เจ้าภาพถวายพระไตรปิฎก


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 436ปรวิชญ์ กำเนิดบุญ108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 435ปัญจมินทร์ ไชยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 434Poo65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 433นภัทร พร้อมมูล50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 432นิตยา จันทรโชติ10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 431Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
560.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 430น.ส.ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 429ณภัทร บุญแสง50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 428นายสุเมธี,นางปิยธิดา,ด.ช.ชุติเดช จา
เพียราช
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 427ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 426ขวัญนภัทร แซ่ตั๋ง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 425คุณเมธินินทร์ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 424ครอบครัวเชาว์วัฒนาพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 423กิตติศักดิ์ จารุเอนก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 422เมธินินทร์​ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 421คุณเมธินินทร์ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 420Sansanee Seepimkhut200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 419โสภา อึ้งสกุล
ยุพิน อึ้งสกุล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 418ประไพจิตร หันกลาง117.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 417สุพรรณ์รังษี20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 416- ลาเต้ -24.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 415ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 414Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 413Wan1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 412ธนรมย์ คงพิริยะพุฒิ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 411นาง ทนัตสร นิทาน199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 410รวินทร์พร ศิรินาม 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 409สุธี จำปาศรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 408ธัญพิมล จำปาศรี1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 407ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 406นันทิ​นี​รัก​รุ่งเรือง​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 405นภัทร พร้อมมูล40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 404นาง หงัน เงินกิตติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 403สุพรรณ์รังษี30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 402ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 401Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 400กษริน ธีระโกเมน900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 399กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 398กฤษณพน ปฏิมาวิรุจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 397ครอบครัวปฐมอนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 396กฤติณภัทร มีเชื้อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 395กันต์สิริ ตามพานนท์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 394มลทิชา สกุณา9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 393สุพรรณ์รังษี20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 392คุณอัญญา อินต๊ะเสน41,700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 391รัตติกาล หน่วงกระโทก50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 390ชาญณรงค์ ชาญศิริเจริญกุล29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 389ณัฐกร-จันทิมา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 388ดาวใจ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 387ณัฐกร-จันทิมา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 386สุมาลี อภินันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 385แม่แอ้ว วันวิภา1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 384นาย วรวุฒิ บัวหนุน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 383คุณพรพรรณ เล็กอุทัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 382ชนกพร จารุอารยนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 381นางสาวลักษณียา ยะถา109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 380กุลธิดา แซ่ตั้ง146.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 379คุณบุญศรี มหาปราบ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 378เปรมวดี​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 377สุดาพร ตรงวินิจฉัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 376ณัฐพงษ์ ตรีวิศวกิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 375นายคมเดช 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 374วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 373คุณธวัลรัตน์ อภินัยนุรักต์ 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 372 เรวัตร สุขนุ่ม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 371เมธินินทร์​ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 370กิรณา บุญมาธัญรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 369พัทธมน จันทนมัฎฐะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 368กุศล ศิริเทพทวี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 367น.ส.ผกาวดี สุขอิ่ม
นาง สุนิษดา สุขอิ่ม
และครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 366สร้างพระไตรปิฎก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 365อ้อยทิพย์ สุขน้อย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 364กรพิน บุบผาวาณิชย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 363กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 362Wan500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 361Miss U. and Family and Friends200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 360พัชนุช คล้ายคลึงและครอบครัว10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 359ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ ธนพจน์ วิเศษสินธุ์
และครอบครัว
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 358อนงค์นาฏ และครอบครัวผ่านสถิน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 357ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 356กฤติณภัทร มีเชื้อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 355May&family10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 354ชิดชนกทรัพย์ขจรเดช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 353นพนัตถ์​ นิ่มสา20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 352กฤษฎา คีรีแก้ว120.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 351เนลดา จารุทวิโชติ15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 350คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย พร้อมญาติๆ
และเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 349สำนักแม่ชีพิศญาธรรมสถาน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 348นันทินี​ รักรุ่งเรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 347อภิญญา รัตนะ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 346ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 345ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 344อักษรา สงวนพงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 343นริศสรณ์ นิติพัฒนพล
รดา สมบูรณ์ปัญญากุล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 342ดุสิต ศรีจินดา500.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 341Siri Kringsumrit200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 340สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม 99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 339สุพรพรรณ อัมภาพันธุ์กิจ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 338ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 337ธนัท ทองมาก5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 336ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 335นพนัตถ์​ นิ่มสา20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 334คุณภัทราพร. พีชผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 333คุณนลิน พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 332คุณฉัททวุฒิ พีชผล5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 331คุณฉัททวุฒิ พีชผล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 330สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 329ทศพล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 328Siri Kringsumrit200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 327นบ ลิ้มประเสริฐ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 326ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 325อันนาวัน ฉัตรวัฒนลักษณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 324นันทินี​ รัก​รุ่งเรือง​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 323นาย​วิจัย​ ภาร​การ​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 322อินท์ชลิตา พงศ์ธนศิริกูล ถวายให้อาป๊า
กวนอู
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 321ผู้ร่วมบุญ Crystal oracle with Mai300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 320นบ ลิ้มประเสริฐ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 319ไม่ระบุ88.80 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 318ครอบครัวเชาว์วัฒนาพานิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 317โชติกา ปุณยธรวณิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 316พชร พึ่งทองหล่อ
สุรีย์ สิริกมลศิลป์
404.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 315นิภาวรรณ วิชาวรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 314คุณมาลี รัตนะคุ้มพงษ์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 313Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 312ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 311ครอบครัวจิตร์ธนาวัฒน์ ณ บางแค
และญาติธรรมกัลยาณมิตร
887.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 310สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์450.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 309นางสาว ธัญกมล 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 308ทิวา ปราการพิลาศ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 307นายณฐภัทร ชื่นพงศ์พันธ์
ด.ช.นิธิธาดา ชื่นพงศ์พันธ์
น.ส.กฤติมา ศรีมานิต
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 306Hugh Van Es และ ครอบครัว 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 305Siri Kringsumrit200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 304นันทินี​ รัก​รุ่งเรือง​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 303ภาสวัฒน์ ณ นคร3,700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 302บีอิ้ง แซ่อัง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 301ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 300ปริญญา อยู่เป็นแก้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 299นบ ลิ้มประเสริฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 298พรรษมณฑ์ รินมุกดาพิพัฒน์15,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 297สาทร เชิญรุ่งโรจน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 296ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 295นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ และครอบครัว
ถวายพระไตรปิฎกสำนักสงฆ์ห้วยโป่ง
มงคล
111.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 294"อนัตตา "ขอให้เป็นผู้ฉลาดในทางโลก
และทางธรรม
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 293ด.ญ.โมโม่ และด.ช.จีโน่ ลาภสุวรรณสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 292สุดาพร ต​รงวินิจฉัย​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 291ส.ต.อ.นวมินทร์ - กานต์รวี ปราบเขตต์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 290รัชตวรรณ มลิวัลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 289เด็กชาย เก่ง เหลืองประเสริฐและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 288คุณแม่จินดา ถนอมเกียรติคุณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 287รุ่งนภา นิลยาน และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 286นันทิ​นี​ รัก​รุ่งเรือง​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 285นางกาญจนา อุ่นยานโกวิท500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 284ไม่ประสงค์จะออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 283จิรายุส สุราสา20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 282Proudfong Chamornchan100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 281จิรายุส สุราสา20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 280นส.บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 279นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 278นางสาวดวงพร เพ็งสิน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 277ติ๊ก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 276น.ส.กัลยาณี ไพรบึง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 275นางศุภมาศ ใยสุหร่ายและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 274คุณพฤกษา ไพรรุ่งเรือง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 273ไม่ประสงค์จะออกนาม150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 272สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 271นางอรวรรณ เหลืองประเสริฐและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 270บุศรินทร์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 269ภาสวัฒน์ ณ นคร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 268อนุสรณ์ ศรีอนันต์ และ ครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 267ษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 266ชนิกานต์ เกิดทรัพย์
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 265นายวิศาล ลิมาภรณ์วณิชย์
และบุตรหลาน
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 264พรรณธิภา พิสิฐสุขสิริ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 263อัญญารัตน์ มุกลินวงศ์และครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 262วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 261นบ ลิ้มประเสริฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 260เกสรา ชมพิพัฒน์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 259อารีรัตน์ ลวากร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 258นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 257น.ส.ศิริลักษณ์ บ่อแก้ว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 256ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 255VK500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 254นางลิ้นจี่ ศรีเกิดครืน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 253ชนิกานต์ เกิดทรัพย์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 252ปัญจมินทร์ ไชยรักษ์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 251น.ส.วรรณกร พึ่งอุทัยศรี1,098.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 250ชนฤดี ปลื้มปวารณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 249วันวิสาข์ ฉินนะโสต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 248นายวิจัย​ ภาร​การ​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 247ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 246ธีรุตม์ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 245สุมัธยา ไชยแขวง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 244นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 243เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 242ไม่ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 241นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 240ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 239กมลวรรณ ต่างใจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 238ชนิกานต์ เกิดทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 237บริษัท ทรานส์ฟอร์ม อินโนเวชัน จำกัด100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 236นบ ลิ้มประเสริฐ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 235นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234พัทธมน จันทนมัฎฐะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233ดลนภัส ชลวาสิน และครอบครัว246.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232ปทิตตา​ เทียน​ส่อง​ใจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231ฉัตรสุดา และครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230Siri Kringsumrit500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229-5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228ภาสวัฒน์ ณ นคร1,865.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227นางณิชากร ฉิมน้อย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226อรอนงค์ ศิริภิญโญภาพ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225กฤษฎา คีรีแก้ว10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224ตปาลิน เจริญสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222กัญญารัตน์ เดชสุภา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221นส. นวรัตน์ ชูถิ่น และครอบครัว69.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220อัญญารัตน์ มุกลินวงศ์และครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219วิจิตรา เกษโกมล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218นางสาวดวงกมล ซื่อสัตย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217ไม่ออกนาม900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216น.ส.จินดารัตน์ ช้างรักษา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213สุธิดา ทัศมากร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211ธีรศักดิ์ มงคล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210พรเจ้านาง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209นิธิวดี ไทยเจริญ
นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206ศรัณภัสร์ เหมมนัสศักดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205พิศลยา. เกษสุวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204ไม่ระบุชื่อ35.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203ศศิมาภรณ์ ล้อมทอง
อลงกรณ์ สุวรรณเวช
250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202.100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์และครอบครัว
ครอบครัวยืนยงรัตนากร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199วนิดา ชมกรุง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198พรรณธิภา พิสิฐสุขสิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197นางพัชรี รักบำรุง
นางสาวปริศนา รักบำรุง
นางสาวปรัศนีย์ รักบำรุง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196หทัยนุช59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195นางสาวพิชญธิดา ศรีธิและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 194“โครงการสร้างพระไตรปิฏก”200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193หทัยรัตน์ อติชาติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192ฐิติมา เสตสุวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191นาย มนัสพงศ์ สุวรรณชาศรี
นางสาว ครองขวัญ ขาวพุ่ม
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190ไม่ระบุชื่อ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189หทัยกาญจน์ พรานเจริญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188ษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187ปริญญา อยู่เป็นแก้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186นางสาววรณัน วรินทร์ลาภและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185ไม่ประสงค์จะออกนาม50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184ครอบครัวชัยสวัสดิ์อารี และครอบครัวมา
นันท์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183เอื้ออารีย์ จันทรนิมะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182ณัชชา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181นาย​วิจัย​ ภาร​การ​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180บ้านแก้วเกษม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179ชิดชนก หอธรรมอนันต์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178ครอบครัวปฐมอนันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177ครอบครัวฟองคา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176สุปราณี สุทธิชวาลกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175อลงกรณ์ สุวรรณเวช, ศศิมาภรณ์ ล้อม
ทอง
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174ครอบครัวลาภสุวรรณสกุลและ น้องโมโม่ น้อง
จีโน่
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173พ่อประมวญ - แม่นงนุช ปราบเขตต์
ส.ต.อ.นวมินทร์ - จารุวรรณ ปราบเขตต์
น.ส.ธัญญลักษณ์ ปราบเขตต์
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171นายวรเมธ หนูบรรจง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169นางสุวรรณา จันทวังโส500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167หมายเหตุ ได้บริจาค 2 ครั้ง ๆ ละ 500 บาท รวม
1,000 บาท เพื่อร่วมทำบุญโครงการสร้างพระ
ไตรปิฎก
บริจาคครั้งที่ 1 500 บาท 9 ส.ค. 2563 10:59 น.
บริจาคครั้งที่ 2 500 บาท 24 ส.ค. 2563 8:52 น.
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166หจก.กิจชัยพัฒนา25391,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165ดุสิต ศรีจินดา100.50 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164ไม่ระบุชื่อ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163บุษณิศา สมหมาย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161ฉัตรสุดา แก้วขจรและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160พิชญาภัค เจือเจริญ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159ครอบครัวพิพัฒนศิริกุล800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158ศรีวิภา ร่วมเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156ฐิตาภา ชาลี25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155รวิภัทร ภูศานุวงศ์555.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154กฤษณ์-อักษรา-ธัญญา สงวนพงษ์1,060.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153เมธินี สุวรรณประดิษฐ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152กนกทิพย์ ร่มเย็น300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151เขษมษักดิ์ หล้าสุดตา
อรอนงค์ ศรีเพชร
และครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150อดิพง เบ็ญจปัก
วิไลพร อนุรักษ์
4,149.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149ไม่ระบุชื่อ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148กฤษณพน ปฏิมาวิรุจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147ธีรศักดิ์ มงคล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146พรชัย ลีลานิพนธ์ - สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145นายเกรียงศักดิ์ นิมมานเทอดวงศ์และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144ชนิกานต์ เกิดทรัพย์และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143น.ส.ณัฐพร ด้วงน้อย50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142ดุสิต ศรีจินดา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141กฤติณภัทร มีเชื้อ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140นาง อรสา ดาราเย็น1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139ธัญยธรณ์ อรัญย์ชลาลัย40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138Hajiwon100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137ประไพจิตร หันกลาง พร้อมครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135พราวฟอง จามรจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134โพธิญาณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว365.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131ธีรศักดิ์ มงคล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130พรชัย ลีลานิพนธ์ - สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์270.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129สรณ์ศิริ ดาราเย็น40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128นุจรีย์ บุณยมานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127ร่วมสร้างและถวายพระไตรปิฎก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126นางสาวสุดารินทร์ รอดมณี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125น้องธีร์1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124ฐิติชญาณ์ อุดมเดช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123นางสาวอำภา รักวงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122นายถนัด เบิกนา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121กฤษฎา คีรีแก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120นพนัตถ์​ นิ่มสา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ21.50 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118จิราพิชญ์ สายสุวรรณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117กรณัท แจ่มสุวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116กองทุนธรรมทาน”บ้านสุทธิโก”1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114นางสาวสุริวัสสา ดาวสุขชัยพันธุ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113อมรเทพ วังวิวัฒน์ขจร59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111Hathainut50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107น.ส.ฌาณิศาภัทศ์ คล้ายสิทธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105อิศวีร์พร ไชยชนะ99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104วีระพงศ์ ยศบุญเรืองและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103นางเขมัจฉรา ภวมนตรี อาลิกซ์ และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102นางวรรณา ลาภสุวรรณสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101L500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100พี่กับน้องNPS300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99สมศักดิ์ นนท์นรเศรษฐ์ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98Could 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97กฤษฎา คีรีแก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96ครอบครัว ตันติโชติ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94คุณนลิน พีชผล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92คุณภัทราพร พีชผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91คุณนลิน พีชผล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90คุณฉัททวุฒิ พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89สิริมาส จันทน์แดง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88ธนิตศักดิ์ - ภัทรวดี ประโลมรัมย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87อัคเดช แสงแก้ว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86นริศสรณ์ นิติพัฒนพล
รดา สมบูรณ์ปัญญากุล
และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85นางสาวลักษณียา ยะถา1,009.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84ยุพิน อึ้งสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83กมลชนก ช่วยชูกูลและครอบครัว30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82ครอบครัวลาภสุวรรณสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81อลิสรา สิงห์ประเสริฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80Siri Kringsumrit500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79สุพัตรา ศรีถาการ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78นางวรีพร วัฒนชัยนันท์ และบุตรชาย2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77วิกานดา วงศ์สุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75ธนรมย์ คงพิริยะพุฒิ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74คุณภัทราพร พีชผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73คุณนลิน พีชผล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72คุณฉัททวุฒิ พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71ชูเกียรติ ลิโมทัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70อานนท์ ค้าสบาย20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69นางสาว วันเพ็ญ กิจจาปทุมศักดิ์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68วริษฐา สนธิจิรวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66จักราธร เขมะวุฒิไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65วันวิสาข์ ฉินนะโสต 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63เด็กชายภาคิณ ถีระแก้ว และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62เทพินทร์,สุภัทรา,วชิรพงส์ บุญกระจ่าง
และครอบครัว Nuja,Happy,Melodyและ
เด็กๆ
107.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61ไม่ระบุชื่อ4.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60กฤติมา พัฒนไชย และ อนุสรณ์ สุวรรณ
ารัญ
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59นางสาวปรียานุช​ สิทธิพรม​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58วรวิทย์ วิรุฬห์ธนวงศ์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57จรัสพรรณ ขจรศักดิ์ชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56สถาสรรพ วิริยันันทวนิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55เกษราภรณ์ วงศ์เยาว์ฟ้า200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54นายพินิจ-นางขนิษฐ์ชม หนูฤทธิ์และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53กฤศณัฎฐ์ เลิศอัศววิวัฒน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52ชูขวัญ เลิศอัศววิวัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51นายอโณทัย,นางปัญจรัตน์,นายพีรวิชญ์,
นายอิทธินันท์ เวทยากร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50คุณมาลัย บุญเลิศ และครอบครัว
คุณสุภาพร บุญเลิศ
คุณสรสิช แสงคำ
คุณสหรัฐ แสงคำ
อุทิศให้นายสมชาย แสงคำ
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49กุณฑล ราญรอน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48คุณสุวภัทร หอมเกษรและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46เมธินี สุวรรณประดิษฐ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44ตุนท์ วิชธุว แพรขาว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43เมธินินทร์ ภิณญูชน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41นิธิวดี ไทยเจริญ
นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40โสภิต ตันยานนท์
อรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39วรวรรณ เขมะไพโรจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38รุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต และคุณแม่เช้า
เหล็กสูงเนิน
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37ณัฐพิรา เนตรสว่าง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36นางยุพิน, นางสาวณัฐพร สุวรรณประดิษฐ์
นายปฐมพนธ์ ฐิติปฐมพนธ์
800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35ครอบครัว ลักษณะเบญจรงค์
ครอบครัว จำเริญรัตนากร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34สรณ์ศิริ ดาราเย็น240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33นางสาวชุติ​กาญจน์​ ​ตรี​นว​ภัทร​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30จินดารัตน์ ช้างรักษา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29ฐณัชปพงภ์ นรชัยศักดิ์พล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28นางสาวเมธินี สุวรรณประดิษฐ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27วันดี เหลืองวัฒนากิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26ร้าน Mimi on tour
โดยนางสาว นภัสธนันท์ ดินแดง และ ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24สุกฤตา นาคปฐมกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23ไม่ระบุชื่อ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้เเม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆเเละเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20ไม่ประสงค์จะออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19ครอบครัววชิรานุวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18นายวิจัย​ ภาร​การ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17นางนวลศิริ ประมวลทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16นางสาวขนิษฐา โอฬารรัตน์มณี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15กลุ่มจุ้มจิ่ม400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14น.ส.ศิกานต์ชญาณ์ วงค์วิจิตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13คุณมาลัย​ เหงขุนทดและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12รุ่งมิตร ชุนเฮงพันธุ์126.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8คุณฉัตรชัย บูรพาเดชะ
และครอบครัว
41,700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7พงศ์เพชร อมรสิทธิ์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5Chanida10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4ยอด100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3นางขวัญพัฒน์ นายฐานะเชษฐ์ สุวัฒนา
กุลวงศ์ และลูกๆ
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2ศิฬิญดา พาณิชหิรัณย์199.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก