บวชพระเณรชาวเขา จะเป็นเจ้าภาพบวชทุกปี
ปีละ 2000 รูป

ปี 2562 มูลนิธิเป็นเจ้าภาพ
จำนวนทั้งสิ้น 2069 รููป

ร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องบวชรูปละ 1500 บาท


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1018ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1017อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1016คุณวันเพ็ญ พุ่มเรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1015อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1014อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1013รสริน โคตรณรงค์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1012นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1011พินิจ-ขนิษฐ์ชม หนูฤทธิ์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1010ภูวดล299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1009Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1008นายวรัทภพ รชตนามวงษ์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1007นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1006อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1005อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1004อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1003อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1002อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1001ชลิณี ปรัชญาสันติ324.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1000สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 999น.ส.บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 998ด.ช.ภูสิทธิ์ วงษ์ถนอม20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 997อัจฉริยารันต์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 996อนุโมทนาแด่ บิดา มารดา อดีตชาติ &
ปัจจุบัน ตลอดจนแม่ซื้อ ที่คุ้มครองข้าพเจ้า
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา ตั้งแต่แรกเกิด
จนปัจจุบัน สาธุๆๆ
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 995ด.ญ.สมัชญา วงษ์ถนอม20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 994อัจฉริยารัตน์ พัฒนาภากรณ์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 993ด.ช.ธนพรพล วงษ์ถนอม10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 992สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 991สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 990นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 989นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 988วิไลพร อนุรักษ์

อดิพงษ์ เบ็ญจะปัก
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 987นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 986นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 985สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 984สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 983นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 982น.ส.บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 981นางสาวกัญญาพัชร ศรีฤทธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 980Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 979รัชฎาพร บุญมาคำ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 978คุณภานุพงศ์ สุขแสน และ คุณรุ่งตะวัน ศรีหจันทร์
พร้อมครอบครัว
99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 977นายนุวัฒน์ - นางอรณี อุไพศิลป์สถาพร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 976นางสาวพัชรา กิจใบ
ร่วมถวายผ้านวมให้พระ​เณร​ไม่ต้องอาพาธ
177.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 975จรรยาณี วิสุทธิกุลพาณิชย์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 974ร่วมถวายผ้านวมพระเณรสันเขา1,000.06 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 973Somying Denpruktham44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 972พีรัช วงศ์วิภาส300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 971ว่าที่ร้อยตรี เทพฤทธิ์ เลิศชาญชัยกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 970นางสาวอิศรา รัชกุล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 969วัลยา สิริโรจน์อนันต์1,770.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 968ณิชากร ฉิมน้อย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 967ธัญญ์ฐิตา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 966May&family9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 965นางสาวพบสุข ลิ่มวิไลกุล และครอบครัว
ร่วมถวาย​ผ้าห่มให้พระเณรไม่ต้องอาพาธ
3,540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 964บจก.​ลิ้ม​เจี๊ยบ​ฮงมอเตอร์​ พร้อมพนักงานและลูกค้า
ทุกท่าน

❤️ร่วมถวายผ้านวมให้พระ​เณร​ไม่ต้องอาพาธ❤️
20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 963วิวัฒน์ ณัฏฐิณี ญาณะ พุทธ กาญจนรุจ
วิวัฒน์
708.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 962Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 961นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 960นางสาวรุ่งนภา วงษ์ปาน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 959ครอบครัวจุลวัจน์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 958สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 957ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 956Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 955ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 954ภัทรพงศ์เเละครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 953ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 952Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 951สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 950สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 949ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 948ชลิตและอโณทัย เตชะอำนาจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 947ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 946ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 945แพรวพรรณ มุ่งประชาชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 944แพรวพรรณ มุ่งประชาชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 943นายนิธิวัฒนท์ วุฒิสิทธิ์ปรีชา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 942นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 941ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 940นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 939Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 938สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 937ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 936ฤทัยรัตน์ ชีววุฒิพงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 935อรรถพล ปลูกงาม5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 934ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 933Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 932นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 931นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 930ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 929สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 928ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 927สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม 44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 926สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 925Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 924สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 923นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 922สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 921สุนัขชื่อปุ๊กลุ๊ก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 920นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 919Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 918สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 917สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 916สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 915Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 914สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 913สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 912สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 911สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 910อารยา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 909Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 908ทินกร ทองดี + วราภรณ์ ชื่นอารมณ์
และ ญาติสนิทมิตรสหายทั้ง 2
ครอบครัว
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 907ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 906นางสาวชนิดา ภัทรวารีกุล
นายชัยพร ภัทรวารีกุล
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 905ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 904ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ พ่อวัชรินทร์ แม่จามร แม่
เสาวนีย์ วิบุลศิลป์ & ลูกหลาน จาก
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นายคงภัค สัตย์รักษา
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 903รุ่งฤดี จุลวัจน์15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 902ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 901รุ่งฤดี จุลวัจน์ และครอบครัว1.50 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 900นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 899สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 898Ae300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 897นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 896นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 895นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 894ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พอมล ศรีสัตย์รักษา
11.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 893สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 892นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 891ครอบครัว ศิวะบุตร3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 890 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ น้องนิดา พัชระวีระพงษ์
จากผู้มีจิตบริสุทธิ์ต่อน้องแตงโม
นาย คงภัค สัตย์รักษา
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
12.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 889 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
12.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 888สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 887 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ น้องนิดา พัชระวีระพงษ์
จากผู้มีจิตบริสุทธิ์ต่อน้องแตงโม
นาย คงภัค สัตย์รักษา
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
12.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 886นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 885กิจชัยพัฒนา2539200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 884นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 883นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 882นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 881สุรศักดิ์ ชูอ่อน19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 880ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
11.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 879สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 878นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 877อัครวุฒิ ปิ่นวิเศษ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 876นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 875 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 874 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 873 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่

นายคงภัค สัตย์รักษา
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 872แมวชื่อบะหมี่100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 871สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 870Sansanee Seepimkhut200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 869 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 868นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 867 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 866นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 865 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 864นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 863 ขออุทิศบุญแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 862นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 861 ขออุทิศบุญแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 860 ขออุทิศบุญแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วิบุลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 859นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 858วิรัลพัชร เสถียรพงศ์ธร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 857 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบุลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 856นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 855 ขอมอบบุญนี้แด่ แม่จามร วิบุลศิลป์

โดย บุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 854นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 853ไมตรี เจริญสันติธรรม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 852อนุโมทนาบุญแด่
คุณแม่ จามร วิบุลศิลป์
โดยบุตรธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 851ภัทรานิษฐ์ อิฏฐะพงศ์5,009.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 850นางสาว ปานพิมวรกรวิบูลศิลป์
และ
พี่น้องทุกคน
59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 849นาง มินตา เวเธอร์บี้
Mr. David Weatheby
59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 848นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 847สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 846ครอบครัว พรหมรักษา , อารีรัตน์ ,ชูวังวัด500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 845พีชญา คุ้มจอหอและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 844ไมตรี เจริญสันติธรรม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 843สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 842สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 841ไมตรี เจริญสันติธรรม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 840สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 839ณัชชารีย์ เสถียรพงศ์ธร80.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 838ชลิณี ปรัชญาสันติ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 837Ae100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 836ไม่ประสงค์ออกนาม119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 835ไม่ประสงค์ออกนาม119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 834อนรรฆอร แจ้งเอี่ยม และ ครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 833ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 832ครอบครัวภวมนตรี และครอบครัวอาลิกซ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 831พรรณราย และพัฒนรินทร์ จิระอรัญกา
นนท์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 830นายปรเมศวร์​ ภุชฌงค์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 829น.ส.ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 828นส. อุบลรัตน์ ธนรุจิวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 827คุณเมธินินทร์ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 826กิตติศักดิ์ จารุเอนก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 825คุณเมธินินทร์ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 824น.ส.วิภาดา คุณลุน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 823น.ส.ภาสินีสร เสมคำ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 822สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม 15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 821สุพรรณ์รังษี20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 820กันต์สิริ ตามพานนท์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 819ครอบครัวศิวะบุตร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 818ครอบครัวศิวะบุตร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 817กันต์สิริ ตามพานนท์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 816รวินทร์พร ศิรินาม 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 815ธัญพิมล จำปาศรี1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 814กัญญา ละม้ายไทย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 813สุพจน์ สุรีรัตน์ เอมศิรานันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 812อัฐ​สุภา​ เกิด​บารมี​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 811นิธิธัญญ์ พัฒนพานิชพงษ์
ณิชนันทน์ พัฒนพานิชพงษ์
อมลรัตน์ พัฒนพานิชพงษ์


300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 810ประสงค์ เหลืองธนหิรัณย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 809อนงค์นาฏ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 808รัตติกาล หน่วงกระโทก1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 807ปรวิชญ์ กำเนิดบุญ108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 806สุธี จำปาศรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 805สุธี จำปาศรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 804ภาวิณี งามโรจนวรกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 803อรธิดา บุญเปี่ยมศักดิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 802นางสาวลักษณียา ยะถา109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 801กุลธิดา แซ่ตั้ง250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 800นางบุญศรี มหาปราบ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 799ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 798อุไรวรรณ ชัยวิริยะกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 797กฤษณพน​ ปฏิมา​วิ​รุจ​น์​1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 796ณัฐพงษ์ ตรีวิศวกิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 795กฤษณพน ปฏิมาวิรุจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 794ศิวลักษณ์ อุดแก้ว199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 793เมธินินทร์​ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 792ไม่ประสงค์ออกนาม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 791กุศล ศิริเทพทวี1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 790ไม่ประสงค์ออกนาม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 789May&family10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 788ครอบครัวเหลืองธนหิรัณย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 787ไม่ประสงค์ออกนาม220.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 786ครอบครัวเชาว์วัฒนาพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 785น.ส.ณัฐชนก ชงดี และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 784นายสันต์ จันทร์พุ่ม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 783ปรัศวิญญ์ นันทพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 782พรรณี​ ชื่นนคร และ​ครอบครัว​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 781บุษณิศา สมหมาย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 780คุณวันเพ็ญ พุ่มเรือง และคุณสนธยา
เรืองเดช
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 779พัชนุช คล้ายคลึงและครอบครัว
ลัลน์ณภัทร พุมมาและครอบครัว
20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 778ไม่ประสงค์จะออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 777นางบด ไชยกูล250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 776เสาวลักษณ์ ชอลค์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 775บุษณิศา สมหมาย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 774นางเขมัจฉรา ภวมนตรี อาลิกซ์ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 773แมวอ้วน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 772บุศรินทร์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 771ภัทรวดี สันต์สวัสดิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 770อรวรรณ เหลืองประเสริฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 769พาฝัน เกียรติอมรเวช1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 768ด.ช.สิระ มณฑารพ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 767บุษณิศา สมหมาย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 766ไม่ระบุชื่อ36.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 765C100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 764สหพล-ปรียาฉัตร-ติณณวัชร์-ปารณ์ระวี ชุมสาย ณ
อยุธยา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 763ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 762ดุสิต ศรีจินดา100.30 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 761กีรนันท์ ศรีสกุลประเสริฐ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 760นายศุภชาติ บุญฤทธิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 759นายจีรศักดิ์ พิพัฒนศิริกุล และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 758ตามสลิปค่ะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 757จิรทีปต์ วุฒิชยันต์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 756สรณ์ศิริ ดาราเย็น40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 755นาย สุวิทย์ นันทพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 754Siri Kringsumrit500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 753บุษณิศา สมหมาย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 752อรภรรณ บัวม่วง400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 751ไม่ระบุชื่อ21.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 750Siri Kringsumrit200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 749กฤษณ์-อักษรา สงวนพงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 748คุณ สราวุธ ฤทธิแผลง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 747นส พิมลวรรณ ชีวเกรียงไกร
นาย ชานนท โตวิกกัย
ดช พิชาน โตวิกกัย
ดช พิธาน โตวิกกัย
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 746ภัทริน ชัยตันติพงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 745ไม่ระบุชื่อ9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 744นายวิสูตร​ พัฒนจิรารัชกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 743พาทินี แซ่ลี้ 1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 742เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 741100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 740 ครอบครัว ศรีหาคิม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 739C100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 738คุนอณัฐวิกร อนะมาน, คุณอานนท์ ค้า
สบาย และครอบครัว
9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 737ไม่ระบุชื่อ15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 736ยุพิน อึ้งสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 735ไม่ระบุชื่อ4.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 734F100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 733ไม่ระบุชื่อ4.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 732ภัทริน ซัยตันติพงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 731Ch100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 730ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 729ไม่ระบุชื่อ4.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 728พิชิต สถิตย์มั่น499.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 727สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 726ไม่ระบุชื่อ4.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 725สุธีรา กาญจนภิญโญวงศ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 724ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 723ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 722ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 721กฤษณพน​ ปฏิมาวิรุจน์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 720นายศักดิ์ชัย เตโชอภิวัฒนกุล
นางจันทร์เพ็ญ เตโชอภิวัฒนกุล
น.ส.นลิน เตโชอภิวัฒนกุล
น.ส.ธนรมย์ คงพิริยะพุฒิ
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 719พิริยะ อุตมฉันท์800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 718Ch10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 717เด็กชายเก่ง เหลืองประเสริฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 716กฤษณพน​ ปฏิมาวิรุจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 715นางบด ไชยกูล และ ครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 714นางอุไร พละพล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 713กฤษณพน​ ปฏิมาวิรุจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 712พัฒนรินทร์ พรรณราย จิระอรัญกานนท์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 711ไม่ระบุชื่อ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 710ทิพวรรณ์ กนกจรรยา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 709นางอรวรรณ เหลืองประเสริฐ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 708กชณิช เอมสวัสดิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 707นายธิษณ์ศิพงศ์​ อุปพงษ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 706กมลชนก โคตกนก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 705นายรัชฐพงษ์ ผาวุขนิรันต์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 704นางสาวนภัสธนันท์ ดินแดง
นาย ธวัชชัย มิตรปล้อง
ร้าน Mimi on tour
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 703Ch30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 702คุณ ดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม
ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวชพระเณรชาวเขา
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 701นายวิกรม เด่นดำรงกุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 700นางประวีณ์นุช อินทปัญญา4,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 699นางวิไลลักษณ์ เลิศจิตติสุทธิ์
เป็นเจ้าภาพบวชพระเณรชาวเขา จำนวน
9 รูป
13,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 698โสมชา โพธิ์พิจิตร3,009.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 697Bring15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 696ธนเสฏฐ์ วาณิชกมลนันทน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 695นายพัฒนรินทร์ นางพรรณราย จิระอรัญ
กานนท์
700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 694ศิวารัตน์ พัฒนะศรี และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 693supaluk100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 692นางสาวจิราวรรณ บุญขวัญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 691ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 690น.ส. เกษร รอดอยู่1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 689ขวัญวรี วรภากร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 688อรพิณ วดีวโรดม และ ชาดา วดีวโรดม1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 687น.ส.ปรรวีณา ขาวงาม ขออุทิศกุศลผลบุญนี้ให้กับเจ้า
กรรมนายเวรที่กำลังติดตามตัวข้าพเจ้าอยู่ตอนนี้หรือ
กำลังทวงหนี้กรรม ณ ปัจจุบัน และเจ้าเกณฑ์ชะตาทุก
ท่าน
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 686นางบรรณสรณ์ หางแก้ว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 685นายคงภัค สัตย์รักษา
นส ปุณยวีย์ วิบุลศิลป์
นาย ณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 684แก่นจันทร์ พืชน์ไพฑูรย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 683นายวิฑูรย์ ตั้งลิตานนท์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 682นาย มนัสพงศ์ สุวรรณชาศรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 681น.ส. จิตดนุ ปรีดาวิภาต1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 680จิราพา ขำสุด1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 679ครอบครัวมหากลั่น อุทิศให้ รต.สุริยา มหากลั่น1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 678ปฐวี ราชายนต์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 677นายธิษณ์ศิพงศ์ อุปพงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 676นางสาวกัญญ์วรา ตาสาย และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 675ศรุ​ดา​ เอ็นดู​ราษฎร์​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 674ศรุดา เอ็นดูราษฎร์ ขอร่วมเป็นเจ้าภาพ
บวชพระเณร 3 รูป
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 673ศรุดา เอ็นดูราษฎร์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 672นางวิไล ชูโต1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 671วิษณุ และครอบครับปักดำ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 670พัชรี วิริยะธาดา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 669นาย กรพบ เติบวณิชกุล
นางสาว บุญญาวีร์ ปลั่งศิริ
เด็กชาย ณธภณ เติบวณิชกุล
15,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 668ภัทรวดี ศรีสถาพร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 667จอมกนก พัฒน์จันทร์หอม1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 666จิรวัฒน์ ตันติสุขสันต์ และครอบครัว ญาติมิตรทั้ง
หลาย กุมารทองที่อยู่ด้วยกัน
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 665ร้าน Mimi on tour
นางสาวนภัสธนันท์ ดินแดง
และ นาย ธวัชชัย มิตรปล้อง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 664นางสาว จิราพา ขำสุด1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 663ปรวรรณ ปิยไกรวุฒิ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 662นายวุฒนะกันต์ ใจซื่อ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 661บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 660น.ส.กัลยาณี ไพรบึง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 659นายวิชัย นุกูลวุฒิโอภาส1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 658นางสาววิไลพร ฤทธิธรรม1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 657LittleBit100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 656นมน ฉัตรประเทืองกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 655สุคนธ์ บุญมาธัญรัตน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 654นางสาววันวิสาข์ ไชยเดช1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 653อรณี อินทร์นุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 652นายพุฒิพัฒน์ เบญจปรีชาพัฒน์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 651นางสาวพงษ์ศิรี สุวรรณทศ และ
ครอบครัว
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 650อาภาภัทร อินทรทัตและครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 649นางสาวฐิติพร เวียงแก้ว
นายณฐาภพ พงศ์เบญญาภา
ด.ญ.ภัณฑิลา เวียงแก้ว
99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 648นางศิริพร นุกูลวุฒิโอภาส
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 647มล. พรพรหม กฤดากร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 646ประมวญ - นงนุช ปราบเขตต์
ส.ต.อ.นวมินทร์ - จารุวรรณ ปราบเขตต์
น.ส.ธัญญลักษณ์ ปราบเขตต์
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 645นายกานนต์ นางสุคนธ์ นายยุรศักดิ์ นายอุดมพร
ด.ญ.นิพัทธ์ชญา นพวงศ์ และนางสาวจันทิมา ขุน
ไพ
100.17 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 644ไม่ระบุชื่อ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 643ชลิณี ปรัชญาสันติ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 642นางสาว วนิดา อุส่าห์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 641คุณปริญญา แขวงโสภา1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 640อัครพัชร์ เธียรกิตติ์ธนา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 639จุฑามาศ ภู่สละ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 638ไม่ระบุชื่อ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 637นายสอาด สมบูรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 636น.ส.ศศิพัสย์ ชูโต1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 635ไม่ออกนาม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 634ลดารัตน์ สุพรรณเภสัช1,004.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 633นาย พิสุทธิ์ จันทร์วัฒรังกูล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 632คุณสุรสิทธิ์ มาหล้าวิบูลย์การพร้อมครอบครัวพ่อแม่
และลูกๆ
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 631นายสุรสิทธิ์ มาหล้าวิบูลย์การ พร้อมครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 630ฐิติมา รอบเมือง3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 629กัญญ์นลิน ธนัตย์วราสิริ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 628นางวันเพ็ญ กิจจาปทุมศักดิ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 627ร่วมบริจาคตามกำลังค่ะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 626นางณัฐรินีย์ อธิเสนะ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 625นันทนี แขวงโสภา1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 624น.ส.พัณณ์ชิตา จุฑาสุริยะนันท์538.16 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 623บีอิ้ง แซ่อัง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 622ณัฐกฤต สุนทรีรัตน์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 621ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 620นางสาวเบ็ญจพร ชัยเต็ม499.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 619นางสาวสุรีรัตน์ เพชรกิตติพล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 618เมธินินทร์ ภิณญูชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 617เพ็ญชรัตน์ ยิ่งยืน1,069.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 616รัชนี ธนศักดิ์บัณฑิต500.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 615จุฑามาศ เอี่ยมสระศรี
นลินี ผาสุกะกุล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 614บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 613น.ส. นันทิกร มณิภานารา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 612ตติยา สมุหเสนีโต1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 611วรรณา สมุหเสนีโต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 610อักษรา สงวนพงษ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 609นภา ตรีรัตน์สกุลชัย และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 608นางสาวปิยธิดา ชูนิตย์และครอบครัว
นายสุเมธี จาเพียราช
และครอบครัว
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 607พิมลมาศ มณีสุวรรณสิน และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 606ณฐมน น้อยจีน และพี่น้องครอบครัวน้อยจีน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 605พัชรินทร์ แสงเลิศศิลปชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 604พีระ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 603น.ส.กันตณัช ยอดยิ่ง และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 602ภัทรานงค์ สุทธิวิเศษศักดิ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 601นางสมจิตต์ ศรีรุ่งกิจสวัสดิ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 600ติ๊ก จารุณี และครอบครัว พร้อม
กัลยาณมิตร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 599กันต์​นภนต์​ พุทธวัชรนนท์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 598พัชรินทร์ สพรั่งผล
ณัฐพล สพรั่งผล
1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 597น.ส. อาทิตยา ใจยา2,069.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 596ป้านิต100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 595นายศไลษิกาญจน์ ธนวัฒนสิน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 594นางสาวทองพรรณ คุณวิทยา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 593อังคณา เทพเลิศบุญ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 592น.ส. บุศรินทร์ คุณดิลกกร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 591ครอบครัวเจริญผล3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 590ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 589วิไลพรรณ จันทรโรทัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 588นางพัชรี รักบำรุงและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 587นายสรไกร ยินดี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 586รัชย์ชามญชุ์ กริษฐาเรืองกิจจานุวัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 585ธนพจน์และปุญณิศา วิเศษสินธุ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 584นางมณีรัตน์ อลงกรณ์ประดับ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 583กาญจน์มาศ ชัยวิริยานนท์999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 582ปิยนาถ ถือธงขัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 581วุฒิชัย, มาลัย, วิชณ์พงษ์, รัชกฤต, ศิริภูมิ, ออสติน​
ชัยเจริญ​สวัสดิ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 580พรปวีณ์ อนันต์โชคหิรัญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 579วัชราภรณ์​ ศิริโชตินันท์​ และ
ครอบครัว​ ขออุทิศบุญนี้แก่บรรพบุรุษ
ผู้ล่วงลับ​ และคู่กรรมคู่เวร​ สรรพสัตว์
ทั้งหลาย
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 578น้องหญิง พัฒนวัชรกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 577นายพีรยุทธ์ และนางสิริพิมล เหลืองวารินกุล50,000.01 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 576นายพีรยุทธ์ และนางสิริพิมล เหลืองวารินกุล49,999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 575บวชพระเณร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 574นางเสงี่ยม ทองเต็มดวง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 573นัทธ์พิภัช ครุฑคำ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 572มนตรี เอกสรกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 571บุษราคัม ธำรงดิเรกฤทธิ์
Avishek Gurung
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 570ศุภิสรา เกียรติคณารัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 569สุกฤตา นาคปฐมกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 568อัทธภัค​ ณ​ นคร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 567นางสาวณภัทร์ รัดรอดกิจ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 566Rungmit Tai200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 565ธารี มหัทธนธารี , สนันทร์อร อุ่นแก้ว299.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 564ปุ๊กปุ๋ย สรัญญา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 563นางอุบลรัตน์​ แสงเมฆ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 562นายอรรคพล ศุทธาดิศัยและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 561นายสรรสุภัทร ชาญค้า100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 560ปุษยา​ พวงรังษี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 559นางสาวเมธินี สุวรรณประดิษฐ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 558ไปรยา อัครชัชชญากุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 557คุณจำลอง-คุณมัณทนา คำสม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 556น.ส. จุฑามาศ คำสม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 555นส.ทองรวม ฉิมทิม
นายชูชาติ สีสุกใส
นส.วลี สวยลีลา
นส.คัมภีรา ดาวศุภโรจน์
และ เหล่ากัลยาณมิตร
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 554นส.ธันยทิพย์ อัศวธนบูรณ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5531. สุขสวาท ปืนพิชิต และ
ครอบครัว ปืนพิชิต
2. อุบลวรรณ เซ่งหนู ,
สุขสำราญ ปืนพิชิต,
ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ ปืนพิชิต และ
ด.ญ. ปวริศา ปืนพิชิต
3. นางจิต เซ่งหนู และ
ครอบครัวเซ่งหนู
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 552ภัทรนิธิ์ ปรมตา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 551ณฐมน ปัญญาวราศัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 550นางสาวรังคณา ร้ายกลับดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 549นายธนอนันต์ วัดแก้ว221.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 548นรมน ฉัตราภรณ์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 547อรุณพร บุญนิล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 546ธัญดา มานะอริยกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 545น.ส.สุภักจณา บรรจงอักษรและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 544ณัฏฐ์ภคนันท์ สุริฉาย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 543ธนา ธีระวิทย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 542น.ส.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 541นางจิรวรรณ รุ่งเรืองรัตนชัย1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 540นายพัฒนพงศ์ เนตยกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 539เจ้าภาพร่วม บวชสามเณรชาวเขา 500
รูป
นางจารุรัศมิ์ อมรวิจิตรจินดา สามีและ
ลูก
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 538น.ส.อริสรา สิงหภูมิและคุณพ่อปรีชา สิงหภูมิ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 537พัชรินทร์​ โมกข​ะวรรธนะ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 536นรินทร์ ลิ้มวิลัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 535นายเมธี เต็มฤทธิวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 534ชมชนก วีระวัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 533มธุรส - ภัทรพล คงสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 532อุษาพร เลิศทรัพย์วิจิตร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 531พ.ต.ท.พินัย ศรีสรานุกรม
นางเพทาย ศรีสรานุกรม
น.ส.สิภาลักษณ์ รังสิมาศุภาพงศ์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 530สมัญชา คล้ายเคลื่อน900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 529นายอุดร เกษขัน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 528ณัฐคมน์ - ฐิตาณัฏฐา อรุโณทยานันท์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 527วิมลรัตน์ ศีลธรรมพิทักษ์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 526นายเณศธิภัทธ์ ระพีวัชรนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 525นางรัศมี โหตระวัฒนะและครอบครัว3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 524วรพงษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 523อัมพิกา นาลินธมากร และครอบครัว915.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 522ณัฏฐา ชอบจิตต์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 521พัชรา วินิตวรเวสม์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 520พิสิฏฐ์ ,สุพิชฌา,เตชสิทธิ์ จันทนป500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 519จิตร​ชญา​ ก​ฤต​พ​ั​ณณ์​1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 518คุณดังตฤณ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 517กาญจนา โมฮานาชานการ์ พร้อม
ครอบครัว และ บุตร
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 516นฤพนธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 515Mr. Hanno Soth1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 514เสาวนีย์ พุ่มกฐิน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 513ทิพวรรณ ตันไพบูลย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 512เกษราภรณ์. วงศ์เยาว์ฟ้า และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 511ศิริวรรณ ปรียาจิตต์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 510นางสาวสุดารินทร์ รอดมณี150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 509น.ส. กฤติมา ตั๊นสวัสดิ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 508บงกช ตั๊นสวัสดิ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 507นายไพโรจน์ สุขศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 506นายธัชกร
นายศุภรัตน์
นางสาวผกาใจ
นางสาวอุษณีย์
นางสาวอักษร
นางสาวธัชดา
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 505นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร10,000.81 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 504จินดารัตน์ ช้างรักษา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 503คุณพรชนก แก้วหล้า
คุณภัชชรธร เจษฎางษ์กูล
คุณธัญยพร จิตรรัตน์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 502ดุสิต ศรีจินดา505.19 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 501น.ส. ธรนิภา ตั๊นสวัสดิ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 500ณัชชา-ศักดิ์ศรี อาภรณ์ศิริ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 499ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 498กมลพรรณ ปกิรณะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 497ปาริชาติ เตชะนันท์มณี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 496ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 495อุรสา พรหมทา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 494สมณจา โตรักษา 3,650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 493สุกรรณดา นุตตโยธิน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 492นางวารุณี จิตรรุ่งเรืองและบุตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 491ศศิพิมล พรชลิตกิตติพร
กุลโรจน์ เปี่ยมมหามงคล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 490สุริวัสสา ดาวสุขชัยพันธุ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 489กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
ภาพที่ระลึก
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 488นส จารุวรรณ วิบูลสุข700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 487ประไพจิตร หันกลาง2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 486พัชรา ศรีพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 485ภาวิต สุรพัฒน์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 484นายรัชกฤต สงวนชีวิน
นางเพียงหทัย เอกสินธุสิทธิ์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 483โชคชัย แก้วพินิจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 482อัญชลี มารอง มาศุ ผดุงสิทธิ์และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 481นางสาวขนิษฐา โอฬารรัตน์มณี 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 480วีณา เอี่ยมวัฒนไพสิน
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 479คุณสุภาพร บุญเลิศ และ คุณสรสิช-สหรัฐ แสงคำ
อุทิศให้นายสมชาย แสงคำ
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 478คุณภูมิศักดิ์-คุณภูภูมิ สุขแก้ว และ
คุณสุภลักษณ์ วงค์สวัสดิ์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 477คุณสมศักดิ์ บุญเลิศ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 476คุณเรวดี บุญเลิศ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 475คุณรุ่งนภา แจ้งมงคล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 474คุณมาลัย บุญเลิศ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 473คุณบุหงา สันติกชกร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 472คุณชัย แซ่ลิ้ม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 471คุณจิรพร แก้วกุณฑล และคุณจิรายุ-คุณ
ณภัทร-คุณจิดาภา เจษฎางษ์กูล
อุทิศให้นายปารินทร์ เจษฎางษ์กูล
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 470ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 469นายกิตติพงษ์ ปิ่นคง1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 468คุณจรัญญา อัศวสุวรรณกิจ4,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 467นางสาวธนารัตน์ ชมเนตร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 466สุวรรณา ธนาวิวัชชัย และ
ด.ช.ปวรรุจณ์ สุรนาทยุทธ์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 465คุณสุวารี บุญเลิศ
คุณธีมาพร ศิริอังกุล
คุณปมุข ศิริอังกุล
อุทิศให้แด่ เจ้ากรรมนายเวร
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 464นางศรีสุดา สิอุก, นางสาววิลาสินี คำภู และ
ครอบครัว
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 463Miss u. & Family400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 462มาริษา วีระไวทยะ
และครอบครัว
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 461เมตตา หล่อหิรัญถาวร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 460ปัณณวรรธ ศิริศักดิ์และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 459น.ส.จิตรลดา สงวนนาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 458นายสมชัย โสพรรณพานิชกุล และ
ครอบครัว
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 457ณัฏธนันท์ แพร่พานิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 456น.ส.สำรวย​ ชาลี
น.ส.นริศรา​ ตุลารัตนพงษ์
น.ส.กรรฐนา ตุลารัตนพงษ์​
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 455ณปภัช ชัยยินดีภูมิ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 454พรรวินท์ พัดสุวรรณ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 453นายถาวร แก้วสุก ภรรยาและบุตร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 452นางสาว โอปอล์ สุทธิอักษร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 451เจ้าภาพบวชพระเณรชาวเขา1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 450มาริษา วีระไวทยะ
และครอบครัว
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 449Nguyen Lan Phuong10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 448Nguyen Van Thang10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 447Vuong Xuan Kien14.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 446Vuong Thi Thuy200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 445Le Thi Chung27.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 444Vuong Xuan Cuong
Sony
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 443ปรารภ สินมา-สุดารัตน์ โซวเกียรติรุ่ง385.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 442ฐานิสร์ ฟอลเล็ต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 441นายชัยพร เอมโอช และ น.ส.กมลพัชร ชื่น
ชำนาญชัยกิจ
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 440เทพินทร์-สุภัทรา บุญกระจ่าง และ
ครอบครัว,หนูจ๋า,แฮปปี้,เมโลดี้
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 439กิตติ์ อร่ามวุฒิโชค
ภภรกัญ อร่ามวุฒิโชค
ด.ช. ชยุต อร่ามวุฒิโชค
พัชรนันท์ อร่ามวุฒิโชค
550.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 438สุจิตราภรณ์​ เหลืองงามละออ​ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 437สินิทธ์ ดีสมสุข1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 436ปรัศวิญญ์-พรรณา นันทพานิช3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 435นางพัชรี จงเลิศวณิชกุล
นายกำจาย จงเลิศวณิชกุล
นางจินตนา จงเลิศวณิชกุล
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 434Andreas Johannes Jansen 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 433ชยานี พรหมมะกฤต300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 432บริษัท ตะวัน ไลฟ์ กรุ๊ป จำกัด500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 431นายฌานิศ เหมธุวนนท์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 430กษณะ​ กังวโรวงศ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 429พันเอก ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อน600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 428หทัยรัตน์ อติชาติ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 427นาง อังคณา อินภูวา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 426กฤษณ์พิภพ-ศิริพิสชา-อัยพิชยา ภากาจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 425ชมพูนุท200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 424กฤษณ์พิภพ-ศิริพิสชา-อัยพิชยา ภากาจน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 423นางสาวสุดารินทร์ทอง รอดมณี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 422วรยา ขจรพิสิฐศักดิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 421อรอุมา ชลัมพุชและครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 420พชรมน ศรีสริสวัสดิ์ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 419เอื้ออารีย์ จันทรนิมะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 418อรอนงค์ ศิริภิญโญภาพ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 417พราวฟอง จามรจันทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 416วันดี เหลือวัฒนากิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 415นางสาวเสาวนีย ไม้พานิช และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 414น.ส.ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 413โชคชัย แก้วพินิจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 412ครอบครัวคีรีคช - อ่อนประเสริฐ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 411กนกพรรณ เม่งกิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 410วัชรี พรหมเดชไพบูลย์15,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 409นุศรา ธวัชวิบูลย์ผล

กัญญภา ธวัชวิบูล
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 408อัมภารัศมิ์ เกษมถิรนันท์9,150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 407รอบทิศ ไวยสุศรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 406คุณ ศรุต - ภิญญดา อรุณฤทธิโชค และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 405นางจรี พรหมเพ็ญและครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 404เจน แซ่จิว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 403นลินฉัตร์ ดาอาษา1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 402นางสาว บงกช บุณยเรืองกิจ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 401นาย สุรจิตร. ชื่นคำ
นาง สุกัญญา. ชื่นคำ
นางสาว สุจิตตา. ชื่นคำ
นาย พร้อมเกียรติ์. ชื่นคำ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 400นายพร้อมเกียรติ์ ชื่นคำ
น.ส. พรทิพย์ เกษมสุข
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 399Mr. Devendra Prasad Shrestha
นาง วสุ บุญทวีวุฒิ
622.60 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 398คุณสุภาพร เทียมบุญประเสริฐ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 397คุณมัญฑิตา จินดาและครอบครัว7,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 396ธนากร รัตนภิภพ7,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 395ขวัญตา นุชประเสริฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 394คุณอรเนตร จารุวิทย์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 393นางสาว​นุช​จ​รีย์​ ผลพรพิเชฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 392น.ส.นิชานันท์ ทับทิมเทพย์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 391นางสาวอริศรา ประสงค์และ
นางสาวมัทรีพร รักษารักษ์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 390ครอบครัวภวมนตรี และครอบครัว อา
ลิกซ์(Alix)
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 389นิรชร เลิศนิลกาญจน์1,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 388นายคมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ และ
นางสาวจารุนันท์ อุยานันท?
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 387นางสาวรมณ จันทนประยูร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 386ไม่ระบุชื่อ108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 385นายสุพัฒนพงศ์ สิกขาบัณฑิต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 384น.ส.ธมิดา เชียงทอง และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 383น.ส.คณิสร พัชรพันธกานต์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 382นางวิมลพรรณ พัชรพันธกานต์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 381นายมณี ธงสัตย์, ปวีณา เทิดคีรีธรรม, อรทัย ลีโน
เขวา
2,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 380พันเอกหญิง สุวภัทร ทั่งทอง1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 379ปวีณา ตั้งตระกูลสมบัติ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 378สุพรทิพย์ ภูวรุจานันท์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 377ซิ่วมึ้ง แซ่จิว
กิมเตียง แซ่เบ๊
วรพจน์ จำเริญรัตนากร
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 376อรณี จำเริญรัตนากร และ ครอบครัว
ปองชัย พงศ์วิสิฐไพบูลย์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 375ยุพา แซ่ตั้ง และ ครอบครัว ลักษณะ
เบญจรงค์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 374น.ส.รมิดา ศรีเปารยะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 373น.ส.กมลวรรณ บุญรอด500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 372ศุภฤกษ์ โรจน์วงศ์สุริยะ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 371นายศรัณย์ และ นางพนิดา ศีลสร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 370นส. จิราพรรณ ปัญญาเกียรติคุณ 1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 369แคทลียา ตันติวัชรานนท์และครอบครัว99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 368สุธีรา กาญจนภิญโญวงศ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 367นายปาณสาร อารีพงศ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 366เต็มสิริ หวังทวีทรัพย์ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 365คุณสิริภา แจ้งปิยะรัตน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 364นายสุชาติ นางจิดาภา และน.ส. ภีรดา ชีวสาธน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 363นางสาวณฐพร สิริภัคชรัสมิ์
นางพะเยาว์ เสมรส
นางสาวดาราพร เสมรส
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 362วินิตรา บุญวานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 361ปิยะนันท์ สุขเจริญศรีและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 360มนัสนันท์ อยู่ญาติวงศ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 359คุณวีระพันธ์ สุวรรณรัต
เกิด 26 มีนาคม 2501
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 358โครงการบวชเณรชาวเขา 2,069 รูป100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 357ทิพากร ต. และ วิศรุต อ.1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 356ทิพวรรณ ตันไพบูลย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 355น.ส.ศรันย์ภัธร ศรีสัจจัง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 354จอย ชายแสน1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 353น.ส.ศุภลักษณ์ รัตนะเวสสุวรรณ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 352นพรัตน์-ศิวพร พงษ์วานิชอนันต์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 351พงศ์ศิญา ชังพูลสวัสดิ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 350จุไรรัตน์ คงเจริญ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 349เกษตร,กัญญาณัฐ มหัทธนะเกียรติและนารี
รัตน์ จิรวิวรรธน์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 348ปุญย์วารี ปรัชญ์วรโรจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 347นางพิงค์เดือน วีระนิติกุล และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 346คุณดลพร กานต์วารีรักษ์ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 345นายปกป้อง วงษ์วิจารณ์
นางปาณิศา วงษ์วิจารณ์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 344ปัณฑิตา เจริญสุข 1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 343พัชรี ร่วมบริจาคค่ะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 342เมทินี อุทัยรัตน์
ภัคไพริน อุทัยรัตน์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 341นภัคมน ทองเฝือ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 340วีณา เอี่ยมวัฒนไพสิน5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 339นางสาวกชพร ลาภสุวรรณสกุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 338น.ส.กัญจน์ชญา กุลฉัตรวิวัชร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 337นางนิชานันท์ จูสกุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 336ด.ช.ธีร์รัฐ เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัว9,500.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 335นางสาวกฤติยาณี พานพิศุทธ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 334คุณธัญญามาศ ไชยโย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 333ปาริชาติ เตชะนันท์มณี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 332อิศรา รัชกุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 331นา​ยรณ​ชัย​ ​พร​มใน​เมือง​1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 330นางสาว กฤษณา เนียมนวล
และ คุณ นนท์ ลาเถิน
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 329นายชวลิต องควานิช
นางจันทิมา บุญมานันท์
นายธีรวุฒิ องควานิช
นางสาวฐานิตา องควานิช
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 328ครอบครัว ธเนศวิเศษกุล3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 327ดวงใจ แซ่กัว1,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 326นายรณชัย พรมในเมือง 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 325นส. ชัชชญา สินลอย และครอบครัว
พตท. ณฐภัทร ผดุงการ
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 324ชนาเมธ จันพรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 323พรินทร์ สุทธิวรรณ และ ครอบครัว2,000.18 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 322นส.ชลลดา จ้อยโสภณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 321อุทิศให้คุณแม่วรรณพร อัศวสุวรรณกิจ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 320นางเจริญศรี คณะวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 319นส. ชนกวรรณ เลี้ยงประเสริฐ900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 318คณิศร์ณิชา ทัศโนทัย1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 317โรงสีไฟเจี่ยเชียงเส็ง 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 316ธนัชพร คุณรังษี 1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 315อนัญญา ก้อนทอง และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 314โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 313กลุ่มเพื่อนธรรม 256215,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 312ศิริมาส วิศวชิตมัน1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 311สุวัฒน์ทนี คณะวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 310 ธนันชัย อัศวดากร
อุทิศให้
ประภาส อัศวดากร - อัมพร สีแสง
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 309 นันทรัตน์ ใจคำฟู
อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 308ครอบครัวเจริญผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 307นายศักดิ์ชัย สุทธิศรีสวัสดิ์ และครอบครัว3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 306น.ส.สุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทอง และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 305เป้ เกต ก้อย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 304เจ้าภาพงานบวขสามเณรชาวเขา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 303ชนิดา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 302นางสาวกันยาณี วิศิษฏ์วิญญู2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 301ชฎาธร ภูดี1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 300นางสาวมะลิวัลย์ ทับบำรุง และนางสาวอุษณีย์ มี
ลาภา
1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 299มธุลา เรวดีเรขา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 298นางยุพิน-นางสาวณัฐพร สุวรรณประดิษฐ์ และ
นายปฐมพนธ์ ฐิติปฐมพนธ์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 297นางสาวศิวาการ ชัชมนมาศ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 296บริษัท ห้างทองแม่ไพจิตร7 จำกัด1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 295น.ส.สุพรรษา พุ่มโฮก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 294นาย ชัยการณ์ บุญภาอนันต์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 293นางสาวพรนภา ดุรงค์พิศิษฏ์กุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 292คุณแม่สุพร ตรงมหวิเศษ และลูกหลาน

เจ้าภาพบวชสามเณร 1 รูป 1,500 บาท
โรงทาน 500 บาท
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 291ณฐอร เตชสง่าวงศ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 290นางไซ้ง้อ แซ่ฉั่ว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 289โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 288เมธินี สุวรรณประดิษฐ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 287ชลดา อมรชัยยาพิทักษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 286ທ້າວພິດສະນຸກອນ ຊົມຊື່ນ
(คุณพิษณุกร ชมชื่น)
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 285แสงเดือน จตุรงคสัมฤทธิ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 284คมกฤช เสือเอก1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 283กิตติพล มัญชุวิสิฐ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 282อัมพร ลัดดากรพันธุ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 281จิรา เมฆสวัสดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 280นางสาว นันทรัตน์ ลีวิโรจน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 279คุณฌาณิศาภัทค์ คล้ายสิทธิ์และ
ครอบครัว
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 278ศศินกานต์ รุ่งเรืองโรจน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 277ณรินทร์ทิพย์ กาญจนานนท์, ธีระพล-นัธทวัฒน์
จันทร์นิตย์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 276คุณสมทรง คุ้มนุ่ม1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 275วราพรรษน์ บุญมาธัญรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 274เอกชัย สถาปนาภัทร์/สิรภัทร ลีบุญยืน และครอบครัว
http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=829
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 273คุณพ่อนิพนธ์ กรกีรติ
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 272วิภา พิริยะกุลชัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 271ติ๊ก จารุณี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 270ถนอมนวล อาภาพิชญ์ ครรชิด พิสุทธิชิน
วงศ์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 269น.ส.ศศินันท์ ชาติศิริเลิศสกุล 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 268คุณสำเภา กาญจนานนท์ และ คุณรำเพย วงษ์
รักษา
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 267คุณธนันท์ธรณ์ ผู้พัฒนพงษ์ และ คุณอุษา
กาญจนานนท์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 266ครอบครัววชิรานุวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 265พญ.อรไท ชั้นแก้วและครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 264ภูริชญา เภามา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 263พีรัช วงศ์วิภาส และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 262กิตติ ศรีพุฒตาล590.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 261บุฬารัตน์ หม้อทรัพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 260เบญจวรรณ อิ่มทรัพย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 259น.ส.จิตติพร ธนบุญเกษม
นายจีรชัย สุภาสุทธากูล
6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 258ทิพย์วิมล พันธ์พิเชฐ และ
ด.ช.ชวนากร ปุญญสิทธิกร
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 257วีรนุช กมลรุ่งวรากุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 256ประกายรุ้ง ปิยพลกุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 255วราภรณ์ ลักษณโกเศศ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 254นิจจารีย์ ทัพคัลไลย700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 253ครอบครัว บัณฑิตทัศนานนท์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 252อมรเทพ วังวิวัฒน์ขจร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 251ครอบครัวประกอบกุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 250พันธบูรณ์ หวังภัทราวานิชและครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 249บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 248คุณวนิดา เลิศสุวานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 247นางลัดดา ศิริสมหมาย400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 246นายชัยวัสส์ - นางวรางคณา เอกภพณรงค์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 245นงลักษณ์ เพ็ชรสีสม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 244นางสาววัลยา รื่นบุตร และนาย Xu Heng พร้อม
ครอบครัว
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 243Kanchana Moolsawad200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 242กานต์รวี พงษ์พานิช3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 241อำนวยพร ลัดดากรพันธุ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 240ธีรานุช พงษ์พานิช7,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 239ภัทรา สุวรรณชาตรีและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 238นายธฤษณุ บุญนิตย์599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 237เบ็ญจาณี คูเกษมกิจ
สุจจยา คูเกษมกิจ
ชยาจืณ คูเกษมกิจ
ณัฐธนินท์ ดุลย์ปราโมทย์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 236ยุพิน นครเกตุ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 235ภารดา สระบัวบาน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234นางสาวมนัสนันท์ แสงชัยทิพย์ และ
ครอบครัว
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233นายจิระศักดิ์ เสริมกิจการ
นางสาววิชุดา สุทธิศักดิ์ภักดี
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232นางสาวดวงกมล ซื่อสัตย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231คุณอรพินท์ เมนส์-ธนิตย์ธีรพันธ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230ภัลลนันทน์ คอสติเกน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229สาธิมา พาณิชย์กุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228วีรดา บุญปั๋นและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227นายสมชัย เตชะธรรมนุกูล
นางสุจิตรา เตชะธรรมนุกูล
นางสุรัชนี หิมะมาน
นายศุภเดช หิมะมาน
นส. ณัฐณิชา หิมะมาน
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226นางสาวมัณฑนา ศรีวะรมย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225น.ส.ทัศนา ธนรังสีกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224นฤมล วีระอำไพพงศ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223ดอกรัก. วงศ์ศรี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222กชมัย โกวพัฒนกิจ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221เฉลิมพงษ์ โกวพัฒนกิจ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220น.ส. ฐาปนี จิระฐิตภา4,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219นายภัทรวัชร มุกต์มณีกุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218นายสมชาย ต้นเจริญพงศ์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217NATAPHISARA
Og Guntapit
ANDERSEN
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216นายสมเกียรติ ต้นเจริญพงศ์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215นาวสาวนภัสกรณ์ ต้นเจริญพงศ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214นางสาวศิริวรรณา ต้นเจริญพงศ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213คุณพ่อห่วงเฮียง แซ่ตั้ง และ
คุณแม่จินตนา ต้นเจริญพงศ์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212น.ส.จินดา มากคำ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211สุธารัตน์ ทองหล่อ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210นางสาวดัชนี สิงหะ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209นส นัทธนิษฐ์ วีระโชคชัยและครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208วิดาภรณ์ จิรางกูลวัฒนา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207เมทินี ลิ่มวิบูลย์และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206นายไพรัตน์ พุ่มบาง และ นางสาวณัฐณิ
ชาช์ ภู่ฉ่ำ
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205Gl@y Good1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204นายกรกช โตสงวน501.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203พุ่มพวง ปุรินทราภิบาลและครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202ประมัยพร อิศรางกูร ณ อยุธยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201สุภารัตน์ ตะโกเมือง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200นายมินทร์ เกื้อญาติและครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199Kolf HBD with Family500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198รพีพร คณิตจินดา และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197ธัญษร นิตยภาพสกุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196ชัยยุทธ์ - เสาวภา เสถียรรานนท์ และบุตรหลาน
Mr.Chong Chien Hong และครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195นางสาวธนิสสรา พินิจมนตรี1,599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 194นางสาว บุญจิรา กวินอัครฐิติ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193นางสาวสุเทวี พืชอำนวย1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192พิมพ์พจี ธรรมนันทพร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191อัจฉริยา เเละครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190กฤษฎา คีรีแก้ว250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189เจริญศรี ขวัญวงศ์299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188พัชรวิภา ใจจักรคำและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187นางสาวรติวรรณ นาราพานิชย์ พร้อมเด็ก
ชายกษิภพ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185เอกสิทธิ์ เสาวรส2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184ปภัพ จารุกนกวิชญา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183ศุกลรัตน์ จิรวิวัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182จารุภา อัศวปิติชัย1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181นางประภาภรณ์ บุญสว่าง และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180แสงเดือน ธีระเวชชโรกุล ครอบครัวและเพื่อน2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179นายวิษุวัต ศตสุข และครอบครัว900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178ศศิวนัส หัสดินทร ณ อยุธยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177นส เบญจพร สิทธิวรยศ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176ชุติญาณ์ ศิริสมบูรณ์ และบิดา มารดา1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175ไม่ระบุชื่อ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174สุภัทชา ปาคำมา และครอบครัว
เกียรติพงศ์ มั่นคง และครอบครัว
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173จรินทร์​-พึงพิศ โฉมอุไพ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172คุณ Puntrika Wilson
คุณ บังอร โพธิ์จินดา
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171อุทิศให้ คุณพ่อสม พฤกษ์เจริญ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170ธรรมโรจน์ อักษรานุเคราะห์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169 อภิรักษ์-จันทร์ทิพย์-กัลยรัตน์-อิทธิพัทธ์
วานิช
13,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168นวลทิพย์ เหลืองเป็นทอง2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167จันทิมา ฉัตรไชยสิทธิกูล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166กนกกาญจน์ อัครศฤงคาร และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165นางศุภิกา ไพฑูรย์วัฒนกิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164ศศิธร ไทยเจริญ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163พรพรรณ ปั้นเงิน
จอห์น+วาเนสซา+เลลานี มาร์เคิ้ล
รินปวีร์ โรจน์ปัณณสิริ และครอบครัว
217.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162พลตรีหญิง คุณิสา เทศะเวส500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161นางสาววิมลรัตน์ โขนสันเทียะ. 99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160อภิเชษฐ์ สุนทรารชุน - คัทลียา โรจน์
วัฒนะ
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159นางสาวเกษร ตันเจริญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158กาญจนา ธรรมนันทพร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157นางสาวกรรณิการ์ มาลัย
นายสุวิชช์ มาลัย
นางยุพา มาลัย
นายโอมฤทธิ์ มาลัยและครอบครัว
นางสุภัทรา บุญยิ่งและครอบครัว
1,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156สุกัญญา สุดารารัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155รัชนีย์ โคตรทัศน์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154นางสาวบุศรินทร์ สิริปัญญาธร600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153
นายภัคพล งามลักษณ์
และ ครอบครัว
15,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152นส. ฟารีดา หงษ์ศรีจินดา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151ยงยุทธ ตรีรัตนพิทักษ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150ชุติมา จิรวัลลภ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149อันนาวัน ฉัตรวัฒนลักษณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148นางบุศรีย์ อังคณะวัฒนา1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147หทัยกาญจน์ พรานเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146ศิราณี วัชรวิวรรณ และครอบครัว
เกษรา สกุลเสาวภาคย์กุล
จตุพร พันธการ
นฤมล หว่างเทียน
บวชพระเณร 1,500 บาท
ร่วมในทุกๆ บุญ 500 บาท
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145นภัส วุฒิสถิตถาวร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144วิภาวี สิทธิแพทย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143จิรวิชญ์ รณรื่น999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141วัชรี อัศวยิ่งเจริญ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140มานูเอล แฮร์นานเดซ
บัณฑิตา อรัญยาวรรณ
เขมา อรัญยาวรรณ
พัชรี ชิณรักษ์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139สุมลรัตน์ ทรงแสงธรรมและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138รังสิมา จีนเจริญและเด็กชายศิวัช อินทร
เจ้า
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137Planavel 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136นายธนากฤต ฉัตรปุญญานนท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135ศิฬิญดา พาณิชหิรัณย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134บุปผา ถิราติ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133น.ส.ลัมภางค์ เต็มสวัสดิ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132นางสาวปิยะวรรณ ขนาน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131นวลบวร ขำเจริญ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130นางสาว นฤมล ตันจันทร์พงศ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129น.ส.ธนารัตน์ ชมเนตร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128ดนุญา ติยายน1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126เจ้าภาพเครื่องบวชเณร และพระประธาน2,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125บริษัท ไม้รุ่ง พาราวู้ด จำกัด1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124ธนศร ขวัญเมือง และ ครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123Bee-ing Sae-ang200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122นส.สยุมพร ฉันทสิทธิพร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121ฐิติ​รัตน์​ ถึก​อ่ำ​และ​ครอบครัว​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120ณัชชาและเฑียรกัญญา เวชพงศา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119นายกิติกร​ โชคพันทาง
นายธนโชติ​ โชคพันทาง
นางสุนีย์​ โชคพันทาง​
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118ปนัดดา วิสเนอร์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117ตุลาพร น้อยวัฒนา และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116กิรณา สรสำแดง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115นางสาวพรภัทรา ปรุงสุคนธ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114ชัญญา พันธจารุนิธิ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113สุกัญญา จีนเกิด1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112นายธนกร ตันติชัยพร และนางสาวพิมพ์
ใจ ก้องเกียรติกำจร
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111น.ส. ศันสนี​ งาม​ณรงค์​กิจ​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110อุมาพร หงสวัฒนานนท์ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109คุณอนันต์ โชติประวิทย์100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108วนัสรินทร์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107Suthepin Lee Pudthijitluk 1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106อังกาบ เลิศฤทธิเดชา และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105ครอบครัวจามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104คุณชญากานท์ ชมชัญญกิตต์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103ปาริชาติ เตชะนันท์มณี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102พุทธิมา ศศิพร มานิตย์ สีหไสยาสิทธิ์4,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101ฤทธิ์ชัย และทิพาจาร คงพัฒนสิริ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100กร เจริญสุขภิวัฒน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99ธีราสิทธิ์-นลินภัสร์ บุญมาธัญรัตน์
ด.ช.พัชรเมศร์- ด.ญ. นิชาภา บุญมาธัญรัตน์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98นางจิตรมณี สุวรรณพูล13,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97Alisara Singprasert160.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96เจมี่200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95พัชรี จันทวีกูล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94คุณ กิตติ์ อร่ามวุฒิโชค
คุณ ภภรกัญ อร่ามวุฒิโชค
ด.ช. ชยุต อร่ามวุฒิโชค
คุณ พัชรนันท์ จรัสนิรัติศัย
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93ชลลดา พรหมเดชไพบูลย์13,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92นางสมจิตต์ แสงจันทร์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91ดวงดาว​ ผดุง​ชัย​โชติ​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90น.ส.มาลี เตชะเคหะกิจ และครอบครัว3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89เอี่ยมสิริ ร่มไทร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88น.ส. วรวรรณ เขมะไพโรจน์ และครอบครัว3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87วลัยภรณ์ ธีรเจริญทรัพย์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86ชลิณี ปรัชญาสันติ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85นวพร หาญไพบูลย์ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84อุทิศให้คุณบัวน้อย1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83สุทธิดา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82นายเอกกมล เหลืองทวีทอง
นางสาวณัฐสุรีย์ เหลืองทวีทอง
นางสาวกัลยกร เหลืองทวีทอง
นางสาวอรวินท์ เหลืองทวีทอง
นายอธิป นิลเพชรรัตน์
ด.ญ.ปภาพัส นิลเพชรรัตน์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81เสาวรส ภคอัครเลิศ​กุล​1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80นางสาวจันจิรา โยหงษ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79นางสาวณปภัช วัฒนะปรีดากุลและครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78บริษัท ยูเนี่ยนปาล์มออยส์ จำกัด3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77ดารินี และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76สิริภา แจ้งปิยะรัตน์ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75นายสิทธิชัย ชาญชัยชูจิต และ
นางสาวปุณยวีร์ เลิศนันทิพย์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74พิทยา ปาละกะวงศ์
มาลัย นวลจันทร์
พรหมณ์ชนก ปาละกะวงศ์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73นิภา สุวรรณรักษา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72น.ส.กัลยาณี ไพรบึง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71สุคนธ์ บุญมาธัญรัตน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69กิรณา บุญมาธัญรัตน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68ณภัชนันท์ เฮอร์เบอร์
เดวิด เฮอร์เบอร์
เอ็มม่า เฮอร์เบอร์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67มลิวัลย์ ตั้งไพบูลย์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66สุภาวดี1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65สมปอง สอนคง1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64ลัญฉรัตน์ จันท์จารุณี1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63ไม่ประสงค์ออกนาม1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62ชนิดา เกรียงศิริวิเศษ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61วลัยภรณ์ ธีรเจริญทรัพย์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60พิชัย-อัญชลี จานะพร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59ดิน1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58ปฏิพัทธ์ ปักษาษิณ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57สัญติญา1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56รุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต และคุณแม่เช้า
เหล็กสูงเนิน
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 551. นางสาว ภดาณัช มนูพรประภา
2. นาย ณัชพน มนูพรประภา
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54ศิริรัตน์ ผิวงามและคณะ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53เจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52พิลาสลักษณ์ สรรประดิษฐ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51นาย ปกรณ์ ชมภูบุบผาและครอบครัว4,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50นายณัฐพงศ์ ศรพรหม และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49ณัชชา พุทธรักษา และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48น.ต.สรรเสริญ เค้ามูลคดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47ครอบครัวตั้งจิตเจริญชัย1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46ษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45น.ส.แววดาว คำสีแก้ว
พร้อมครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44ครอบครัวสุภาพ
ครอบครัวคชประติยุทธ์
6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43นายฤๅชา รัศมีโชติ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42คุณไพบูลย์และคุณพรสวรรค์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41น.ส.อิงควริศ จินดาธรรม และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40อมรเทพ วังวิวัฒน์ขจร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39ไม่ประสงค์ออกนาม2,000.09 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38กนกวรรณ อุดมปิยะศักดิ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37ศิระ โสตถิภิญโญ3,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36ดลธร โสตถิภิญโญ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35ดารินี ภูพลผัน และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34นางณัฐรินีย์ อธิเสนะ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33ยาซุฮิโร่ โมชิซุกิ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32ดารินี ภูพลผัน และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31นางชนะใจนิยมทัศน์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30นฤมล ปัจจุสานนท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29ฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28นางสาว ดาวใจ วรรณรัตน์ และ
ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27นางพนิดา,น.อ.ธรรมวรรต,นายภัทรกษิณ มาลัย
สุขรินทร์
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26นาย ชนะวาทิกฐ์ ศิลป์เรืองไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25วโรดม สุขสุคนธ์ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24รณิดา999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23นางสาวสิรญา สาครินทราชัย1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22นายจักษวัชร์ บุนารักษ์, นางสาวจุฑาสัณห์
และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21ดช. ชนาเมธ จันพรม1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20พิพัทฒ์ ขวัญแพรแก้ว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19พิทยา ปาละกะวงศ์
มาลัย นวลจันทร์
พรหมณ์ชนก ปาละกะวงศ์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18เกียรติบดินทร์ ศรีสุกิจจา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17ธรรมวรรณ รุกขชาติและครอบครัว99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16เจ้าที่ทั้งหลายในวัดเทพศิรินทราวาส108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15ลูกค้าร้าน Vintage Romance Cafe & Gallery1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13นางมาลี ศิริพิพัฒน์พงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12คุณมรุเศรษฐ์ เตชัสพัชรพงษ์และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11ฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10นางสิริพิมล เหลืองวารินกุล10,000.05 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9ภาวิณี จิระธนะวัฒน์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8เจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท-นายสมสัย
และ นส. ศิรินารถ. อมรธรรม. 2,000
บาท

สร้างวัดกับมือ. 1,000 บาท
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7นายพินิจ หนูฤทธิ์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6ดารินทร์ เมฆบุตร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5ลดาวัลย์ ชำนิถิรวาณิชย์
ขวัญพิชชา ชูทรัพย์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4ปวริศา ธนวัฒนพงศ์ชัย1,009.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3นางสาวสุพรรณวดี ศิริโตและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2ฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1คุณประภัสสร แก้วมุงคุณ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก