต่างจากคุกดังเช่นเหล่าสุนัขและแมวจรตาใสที่ครอบครัวพันธไชยได้รับอุปการะทีละตัว ทีละฝูง ไปทีละวัน ตามกำลังมายาวนานนับสิบปีเมื่อทีมงานมูลนิธิบูรณพุทธนำโดยอาจารย์ยู ดารินทร์ เมฆบุตรและสมาชิกห้องวิปัสสนานุบาลเห็นสภาพความเป็นอยู่ของหมาแมวที่นั่นจึงได้ยื่นมือเข้าช่วยเป็นเจ้าภาพหลักในการเปลี่ยนเพิงหมาแหงนให้เป็น 'บ้านอยู่สบาย' ๔ หลังรวมถึงซ่อมกรงที่ยังสภาพใช้งานได้และปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงโดยรอบทั้งหมดในงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทโดยอาจารย์ยู ได้ลงมือออกแบบกรงใหม่ด้วยตนเองโดยเน้นให้เด็กๆขนนุ่มอยู่อย่างไม่แออัดให้ตัวเล็ก ตัวโต ไม่ต้องแย่งอาหารกันให้กรงมีที่ระบายน้ำ ทำความสะอาดง่าย(*ภาพและคลิปสถานที่อยู่ในเม้นด้านล่าง)วันนี้ เด็กๆขนนุ่มได้มีบ้านสะอาด อยู่สบาย อัตราการเจ็บป่วยลดลงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลงและที่สำคัญ อารมณ์ดี สุขภาพกายใจดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด!_______________♥ ร่วมมอบบ้านอยู่สบายแก่เด็กๆขนนุ่มมูลนิธิบูรณพุทธธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่บัญชี 0208999915แจ้งการโอนของท่านได้ที่Line ID : @BuranaBuddha________________ ... See MoreSee Less
View on Facebook