มูลนิธิบูรณพุทธได้สร้างเมรุไปแล้ว ดังนี้
1.วัดป่าโคกผักชี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
2.วัดป่าสามัคคีธรรม อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
3.ป่าช้าบ้านแก่งกบ อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
และยังดำเนินการสร้างเรื่อยไป ตามที่มีผู้สนับสนุนทำบุญเข้ามา


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1238ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1237อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1236ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1235ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1234ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1233อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1232ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1231ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1230ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1229ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1228อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1227รสริน โคตรณรงค์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1226ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1225อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1224ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1223อัจฉริยารัตน์18.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1222คุณธัญญา สงวนพงษ์125.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1221อัจฉริยารัตน์18.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1220ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1219ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1218อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1217สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1216ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1215อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1214อัจฉริยารัตน์ พัฒนาภากรณ์15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1213วิไลพร อนุรักษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1212Oo+25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1211ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1210ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1209สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1208สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1207ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1206ไม่ประสงค์ออกนาม110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1205สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1204รสริน โคตรณรงค์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1203ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1202ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1201ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1200น้ำเพชร ศรีวิจิตรโชค1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1199น้ำเพชร ศรีวิจิตรโชค 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1198สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1197ว่าที่ร้อยตรี เทพฤทธิ์ เลิศชาญชัยกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1196สิริยา วีวรรธน์วรกุล
(ต้องการบริจาคผ้านวมให้พระเณร)
360.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1195ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1194ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1193ศศิพิมพ์ พวงชมภู519.56 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1192นางสิริรักษ์ วรรณลา9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1191ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1190Oo+25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1189ครอบครัวจุลวัจน์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1188ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1187ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1186สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1185ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1184นางรัชฎาพร บุญมาคำ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1183เทพฤทธิ์ เลิศชาญชัยกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1182ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1181ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1180ครอบครัวจุลวัจน์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1179คุณแม่อำนวย​ บุญมา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1178ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1177รุ่งฤดี จุลวัจน์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1176ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1175Oo+25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1174สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1173ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1172ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1171ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1170คุณสุวลี งามเลิศวัฒนกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1169ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1168ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1167นายนิธิวัฒนท์ วุฒิสิทธิ์ปรีชา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1166Oo+50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1165May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1164ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1163จรรยา ศรีวงศิตานนท์324.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1162สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1161ธนัฐดา สุภาพรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1160May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1159โอภาศ ศรีวงศิตานนท์324.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1158รสริน โคตรณรงค์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1157ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1156ลำดวนตันศุภผล109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1155กานต์ณพิชญ์ ชาญวัฒนศิลป์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1154ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1153คุณสุวลี งามเลิศวัฒนกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1152น.ส รุ่งตะวัน ศรีหจันทร์ พร้อม ครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1151May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1150นางอริยา ธรรมาภิมุข1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1149ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1148ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1147กาญจนา อมรสมบูรณ์ศักดิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1146นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1145น.ส รุ่งตะวัน ศรีหจันทร์ พร้อมครอบครัว
5/9/2022 ร่วมบุญสร้างเมรุมรณสติ
20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1144ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1143ทัศนีย์ มงคลรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1142อาจารีย์ เสถียรพงศ์ธร20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1141สมาพร พูนสุขสมบัติ99.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1140สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1139ชนิกานต์ เกิดทรัพย์ (แจ้งโอนอีกรายการ
เวลาเดียวกันค่ะ)
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1138นางทัศนีย์ มงคลรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1137ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1136ปณดา​ โสภณภัทรกรณ์6.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1135สุรินลักษณ์ แซ่เล้า1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1134ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1133คุณตาไพโรจน์ คุณยายจุฑามาศ อนุเผ่า328.08 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1132สมใจ / สุกันยา ทิพย์ชัยเชษฐา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1131tim200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1130ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1129เรวัตร สุขนุ่ม92.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1128สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1127บีอิ้ง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1126สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1125ศุภกฤต ตันศิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1124อรรถพล ปลูกงาม5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1123ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1122มลิวัลย์ นพพร35.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1121ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1120สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1119น.ส รุ่งตะวัน ศรีหจันทร์ พร้อมครอบครัว39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1118สุเมธี,ปิยธิดา,ชุติเดช จาเพียราช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1117May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1116สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1115ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1114สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1113ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1112สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1111สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1110ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1109ณัชชารีย์ เสถียรพงศ์ธร20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1108เมธินี สุวรรณประดิษฐ์170.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1107ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1106ตรองปัญญ์ หอวัฒนกุล
สุธิดา หอวัฒนกุล
ทรงศักดิ์ หอวัฒนกุล
ภาธีร์ แพทริค ประสาตร์สาน
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1105ธีรศุษม์ ประสาตร์สาน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1104ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1103สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1102วงศ์พันธ์ สุวรรณฤทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1101อาจารีย์ เสถียรพงศ์ธร20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1100นางสาวภัคนันท เนติธรรมกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1099พรชัย ลีลานิพนธ์-สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1098กิรณา บุญมาธัญรัตน์59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1097อารยา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1096นางสาวศรุตา ณะนวล และครอบครัว59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1095กุลวดี มาพงษ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1094น.ส รุ่งตะวัน ศรีหจันทร์ พร้อมครอบครัว20.52 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1093อริสรา ชัยนำยนต์​50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1092กนก อ่องสกุล50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1091กฤติณภัทร มีเชื้อ, วัชรากร พ่อครวงค์, สมัย ภาร
ไสว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1090ว่าที่ร้อยตรี เทพฤทธิ์ เลิศชาญชัยกุล98.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1089ภาณุวัฒน์ เดชครุฑ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1088วิกานดา วงศ์สุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1087-45.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1086ณัฐศศิ บุญชุม50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1085ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1084นายอิทธิเดช น้อยไม้2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1083นาย ปฐมพัศว์ พงษ์เฉลิม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1082ครอบครัวปฐมอนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1081อัฐ​สุภา​ เกิด​บารมี​9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1080ปุณณดา แจ่มจำรัส
เลขผู้เสียภาษี 3720601022696
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1079ยศกร จั่นเผือก63.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1078อุทิศให้คุณพ่อบุญสาร​ คุณแม่ไพบูลย์​ดอนไม้ชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1077ณฐาพัทธ์ จิรพิตรานันทน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1076Mr Devendra Prasad Shrestha and Vasu
Boontaveewut
1,175.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1075ทินกร ทองดี+วราภรณ์ ชื่นอารมณ์
และ ครอบครัวทั้ง 2 ฝ่าย
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1074น.ส.มณทิรา แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1073สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1072ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1071ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1070ฤทัยรัตน์ ชีววุฒิพงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1069ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1068นายณัฐ เชาว์วัฒนาพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1067สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1066Oo+50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1065คุณแม่มาลินี โชคสุวัฒนกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1064บีอิ้ง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1063ทินกร ทองดี + วราภรณ์ ชื่นอารมณ์
และ ญาติสนิทมิตรสหายทั้ง 2
ครอบครัว

100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1062Chani650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1061พรรณา นันทพานิช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1060ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1059บูรณพุทธ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1058นางสาว อภิดาภา มณีโชติ328.98 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1057ชมพูนุท ศฤงคารีกุล และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1056สาวิตรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1055นาย สมศักดิ์ โตวณะบุตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1054พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1053ชลิดา เอกจิรพงศ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1052อุทิศให้คุณพ่ออุดม ว่องขจรกิจ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1051ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1050อมร สิงห์มานนท์63.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1049เอื้อเอ็นดู รัตนพันธุ์46.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1048นางอุบลรัตน์ แสงเมฆ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1047รุ่งนภา ยุทธนาการวิกรม30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1046ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1045อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1044อนงค์นาฏ & นาทพงษ์15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1043อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1042อนงค์นาฏ & นาทพงษ์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1041อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1040อนงค์นาฏ & นาทพงษ์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1039อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1038รุ่งฤดี จุลวัจน์ และครอบครัว15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1037ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1036พรรณา นันทพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1035ฤทัยรัตน์ ชีววุฒิพงศ์,
สุรนาม พานิชการ และ
บริษัท โทฟุซัง จำกัด พนักงานและบริวาร
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1034ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1033อารีรัตน์ ลวากร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1032สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1031ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1030ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1029พรรณา นีนทพานิช300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1028ไมตรี เจริญสันติธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1027กนกพร ชนม์วิศิษฎ์38.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1026สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1025ไม่ประสงค์ออกนาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1024อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1023อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1022นางสาวกฤษฎาพร นันท์บุญส่ง19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1021ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1020สุรศักดิ์ ชูอ่อน9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1019ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1018เจนี่ พิมพ์พนิต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1017โสธร ภาวศุทธิกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1016น.ส. อาทิตยา สุดา
และ
นายนิติวัชร์ เรืองเตชะไพศาล
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1015ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1014ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1013นายวรรณวิทย์ แต้มทอง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1012บัณฑิตา อรัญยาวรรณ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1011พิณสวัน ปัญญามาก1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1010ภูริชญา เภามา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1009ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1008ณภัทร บุญแสง50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1007ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1006สุรศักดิ์ ชูอ่อน19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1005ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1004 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1003ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1002น้ำเพชร ศรีวิจิตรโชค1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1001ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1000Oo+50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 999ทินกร ทองดี + วราภรณ์ ชื่นอารมณ์
และ 2 ครอบครัว
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 998อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 997RM119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 996ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 995อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 994Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 993RM119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 992ธีระศักดิ์ - ณิศานาฎ บุบผาเทพ399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 991ไมตรี เจริญสันติธรรม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 990ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 989 ขอมอบนี้บุญแด่ แม่จามร วิบุลศิป์

จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 988ไมตรี เจริญสันติธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 987ไมตรี เจริญสันติธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 986อนงค์นาฏ & นาทพงษ์30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 985ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 984คุณแม่ จามร วิบุลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นาย คงภัค สัตย์รักษา
นาย ณัฐพงษ์์ วิบุลศิลป์
108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 983สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 982อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 981อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 980ธราญา เอี่ยมพิกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 979อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 978ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 977อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 976ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 975นิตยา จันทรโชติ
ชัชวาลจันทรโชติ
20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 974สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 973Ae100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 972ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 971Rungmit Tai
รุ่งมิตร ชุนเฮงพันธุ์
62.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 970อนงค์นาฏ & นาทพงษ์30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 969สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 968Naphaporn Khamphet
Thanoo Nakphon
1,635.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 967ผาสุข โอฬารรัตน์มณี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 966วิภาวิน นาคปรีชา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 965นางศุภมาศ ใยสุหร่ายและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 964ปภาดา ค้ำชูทรัพย์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 963อารีรัตน์ ลวากร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 962อนงค์นาฏ ผ่านสถิน30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 961Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 960น้ำฝน นวลสกุล และศันสนีย์ บุศรา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 959ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 958พัสชนันท์ มั่นคงสุขเกษม950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 957เสื้อพลังบวก SuPluss365300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 956เยาวลักษณ์ ทรัพย์ขจรเดช
ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช
30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 955เยาวลักษณ์ ทรัพย์ขจรเดช
ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 954มูลนิธิบูรณพุทธ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 953อภิรมย์​ บัวตูม​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 952Oo+200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 951บัณติญา แพลนสัมฤทธิ์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 950ทินกร ทองดี, วราภรณ์ ชื่นอารมณ์
และ สมาชิกทั้ง 2 ครอบครัว
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 949สุรเชษฐ กิจไกรกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 948อัญมณี พฤกษชลธาร10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 947เก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 946ภัทรพร ปวรินทร์พงษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 945นางสาวศศินันท์ สันนิธิลาวัณย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 944ปพิชญา สว่างโลก159.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 943นายคงภัค สัตย์รักษา
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นางมินตา เวเธอร์บี้
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นาย ณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
69.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 942แม่จามร วิบุลศิลป์
นายคงภัค สัตย์รักษา
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 941บีอิ้ง แซ่อัง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 940ธนพร ศิริกิจพุทธิศักดิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 939สิริกร วัฒนกูล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 938อนงค์นาฏ ผ่านสถิน20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 937ภัทรพร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 936นางบด ไชยกูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 935รุ่งนภา ยุทธนาการวิกรม
30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 934คุณสมพร​ พยุงศักดิ์สถาพร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 933ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 932คณิศร์ณิชา ทัศโนทัย299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 931หทัยรัตน์ อติชาติ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 930นฐพัชรค์ศร ดิลกลาภ มรรลเด 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 929ภาสวัฒน์ ณ นคร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 928นางสาวชุติณัชชา วรธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 927ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 926ภาสินี แซ่ตั้ง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 925RM110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 924มาลี สุนิพิท1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 923เมรุมรณสติ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 922วนิดา เตชะวิจิตรไพศาล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 921ธิดารัตน์ ประภากร59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 920นางสาวศิริสุดา ชัยแสนสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 919พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 918แพรวภิญญ์ ภิญญ์ภูมิลักษณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 917ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 916น.ส.ณิชาพัฒน์ บุญญาภาสุข999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 915วิสิทธิ์ รัตนสกุลดิลก1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 914พัทธนันท์ เชาวลิต100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 913รัชนีย์ โคตรทัศน์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 912กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 911ปรัศวิญญ์ นันทพานิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 910อัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 909นิตยา จันทรโชติ10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 908มาลินี อนันตวุฒิ199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 907ไม่ประสงค์ออกนาม110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 906ธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 905นางกรรณิการ์​ ศรีปลั่ง​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 904ญาณะพัชญ์ วิศวพิพัฒน์ และ
นันท์นภัส กฤษณะประสิทธิ์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 903นางสาวสุวดี รุ่งอรุณแสงทอง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 902อนงค์นาฏ ผ่านสถิน25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 901อนงค์นาฏ ผ่านสถิน20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 900กาญจนา อมรสมบูรณ์ศักดิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 899สุทธิมาน ตันติวุฒานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 898น.ส.ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 897วงศ์พันธ์ สุวรรณฤทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 896ธนกร ชนาฐิติกุล4,004.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 895Sansanee Seepimkhut200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 894พีรศิษย์ เงินอารีย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 893นางสุภัค ขจรเกียรติคุณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 892ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 891นายเฉลิมชัย เครืองาม3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 890ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 889นางสาว ณัฐกฤตา แก้วศรีนวม119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 888ธิญาดา โตสมบุญ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 887พรรณี ปิติสุทธิธรรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 886ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 885ยศกร จั่นเผือก33.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 884ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 883นางสาวสุวัจนา บุญรักษาสุข109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 882นายภาสกร บุญรักษาสุข109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 881นายศรทัศน์ บุญรักษาสุข109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 880นางเง็กลั้ง บุญรักษาสุข109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 879นายสู บุญรักษาสุข109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 878คุณเมธินินทร์ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 877กิตติศักดิ์ จารุเอนก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 876เกศรี ขจรเกียรติคุณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 875กุลย์ณัฐฐาอร สังคเลิศ และบงกช สังคเลิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 874ญาพัชร์ อึ้งภากรณ์4,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 873ธีรอนงค์ บัวสาย5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 872วรางคณา ลัภพงศ์สมบัติ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 871พุทธชาด โพธิรักษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 870Mr Devendra Prasad Shrestha และ นางวสุ
บุญทวีวุฒิ
1,160.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 869คุณเมธินินทร์ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 868ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 867พรชัย ลีลานิพนธ์-สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 866พรชัย ลีลานิพนธ์-สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 865จิราภรณ์ พินิจนรชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 864นางสาววิรัชชดา ภาคสม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 863บุญตา พิสุทธิ์โกมล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 862ธัญสร ณ พัทลุง5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 861นางนารีลักษณ์ สุทธิรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 860นางสาวชลธิชา พลายชุม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 859พรรณา นันทพานิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 858พิณนิชา อาภาวรรณกุล120.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 857ปุษยา​ พวงรังษี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 856วรากร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 855ด.ญ.ฐิติภา รัตนโพธิ์แสงศรี30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 854อัธยา พวงคำ250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 853ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 852นายประสงค์ คู่สุขธรรม5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 851นายพิภพ จิตรนำทรัพย์และ
ครอบครัว
1,149.21 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 850สมพงษ์ - อัจฉรา
ด.ญ.ณัฏฐนันท์
เลิศจิรเกษม
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 849นภารัตน์ ศุภชัยศิริกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 848นรินทร์ อาจสารี222.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 847ขวัญธิชัย เรืองรุ่ง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 846ญาณะพัชญ์ วิศวพิพัฒน์
นันท์นภัส กฤษณะประสิทธิ์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 845ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 844ปทิตตา​ เทียน​ส่อง​ใจ​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 843พัทธมน จันทนมัฎฐะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 842กฤติณภัทร มีเชื้อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 841รัตนากร จงพูนทิพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 840วันวิภา ประชาธนานุกิจ1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 839กฤติกา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 838น.ส.พรรณี นภาโชติ999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 837ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 836POO65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 835นางสุรีย์รัตน์ นวลจันทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 834นางสุรีย์รัตน์ นงลจันทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 833ครอบครัวเชาว์วัฒนาพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 832นางสาวลักษณียา ยะถา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 831กษริน ธีระโกเมน900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 830นางบด ไชยกูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 829ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 828วันวิภา ประชาธนานุกิจ1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82712/83 หมู่บ้านกิตยาเเลนด์ ถ.ประชาสรรค์
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 826วรัชยา ณัฐชาประทีป1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 825ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 824กนก อ่องสกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 823ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 822สุภาพ เพียงเพ็ญ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 821นางสาวชลนิชา ทองขลิบ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 820สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 819ธนพล65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 818สุ​พรรณ์รังษี​20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 817สุกฤตา เมฆภานุวัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 816สุพรรณ์รังษี20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 815อนงค์นาฏ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 814- ลาเต้ -24.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 813ศุภณัฐ ศรีปลั่ง99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 812คุณ พรทิพย์ น่วมศิริ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 811May&family 10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 810ลัดดา ผดุงกิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 809อนงค์นาฏ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 808พีระเดช-พรชนก-ตะวัน-เพียงฟ้า-แสงรุ่ง-
ร่มธรรม-ติณ มักการุณ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 807อุทิศให้นายประจวบ คุมไทร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 806ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 805นาทพงษ์และอนงค์นาฏ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 804ประภา ถากงตา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 803อนงค์นาฏ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 802ณีรายา อิ่มอก28.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 801ประภา ถากงตา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 800สุพรรณ์รังษี20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 799ประภา ถากงตา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 798สุพรรณ์รังษี20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 797สุพรรณ์รังษี15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 796ณัฐกร-จันทิมา20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 795ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 794รวินทร์พร ศิรินาม 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 793นพนัตถ์ นิ่มสา19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 792วัชรีวรรณ วิเชียรรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 791มลทิชา สกุณา9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 790นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 789ศิริวรรณ มณีเกษมสุข250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 788นางปริญดา เพาะบุญ399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 787ติ๋ว ซา จา บอม120.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 786ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 785May&family 10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 784สุพรรณ์รังษี20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 783กันต์สิริ ตามพานนท์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 782สมชาย ธรรมไพบูลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 781อัฐ​สุภา​ เกิดบารมี50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 780สุพรรณ์รังษี20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 779สายฝน สุขยานันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 778รัตติกาล หน่วงกระโทก50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 777ชาญณรงค์ ชาญศิริเจริญกุล199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 776ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 775อารีรัตน์ ลวากร140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 774ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 773ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 772นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ และครอบครัว115.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 771สุรางคนา​ ลาภนิธิพร, วีรพล​ เพชรา
นนท์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 770คุณไชยา เถามุ้ยและคุณไชยวัตร เถามุ้ย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 769ชาญณรงค์ ชาญศิริเจริญกุล29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 768ระวีวรรณ สุทธิลักษณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 767นางเพ็ญศรี อารีวโรดม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 766ภาวิณี งามโรจนวรกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 765วันวิภา ประชาธนานุกิจ1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 764ไม่ประสงค์ออกนาม107.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 763ชาญณรงค์ ชาญศิริเจริญกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 762มันฑนา กิตติพีรชล5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 761ณัฎฐภัค สว่างวงษ์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 760นางสาวณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 759รัตนากร จงพูนทิพย์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 758สถิตคุณ หลิมประเสริฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 757กุลธิดา แซ่ตั้ง146.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 756ชลิดา เอกจิรพงศ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 755ชาญณรงค์ ชาญศิริเจริญกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 754ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 753ปรวิชญ์ กำเนิดบุญ108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 752ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 751ณัฐกร นภาเหมินทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 750Samaporn Punsuksombat 211.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 749พัชนุช คล้ายคลึง ลัลน์ณภัทร พุมมา และ
ครอบครัว
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 748May&family 10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 747เมธินินทร์​ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 746ณัฐกร นภาเหมินทร์ และ จันทิมา สมประเสริฐ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 745คุณประภัสสรา ทองผาสุข111.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 744กุศล ศิริเทพทวี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 743สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 742เต้ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 741ไม่ประสงค์ออกนาม120.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 740สลิตา วงศ์ศรีคำไชย และครอบครัว27.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 739เนลดา จารุทวิโชติ5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 738คณิศร์ณิชา ทัศโนทัย329.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 737ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 736นายสุชัยพร ช่วยสุวรรณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 735นางสาวศุธัญญดา คูหาวิชานันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 734นงนภัส พิริยะถาวร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 733อภิญญา รัตนะ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 732นพนัตถ์​ นิ่มสา20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 731ปภาน​ ธีธัช​ธน​พาส​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 730พรรณี นภาโชติ399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 729คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย พร้อมญาติๆ
เเละเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 728นางสาวณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 727สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 726ประไพจิตร หันกลาง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 725วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 724เมธินี สุวรรณประดิษฐ์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 723สมพิศ ใยยวง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 722นางสมหมาย วิริยะจารุ2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 721นายทอง วิริยะจารุ2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 720ภาสินีสร เสมคำ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 719May&family10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 718พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 717กฤติณภัทร มีเชื้อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 716ปริวรรต คมทัศนีย์108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 715น.ส. นวภรณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 714คุณละอองศรี สุวงศ์6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 713นบ ลิ้มประเสริฐ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 712ชนกพร จารุอารยนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 711ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 710ภานุวัฒน์ สุขเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 709นางภูมิใจ อินทพรโสภิต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 708ครอบครัวภวมนตรี และครอบครัวอาลิกซ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 707นางจุรีรัตน์ บำรุงวัด2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 706นางจารุวรรณ สุวรรณพันธ์มณี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 705ณิชากร ฉิมน้อย120.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 704ชลิดา เอกจิรพงศ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 703ทวีป ธรรมเจริญ199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 702พัทธนันท์ เชาวลิตและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 701Jindarat Changruksa Walter 5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 700น.ส.ศิกานต์ชญาณ์ วงค์วิจิตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 699คุณมาลัย บุญเลิศ
คุณชัย แซ่ลิ้ม
คุณสุภาพร บุญเลิศ
คุณสรสิช แสงคำ
คุณสหรัฐ แสงคำ
อุทิศผลบุญให้นายสมชาย แสงคำ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 698กิตติพงศ์ สังฆรักษ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 697ชลชัย เทศศิริ
ธีนิดา เทศศิริ
สัพสันต์ เทศศิริ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 696Siri Kringsumrit200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 695นางสาวนิภาพร กิติมา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 694นางสาวมินตรา มั่นถึงและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 693แพรวพรรณ ว่องก๊ก1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 692กฤติณภัทร มีเชื้อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 691นางสุนิษดา สุขอิ่ม ,น.ส.ผกาวดี สุขอิ่ม และ
ครอบครัว
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 690นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 689พรรษมณฑ์ รินมุกดาพิพัฒน์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 688นางสาวธิตินันท์ ฐิตวิริยะและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 687นางสุมาลี ชลอำไพ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 686สยุมพร ฉันทสิทธิพร120.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 685พัชนุช คล้ายคลึง ลัลน์ณภัทร พุมมา
และครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 684Rungmit Tai62.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 683อโณมา อรสุทธิกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 682นันทินี รักรุ่งเรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 681บุษณิศา สมหมาย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 680ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 679ชนิกานต์ เกิดทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 678ครอบครัวจิตร์ธนาวัฒน์ ณ บางแค
และญาติธรรมกัลยาณมิตร
150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 677นบ ลิ้มประเสริฐ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 676วีรวรรณ วิรุฬหผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 675สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 674ครอบครัว ตั้งครัชต์และกลับไทย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 673นบ ลิ้มประเสริฐ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 672พันธ์ทิพย์ รมเยศ199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 671อารีรัตน์ ลวากร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 670นางสาวนัฐดา บุญมา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 669นายอัครัช สิทธิแก้ว และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 668พรรณา นันทพานิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 667ภาสวัฒน์ ณ นคร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 666กฤติณภัทร มีเชื้อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 665นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 664Siri Kringsumrit300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 663ศรุดา โภคบูรณ์
รังสิต-ศิรสิทธิ์ อยู่เล็ก
3,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 662จงเจตน์ ศิริสุวคนธ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 661Voravit20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 660นาทพงษ์-อนงค์นาฏ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 659บุญญา. นันทพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 658นางจุไรรัตน์ หมื่นทิพย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 657ชนกพร จารุอารยนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 656นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 655ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 654สิริมนต์ จิระประวัติตระกูล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 653JJ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 652นบ ลิ้มประเสริฐ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 651วรินยา ศรีวัฒนตะกูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 650พัทธมน จันทนมัฎฐะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 649พัชรียา คชประติยุทธ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 648นส.ศรุดา โภคบูรณ์ - สามีและบุตร ครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 647พาฝัน เกียรติอมรเวช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 646คุณอาจิน จารุทรรศนา และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 645ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 644ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 643เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 642นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 641วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 640เรวัตร สุขนุ่ม600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 639วิไลลักษณ์ มลิเครือ98.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 638นบ ลิ้มประเสริฐ40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 637หทัยกาญจน์ พรานเจริญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 636เขษมศักดิ์ หล้าสุดตา 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 635Yui Sirinda 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 634นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 633ศศิมาภรณ์ ล้อมทอง
อลงกรณ์ สุวรรณเวช
250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 632คุณสุกัญญา เพียรธุระกิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 631วีระพงศ์ ยศบุญเรืองและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 630-20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 629ธิดารัตน์ จิรเจริญวิวัฒน์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 628ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 627นางสาวศิริลักษณ์ และนางสุณีย์ เอี่ยมชื่น
มงคล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 626นางทัศนีย์ มงคลรัตน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 625จักรพงศ์ ทีหอคำ
สุภาพร เพ็งสุมา
พุทธชาด ทีหอคำ
มัชฌิมา ทีหอคำ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 624อุบล ภานุทัศนาภร800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 623อุบล ภานุทัศนาภร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 622อณัญญา รัตนศุภกิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 621คุณSaran Cook1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 620น.ส.นันท์นิชา ผลโพธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 619พิณนิชา อาภาวรรณกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 618นพพร ประยูรวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 617คุณศศินันท์ สันนิธิลาวัณย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 616กังสดาล ศ.100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 615สุนทรี วัฒน​นาม​กุล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 614วิเชียร, รัชดา, วริศ, วรวิช สัตตัญญู500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 613ขวัญ​หทัย​ ภมร​เด​ชา​กุล​300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 612นายชัชวาลย์ พรรณาวัฒน์ พร้อม
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 611ธิติภรณ์ อินทุภูติ2,595.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 610นางสาวขวัญชนก หนูบรรจง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 609ปวัตน์ วรพฤกษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 608ชุติ​กาญจน์​ ตรี​นว​ภัทร​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 607สาธิมา​ ภูมิ​ศิริ​ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 606นายธารณ จตุสิทธิโชค300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 605เมรุมรณสติ295.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 604มนัสนันท์ แสงชัยทิพย์20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 603นางสาว สุพัตรา เสถียรมาศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 602นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว362.01 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 601คณะปฏิบัติธรรม/ญาติธรรม
ร่วมสร้างเมรุกับมูลนิธิบูรณพุทธ
ณ.วัดป่าอนุสรณ์
ต.คำเหมือดแก้ว
อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 600วันทนีย์ เจนบรรจง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 599ชลกร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 598นางสาวขวัญชนก หนูบรรจง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 597ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 596ไม่ประสงค์ออกนาม
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 595ภูมิใจ อินทพรโสภิต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 594มลฤดี พูลเกษม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 593พสุนันทน์ มาตังคพงศ์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 592อัญพัชญ์ สัตยาพันธุ์ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 591อัจฉริยา สงวนพานิช2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 590กรรณิการ์ ไทยวิชัย 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 589นส.มณฑินี แสงเทียน
นายจรินทร์ ศักดิ์ธนะเศรษฐ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 588กนกวรรณ หลายอำนวย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 587กัญญาชัญ บุบผศิริ1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 586กัญญาชัญ บุบผศิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 585นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 584ไม่ได้ต้องการเป็นเจ้าภาพ แต่จะขอร่วม
สร้างเมรุเท่านั้นคะ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 583คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 582ดุสิต ศรีจินดา100.10 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 581สุดารัตน์ สุพรรณคง2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 580วรรณนภา ธวัชกุลดิลก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 579ครอบครัวรักทะเล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 578ณัฐพล ลิขิตถาวร101.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 577บุญสม เหลืองนวล,ปราโมทย์ อิสระภักดี
รองรัตน์ อิสระภักดี
หยัง เหลืองนวล,รั้ง เหลืองนวล
เสรี พวงคำ ,ปราณี พวงคำ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 576นางสาวดวงกมล ซื่อสัตย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 575นส. ศศิมาภรณ์ ล้อมทอง และ นายอลงกรณ์
สุวรรณเวช
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 574จ.ส.อ.อุทัย อรุณธีร์กิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 573กีรนันท์ ศรีสกุลประเสริฐ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 572คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆเเละเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 571วันดี ฉันทโรจน์1,000.01 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 570กฤติณภัทร มีเชื้อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 569นางสาวสุทธิดา วงศ์ทุมมาลา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 568นิศาชล ศิลโรจน์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 567พรสุข เดชอิทธิรัตน์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 566พันโทหญิง อรรฌญา มณีวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 565สุรัชดา สกุลสุทธิโรจน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 564วัดป่าอนุสรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 563พัสวี เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 562Manipasorn chamala400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 561สุพัตรา แย้มผกา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 560เฉลิมพันธ์ โภคาประกรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 559เกียรติศักดิ์ ปิงกุลและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 558พัสวี เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 557นางสาวสิรวิภา สกุลเจริญ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 556เมรุมรณสติ เพื่อผู้ยากไร้500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 555จรวยพร เจริญสมบัติอมร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 554ธีรศักดิ์ มงคล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 553พรชัย ลีลานิพนธ์ - สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์1,060.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 552ชลิณี ปรัชญาสันติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 551ปฐาภรณ์ สมประสงค์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 550ชวนพ วิทยาภิรักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 549คุณชมพูนุท มิตรสงเคราะห์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 548ชนิกานต์ เกิดทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 547สมเกียรติ จอมปรัชญา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 546วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 545ปิติพร ปริษาวงศ์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 544มิ่งขวัญ ชัยพงษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 543ไม่ระบุชื่อ21.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 542วรวัฒน์ วิจารณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 541ชุติเดช ปริญฐิติภา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 540บุญสม เหลืองนวล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 539นางสาว ธัญญ์นภัส วิพัฒน์วัฒนากร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 538เลท์ตัน วิทเลค1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 537นายอิสริยะ กุลวิทิต5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 536ศิวภัสร์​ พิมพ์​ดิลกจิตร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 535วลัยภรณ์​ ธีรเจริญทรัพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 534benjaseel​ siridharm100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 533ปดินันท์ วรรณสุริยะ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 532พรรธนี สรรพวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 531เมธินี สุวรรณประดิษฐ์95.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 530กองบุญธรรมทาน “บ้านสุทธิโก”1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 529กัลยารัชช์ ผลประทีปสุริยา และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 528ชญาภา วงศ์เทวัญ109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 527นพรัตน์ ไวอาษาและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 526พัชรินทร์ คุณเมือง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 525ทัชดา ดิษยะศริน128.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 524โยธิน มาประจักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 523ณฐอร กุลวานิช300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 522สุชาดา โพธิ์ประเสริฐเลิศ และบุตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 521ภัคไพริน อุทัยรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 520ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 519ภัคพร ธนดีเจริญโชค และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 518สรณ์ศิริ ดาราเย็น40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 517สุวิทย์ นันทพานิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 516พรรณา นันทพานิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 515กฤติมา พัฒนไชย และ อนุสรณ์ สุวรรณ
ารัญ
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 514วันดี ฉันทโรจน์1,000.01 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 513มาลาศรี สวัสดี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 512ธีนิดา เทศศิริ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 511กมลวรรณ ประพันธ์พงศ์ และนางสาวพรกมล สทิว
ะวงศ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 510นายสุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 509วัลลภา รัตนเสรีเกียรติและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 508เติมศักดิ์,หทัยรัตน์,ปราณปรีดี จารุปราณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 507ธนพร นิมิตโชติและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 506กันต์นภนต์ พุทธวัชรนนท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 505ไม่ระบุชื่อ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 504สิริชัย พรหมพร วงศพัทธ์ ณัฐเสรฏฐ ปา
สาทิกา

คุณแม่นุชนาถ โอเจริญ - คุณพ่อสุรชัย
อิทธิอมรกุลชัย
503.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 503ไม่ประสงค์จะออกนาม50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 502ชุติกาญจน์​ ตรีนวภัทร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 501Pitiphorn Parisawong100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 500พิิชชญาภา ศุภพิชญ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 499หกพันบาท
รบกวนจัดสรรเป็นเจ้าภาพตามราย
ละเอียดข้างล่างค่ะ:
สร้างพระไตรปิฎก 2000 บาท
วัดบูรณพุธ ขุดเจาะนำ้บาดาล สร้างเมรุ
มรณานุสติ และ สร้างโรงเรียนบนดอย
รายการละ 1000 บาทค่ะ
6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 498คุณสุวารี บุญเลิศ
อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 497กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 496Pitiphorn Parisawong100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 495ธีรศักดิ์ มงคล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 494พรชัย ลีลานิพนธ์ -
สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์
250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 493คุณสุวารี บุญเลิศ
อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
เจ้าเกณฑ์ชะตา
เจ้าของกายสังขาร
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 492สรวงอุษา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 491อัจฉรา มานะพันธานนท์ และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 490คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัวของเรา
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 488เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 487ธนิตศักดิ์ - ภัทรวดี ประโลมรัมย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 486คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 485100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 484ลักษณียา ยะถา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 483ยุพิน อึ้งสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 482C100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 480Chani100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 479Chanida100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 478ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 477แพรวพรรณ มุ่งประชาชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 476C100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 475สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 474ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 473นางสุนีย์และน.ส.น้ำฝน นวลสกุล
นางภัทรวดีและน.ส.ศันสนีย์ บุศรา
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 472พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
พิศณุพงศ์ สัตย์รักษา
ณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 471ศุภิกา ไพฑูรย์วัฒนกิจและครอบครัว121.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 470สุธีรา กาญจนภิญโญวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 469นันทินี รักรุ่งเรือง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 468บุษณิศา สมหมาย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 467สุวิทย์. นันทพานิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 466อนุชา สุธมฺโม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 465เรวัตร สุขนุ่ม318.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 464 ทวีป ธรรมเจริญ999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 463นางสาวสมรักษ์ ชาญพิทักษ์สมุทร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 462เกวลี อุ่นสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 461ครอบครัวเชาว์วัฒนาพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 460นิธิณันท์ เวชกรรม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 459เด็กชายเก่ง เหลืองประเสริฐ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 458ภานุวัฒน์ สุขเจริญ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 457สุรีรัตน์ ธีระภาพ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 456จิตกมล ธรสิทธิ์สมบูรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 455ไม่ระบุชื่อ10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 454Chani100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 453Pitiphorn Parisawong100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 452ณัฐิยา ตื่มสูงเนิน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 451Chani10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 450คุณชยันต์ คำบรรลือ
และครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 449สุภา อมรสิทธิ์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 448พรปวีณ์ อนันต์โชคหิรัญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 447ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 446พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 445นางอรวรรณ เหลืองประเสริฐ และ ครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 444ภานุวัฒน์ สุขเจริญ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 443ไม่ระบุชื่อ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 442Chutikarn500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 441ระวีวรรณ โกสีย์สวัสดิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 440น.ส.ปิยธิดา สายรัตน์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 439ศุภลักษณ์ รัตนะเวสสุวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 438ศิริมา ดิสสรา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 437นางภัทร์จิราธร พงศ์ประภาสรณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 436ปวีณา ศรีมโนทิพย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 435Chanida2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 434ชนิดา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 433พี่พลอยพร้อมครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 432พี่กานต์น้อยพร้อมครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 431ขวัญตา อ่องสกุล และครอบครัว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 430ปภัพ จารุกนกวิชญา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 429ปฐวี ราชายนต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 428คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู-พ่อเสน่ห์ ไชยโย ลูกแดง ไชยโย
พร้อมญาติๆ และเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 427อัจฉรา จิตภักดิ์ไทย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 426ชุลีกร รักชาติ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 425จิตติมา พูลชัยวิลัยศักดิ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 424U.100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 423สุนีรัตน์​ วิริยะยนตรศิลป์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 422เกษร รอดอยู่1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 421สุพจน์ สุดารัตน์ ชาวเมืองทอง และ
ครอบครัว วิษุวัต ศตสุข อุไรวรรณ์ ชาว
เมืองทอง อุษา สำอางค์กาย และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 420คุณวิจิตรา เกล็ดสุวรรณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 419กัลยารัชช์ ผลประทีปสุริยา และครอบครัว 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 418นายวิจัย​ ภารการ(ลำดับที่​ 85​โอนให้ใหม่ครับ​ ครั้ง
ที่แล้วมีข้อผิดพลาด​ จึงไม่มีรูปหลักฐานการโอน​ )​
211​ ม.2​ ต.ยางโยภาพ​ อ.ม่วงสามสิบ​
จ.อุบลราชธานี​
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 417น.ส.ปิยดา​ จูตะวิริยะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 416ไพรัตน์ฐาปนาเดโชพล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 415นายคงภัค สัตย์รักษา
นส ปุณยวีย์ วิบุลศิลป์
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 414นายคงภัค สัตย์รักษา
นส ปุณยวีย์ วิบุลศิลป์
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 413คุณกิตติ์ อร่ามวุฒิโชค
คุณภภรกัญ อร่ามวุฒิโชค
ด.ช. ชยุต อร่ามวุฒิโชค
คุณ พัชรนันท์ จรัสนิรัติศัย
550.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 412ภัทราพร พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 411พิมพาดา ชัยจินดา399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 410นางบรรณสรณ์ หางแก้ว900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 409นางสาวเอมอร ตรีพิชพันธุ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 408ฉัตรสุดา แก้วขจรและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 407กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 406เอมอร ลิปิพัฒนา1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 405Anchalee Muto200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 404นางพรรณรายณ์ เลิศอัครพิทูร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 403นางสาวนุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ500.30 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 402ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 401ปฐวี ราชายนต์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 400ชัยสิทธิ์ ฤกษ์ปกรณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 399Pitiphorn Parisawong 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 398ปิยะนุช สจิรวัฒนากุล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 397ศันสนีย์ และ คณะ2,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 396เทพปกรณ์ เซี่ยงฉี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 395สัญชัย - พิมพ์ชยา และครอบครัว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 394อัญอริญชย์ วงษ์อำมาตย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 393ฉวีวรรณ,ธนพร ไตรรัตนานนท์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 392สหพล-ปรียาฉัตร-ติณณวัชร์-ปารณ์ระวี ชุมสาย ณ
อยุธยา
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 391ภคภรณ์ ศรีธัญญธาดา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 390ปิยะนุช สจิรวัฒนากุล และครอบครัว3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 389อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 388ไม่ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 387นางอัฏฐพร รัตนอุดม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 386พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ ทิศา
นางวรรณวิมล ทิศา
นส.พิณท์สินี ทิศา
นส.ญาดา ทิศา
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 385สุวรรณี คำเสียงและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 384นางสาวมยุรา จงพูนทิพย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 383แพรวพรรณ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 382ดวงจิตร์ งามสังวร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 381มยุรา ดวงจันทร์
และครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 380นางชนิดา พงษ์เลื่อง
ธรรมและครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 379นายพิทยา แจ่มจำรูญ พร้อมครอบครัว999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 378โครงการเมรุมรณะสติ199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 377สุนีย์ โชคพันทาง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 376นางสาวแคทลียา อรุณลิ่มสวัสดิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 375นางนิชาภา วงค์ศรีทา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 374นายประสิทธิ์ อรุณรัตนานนท์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 373นางยวน มงกุฎิกิ่ง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 372สุกฤตา หลักแก้ว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 371นายยิน ตันเรืองวงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 370ดอกรัก วงศ์ศรี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 369เกวลี อุ่นสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 368วิภาดา ทองวัฒน์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 367ศศินันท์​ ฐิติ​วงศ์​วัฒนา​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 366อนัญญา พันชำนาญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 365สุปัฏฐา วัฒนมงคลลาภ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 364ปุญณิศา และ ธนพจน์ วิเศษสินธุ์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 363ภรณี ไชยอนันต์สวัสดิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 362สุวิตีตรา แช่มชื่น500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 361นายสราวุธ หมื่นจี๋100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 360สุกัญญา ภาโสม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 359นาง สมคิด สิงห์ประเสริฐ
น.ส. พัชรินทร์ สิงห์ประเสริฐ
น.ส. อลิสรา สิงห์ประเสริฐ
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 358ธันย์ชนก เตียวเจริญปัญญา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 357พักต์พิกุล แก้วศิริ119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 356อลงกต ปุนนจิต
สุขุมาล ปุนนจิต
ไรเรืองชลี ปุนนจิต
ธนาฒย์ ปุนนจิต
สุนันทนา อมรวิเชษฐ์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 355มงคล จิรกิตตยากรและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 354Buranabuddha200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 353พรทิวา มุงคุณคำชาว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 352น.ส.จันทรา สุขขัง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 351ศิริวรรณ ศรีปุ้นจั่น200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 350บุณรดา พิบูลย์พงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 349พรรณพร นาคเจริญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 348กรรณิการ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 347นายกลยุทธ พจนาพิมล และ ครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 346คุณสุพรพรรณ อัมภาพันธุ์กิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 345ดช.ติณห์ธัช มณฑาทอง
ดญ.เฌออัญชลา มณฑาทอง
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 344รัตนา อุฬารวิริโย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 343ภัทรภร ชญาดาสิริกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 342กมลชนก สุดใจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 341มะลิวัลย์ มาตวิจิตร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 340ลัดดา ตันสังวรณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 339ทิพย์คนึง กุลลาวัณย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 338-500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 337ภาวิณี งามโรจนวรกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 336สิริญา ปรีชา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 335สุขคณา รัตนบัณฑิตกุล
จิณณัฏฐ์ - ธนณัฏฐ์ อรรถประสิทธิ์
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 334น.ส. อนงค์ วิเศษวงค์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 333ปรียานันท์ ธีร์ธวัชสมบัติ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 332พรปวีณ์ อนันต์โชคหิรัญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 331บูรพร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 330นางสาวพิชญ์จิรา หิรัญนุเคราะห์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 329นายบรรพต สง่ากร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 328ไม่ทราบ250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 327ทิพวรรณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 326DT500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 325นางสาวปาณิสรา อังกาบูรณะ51.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 324อานพ สินธพานนท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 323ฐิตาภรณ์ วันดี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 322ปัณณธร แสงสุข และครอบครัว209.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 321ดวงมณี เรืองสุข100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 320สมณจา โตรักษา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 319นาง ยุพิน แรงเพ็ชร
พล.ต. เกรียงไกร แรงเพ็ชร
นส. กัญจน์รัตน์ แรงเพ็ชร
นส. ณพกันยา แรงเพ็ชร และครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 318เมรุมรณสติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 317ศุภกาญจน์ ชัยสุข100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 316ธันย์นรี พรไพรเพชร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 315จุฬาวรรณ และ สตีเวน วินเทอซ์
ครอบครัว กาญจนนทีรัตน์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 314คุณชนกพร จารุอารยนันท์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 313วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 312นางน้ำทิพย์​ วิชิรมาลา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 311กนกวรรณ พิมมานนท์และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 310สุกัญญา สุดารารัตน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 309วิยะดา ศิรพรวิรัตน์
ทัศนีย์ อัจฉริยวงศ์กุล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 308สมคิด พันธ์โชติ, อวัสดา เมาะราษี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 307พิมพศิ บุณย์สมรักษ์360.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 306-500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 305สุขศิริ พานิกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 304วราภรณ์ บุญเกิด200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 303สิริโชค วงศ์ศรีไพศาล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 302นางสาวเบ็ญจพร ชัยเต็ม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 301วัชรภรณ์ สุวรรณโคตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 300ภาวิดา ตั้งจิตเจริญชัยและครอบครัว199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 299แด่ คุณแม่เฉลิม เวชมนัส300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 298ปณิตา นีละคุปต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 297วิษุวัต ศตสุข อุไรวรรณ์ ชาวเมืองทอง
สุพจน์ และสุดารัตน์ ชาวเมืองทอง และ
ครอบครัว อุษา สำอางค์กาย และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 296นิชานันท์ ทับทิมเทพย์519.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 295จิตติกานต์ ชาญวัฒนศิลป์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 294วิลาศลักษณ์​ นิธิประภา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 293ฐิติพร การตูม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 292นงกมล การตูม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 291นายเมธี เลิศสุวรรณโรจน์ และครอบครัว 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 290วัลย์วิภา แก่นจันทร์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 289ปิยนันท์ เพียรพยุห์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 288อริณย์ทพัช สงไกรรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 287อิสรีย์ ธรรมเกียรติ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 286วิภาวิน นาคปรีชา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 285นางสาวพิมพ์นารา ปกติ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 284นภัสธนันท์ ดินแดง และนาย ธวัชชัย มิตรปล้อง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 283พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 282ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 281ณัฏฐ์ภคนันท์ สุริฉาย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 280จิรณัฏฐ์ ชาติเชิดศักดิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 279มลิวัลย์ นพพร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 278สยามล เจริญผล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 277เจมี่ 400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 276คุณ ประเทือง ทัพวงศ์
คุณ จุติภัค สกุลไทย
คุณ สิรินโรส ทัพวงศ์
209.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 275Chanida Choothanang100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 274ประมวญ - นงนุช ปราบเขตต์
ส.ต.อ.นวมินทร์ - จารุวรรณ ปราบเขตต์
น.ส.ธัญญลักษณ์ ปราบเขตต์
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 273เพจฮาฟซาห์พยากรณ์และลูกเพจ159.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 272สุภัทรา เอริสัน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 271นายกานนต์ นางสุคนธ์
นายยุรศักดิ์ นายอุดมพร
ด.ญ.นิพัทธ์ชญา นพวงศ์
และนางสาวจันทิมา ขุนไพ
100.17 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 270ชนิดา ชูธนัง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 269ปุษยา​ พวงรังษี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 268อลิษา55.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 267คุณสุภาพร บุญเลิศ
คุณสรสิช แสงคำ
คุณสหรัฐ แสงคำ

อุทิศผลบุญให้ นายสมชาย แสงคำ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 266ศิริกาญจน์ ทวีเดช300.12 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 265ทองพรรณ คุณวิทยา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 264นางสาวกรรณิการ์ มาลัย
นายสุวิชช์ มาลัย
นางยุพา มาลัย
นายโอมฤทธิ์ มาลัยและครอบครัว
นางสุภัทรา บุญยิ่งและครอบครัว
ญาติๆพี่น้องทุกๆคน
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 263ปาริสุทธิ์ สัมมา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 262วันทนา อุดมทรัพย์306.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 261สุริศา เตชะสุข248.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 260มนตรี ปัญญาเจริญศรี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 259นภัทวินันท์ ทองบางใบ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 258Supaluk Lapanun100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 257นส.ธันย์นิชา ดวงกมล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 256วนัสนันท์ ไตรสุวรรณ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 255เพ็ญนภา อรุณรุ่งโรจน์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 254พรเพ็ญ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 253นันทนี แขวงโสภา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 252สมศิริ สุวรรณทศ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 251เมธินินทร์ ภิณญูชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 250กองทุนบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 249จุฑามาศ เอี่ยมสระศรี และครอบครัว 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 248นางสาวกรรณิการ์ มาลัย
นายสุวิชช์ มาลัย
นางยุพา มาลัย
นายโอมฤทธิ์ มาลัยและครอบครัว
นางสุภัทรา บุญยิ่งและครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 247วราภรณ์ ลักษณโกเศศ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 246นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 245นายวรพงษ์ พัตนพิบูล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 244ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 243น.ส. นันทิกร มณิภานารา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 242จันทรรัตน์ ธนศิริพัฒนกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 241พรปวีณ์ อนันต์โชคหิรัญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 240กิตติพงษ์ ปิ่นคง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 239ปัญจมินทร์ ไชยรักษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 238นายพิชัย รุ่งนพคุณศรี10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 237สุนันทา ธรรมวิริยะศิริ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 236โรจนา สุทธิศักดิ์ภักดี โคดาอิระ
และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 235ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234ประมัยพร อิศรางกูร ณ อยุธยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233นส. พรทิพย์ แซ่อึ้ง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232สุกัญญา วิวิธพร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231นางสุขฤทัย ออยเบิค1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230นางเพ็ญศิริ เอกรุ่งเรืองชัย350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229นายถาวร อ่อนประไพ
นางจุฑามาศ อ่อนประไพ
นายศิรวิชญ์ อ่อนประไพ
นายศิรวุฒิ อ่อนประไพ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228นางณัฐรินีย์ อธิเสนะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227ณภัทร์ รัดรอดกิจ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226สุนีพร พฤฒิสาร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225นางสาวจิตสุภา เกตุแก้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224ครอบครัวอมรสิทธิ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223คุณวิมล ศิริตรานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222สิริภา แจ้งปิยะรัตน์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220พุ่มพวง ปุรินทราภิบาล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219เบ็ญจพร ปรีชากุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218ณพล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217Paweena Turk1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216น.ส. ชัชวรรณ ปัญญาพยัตจาติ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215พี่แมว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214พี่พลอย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213ชวนพ และญาติธรรม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212นางสาว สุพิชญา ศรีสันติสุข1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211รศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210ฐิติกานต์1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209พิมพ์ลักษณ์ วรกิจโภคาทร และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208นายวิจัย ภารการ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207เป้ เกต ก้อย+แม่200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206คุณแม่เฉลิม ฤกษ์งาม 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205นางสาวจงรัก ทัพพันธ์ดีและนายภาสกร ธรรม
วิทยากร
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204ลัญฉรัตน์ จันท์จารุณี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203นางบรรจง วิกรมโรจนานันท์
น.ส. บุศริน วิกรมโรจนานันท์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202nuchjarin niranartkul100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201น.ส.แววดาว คำสีแก้ว
พร้อมครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200นฤชา อำนาจสุวรรณ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199ร้านแกรนด์ โซล บิวตี้ส ทุ่งสง400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198อาม่าเซี่ยมลั้ง แซ่เฮ้ง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197อรุณี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196เพ็ญทิพย์​ อภินันทพร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195ศิวพร. ศิลปสอน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 194นายสุทธิชัย แสงสุทธิจริตกุลและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193นายโอภาส ขุลี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192ดารินี และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191เกษิลี ชลธีสุวรรณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190พระปุญธฤต สิริปุญฺโญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189นันทรัตน์ พรหมเมฆประธาน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188Supaluk100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187สุวัจนา บุญรักษาสุข100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186Prasyth Pasunathpong200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185นางสาวอุไรพร นุกูลอุดมพานิชย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184เมรุมรณสติวัดผือพัฒนา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183นายถนอม ตระการวราภรณ์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182เมรุมรณสติ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181รานี วรกมล และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180นวพรรษ ชาญกิจเกษม188.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179นายภัทรวัชร มุกต์มณีกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178ชนิดา เกรียงศิริวิเศษ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177วิลาสลักษณ์ นิธิประภา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176โชติรส+ดญ.วริฐา รัชชนันท์ภร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175ประวิณ พุทธานุรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174ศุภะกรณี ตั้งจิตนบและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173พัชรา ศรีพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172จารุภา อัศวปิติชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171นายสุชาติ ชีวสาธน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170สุพรรษา ตรงจิตการุณย์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169ภัทรนิษฐ์ ศศิธนวิจิตร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168ประภัสสร ดอนไม้ชัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167วรากร พานิช40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166คุณธิดานันท์ ลีละศิธร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165ไม่ระบุ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164พัชรี อัศดรบริการ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163นางสาวอรุณพร บุญนิล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161น.ส.ชาริณี พิวงค์ และ น.ส. สุภิญญา ศรีธนวิบุญ
ชัย
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160มณษา ฉัตรพิกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159น.ส.นัทธนิษฐ์ วีระโชคชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158สุภาวดี วิริยะนันทวนิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157โสภณ ธรรมอารี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156จักรพันธ์ ชินวิทยาภรณ์ และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155จรรยาภรณ์ ศิลปานันทกุล
พรพิมล ศิริศรัญยากุล
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154ไม่ต้องการ19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153นางสาวภัชรียาร์ ฤทธีราวี800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152ณภัค กำภูพงษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151เปรมภาว์ ดีเดิม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150วลัยภรณ์ ธีรเจริญทรัพย์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148นายประเสริฐ รติกุลธนทรัพย์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147ธัญยธรณ์ เด สเตฟาโน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146จินตรักษ์คลินิก5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145ภูเบศ ยินดีเหมาะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144สุธัญญา พิเศษตระกูล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143ภาส์ภัณฑิลา ฤทธิสร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142ภาส์ภัณฑิลา ฤทธิสร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141นางสาวขนิษฐา ธารเจริญรุ่งโรจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140เพ็ญพิชา ปัญญารัตนะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139ภัทรินทร์ พิทักษ์โชติวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138เพ็ญพิชา ปัญญารัตนะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137จิตตารัตน์ จุติชัยธนารัตน์1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136พิษณุ น้อยเงิน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135ไตรภูมิ ปรีชา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134ณัฏฐ์วัฒน์ คล่องมงคล และ ครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133ป.ปารมี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132พรรษนนท์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131เพจรู้ภาษากับอุปรากรจีน7.66 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130สิริรัตน์ สุเชาว์อินทร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129ดนุพล ศิริตรานนท์130.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128นางสาว อัญชิษฐา มงคลเจริญและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127นางสาวสุกัญญา สุดารารัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126นายบุณยธร อาภาตั้งตระกูล และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125อินท์ชลิตา พงศ์ธนศิริกูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124นานาพร โกสินทรเสนีย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123วรนิษฐ์ จิระพิชญาศักดิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122นายฮึงและนางหง่า รัตนูปการ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121นารีรัตน์ พรหมวัชรชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120มญชุ์พิชา สุขไพศาลพงศา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119เอกลักษณ์ เชี่ยวสงวน และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118พัชนีย์ โมชิซุกิ
ยาซุฮิโร่ โมชิซุกิ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117ชยันต์+โชติมา350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116กรองกนก​ มานะกิจจงกล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115-200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114นางสาวรัชนีย์ โคตรทัศน์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113นางรังสิยา วิจิตรสกลธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112ศรัณยกร อังคณากร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111ปณิชา ฉิมฉาย และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110ORAWAN LUANGPRASERT200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109พิณนิชา อาภาวรรณกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108วิมล อัฑฒเมธาสิทธิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107นางสุจิตรา กังวานวงษ์และคนรอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106นวพร วิปุลาคม3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105นางสาวจรัญญา บุญเริง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104กมลวรรณ พิริยะศักดิ์จินดา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103พัชรี​ สาธร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102อภิฉัตร คุปตัษเฐียร และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101มูลนิธิบูรณะพุทธ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100วีรวรรณ วิรุฬหผล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99น.ส.แววดาว คำสีแก้ว
พร้อมครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98นางสาว กีรตยา เอี่ยมกมล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97นส.ศุภลักษณ์-นส.ทวีภรณ์ คีรีคช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96ธัญวัลย์ ธงชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95พีรายุ สุวัฒนศิลป์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94หลี พี่เล็ก เจี๊ยบ พี่X400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93หลี พี่เล็ก เจี๊ยบ พี่X400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92น.ส. จินดารัตน์ ช้างรักษา900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91นางสาวชญบุษป์ ธนนิธิยศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90นายอโณทัย,นางปัญจรัตน์,นายพีรวิ
ชญ์,นายอิทธินันท์ เวทยากร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89ทิพย์วิมล พันธ์พิเชฐและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88พรปวีณ์ อนันต์โชคหิรัญและครอบครัวเพ็ญต่าย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87ครอบครัวตั้งจิตเจริญชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86ครอบครัวเจริญผล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85นายวิจัย ภารการ
211 ม.2 บ.ผักกระย่า ต.ยางโยภาพ
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
(ส่งข้อมูลใหม่ครับ ข้อมูลที่ส่งก่อนไม่ได้มีรูป
หลักฐานการโอนเงินครับ ขออภัยครับ)
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84นายวิจัย ภารการ 211 ม.2 บ้านผักระย่า
ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
34140
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์ โพธิ์ศรี และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82กรรณิการ์ สุขนุ่ม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81นางสาวรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80น.ส. ระวีวรรณ ปกป้องไพร และ
ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79น.ส.หยาดรุ้ง ไชยบิล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78นางสาวสุมินทร์ญา ทีทา พร้อมครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77ปนัดดา สุวรรณศรี และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์30,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75รัตนา. ทรัพย์มาก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74มรุพล สุขหนุน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73นายศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72จุฑารัตน์ ค้อหล้า และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71ธารทิพย์ แสงสาตรา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70ณัชชา พุทธรักษา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69นายณัฐพัชร์ ฟูพร้อมวงศ์
นางกรรศ์ฉัตร ฟูพร้อมวงศ์
ด.ช ฐพัศย์ ฟูพร้อมวงศ์
ด.ญ ณัฐฏ์ฐนิดา ฟูพร้อมวงศ์
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67นาย ชนะวาทิกฐ์ ศิลป์เรืองไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66นายพงษ์ระวี นามศรีอุ่นและครอบครัว350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65นางสาวเนตรนภา ทองผล350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64วิมลรัตน์ ศีลธรรมพิทักษ์900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63เทพินทร์,สุภัทรา บุญกระจ่าง และ
ครอบครัว หนูจ๋า,แฮปปี้,เมโลดี้ และเด็กๆ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62นันทินี รักรุ่งเรืองและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61ลินดา รักวาทิน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60สุคนธ์ รินทร์ลภัส กิรณา บุญมาธัญรัตน์450.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58นายธีรชัย-นางขวัญชีวา อภิวรรธกกุลและ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57ครอบครัวสินชัย เต็มรังษี และพี่น้อง600,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56นางสาวนวพร เทียมรัตนานนท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55นางษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54บ.พัฒนสินแมชินเนอรี่ จำกัด100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53คุณมรุเศรษฐ์ เตชัสพัชรพงษ์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52วัฒนชัย เก๊กฮั้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51วรินทร์พร ชัยมงคลโรจน์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50นางสาว สิรญา สาครินทราชัย และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49ศศิธร การ์เซีย และ Eliseo Garcia III และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48นภาพร ถ่องแท้มุ่งเจริญ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47พรชัยและรัถยา คุณาเทียน2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46นางสิริพิมล เหลืองวารินกุล10,000.02 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45เจน แซ่จิว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44นายประสงค์. พรมศรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43สายฝน ตั้งใจตรง และครอบครัว16,666.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42อนุดา นิมมานเสรี และครอบครัว16,666.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41เยาวลักษณ์ วุฒิภดาดร และครอบครัว16,666.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40อลิสา โชติทวีชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39พจมาลย์ ภิญโญมิตร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38พิรุณ กมลแสน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37สินิทธ์ ดีสมสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36ร้านยุทธนา การแว่น2,740.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35psm-tool100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34นายไกรลาศ อินทพรโสภิต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33ภาธิญา กาญจนเสวี5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32ดารินทร์ เมฆบุตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31Jarukan Liseth2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30ณิชาภา พลอยพีระ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29นางวรุณี พันธุ์นิธิ
นายสุทธิชัย แก้วมีแสง
น.ส. พลอยนภัส แก้วมีแสง
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28ลักษณา เจริญกิจภัณฑ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27ปวริศา ธนวัฒนพงศ์ชัย1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26นางบรรจง-น.ส.บุศริน วิกรมโรจนานันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25สุวัจนา บุญรักษาสุข และ
พันธ์ทิพย์ สุขไพบูลย์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24นางสาว วิไลพร อนุรักษ์
นาย อดพิงเบ็ญจะปัก
1,560.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23นางสาวดรณีกร สุปันตี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22นางสาวสุพรรณวดี ศิริโตและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21kanlayasuree200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20นางสาว ปารณีย์ มงคลเนื่องพณิช3,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19ฐานิตา แสงเดือน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17สรินนา เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัว1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16สินิทธ์ ดีสมสุข100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15วิภาวรรณ ไทรงาม1,000.01 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14วนิดา ก้องกอบสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13สุวิภา กิจธิคุณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12พัทธนันท์ เก้าไพศาลกิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11นาย ภัคพล งามลักษณ์ และครอบครัว10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10ngnichapat200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9น.ส.อมรรัตน์ ฉัตรทอง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8น.ส.เมตตา เสงี่ยมงาม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7นส. กนิษฐ์ ศรียางนอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6น.ส.จินดารัตน์ ช้างรักษา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5Thipchaya500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4กฤติกา ศักดิ์ทวีกุลกิจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3ขนิฐน้อย ดุรงค์พิศิษฏ์กุลและครอบครัว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2wikanda200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1นส.จิรดา ศิริพรอดุลศิลป์ พร้อมครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก