ที่มาโครงการ

ตั้งใจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ในที่สุด
ก็สมควรได้ไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้น

พยายามรักษาศาสนาไหน
ในที่สุด
ก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดกับศาสนานั้น

เลขบัญชีมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย
020-8-99991-5

ก่อนเกิดมูลนิธิบูรณพุทธ
และโครงการในปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ

(คลิปขนาดสั้น แสดงรวมทุกโครงการ)

ปี ๒๕๕๗
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ชาวอำเภอศรีณรงค์ได้หายป่วย และรอดตาย
ในมือผู้มีจิตวิญญาณความเป็นหมอและพยาบาลอย่างแท้จริง

ปี ๒๕๕๙
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้วอันงดงาม
เป็นทางลัดที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้คนเรือนแสนทั่วโลก

แต่พระพุทธศาสนา อยู่รอดไม่ได้แค่ด้วยการสร้างพระประธาน
เพราะแก่นความเป็นพุทธที่แท้
คือการสร้างพระผู้ตื่นรู้ขึ้นมาในตัวเราเอง
ความเป็นพุทธในเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้รักษาศาสนาตัวจริง!

ต้นปี ๒๕๖๐

๑) เราได้สร้างโรงเรียนแนวพุทธให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้ได้โอกาสทองทางปัญญาแบบพุทธ

๒) เราจะสร้างเมรุมรณสติถวายแด่วัดที่ยังขาดเมรุ
เพื่อสร้างทางลัดในการเข้าถึงปัญญาแบบพุทธ
ให้กับผู้สดับธรรมหน้าศพบนเชิงตะกอน

๓) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘นิทานคิดเองดีเอง’ สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆเลือกข้างดีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะถูกผู้ใหญ่บังคับ

๔) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘เจริญสติ’
เพื่อให้พระและนักเจริญสติทั้งหลายได้เห็นกับตาว่า
ประสบการณ์ภายในของการเจริญสติที่ถูกทางเป็นอย่างไร

ดังตฤณวิสัชนา LIVE#29

Posted by Dungtrin on Saturday, May 13, 2017

ดังตฤณวิสัชนา LIVE#30

Posted by Dungtrin on Saturday, May 20, 2017

ดังตฤณวิสัชนา LIVE#31 พิธีเปิดบูรณพุทธ, อานาปานสติที่ขึ้นต้นด้วยจิตใส

Posted by Dungtrin on Sunday, May 28, 2017

๕) เราจะสร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ยังขาด
เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการพระประธานทั่วหล้า
ในอันที่จะถวายพระประธานไว้เป็นของกลางแด่พระศาสนา

๖) เราจะสร้างโบสถ์วิหารแบบพอเพียง
เพื่อให้ชาวบ้านแดนไกลไม่ลำบาก
ในการบวชลูกหลานในหมู่บ้านของตนเอง

๗) เราได้ขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง
เพื่อให้วัดที่ขาดน้ำ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ร่วมกันทั้งพระและชาวบ้าน

สำหรับเพจดังตฤณ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบูรณพุทธ
โดยมีบทความยกจิตรับอรุณทุกเช้าก่อนแปดโมงเช่นเดิม
และจะมีดังตฤณวิสัชนา LIVE ตามโอกาส
เพื่อให้ชาวพุทธร่วมสมัยและยุวชนรุ่นต่อๆไป
ได้รู้จักธรรมะในฐานะของสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง

ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ
กับมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในอันที่จะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นกว่าที่เป็นอยู่!

ข่าวสารล่าสุด

24 hours ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

เตรียมพร้อมเคลื่อนที่..จากคนที่เหลือเพื่อคนที่ขาด ... See MoreSee Less

View on Facebook

“จากคนที่เหลือ เพื่อคนที่ขาด”
โรงทานเคลื่อนที่”มูลนิธิบูรณพุทธ”

เช้านี้เราจะลงพื้นที่
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก
บริเวณชุมชนชุมชนเกาะกลาง
เขตหนองจอก กรุงเทพ

รอบนี้มีสิ่งของดังนี้ครับ

1 ข้าว 1 ถุง (5 กก.)
2 ไข่ไก่ 1 แผง (30 ฟอง)
3 แอลกอฮอล์แบบพ่น
4 หน้ากากผ้า
5 Face Shiled
6 คู่มือพึ่งพาตนเอง

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“ร่วมบุญทุกโครงการฯ”

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation

ขอขอบพระคุณ...ผู้ใหญ่ใจดี

ข้าวสาร จากข้าวแสนดี
www.sandeerice.com/th/home
แอลกอฮล์ จาก Doctor's Recipe
www.doctorrecipe.com/
Smart Face Shiled จาก HOLEN
holenhello.com/
ไข่ไก่ จากปัญญาฟาร์ม
โทรศัพท์ : 0909757509
... See MoreSee Less

View on Facebook

สวัสดีวันพระครับ 🙏🏻

วันนี้ผมมีความคืบหน้าการดำเนินการสร้าง
“องค์พระพุทธชินชัยยะมังคละจันทระธีรวีร์”

ซึ่งมูลนิธิบูรณพุทธ
ร่วมกับคุณธีรวีร์ คงพันธุ์และครอบครัว
ได้จัดสร้างขึ้น เพื่อประดิษฐาน
ณ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านตุงติง
ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

พระพุทธรูปองค์นี้
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น (คอนกรีตเสริมเหล็ก)
ขนาดหน้าตัก 5 เมตร สูง 12 เมตร)
เป็นศิลปะแบบสุโขทัยผสมล้านนา
มีรูปแบบคล้ายองค์พระพุทธชินราช

ขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก
คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ม.ค. 2564 ครับ

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการพระประธานทั่วหล้า”

มูลนิธิบูรณพุทธ
กสิกรไทย ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 0208999915
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation/
... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

ชุมชนบึงบัว
ลาดกระบัง กทม

“จากคนที่เหลือ เพื่อคนที่ขาด”
โรงทานเคลื่อนที่”มูลนิธิบูรณพุทธ”
แจกไปทั้งสิ้นกว่า 200 ครอบครัว

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“ร่วมบุญทุกโครงการฯ”

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

6 days ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

ชุมชนซอยมังกร
อ.เมือง สมุทรปราการ

“จากคนที่เหลือ เพื่อคนที่ขาด”
โรงทานเคลื่อนที่”มูลนิธิบูรณพุทธ”
แจกไปทั้งสิ้นกว่า 200 ครอบครัว

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“ร่วมบุญทุกโครงการฯ”

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

โรงทานเคลื่อนที่ @ ชุมชนคลองท้ายเมือง

ท่ามกลางกระแสแห่งความทุกข์ยาก
ก็ยังมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะสอดแทรกอยู่
ในทุกอณูของหัวใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
อันเกิดจากการแบ่งปัน ด้วยความเมตตาและห่วงใย
จากพวกเราชาวบูรณพุทธ

วันนี้นะครับ โรงทานเคลื่อนที่ของเรา
ก็มาอยู่กันที่ ชุมชนคลองท้ายเมือง
ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ขออนุโมทนาในมหากุศล
ที่พวกเราชาวบูรณพุทธ
ได้ร่วมกันแบ่งปันธารน้ำใจ
ในโครงการโรงทานเคลื่อนที่
จากคนที่เหลือ เพื่อคนที่ขาด
เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ยาก
ให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนด้วยนะครับ

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“ร่วมบุญทุกโครงการฯ”

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation

ขอขอบพระคุณ...ผู้ใหญ่ใจดี

ข้าวสาร จากข้าวแสนดี
www.sandeerice.com/th/home
แอลกอฮล์ จาก Doctor's Recipe
www.doctorrecipe.com/
Smart Face Shiled จาก HOLEN
holenhello.com/
ไข่ไก่ จากปัญญาฟาร์ม
โทรศัพท์ : 0909757509
... See MoreSee Less

View on Facebook

“จากคนที่เหลือ เพื่อคนที่ขาด”
โรงทานเคลื่อนที่”มูลนิธิบูรณพุทธ”

เช้านี้เราจะลงพื้นที่
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก
บริเวณชุมชนวัดกลางสวน

รอบนี้มีสิ่งของดังนี้ครับ

1 ข้าว 1 ถุง (5 กก.)
2 ไข่ไก่ 1 แผง (30 ฟอง)
3 แอลกอฮอล์แบบพ่น
4 หน้ากากผ้า
5 Face Shiled
6 คู่มือพึ่งพาตนเอง

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“ร่วมบุญทุกโครงการฯ”

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation

ขอขอบพระคุณ...ผู้ใหญ่ใจดี

ข้าวสาร จากข้าวแสนดี
www.sandeerice.com/th/home
แอลกอฮล์ จาก Doctor's Recipe
www.doctorrecipe.com/
Smart Face Shiled จาก HOLEN
holenhello.com/
ไข่ไก่ จากปัญญาฟาร์ม
โทรศัพท์ : 0909757509
... See MoreSee Less

View on Facebook

พระสารีบุตร
มีชื่อเดิมว่า"อุปติสสะ"
เกิดในตระกูลที่ร่ำรวย
เป็นผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลม
มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อ"โกลิตะ”

วันหนึ่ง
ทั้งสองพากันไปดูมหรสพที่เคยชื่นชอบ
แต่ในครั้งนี้รู้สึกไม่สนุกสนานดังเคย
กลับรู้สึกสลดสังเวชใจเป็นยิ่งนัก
จึงพากันไปบวชในสำนักของ"สัญชัยปริพาชก”
โดยใช้เวลาศึกษาจนจบในเวลาไม่นาน
ซึ่งทั้งสองคนก็ยังไม่พอใจในคำสอนนั้น
จึงตกลงกันที่จะแสวงหาอาจารย์
ที่สามารถชี้แนะแนวทางที่ดีกว่านี้
และถ้าใครพบโมกขธรรมก่อน
ก็ขอให้กลับมาบอกแก่กัน

จนวันหนึ่ง
อุปติสสะพบพระอัสสชิ ขณะท่านบิณฑบาต
เกิดความเลื่อมใสติดตามไปสนทนา
ขอถามหลักธรรมคำสอน
โดยได้ฟังความย่อเพียงคาถาเดียว
ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม มีความว่า

"ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น
และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น
พระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้”

จากนั้น
อุปติสสะจึงกลับไปบอกข่าวแก่โกลิตะ
และแสดงธรรมให้ฟังตามที่ได้ฟังมา
โกลิตะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกัน

ทั้งสอง
จึงได้ไปชักชวนสัญชัยปริพาชก
ให้ไปบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยกัน
แต่ท่านปฏิเสธ ทั้งสองก็รบเร้าว่า
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เอง เป็นผู้รู้แจ้งจริง
ต่อไปคนทั้งหลายจะไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า
แล้วอาจารย์จะอยู่ได้อย่างไร

สัญชัยปริพาชกจึงถามว่า
"ในโลกนี้มีคนโง่หรือคนฉลาดมากกว่ากัน"
ทั้งสองตอบว่า"คนโง่มากกว่า”
สัญชัยปริพาชกจึงกล่าวว่า
"ปล่อยให้คนฉลาดไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า
ให้คนโง่ซึ่งมีจำนวนมากกว่ามาเป็นลูกศิษย์ของเรา
เราจะได้รับเครื่องสักการะจากคนจำนวนมาก
คนฉลาดอย่างเธอทั้งสอง จะไปเป็นศิษย์
ของพระสมณโคดมก็ตามใจ”

เมื่อทั้งสองบวชแล้ว
ภิกษุทั้งหลายต่างพากันเรียกว่า
"สารีบุตร”และ"โมคคัลลานะ”

พระโมคคัลลานะบวชได้ ๗ วันก็สำเร็จพระอรหันต์
พระสารีบุตรบวชได้ ๑๕ วันจึงสำเร็จพระอรหันต์
จากการฟังพระธรรมเทศนา"เวทนาปริคคหสูตร”
ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่"ทีฆนขปริพาชก"
ในขณะที่ท่านกำลังถวายงานพัดแด่พระพุทธเจ้า
ณ ถ้ำสุกรขาตา เขาคิชฌกูฏ

พระสารีบุตร
เป็นกำลังสำคัญของพระบรมศาสดา
ในการประกาศพระศาสนา พร้อมกับได้รับตำแหน่ง
"อัครสาวกเบื้องขวา"พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่า
"เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางมีปัญญามาก”
สามารถแสดงพระธรรมจักรและอริยสัจ ๔
ได้กว้างขวางพิสดารเหมือนกับพระพุทธเจ้า

พระสารีบุตร
ยังมีคุณความดีอีกหลายประการ
ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่อง เช่น

"พระธรรมเสนาบดี”
เป็นกองทัพธรรมที่ประกาศเผยแผ่ธรรม
เมื่อไปถึงที่ไหนก็จะเกิดประโยชน์และความสุขที่นั่น
พระพุทธเจ้าเป็นจอมธรรมเสนา
เรียกว่า"พระธรรมราชา”
โดยมีพระสารีบุตรเป็นพระธรรมเสนาบดี
หรือ"แม่ทัพฝ่ายธรรม"

“กตัญญูกตเวที"
ท่านได้ฟังเทศนาจาก"พระอัสสชิ"
จนได้บรรลุพระโสดาบันแล้วมาอุปสมบท
ท่านจึงนับถือพระอัสสชิว่าเป็นอาจารย์
ก่อนจะนอนพอทราบว่าพระอัสสชิอยู่ทางทิศใด
ท่านก็จะยกมือไหว้และนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้น

อีกเรื่องหนึ่งคือ
ท่านเป็นผู้ช่วยเหลือให้”ราธพราหมณ์"
ผู้ซึ่งต้องการจะอุปสมบทในพระธรรมวินัย
แต่ไม่มีพระรูปใดบวชให้เพราะชราเกินไป
จนในที่สุดพระสารีบุตรระลึกถึงอุปการคุณ
ที่ราธพราหมณ์ถวายข้าว ๑ ทัพพี
ในสมัยที่เข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์
จึงช่วยเหลือให้ได้บวชตามความประสงค์
เมื่อบวชแล้วก็เป็นคนว่าง่าย เข้าใจได้รวดเร็ว
ไม่นานนักก็บรรลุพระอรหัตผล

พระสารีบุตร
โปรดมารดาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะนิพพาน
ซึ่งเป็นผู้ไม่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
มีความเสียใจที่พระสารีบุตรและน้องๆ
พากันออกบวชในพระพุทธศานา

ในคืนวันนั้น
ท้าวจาตุมหาราชทั้ง 4 องค์
ท้าวสักกเทวราชและท้าวมหาพรหม
ได้มาถวายนมัสการพระสารีบุตร
ซึ่งกำลังนอนอาพาธอยู่ในห้อง
จึงบังเกิดมีแสงรัศมีสว่างไสวไปทั้งห้อง

"นางสารีพราหมณี"ได้ทราบดังนั้น
ก็เกิดความเลื่อมใสและศรัทธา
ในพระสารีบุตรและพระพุทธเจ้า
คิดว่าพระลูกชายของเรายังเป็นใหญ่กว่า
ท่านทั้งหลายที่ได้มาถวายนมัสการในครั้งนี้
อีกทั้งพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นครูของพระลูกชายเรา
จะต้องมีอิทธิศักดานุภาพยิ่งใหญ่

พระสารีบุตรได้รู้ว่า
บัดนี้มารดาได้เกิดความปีติโสมนัส
และศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้ว
ถึงเวลาที่จะเทศนาโปรดมารดา

เมื่อจบเทศนาแล้ว
นางสารีพราหมณีก็ได้พระโสดาปัตติผล
ในเวลารุ่งเช้า พระสารีบุตรก็นิพพาน

พระพุทธเจ้า
ได้ตรัสยกย่องพระสารีบุตร
ว่าเป็นเลิศในความกตัญญูกตเวทีและตรัสว่า
"ลูกคนใดที่ทำให้พ่อแม่ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิ
ลูกคนนั้นได้ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่
ด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างสูง"

พระสารีบุตร
ปรินิพพานก่อนพระพุทธเจ้าไม่กี่เดือน
ด้วยโรคปักขันทิกาพาธ หรือโรคท้องร่วง
ในเวลาใกล้รุ่งของคืนเพ็ญเดือน ๑๒
พระพุทธองค์ทรงให้ก่อสถูปเพื่อบรรจุอัฐิธาตุ
ไว้ ณ พระเชตวัน เมืองสาวัตถี นั่นเอง

เรียบเรียงโดย : ณธนา หลงบางพลี
... See MoreSee Less

View on Facebook

เอตทัคคะ
หมายถึง ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ
เป็นตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแต่งตั้ง
ให้พระสาวกของพระองค์ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีความรู้ความสามารถเด่นกว่าท่านอื่นๆในด้านนั้นๆ
และตำแหน่งเอตทัคคะแต่ละตำแหน่งทรงแต่งตั้ง
เพียงรูปเดียวท่านเดียวเท่านั้นในแต่ละพุทธบริษัทแต่ละฝ่าย

ผู้ที่เป็นเอตทัคคะ มีดังนี้คือ
เอตทัคคะ ฝ่ายพระภิกษุ มี 41 ท่าน
เอตทัคคะ ฝ่ายพระภิกษุณี มี 13 ท่าน
เอตทัคคะ ฝ่ายอุบาสก มี 10 ท่าน
เอตทัคคะ ฝ่ายอุบาสิกา มี 10 ท่าน

ตำแหน่ง"เอตทัคคะ"
ได้มาโดยเหตุ 4 ประการคือ

1 โดยเหตุเกิดเรื่อง (อัตถุปปัตติ) คือ
ได้แสดงความสามารถออกมาให้ปรากฏโดยสอดคล้อง
ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นๆ ที่เกิดขึ้น

2 โดยการมาก่อน (อาคมนะ) คือ
ได้สร้างบุญสะสมในด้านนั้นมาตั้งแต่อดีตชาติ
พร้อมทั้งได้ตั้งจิตปรารถนาเพื่อได้ตำแหน่งเอตทัคคะนี้ด้วย

3 โดยเป็นผู้ช่ำชองชำนาญ (จิณณวสี) คือ
ได้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้นๆเป็นพิเศษ

4 โดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ (คุณาติเรก) คือ
มีความสามารถในเรื่องที่ทำให้ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะ
เหนือกว่าผู้อื่นที่มีความสามารถอย่างเดียวกัน

เรียบเรียงโดย : อ้ายอ๋อ...แห่งท้องทุ่งเทพารักษ์
... See MoreSee Less

View on Facebook

ความคืบหน้าการดำเนินการสร้าง
“องค์พระพุทธชินชัยยะมังคละจันทระธีรวีร์”

มูลนิธิบูรณพุทธ
ร่วมกับคุณธีรวีร์ คงพันธุ์และครอบครัว
จัดสร้างขึ้น เพื่อประดิษฐาน
ณ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านตุงติง
ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

พระพุทธรูปองค์นี้
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น (คอนกรีตเสริมเหล็ก)
ขนาดหน้าตัก 5 เมตร สูง 12 เมตร)
เป็นศิลปะแบบสุโขทัยผสมล้านนา
มีรูปแบบคล้ายองค์พระพุทธชินราช
โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างประมาณ 1 ปี

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการพระประธานทั่วหล้า”

มูลนิธิบูรณพุทธ
กสิกรไทย ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 0208999915
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation/
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

โรงทานเคลื่อนที่ @ ชุมชนถนอมสุข 2 ... See MoreSee Less

View on Facebook

ทำไม?
ต้องหาชุดหมี...ให้พี่หมอ

เริ่มจากความรู้สึกที่เต็มตื้นในหัวใจ
ว่าเราต้องลงมือทำอะไรสักอย่าง
เพื่อปกป้องแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
ให้พวกท่านปลอดภัยจากโรคระบาดโควิดเช่นกัน
ผลักดันให้มือเล็กๆจากทั่วสารทิศรอบโลก
ยื่นเข้ามาประสานกันเป็นหนึ่ง
ภายใต้โครงการหาชุดหมีให้(พี่)หมอ

ทีมงานจิตอาสาหาชุดหมีให้(พี่)หมอ
และมูลนิธิบูรณพุทธ
ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาสาธุการ
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
ผู้บริจาคทางบ้านทุกท่าน
จิตอาสาในโครงการ DIY ทุกท่าน
รวมถึงมิตรภาพจากบุคคลและกลุ่มต่างๆ
ที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาทุกวัน
ตลอดระยะเวลาสองเดือนครึ่ง
และจะอยู่ช่วยกันต่อไปจนกว่าประเทศของเรา
จะกลับมาร่มเย็นปลอดภัยอีกครั้ง!

_/\__/\__/\_
________________

ทีมงานจิตอาสาหาชุดหมีให้(พี่)หมอ

- ทูตภาคต่างๆ -
วรรณทิพย์ ปลูกสวัสดิ์ (หมอหนึ่ง)
ธวิน ศรีแก้ว (ขมิ้น)
อรุณรัตน์ มุจจลินท์วิมุติ (หมอหมวย)
พงศ์ศิญา ชังพูลสวัสดิ์ (แม้ว)
พรินทร์ สุทธิวรรณ (เอ้)
สุทธิรัศมิ์ ผาสุขคุณารัตน์ (น้ำอบ)
ธนัญญา ญาณภัทรกุล (รุ่ง)
ธนดล ภูธนะศิริ (ธนดล)
สิริสุดา พิพัฒนศิริกุล (ดาว)
ธนวรรณ คุณาธินันท์ (หน่อง)
ณัฏฐ์ทิตา เกสตรีธวัฒน์ (ป้อม)

- ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ PPE -
ภาณินี เทพนรินทร์ (แหม่ม)
วรรณทิพย์ ปลูกสวัสดิ์ (หมอหนึ่ง)

- จัดหาทรัพยากรและจัดทำ DIY -
นพวรรณ เสรีสันติวงศ์ (เอิง)
นลินา ชยสมบัติ (ปูน)
เพชรรินทร์ พงษ์เพ็ชรกูล (น้องเบลล์)
ทีมจังก้า หมูฮิ ครีม เต้ หมิว วิกกี้

- ทูตโซเชียลมีเดียและกราฟิก -
เปี่ยมลาภ ณัฐรุจิโรจน์ สลาเดค (เปี่ยม)
ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊ (เมย์)
กัญพัจน์ สิทธิคุณกิตติ์ (ปอย)
มาธวี วรรณะเอี่ยมพิกุล (นุ้ย)
เพชรรินทร์ พงษ์เพ็ชรกูล (เบลล์)
เปรมภัสส์ ตระกูลโชคเสถียร (จุ๊บ)
อมลยา วิเรขรัตน์ (เตเต้)

- โลจิสติก -
ชุติรัตน์ เดชสุวรรณาชัย (ลูกเต๋า)
ภาสิตา วนาศรีวิไล (ฝ้าย)
นภวัล พันธุ์จงหาญ (นุ้ย)
ทีม P&W
ทีม Omagma

- ระบบโครงการ ระบบฐานข้อมูล และบัญชี-
ภัทรพร แซ่กัง (โบ๊ท)
ธัญญรัตน์ อึ้งประภากร (โบว์)
วรงค์พร ดวงมณีรัตนชัย (ก้อย)
เกสรา เติมสินวาณิช (เกส)

-บุกเบิก-
อาจารย์สิทธิโชค ชัยวรรณ (ปอม)
พิมพ์พัทธ นพรัตนาวงศ์ (พัท)
สรินนา เดชอิทธิรัตน์ (เบลล์)
แพทย์ และบุคลากรสาขาต่างๆผู้ปิดทองหลังพระหลายท่าน
________________

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

ร่วมบริจาคได้ที่

มูลนิธิบูรณพุทธ
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 0208999915
*สำคัญมาก*
โปรดแจ้งข้อมูลการโอนของท่านทุกครั้งที่
เว็บไซต์ของมูลนิธิ BuranaBuddha(ดอท)org
เลือกโครงการ “หาชุดหมีให้(พี่)หมอ”
หรือทางไลน์ @BuranaBuddha
ขอกราบขอบพระคุณ
#หาชุดหมีให้พี่หมอ #โควิด19

youtu.be/m6l0o7ZJAns
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

โรงทานเคลื่อนที่
ชุมชนถนอมสุข ปู่เจ้าสมิงพราย
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

โรงทานเคลื่อนที่
ชุมชนถนอมสุข ปู่เจ้าสมิงพราย
... See MoreSee Less

View on Facebook

“จากคนที่เหลือ เพื่อคนที่ขาด”
โรงทานเคลื่อนที่”มูลนิธิบูรณพุทธ”

เช้านี้เราจะลงพื้นที่
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก
บริเวณชุมชนถนอมสุข
ปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ

รอบนี้มีสิ่งของดังนี้ครับ

1 ข้าว 1 ถุง (5 กก.)
2 ไข่ไก่ 1 แผง (30 ฟอง)
3 แอลกอฮอล์แบบเจล
4 หน้ากากผ้า
5 Face Shiled
6 คู่มือพึ่งพาตนเอง
7 ชุดอาหารกล่อง ผลไม้ พุดดิ้ง

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“ร่วมบุญทุกโครงการฯ”

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation

ขอขอบพระคุณ...ผู้ใหญ่ใจดี

ข้าวสาร จากข้าวแสนดี
www.sandeerice.com/th/home

แอลกอฮล์ จาก Doctor's Recipe
www.doctorrecipe.com/

Smart Face Shiled จาก HOLEN
holenhello.com/

ไข่ไก่ จากปัญญาฟาร์ม
โทรศัพท์ : 0909757509
... See MoreSee Less

View on Facebook