ที่มาโครงการ

ตั้งใจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ในที่สุด
ก็สมควรได้ไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้น

พยายามรักษาศาสนาไหน
ในที่สุด
ก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดกับศาสนานั้น

เลขบัญชีมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย
020-8-99991-5

ก่อนเกิดมูลนิธิบูรณพุทธ
และโครงการในปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ

(คลิปขนาดสั้น แสดงรวมทุกโครงการ)

ปี ๒๕๕๗
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ชาวอำเภอศรีณรงค์ได้หายป่วย และรอดตาย
ในมือผู้มีจิตวิญญาณความเป็นหมอและพยาบาลอย่างแท้จริง

ปี ๒๕๕๙
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้วอันงดงาม
เป็นทางลัดที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้คนเรือนแสนทั่วโลก

แต่พระพุทธศาสนา อยู่รอดไม่ได้แค่ด้วยการสร้างพระประธาน
เพราะแก่นความเป็นพุทธที่แท้
คือการสร้างพระผู้ตื่นรู้ขึ้นมาในตัวเราเอง
ความเป็นพุทธในเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้รักษาศาสนาตัวจริง!

นับแต่ปี ๒๕๖๐

๑) เราได้สร้างโรงเรียนแนวพุทธให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้ได้โอกาสทองทางปัญญาแบบพุทธ

๒) เราจะสร้างเมรุมรณสติถวายแด่วัดที่ยังขาดเมรุ
เพื่อแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า
และความยากลำบากในการเผาศพของชาวบ้านแดนไกล

๓) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘นิทานคิดเองดีเอง’ สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆเลือกข้างดีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะถูกผู้ใหญ่บังคับ

๔) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘เจริญสติ’
เพื่อให้พระและนักเจริญสติทั้งหลายได้เห็นกับตาว่า
ประสบการณ์ภายในของการเจริญสติที่ถูกทางเป็นอย่างไร

๕) เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการพระประธานทั่วหล้า
เราจะสร้างพระปฏิมาทั้งใหญ่และเล็ก
เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแด่ผู้ควรได้เป็นพุทธศาสนิกชน

๖) เราจะสร้างโบสถ์วิหารแบบพอเพียง
หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมแด่ท้องถิ่นที่ขาดโอกาส
เพื่อให้ชาวบ้านได้บวชเรียน
หรืออย่างน้อยมีที่วิเวกได้เจริญสติใกล้ครูบาอาจารย์ดีๆ

๗) เราได้ขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง
เพื่อให้วัดที่ขาดน้ำ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ร่วมกันทั้งพระและชาวบ้าน

สำหรับเพจดังตฤณ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบูรณพุทธ
โดยมีบทความยกจิตรับอรุณทุกเช้าก่อนแปดโมงเช่นเดิม
และจะมีดังตฤณวิสัชนา LIVE ตามโอกาส
เพื่อให้ชาวพุทธร่วมสมัยและยุวชนรุ่นต่อๆไป
ได้รู้จักธรรมะในฐานะของสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง

ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ
กับมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในอันที่จะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นกว่าที่เป็นอยู่!

ข่าวสารล่าสุด

💦 มหากุศล เริ่มต้นแล้ว 💦ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลณ สำนักสงฆ์อาศรมศากยบุตร ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย(วัดสาขาหลวงตาศิริ อินฺทสิริ)พระอาจารย์อธิป อธิปัญโญเล่าให้ทีมงานฟังว่าสถานที่แห่งนี้ มีความสัปปายะเป็นที่พักภาวนาของพ่อแม่ครูอาจารย์และอุบาสก อุบาสิกาที่ใฝ่ในธรรมแต่ปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องน้ำที่ผ่านมาใช้น้ำจากบ่อบาดาลเคยเจาะไว้ กว่า 5 ปีมาแล้วตอนนี้เปิดได้แค่ 30 นาที น้ำก็แห้งบ่อต้องรออีกเป็นชั่วโมงจึงจะสูบได้อีกส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติก็มีความขุ่นมากไม่สามารถนำมาใช้ได้เราจะนำน้ำสะอาดมามอบให้สถานที่นี้ได้หรือไม่เชิญทุกท่านส่งใจมาช่วยกันนะครับขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการเจาะน้ำบาดาล”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago

มูลนิธิบูรณพุทธ
ความคืบหน้าการสร้างพระพุทธเมตตา ณ โรงแกะสลักหิน อ.นริศ รัตนวิมล จ.เชียงรายเพื่อประดิษฐาน ณ สังเวชณียสถานจำลอง ณ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต จ.ขอนแก่นสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชี พระศิริ วงศ์คง(สร้างพระพุทธเมตตา)เลขที่บัญชี546-0-39940-4 ... See MoreSee Less
View on Facebook
รายการ “รู้เห็นเป็นบุญ” EP 30ช่วงรู้เห็นเป็นบุญวันนี้เริ่มด้วยความปีติใจในบุญของการเจาะน้ำบาดาลณ วัดป่าเขาโพธิ์ บ้านน้ำลัดต.พระพุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการคุณแม่หมุยเตียง แซ่จึงคุณชัชญา โตศิริวัฒนานนท์คุณกฤช พนารัตน์,คุณณัฐฌาน์ พนารัตน์และคุณณัฐภูริ์ พนารัตน์ที่ได้ปวารณาขอเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับพวกเราชาวบูรณพุทธด้วยนะครับจากนั้นเราก็มาฟังธรรมะบรรยายในหัวข้อ ”การภาวนา คือ สุดยอดของการทำบุญ”โดยหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการเจาะน้ำบาดาล”บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5 ... See MoreSee Less
View on Facebook
รายการ “รู้เห็นเป็นบุญ” EP 29ช่วงรู้เห็นเป็นบุญวันนี้เริ่มด้วยความปีติใจในบุญของพิธีน้อมถวายพระพุทธรูปเนื้อหินทราย ปางประทานพร หน้าตัก 49 นิ้วณ สำนักสงฆ์ถ้ำผาบ่องต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการคุณโกเมท - คุณเบญจมาศ หงษ์ภักดีคุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี คุณอัญชลี พรมอ่วมคุณปิยวดี หงษ์ภักดี คุณสุจิต กฤตศิลป์และ ครอบครัว ญาติ มิตรที่ได้ปวารณาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับพวกเราชาวบูรณพุทธจากนั้นเราก็มาฟังธรรมะบรรยายในหัวข้อ “ดับทุกข์ด้วยใจที่ไม่ปรุงแต่ง” โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโมมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการพระประธานทั่วหล้า”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook
💦 เจออ๋อ…ต้องเจอน้ำ 💦การเจาะน้ำบาดาลณ สำนักปฎิบัติธรรมพระธาตุทรายทองบ.ทรายทอง ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน(วัดสาขาหลวงพ่อกัญหา สุขกาโม)✨ สำเร็จแล้วครับ ✨ขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการเจาะน้ำบาดาล”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook
รายการ “รู้เห็นเป็นบุญ” EP 28ช่วงรู้เห็นเป็นบุญวันนี้เริ่มด้วยความปีติใจในบุญของการเจาะน้ำบาดาล ณ สำนักสงฆ์สำเภาทอง ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการคุณวีริศ บุตรกะวี - คุณพรินทร์ สุทธิวรรณศ.เกียรติคุณ นพ.ไพบูลย์ สุทธิวรรณ รศ.พญ.อินทิรา สุทธิวรรณที่ได้ปวารณาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับพวกเราชาวบูรณพุทธจากนั้นเราก็มาฟังธรรมะบรรยายในหัวข้อ “บุญ”ต่างกับ“กุศล” อย่างไรโดยพระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการเจาะน้ำบาดาล”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook
💦 มหากุศล เริ่มต้นแล้ว 💦ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลณ สำนักปฎิบัติธรรมพระธาตุทรายทองบ.ทรายทอง ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน(วัดสาขาหลวงพ่อกัญหา สุขกาโม)หลวงพ่อบุญมี ปิยปัญโญธุดงค์มาพบสถานที่แห่งนี้จึงสร้างให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมเพราะมีความเหมาะสมและสัปปายะแต่ก็ติดขัดเรื่องน้ำที่ผ่านมาในแต่ละปีจะมีพระธุดงค์จาริกมาพักตลอดปีละหลายร้อยรูป เพื่อพักภาวนาและเตรียมความพร้อมแล้วจาริกต่อไปเราจะนำน้ำสะอาดมามอบให้สถานที่นี้ได้หรือไม่เชิญทุกท่านส่งใจมาช่วยกันนะครับขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการเจาะน้ำบาดาล”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook
“พิธีมหากุศล 2 งานบุญ”ขอเชิญชาวบูรณพุทธร่วมพิธีน้อมถวายพระประธานเนื้อหินทราย ปางประทานพรและพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯเพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประธานณ ลานธรรม สำนักสงฆ์ถ้ำผาบ่องต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่พิกัด : goo.gl/maps/nWRkHyiLZtE3AmTn7ในวันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 2565 เวลา 10.00 น. กำหนดการเวลา 09.30 น คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 10.00 น. บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล กล่าวคำถวาย ถวายผ้าป้าและบริวาร พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา รับพร เวลา 11.00 น. เสร็จสิ้นพิธีขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddha“โครงการพระประธานทั่วหล้า”บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook