ที่มาโครงการ

ตั้งใจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ในที่สุด
ก็สมควรได้ไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้น

พยายามรักษาศาสนาไหน
ในที่สุด
ก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดกับศาสนานั้น

เลขบัญชีมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย
020-8-99991-5

ก่อนเกิดมูลนิธิบูรณพุทธ
และโครงการในปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ

(คลิปขนาดสั้น แสดงรวมทุกโครงการ)

ปี ๒๕๕๗
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ชาวอำเภอศรีณรงค์ได้หายป่วย และรอดตาย
ในมือผู้มีจิตวิญญาณความเป็นหมอและพยาบาลอย่างแท้จริง

ปี ๒๕๕๙
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้วอันงดงาม
เป็นทางลัดที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้คนเรือนแสนทั่วโลก

แต่พระพุทธศาสนา อยู่รอดไม่ได้แค่ด้วยการสร้างพระประธาน
เพราะแก่นความเป็นพุทธที่แท้
คือการสร้างพระผู้ตื่นรู้ขึ้นมาในตัวเราเอง
ความเป็นพุทธในเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้รักษาศาสนาตัวจริง!

นับแต่ปี ๒๕๖๐

๑) เราได้สร้างโรงเรียนแนวพุทธให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้ได้โอกาสทองทางปัญญาแบบพุทธ

๒) เราจะสร้างเมรุมรณสติถวายแด่วัดที่ยังขาดเมรุ
เพื่อแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า
และความยากลำบากในการเผาศพของชาวบ้านแดนไกล

๓) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘นิทานคิดเองดีเอง’ สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆเลือกข้างดีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะถูกผู้ใหญ่บังคับ

๔) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘เจริญสติ’
เพื่อให้พระและนักเจริญสติทั้งหลายได้เห็นกับตาว่า
ประสบการณ์ภายในของการเจริญสติที่ถูกทางเป็นอย่างไร

๕) เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการพระประธานทั่วหล้า
เราจะสร้างพระปฏิมาทั้งใหญ่และเล็ก
เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแด่ผู้ควรได้เป็นพุทธศาสนิกชน

๖) เราจะสร้างโบสถ์วิหารแบบพอเพียง
หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมแด่ท้องถิ่นที่ขาดโอกาส
เพื่อให้ชาวบ้านได้บวชเรียน
หรืออย่างน้อยมีที่วิเวกได้เจริญสติใกล้ครูบาอาจารย์ดีๆ

๗) เราได้ขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง
เพื่อให้วัดที่ขาดน้ำ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ร่วมกันทั้งพระและชาวบ้าน

สำหรับเพจดังตฤณ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบูรณพุทธ
โดยมีบทความยกจิตรับอรุณทุกเช้าก่อนแปดโมงเช่นเดิม
และจะมีดังตฤณวิสัชนา LIVE ตามโอกาส
เพื่อให้ชาวพุทธร่วมสมัยและยุวชนรุ่นต่อๆไป
ได้รู้จักธรรมะในฐานะของสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง

ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ
กับมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในอันที่จะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นกว่าที่เป็นอยู่!

ข่าวสารล่าสุด

ตรงที่มันพิจารณาขึ้นมาเองแล้วมีความรู้สึกว่ารู้แจ่มแจ้ง และรู้แบบที่ล็อกไว้คงที่อย่างนั้นไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งความคิดพูดง่าย ๆ ว่าไม่มีน้ำหนักในหัวปรากฏขึ้นมาอันนั้นแหละ ที่เรียกว่าญาณทัศนะเอาง่าย ๆ ถ้าตั้งต้นขึ้นมาด้วยจิตที่มีความเบา มีความว่างไม่ใช่ตั้งต้นขึ้นมาด้วยความคิดหรือว่าอารมณ์ในตัวตนอันนั้นมีความโน้มเอียงที่จะรู้เห็นออกมาอย่างแจ่มแจ้งด้วยจิตยิ่งถ้าหากว่าจิตมีความทรงตัวตั้งมั่นแล้วเห็นอย่างนั้นบ่อย ๆญาณทัศนะที่เกิดขึ้นหรือว่าความแจ่มแจ้งที่เกิดขึ้นจะจัดเข้าเป็นวิปัสสนาญาณของจริงแล้วเราจะรู้สึกถึงพัฒนาการวิปัสสนาญาณ ถ้ามีพัฒนาขึ้นมานะ จําไว้เลยว่าจะออกมาจากจิตที่ไม่คิดแต่มีความรู้บ่อย ๆ รู้ซ้ำ ๆ รู้แจ่มแจ้ง รู้อย่างต่อเนื่องและเห็นว่า ยิ่งรู้บ่อยขึ้น ยิ่งรู้นานขึ้นยิ่งรู้ชัดขึ้นเท่าไร จะยิ่งปล่อย จะยิ่งวางจากความเป็นรูปความเป็นนามนี้ มากขึ้น ๆ ทุกทีแล้วปล่อยออกมาจากกลางของความรู้สึกนะไม่ใช่ปล่อยออกมาจากความคิดเป็นตัวตั้งคำครู : Dungtrin ประมวลภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรมเดินจงกรม “ไร้ตัวตน ครั้งที่ 44” (01/10/2566)@ศูนย์เรียนรู้วรการโดยมูลนิธิบูรณพุทธ#วิปัสสนานุบาล#บูรณพุทธ#ศูนย์เรียนรู้วรการ ... See MoreSee Less
View on Facebook
มูลนิธิก่อตั้งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการบูรณะวัตถุและบูรณะคน จึงมีกิจกรรมต่างๆควบคู่กัน จนสำเร็จลุล่วงตามเป้าเดิมมาตลอด จากปี ๒๕๖๐ ปัจจุบัน โครงการหลัก คือ การสร้างสถานปฏิบัติธรรมทางนฤพานและ "มิได้มีความเกี่ยวข้องกับมูลนิธิอื่นใด"ทางมูลนิธิ ไม่มีนโยบายต่อสายตรง เพื่อเรี่ยไรหรือขอให้ช่วยเป็นเจ้าภาพใดๆ หากมีความสงสัยข้องใจ โปรดติดต่อสอบถามจากทางแอดมินของเราทางช่องทางนี้เรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกราบขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจที่มีให้กับมูลนิธิมาโดยตลอดมูลนิธิบูรณพุทธ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook
ความคืบหน้าล่าสุดของสถานปฏิบัติธรรมทางนฤพานวันที่ 20/09/2566กรมที่ดินเข้ารังวัดแนวเขตพื้นที่ทั้งหมดเพื่อเตรียมสร้างแนวกำแพงรั้วและทีมงานลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการขุดบ่อ และถมที่►ร่วมบุญสร้างสถานปฏิบัติธรรมทางนฤพาน มูลนิธิบูรณพุทธธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่บัญชี 0208999915แจ้งการโอนและชื่อเจ้าภาพได้ทางburanabuddha.org/donation/►ที่มาในการสร้างสถานปฏิบัติธรรมทางนฤพานwww.facebook.com/BuranaBuddha/videos/1224721854887745/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
ประมวลภาพกิจกรรม“ไร้ตัวตน Kids” ครั้งที่ 41 (10/09/2566)กิจกรรม “เกมสมาธิแสนสนุก”ต่อด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิของเด็ก ๆ @ศูนย์เรียนรู้วรการโดยมูลนิธิบูรณพุทธ#วิปัสสนานุบาล#บูรณพุทธ#ศูนย์เรียนรู้วรการ ... See MoreSee Less
View on Facebook
ประมวลภาพกิจกรรม“ไร้ตัวตน Kids” ครั้งที่ 40 (03/09/2566)กิจกรรม “เกมสมาธิแสนสนุก”ต่อด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิของเด็ก ๆ @ศูนย์เรียนรู้วรการโดยมูลนิธิบูรณพุทธ#วิปัสสนานุบาล#บูรณพุทธ#ศูนย์เรียนรู้วรการ ... See MoreSee Less
View on Facebook
ความคืบหน้าล่าสุดของสถานปฏิบัติธรรมทางนฤพานเมื่อวันที่ 06/08/2566►ร่วมบุญสร้างสถานปฏิบัติธรรมทางนฤพาน มูลนิธิบูรณพุทธธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่บัญชี 0208999915แจ้งการโอนและชื่อเจ้าภาพได้ทางburanabuddha.org/donation/►ที่มาในการสร้างสถานปฏิบัติธรรมทางนฤพานwww.facebook.com/BuranaBuddha/videos/1224721854887745/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
ถ้าเบาได้นาน ถ้าว่างสบายได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีอาการแทรกแซงไม่มีอาการจงใจบังคับหรือพยายามรักษาไว้ในที่สุด จิตจะแสดงธรรมชาติของมันขึ้นมาจะรู้ของมันได้เองว่าหน้าตาความสว่างอันเกิดจากความเบาได้อย่างต่อเนื่องเป็นแบบนี้คำครู : Dungtrin ประมวลภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรม เดินจงกรม “ไร้ตัวตน ครั้งที่ 40” (03/09/2566)@ศูนย์เรียนรู้วรการโดยมูลนิธิบูรณพุทธ#วิปัสสนานุบาล#บูรณพุทธ#ศูนย์เรียนรู้วรการ ... See MoreSee Less
View on Facebook