เจ้าภาพถวายพระไตรปิฎก


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1076อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1075นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1074นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1073สุธาธาร สายพินชัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1072อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1071นางปรียนันท์ ศิริสุขนิธิโชติ88.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1070ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1069นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1068อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1067ไม่ประสงค์ออกนาม10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1066อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1065สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1064ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1063สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1062สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1061สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1060สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1059อักษรา สงวนพงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1058สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1057สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1056สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1055ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1054สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1053ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1052สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1051สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1050อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1049สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1048สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1047สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1046สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1045สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1044นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1043ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1042สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1041ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1040สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1039สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1038สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1037สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1036ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1035สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1034ณัฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1033สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1032สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1031อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1030นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1029มลิวัลย์ นพพร80.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1028อารยา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1027สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1026สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1025สิริกรพรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1024จิรายุส สุราสา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1023ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1022นิตยา-ชัชวาล จันทรโชติ10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1021นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1020อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1019นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1018ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1017ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1016อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1015เมขลา พานพัฒนา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1014ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1013ด.ช.ธนพรพล วงษ์ถนอม30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1012Sansanee Seepimkhut200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1011ณัฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1010สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1009ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1008อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1007นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1006ปุญณิศาและธนพจน์ วิเศษสินธุ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1005นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1004ด.ญ.สมัชญา วงษ์ถนอม15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1003ด.ช.ภูสิทธิ์ วงษ์ถนอม15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1002ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1001นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1000อัจฉริยารัตน์ พัฒนาภากรณ์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 999นายวรัทภพ รชตนามวงษ์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 998Det property30,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 997ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 996นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 995ด.ช.ธนพรพล วงษ์ถนอม5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 994สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 993สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 992นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 991ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 990 รมนปวีร์ บุญใหญ่

ในโอกาสวันพระ

แรม 15 ค่ำ เดือน 4 ปี 2566
30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 989ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 988นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 987อุทิศให้ คุณประทีป สวาทยานนท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 986ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 985จิดาภา เตชะวณิชย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 984นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 983ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 982นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 981นันทิ​นี​รัก​รุ่งเรือง​50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 980-100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 979รมนปวีร์ บุญใหญ่

(ในโอกาสวันมาฆบูชา)
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 978นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 977ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 976ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 975นาง ภัทร์ธนพร สัจจรัตนพร222.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 974ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 973นาง ภัทร์ธนพร สัจจรัตนพร222.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 972นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 971ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 970ตรรกศาสตร์ ฝอยทอง61.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 969ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 968ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 967ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 966นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 965Oo+25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 964สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 963รัชฎาพร บุญมาคำ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 962ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 961ชุณหกาญจน์ ศรีเจริญ99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 960นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 959ตรรกศาสตร์ ฝอยทอง50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 958นิตยา-ชัชวาล จันทรโชติ10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 957 ณพัฐอร ราชวงษ์30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 956นิภา ลีลานิพนธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 955กิตติศักดิ์ ลีลานิพนธ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 954กรรณิการ์ ยันประเวช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 953พรชัย ลีลานิพนธ์-สุกัญญา พัฒน
พิบูลย์พันธุ์
450.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 952ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 951ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 950น้ำเพชร ศรีวิจิตรโชค1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 949น้ำเพชร ศรีวิจิตรโชค 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 948ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 947ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 946ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 945ณัฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 944กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 943ชาญพล ชยะกุลคีรี

ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช
20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 942ภาณินี เทพนรินทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 941Somying Denpruktham44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 940ว่าที่ร้อยตรี เทพฤทธิ์ เลิศชาญชัยกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 939นิตยา-ชัชวาล จันทรโชติ10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 938ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 937Oo+25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 936นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 935ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 934นายธรรมวิทย์ วรรณลา9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 933ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 932ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 931นางทองมา ดอนลาดลี9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 930ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 929กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 928ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 927ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 926สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 925ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 924เทพฤทธิ์ เลิศชาญชัยกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 923ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 922ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 921ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 920ภัทรพงศ์เเละครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 919ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 918กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 917จิรายุส สุราสา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 916ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 915P0065.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 914จิราพิชญ์ สายสุวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 913สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 912สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 911ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 910ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 909ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 908ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 907กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 906ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 905ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 904facebook: พิชญะ เอกะปรมะ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 903Poo65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 902ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 901นิตยา จันทรโชติ10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 900ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 899ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 898ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 897นายนิธิวัฒนท์ วุฒิสิทธิ์ปรีชา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 896ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 895นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 894Poo40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 893ไม่ประสงค์ออกนาม132.59 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 892กษริน ธีระโกเมน900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 891Sansanee Seepimkhut200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 890ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 889May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 888ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 887ภูเบศ ยินดีเหมาะ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 886นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 885สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 884ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 883พรชัย ลีลานิพนธ์ -สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 882นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 881ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 880ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 879ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 878จิรายุส สุราสา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 877ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 876ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 875อัฐ​สุภา​ เกิด​บารมี​50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 874ครอบครัวปฐมอนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 873ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 872ธัญสุชา ดิสสะมาน60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 871ประไพจิตร หันกลาง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 870กิรณา บุญมาธัญรัตน์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 869May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 868ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 867ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 866ภาวิต แสงปัญญา และครอบครัว320.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 865สุรีรัตน์ ปรีดามีสุข100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 864ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 863รมนปวีร์ บุญใหญ่50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 862ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 861พรชัย ลีลานิพนธ์ - สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 860ปณิตา สุทธิศักดิ์ภักดี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 859ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 858สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 857นาย ปฐมพัศว์ พงษ์เฉลิม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 856กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 855นายสุรพงศ์ แพรภัทรประสิทธิ์ และ
ญาติมิตร
20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 854ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 853ณิชขา ดำรงวิวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 852รัฐธสิทธิ์108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 851นายสิทธิโชค ธรฤทธิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 850ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 849ครอบครัวปฐมอนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 848ตรรกศาสตร์
ฝอยทอง
20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 847ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 846หลวงตาเเสง ยอดรัก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 845ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 844นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 843คุณสิริยากร ตั้งกิติกุล10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 842ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 841ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 840รมนปวีร์ บุญใหญ่50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 839ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 838ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 837May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 836ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 835พิรญาณ์ แสงปัญญาและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 834ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 833ด.ช.กิตติณาวิณทร์ ทองธำรงรัตน์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 832นางสุมิตรา สปริงกินสเฟลด์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 831ด.ญกิตติญาริน หมอสาตร์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 830กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 829ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 828กฤติณภัทร มีเชื้อ22.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 827สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 826May&family10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 825ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 824ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 823ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 822ฐนิ​ษา​ อิน​โต​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 821สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม 44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 820ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 819พัชมณ สุริยนต์และเคนเนทท์ ทอดด์ รูอิซ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 818สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 817ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 816นางสาววัชรีวรรณ วิเชียรรัตน์และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 815นิตยา จันทรโชติ
ชัชวาล จันทรโชติ
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 814รัศมิ์สิมน จีรบุญภิญโญ99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 813ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 812May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 811ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 810รมนปวีร์ บุญใหญ่100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 809ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 808ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 807ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 806May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 805ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 804วัชรนนท์ เมฆขยาย และ ครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 803ณัฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 802ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 801วีระชาติ ตันโสภณ
ขนิตฐา แสงมา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 800นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 799ครอบครัวระติกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 798ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 797ณัฎฐ์ณัณญา จิณณนันท์ธัมมา320.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 796ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 795นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 794ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 793กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 792ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 791นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 790สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 789ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 788อรรถพล ปลูกงาม5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 787ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 786ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 785นิตยา จันทรโชติ10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 784นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 783ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 782ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 781ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 780ณัฐพล พยัคฆ์น้อย20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 779ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 778ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 777สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 776ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 775ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 774ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 773สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 772นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 771สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 770ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 769ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 768วรรษ วิศทเวทย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 767ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 766นภนต์ คุ้มวงศ์ดี50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 765ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 764สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 763พรชัย ลีลานิพนธ์-สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 762กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 761My family29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 760คุณอาทิตยา สุดา99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 759ถวายพระประธานเนื้อหินทรายขาวปาง
ปฐมเทศนาและพระไตรปิฏก ฉบับมหาม
งกุฏ ณ วัดป่าเขาโพธิ์( ธ )
ต.พระพุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
( วันที่ 12 มิถุนายน 2565 ) เวลา 10:00
9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 758มนสินีธร ว่องขจรกิจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 757ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 756ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 755สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 754ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 753มลิวัลย์ นพพร35.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 752ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 751ภัทร์จิระฐ์ ลัคนาทินวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 750ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 749Beeying500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 748สุวิชา ผิวรัตน์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 747ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 746ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 745ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 744นาย​ธีร​วัจน์​มาตรา​10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 743ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 742สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 741คุณอาทิตยา สุดา99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 740ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 739พัชมณ สุริยนต์และเคนเนทท์ ทอดด์ รูอิซ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 738ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 737ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 736ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 735กิ่งกาญจน์ แสนปัญญา


200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 734ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 733ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 732ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 731ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 730รัตติยา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 729ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 728ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 727สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 726ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 725ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 724ทินกร ทองดี + วราภรณ์ ชื่นอารมณ์
และ ญาติสนิทมิตรสหายทั้ง 2
ครอบครัว

50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 723อาทิตยา สุดา99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 722ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 721ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 720ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 719รุ่งฤดี จุลวัจน์15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 718วินัย เยาวลักษณ์ ชิดชนก และครอบครัว
ทรัพย์ขจรเดช
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 717ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 716นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 715ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 714สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 713นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 712นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 711ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 710นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 709ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 708นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 707นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ364.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 706จิรายุส สุราสา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 705ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 704นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 703May&family10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 702นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 701อัญนริยา ศรีเดช29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 700สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 699ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 698นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 697ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 696ธิติพัทธ์ อัศวอิทธิพร ชินณัฐิศา อัศวอิทธิพร และ
ครอบครัว
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 695ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 694พรชัย ลีลานิพนธ์-สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 693สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 692สุรศักดิ์ ชูอ่อน5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 691ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 690ร่วมพิธีน้อมถวายพระแก้วมรกต
หน้าตัก 60 นิ้ว ปางฤดูร้อน
และพระไตรปิฎก ฉบับมหามงกุฏ
น้อมถวายแด่หลวงตาศิริ อินฺทสิริ
ณ วัดป่าศิริไพศาล บ้านห้วยเนียง
ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง
9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 689น.ส.มณทิรา แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 688ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 687ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 686ธิติพัทธ์ อัศวอิทธิพร,ชินณัฐิศา อัศวอิทธิพร, ธน
วัฒน์ อัศวอิทธิพร และครอบครัว
1,009.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 685รัตนชัย สิริรัตน์ ครอบครัว และเพื่อนร่วม
โลก
59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 684สิริกร วินิจชัยนันท์ และครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 683รุ่งฤดี จุลวัจน์ และครอบครัว 1,111.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 682ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 681พัชมน ตะละ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 680นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 679 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
11.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 678อัมพร จั่นตระกูล5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 677 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
11.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 676นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 675ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 674นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 673นายโชคชัย นางซิวชุน นางสาวสุรีย์ ตันอนุกูล และ
ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 672น.ส. อาทิตยา สุดา และ นายนิติวัชร์
เรืองเตชะไพศาล
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 671 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
11.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 670นายธีระนาถว์ ดอกกุหลาบ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 669ภาวนา นันต๊ะ56.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 668สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 667ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 666ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 665นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 664นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 663สุรศักดิ์ ชูอ่อน25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 662คุณแม่หมุยเตียง แซ่จึง และลูกหลาน
ชัชญา โตศิริวัฒนานนท์
กฤช - ณัฐฌาน์ - ณัฐภูริ์ พนารัตน์
41,700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 661มลิวัลย์ นพพร35.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 660นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 659นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 658ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 657นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 656นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 655May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 654นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 653 Ae400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 652นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 651 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 650ภัทรพร ปวรินทร์พงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 649นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 648Ok.300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 647ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 646นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 645นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 644สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 643ทินกร ทองดี + วราภรณ์ ชื่นอารมณ์
และ 2 ครอบครัว
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 642ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 641กฤษณ์-อักษรา สงวนพงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 640May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 639นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 638พิชญะ เอกะปรมะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 637พรชัย ลีลานิพนธ์-สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 636ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 635Noyna Sintawacheewa60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 634ผู้ไม่​ประสงค์​ออก​นาม​ค่ะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 633ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 632ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 631ครอบครัวปฐมอนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 630นันทินี รัก​รุ่งเรือง​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 629รัฐ ชูกลิ่น500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 628นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 627เพ็ญ จันทราวิสุทธิ์ และครอบครัว39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 626สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 625May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 624พลาดา เฉลิมวัฒน์ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 623ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 622May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 621นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 620นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 619นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 618นางสาวปัทมาพร อ่วมเพ็ง128.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 617ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 616นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 615นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 614สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 613ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 612นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 611นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 610ชนิกานต์ เกิดทรัพย์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 609สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 608นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 607 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์

โดยบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 606น.ส.วิรัชชดา ภาคสม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 605ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 604อารวี โตวิจิตร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 603นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 602รุ่งนภา เตชะวัชรานนท์
วรชิต ลุนภิรมย์
และครอบครัว
599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 601ภัทร์ธนพร สัจจรัตนพร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 600ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 599นาง วิภาวี บูรณพงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 598นายวรัทภพ รชตนามวงษ์ พร้อม
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 597พงศกร กวีสุนทรเสนาะ และพิรญาณ์ แสง
ปัญญา
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 596My family 50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 595นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 594พลอยภัสสร ภูกิจ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 593นางกมลชนก สุดใจ205.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 592สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 591พรชัย ลีลานิพนธ์-สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 590คณิศรา วาสนาภักดี และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 589นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 588ดุลยวัฒน์ พัฒนกิตติพงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 587ณัฐรดา โนตานนท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 586นายปิยะพงศ์ เอี่ยมวนานนทชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 585กิตติพัธน์ ดิฐธนาธิวัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 584นภนต์ คุ้มวงศ์ดี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 583Chortip500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 582ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 581นายสิทธิโชค ธรฤทธิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 580Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 579อัญญารัตน์ มุกลินวงศ์และครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 578ครอบครัวปฐมอนันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 577อนงค์นาฏ & นาทพงษ์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 576อัฐ​สุภา​ เกิด​บารมี​50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 575นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 574นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 573ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 572นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 571นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 570ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 569สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 568ประไพจิตร หันกลาง499.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 567ศศิปรียา กนกจำรูญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 566ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 565นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 564ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 563Poo25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 562ธนา ต้องเชื้อ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 561อัฐ​สุภา​ เกิดบารมี50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 560เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 559นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 558ครอบครัวเชาว์วัฒนาพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 557นิตยา จันทรโชติ
ชัชวาล จันทรโชติ
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 556สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 555น.ส.ลัดดาวัลย์ บุญ​รักษ์​300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 554นายวัชระ​พงษ์​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 553สิทธิโชค​ ธร​ฤทธิ์​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 552ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 551นายรัญชน์ เทียนกิ่งแก้ว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 550ตรรกศาสตร์ ฝอยทอง29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 549นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 548เจษฎา ถวัติธารี50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 547วงศ์พันธ์ สุวรรณฤทธิ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 546Oo+200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 545ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 544คุณพัชรินทร์ บุญธรรมจิต300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 543นายจีระศักดิ์ เจษฎาภิวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 542ธนารัตน์ ชมเนตร
วีรยุทธ ตั้งคำ
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 541นฐพัชรค์ศร ดิลกลาภ มรรลเดย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 540นันทิ​นี​รัก​รุ่งเรือง​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 539กิมบ้วย เลิศเพียรพิทยกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 538หทัยกาญจน์ พรานเจริญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 537กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 536ภาสวัฒน์ ณ นคร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 535เยาวลักษณ์ ทรัพย์ขจรเดช
ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 534กรฉม ขวัญนิมิตร99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 533คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆเเละเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 532อัฐสุภา เกิดบารมี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 531ครอบครัวปฐมอนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 530น.ส.ภาสินีสร เสมคำ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 529ณัฏฐกฤติ พงศ์คณาพุฒินาถ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 528หทัยกานต์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 527Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 526ดร. อิศเรศ จันทร์เจริญ 5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 525บวรพันธ์ หรูจินดาและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 524ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 523ประมัยพร อิศรางกูร ณ อยุธยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 522พชร พึ่งทองหล่อ
สุรีย์ สิริกมลศิลป์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 521พัทธมน จันทนมัฎฐะ19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 520สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 519สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 518สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 517ปรวิชญ์ กำเนิดบุญ และครอบครัว108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 516ร่วมบุญสร้างพระไตรปิฎก ฉบับมหามงกุฎราช
วิทยาลัย 91 เล่ม ถวายแด่ที่พักสงฆ์ป่าบ้านหวาย
(ธ) ม.9 ต.สำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นคราสีมา
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 515ธนภูมิ ลีล้าน20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 514นงกมล การตูม108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 513อารีรัตน์ ลวากร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 512ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 511ชลิต ธรรมลังกา9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 510ภาสวัฒน์ ณ นคร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 509ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 508นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ และครอบครัว ร่วม
ถวายพระไตรปิฏก
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 507อนงค์นาฏ ผ่านสถิน30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 506Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 505ธีรภัทร์ จิรภัทรกุล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 504ประกายรุ้ง สว่างศรี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 503วรรษ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 502กฤษฎา คีรีแก้ว70.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 501ครอบครัวปฐมอนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 500นายทรงกรต ดิลกลาภ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 499แพรวภิญญ์ ภิญญ์ภูมิลักษณ์590.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 498กรฉม ขวัญนิมิตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 497ชนกพร จารุอารยนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 496วรพร ลิ้ม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 495อนงค์นาฏ ผ่านสถิน20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 494สุผจญ กลิ่นสุวรรณ
ชลณัฏฐ์ โกยกุล
และครอบครัว
10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 493ธนัท ทองมาก1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 492พรชัย ลีลานิพนธ์-สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 491รัชตา อ่อนละออ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 490อนงค์นาฏ ผ่านสถิน20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 489วิกรานต์ ลิ่มสวัสดิ์
ณัฏฐนันท์ ลิ่มสวัสดิ์
ณัฐสิณี ลิ่มสวัสดิ์
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 488เสื้อพลังบวก SuPluss365500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 487กฤษฎา 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 486My family 50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 485ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 484อารีรัตน์ ลวากร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 483คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆเเละเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 482กฤติณภัทร มีเชื้อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 481นายสิทธิโชค​ ธร​ฤทธิ์​300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 480ณิชากร ฉิมน้อย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 479เทพินทร์,สุภัทรา บุญกระจ่างและ
ครอบครัว
วัดป่าห้วยบง เชียงราย
19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 478ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 477ชลิต ธรรมลังกา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 476ครอบครัวปฐมอนันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 475ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 474นายศุภชาติ บุญฤทธิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 473กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 472ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 471อนงค์นาฏ ผ่านสถิน20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 470ชลิต ธรรมลังกา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 469My family 50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 468นางศุภมาศ ใยสุหร่ายและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 467เทพินทร์,สุภัทรา บุญกระจ่าง และ
ครอบครัว
59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 466ไกรศรและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 465ครอบครัวปฐมอนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 464ยงยุทธ์ บุบผามาลาและครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 463คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆเเละเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 462อัฐ​สุภา​ เกิด​บารมี​50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 461สมเกียรติ จอมปรัชญา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 460กฤติณภัทร มีเชื้อ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 459ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 458ชุติมา อรรถเวทยวรวุฒิ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 457ไม่ประสงค์ออกนาม119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 456นายเนตรนัย อริยตระกูล และครอบครัว10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 455My family 50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 454ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 453สมาชิกห้อง Gryphin500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 452Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 451เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 450ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 449ณธกร สงวนพรหม และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 448นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 447กาญจนา พัฒนศักดิกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 446เทพินทร์,สุภัทรา บุญกระจ่าง
และครอบครัว
วัดป่าโพนนาแก้ว สกลนคร
92.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 445ครอบครัวปฐมอนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 444ชัชนันท์ สินศิวกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 443กฤติณภัทร มีเชื้อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 442ยงยุทธ์ บุบผามาลาและครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 441RM117.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 440เมทินี ลิ่มวิบูลย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 439รัชนีย์ โคตรทัศน์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 438ด.ช.ดุลยวัฒน์ พัฒนกิตติพงศ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 437เจนรวี​ วีรังคบุตร29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 436ปรวิชญ์ กำเนิดบุญ108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 435ปัญจมินทร์ ไชยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 434Poo65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 433นภัทร พร้อมมูล50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 432นิตยา จันทรโชติ10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 431Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
560.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 430น.ส.ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 429ณภัทร บุญแสง50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 428นายสุเมธี,นางปิยธิดา,ด.ช.ชุติเดช จา
เพียราช
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 427ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 426ขวัญนภัทร แซ่ตั๋ง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 425คุณเมธินินทร์ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 424ครอบครัวเชาว์วัฒนาพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 423กิตติศักดิ์ จารุเอนก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 422เมธินินทร์​ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 421คุณเมธินินทร์ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 420Sansanee Seepimkhut200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 419โสภา อึ้งสกุล
ยุพิน อึ้งสกุล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 418ประไพจิตร หันกลาง117.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 417สุพรรณ์รังษี20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 416- ลาเต้ -24.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 415ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 414Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 413Wan1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 412ธนรมย์ คงพิริยะพุฒิ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 411นาง ทนัตสร นิทาน199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 410รวินทร์พร ศิรินาม 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 409สุธี จำปาศรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 408ธัญพิมล จำปาศรี1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 407ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 406นันทิ​นี​รัก​รุ่งเรือง​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 405นภัทร พร้อมมูล40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 404นาง หงัน เงินกิตติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 403สุพรรณ์รังษี30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 402ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 401Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 400กษริน ธีระโกเมน900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 399กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 398กฤษณพน ปฏิมาวิรุจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 397ครอบครัวปฐมอนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 396กฤติณภัทร มีเชื้อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 395กันต์สิริ ตามพานนท์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 394มลทิชา สกุณา9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 393สุพรรณ์รังษี20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 392คุณอัญญา อินต๊ะเสน41,700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 391รัตติกาล หน่วงกระโทก50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 390ชาญณรงค์ ชาญศิริเจริญกุล29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 389ณัฐกร-จันทิมา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 388ดาวใจ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 387ณัฐกร-จันทิมา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 386สุมาลี อภินันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 385แม่แอ้ว วันวิภา1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 384นาย วรวุฒิ บัวหนุน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 383คุณพรพรรณ เล็กอุทัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 382ชนกพร จารุอารยนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 381นางสาวลักษณียา ยะถา109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 380กุลธิดา แซ่ตั้ง146.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 379คุณบุญศรี มหาปราบ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 378เปรมวดี​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 377สุดาพร ตรงวินิจฉัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 376ณัฐพงษ์ ตรีวิศวกิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 375นายคมเดช 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 374วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 373คุณธวัลรัตน์ อภินัยนุรักต์ 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 372 เรวัตร สุขนุ่ม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 371เมธินินทร์​ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 370กิรณา บุญมาธัญรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 369พัทธมน จันทนมัฎฐะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 368กุศล ศิริเทพทวี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 367น.ส.ผกาวดี สุขอิ่ม
นาง สุนิษดา สุขอิ่ม
และครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 366สร้างพระไตรปิฎก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 365อ้อยทิพย์ สุขน้อย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 364กรพิน บุบผาวาณิชย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 363กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 362Wan500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 361Miss U. and Family and Friends200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 360พัชนุช คล้ายคลึงและครอบครัว10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 359ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ ธนพจน์ วิเศษสินธุ์
และครอบครัว
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 358อนงค์นาฏ และครอบครัวผ่านสถิน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 357ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 356กฤติณภัทร มีเชื้อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 355May&family10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 354ชิดชนกทรัพย์ขจรเดช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 353นพนัตถ์​ นิ่มสา20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 352กฤษฎา คีรีแก้ว120.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 351เนลดา จารุทวิโชติ15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 350คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย พร้อมญาติๆ
และเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 349สำนักแม่ชีพิศญาธรรมสถาน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 348นันทินี​ รักรุ่งเรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 347อภิญญา รัตนะ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 346ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 345ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 344อักษรา สงวนพงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 343นริศสรณ์ นิติพัฒนพล
รดา สมบูรณ์ปัญญากุล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 342ดุสิต ศรีจินดา500.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 341Siri Kringsumrit200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 340สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม 99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 339สุพรพรรณ อัมภาพันธุ์กิจ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 338ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 337ธนัท ทองมาก5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 336ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 335นพนัตถ์​ นิ่มสา20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 334คุณภัทราพร. พีชผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 333คุณนลิน พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 332คุณฉัททวุฒิ พีชผล5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 331คุณฉัททวุฒิ พีชผล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 330สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 329ทศพล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 328Siri Kringsumrit200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 327นบ ลิ้มประเสริฐ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 326ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 325อันนาวัน ฉัตรวัฒนลักษณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 324นันทินี​ รัก​รุ่งเรือง​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 323นาย​วิจัย​ ภาร​การ​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 322อินท์ชลิตา พงศ์ธนศิริกูล ถวายให้อาป๊า
กวนอู
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 321ผู้ร่วมบุญ Crystal oracle with Mai300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 320นบ ลิ้มประเสริฐ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 319ไม่ระบุ88.80 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 318ครอบครัวเชาว์วัฒนาพานิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 317โชติกา ปุณยธรวณิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 316พชร พึ่งทองหล่อ
สุรีย์ สิริกมลศิลป์
404.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 315นิภาวรรณ วิชาวรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 314คุณมาลี รัตนะคุ้มพงษ์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 313Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 312ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 311ครอบครัวจิตร์ธนาวัฒน์ ณ บางแค
และญาติธรรมกัลยาณมิตร
887.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 310สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์450.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 309นางสาว ธัญกมล 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 308ทิวา ปราการพิลาศ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 307นายณฐภัทร ชื่นพงศ์พันธ์
ด.ช.นิธิธาดา ชื่นพงศ์พันธ์
น.ส.กฤติมา ศรีมานิต
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 306Hugh Van Es และ ครอบครัว 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 305Siri Kringsumrit200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 304นันทินี​ รัก​รุ่งเรือง​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 303ภาสวัฒน์ ณ นคร3,700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 302บีอิ้ง แซ่อัง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 301ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 300ปริญญา อยู่เป็นแก้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 299นบ ลิ้มประเสริฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 298พรรษมณฑ์ รินมุกดาพิพัฒน์15,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 297สาทร เชิญรุ่งโรจน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 296ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 295นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ และครอบครัว
ถวายพระไตรปิฎกสำนักสงฆ์ห้วยโป่ง
มงคล
111.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 294"อนัตตา "ขอให้เป็นผู้ฉลาดในทางโลก
และทางธรรม
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 293ด.ญ.โมโม่ และด.ช.จีโน่ ลาภสุวรรณสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 292สุดาพร ต​รงวินิจฉัย​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 291ส.ต.อ.นวมินทร์ - กานต์รวี ปราบเขตต์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 290รัชตวรรณ มลิวัลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 289เด็กชาย เก่ง เหลืองประเสริฐและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 288คุณแม่จินดา ถนอมเกียรติคุณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 287รุ่งนภา นิลยาน และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 286นันทิ​นี​ รัก​รุ่งเรือง​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 285นางกาญจนา อุ่นยานโกวิท500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 284ไม่ประสงค์จะออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 283จิรายุส สุราสา20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 282Proudfong Chamornchan100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 281จิรายุส สุราสา20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 280นส.บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 279นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 278นางสาวดวงพร เพ็งสิน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 277ติ๊ก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 276น.ส.กัลยาณี ไพรบึง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 275นางศุภมาศ ใยสุหร่ายและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 274คุณพฤกษา ไพรรุ่งเรือง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 273ไม่ประสงค์จะออกนาม150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 272สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 271นางอรวรรณ เหลืองประเสริฐและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 270บุศรินทร์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 269ภาสวัฒน์ ณ นคร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 268อนุสรณ์ ศรีอนันต์ และ ครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 267ษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 266ชนิกานต์ เกิดทรัพย์
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 265นายวิศาล ลิมาภรณ์วณิชย์
และบุตรหลาน
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 264พรรณธิภา พิสิฐสุขสิริ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 263อัญญารัตน์ มุกลินวงศ์และครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 262วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 261นบ ลิ้มประเสริฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 260เกสรา ชมพิพัฒน์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 259อารีรัตน์ ลวากร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 258นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 257น.ส.ศิริลักษณ์ บ่อแก้ว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 256ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 255VK500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 254นางลิ้นจี่ ศรีเกิดครืน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 253ชนิกานต์ เกิดทรัพย์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 252ปัญจมินทร์ ไชยรักษ์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 251น.ส.วรรณกร พึ่งอุทัยศรี1,098.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 250ชนฤดี ปลื้มปวารณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 249วันวิสาข์ ฉินนะโสต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 248นายวิจัย​ ภาร​การ​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 247ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 246ธีรุตม์ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 245สุมัธยา ไชยแขวง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 244นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 243เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 242ไม่ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 241นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 240ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 239กมลวรรณ ต่างใจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 238ชนิกานต์ เกิดทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 237บริษัท ทรานส์ฟอร์ม อินโนเวชัน จำกัด100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 236นบ ลิ้มประเสริฐ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 235นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234พัทธมน จันทนมัฎฐะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233ดลนภัส ชลวาสิน และครอบครัว246.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232ปทิตตา​ เทียน​ส่อง​ใจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231ฉัตรสุดา และครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230Siri Kringsumrit500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229-5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228ภาสวัฒน์ ณ นคร1,865.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227นางณิชากร ฉิมน้อย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226อรอนงค์ ศิริภิญโญภาพ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225กฤษฎา คีรีแก้ว10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224ตปาลิน เจริญสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222กัญญารัตน์ เดชสุภา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221นส. นวรัตน์ ชูถิ่น และครอบครัว69.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220อัญญารัตน์ มุกลินวงศ์และครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219วิจิตรา เกษโกมล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218นางสาวดวงกมล ซื่อสัตย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217ไม่ออกนาม900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216น.ส.จินดารัตน์ ช้างรักษา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213สุธิดา ทัศมากร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211ธีรศักดิ์ มงคล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210พรเจ้านาง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209นิธิวดี ไทยเจริญ
นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206ศรัณภัสร์ เหมมนัสศักดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205พิศลยา. เกษสุวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204ไม่ระบุชื่อ35.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203ศศิมาภรณ์ ล้อมทอง
อลงกรณ์ สุวรรณเวช
250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202.100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์และครอบครัว
ครอบครัวยืนยงรัตนากร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199วนิดา ชมกรุง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198พรรณธิภา พิสิฐสุขสิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197นางพัชรี รักบำรุง
นางสาวปริศนา รักบำรุง
นางสาวปรัศนีย์ รักบำรุง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196หทัยนุช59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195นางสาวพิชญธิดา ศรีธิและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 194“โครงการสร้างพระไตรปิฏก”200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193หทัยรัตน์ อติชาติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192ฐิติมา เสตสุวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191นาย มนัสพงศ์ สุวรรณชาศรี
นางสาว ครองขวัญ ขาวพุ่ม
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190ไม่ระบุชื่อ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189หทัยกาญจน์ พรานเจริญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188ษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187ปริญญา อยู่เป็นแก้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186นางสาววรณัน วรินทร์ลาภและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185ไม่ประสงค์จะออกนาม50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184ครอบครัวชัยสวัสดิ์อารี และครอบครัวมา
นันท์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183เอื้ออารีย์ จันทรนิมะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182ณัชชา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181นาย​วิจัย​ ภาร​การ​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180บ้านแก้วเกษม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179ชิดชนก หอธรรมอนันต์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178ครอบครัวปฐมอนันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177ครอบครัวฟองคา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176สุปราณี สุทธิชวาลกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175อลงกรณ์ สุวรรณเวช, ศศิมาภรณ์ ล้อม
ทอง
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174ครอบครัวลาภสุวรรณสกุลและ น้องโมโม่ น้อง
จีโน่
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173พ่อประมวญ - แม่นงนุช ปราบเขตต์
ส.ต.อ.นวมินทร์ - จารุวรรณ ปราบเขตต์
น.ส.ธัญญลักษณ์ ปราบเขตต์
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171นายวรเมธ หนูบรรจง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169นางสุวรรณา จันทวังโส500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167หมายเหตุ ได้บริจาค 2 ครั้ง ๆ ละ 500 บาท รวม
1,000 บาท เพื่อร่วมทำบุญโครงการสร้างพระ
ไตรปิฎก
บริจาคครั้งที่ 1 500 บาท 9 ส.ค. 2563 10:59 น.
บริจาคครั้งที่ 2 500 บาท 24 ส.ค. 2563 8:52 น.
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166หจก.กิจชัยพัฒนา25391,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165ดุสิต ศรีจินดา100.50 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164ไม่ระบุชื่อ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163บุษณิศา สมหมาย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161ฉัตรสุดา แก้วขจรและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160พิชญาภัค เจือเจริญ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159ครอบครัวพิพัฒนศิริกุล800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158ศรีวิภา ร่วมเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156ฐิตาภา ชาลี25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155รวิภัทร ภูศานุวงศ์555.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154กฤษณ์-อักษรา-ธัญญา สงวนพงษ์1,060.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153เมธินี สุวรรณประดิษฐ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152กนกทิพย์ ร่มเย็น300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151เขษมษักดิ์ หล้าสุดตา
อรอนงค์ ศรีเพชร
และครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150อดิพง เบ็ญจปัก
วิไลพร อนุรักษ์
4,149.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149ไม่ระบุชื่อ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148กฤษณพน ปฏิมาวิรุจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147ธีรศักดิ์ มงคล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146พรชัย ลีลานิพนธ์ - สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145นายเกรียงศักดิ์ นิมมานเทอดวงศ์และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144ชนิกานต์ เกิดทรัพย์และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143น.ส.ณัฐพร ด้วงน้อย50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142ดุสิต ศรีจินดา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141กฤติณภัทร มีเชื้อ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140นาง อรสา ดาราเย็น1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139ธัญยธรณ์ อรัญย์ชลาลัย40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138Hajiwon100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137ประไพจิตร หันกลาง พร้อมครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135พราวฟอง จามรจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134โพธิญาณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว365.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131ธีรศักดิ์ มงคล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130พรชัย ลีลานิพนธ์ - สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์270.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129สรณ์ศิริ ดาราเย็น40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128นุจรีย์ บุณยมานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127ร่วมสร้างและถวายพระไตรปิฎก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126นางสาวสุดารินทร์ รอดมณี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125น้องธีร์1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124ฐิติชญาณ์ อุดมเดช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123นางสาวอำภา รักวงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122นายถนัด เบิกนา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121กฤษฎา คีรีแก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120นพนัตถ์​ นิ่มสา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ21.50 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118จิราพิชญ์ สายสุวรรณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117กรณัท แจ่มสุวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116กองทุนธรรมทาน”บ้านสุทธิโก”1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114นางสาวสุริวัสสา ดาวสุขชัยพันธุ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113อมรเทพ วังวิวัฒน์ขจร59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111Hathainut50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107น.ส.ฌาณิศาภัทศ์ คล้ายสิทธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105อิศวีร์พร ไชยชนะ99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104วีระพงศ์ ยศบุญเรืองและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103นางเขมัจฉรา ภวมนตรี อาลิกซ์ และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102นางวรรณา ลาภสุวรรณสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101L500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100พี่กับน้องNPS300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99สมศักดิ์ นนท์นรเศรษฐ์ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98Could 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97กฤษฎา คีรีแก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96ครอบครัว ตันติโชติ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94คุณนลิน พีชผล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92คุณภัทราพร พีชผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91คุณนลิน พีชผล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90คุณฉัททวุฒิ พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89สิริมาส จันทน์แดง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88ธนิตศักดิ์ - ภัทรวดี ประโลมรัมย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87อัคเดช แสงแก้ว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86นริศสรณ์ นิติพัฒนพล
รดา สมบูรณ์ปัญญากุล
และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85นางสาวลักษณียา ยะถา1,009.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84ยุพิน อึ้งสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83กมลชนก ช่วยชูกูลและครอบครัว30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82ครอบครัวลาภสุวรรณสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81อลิสรา สิงห์ประเสริฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80Siri Kringsumrit500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79สุพัตรา ศรีถาการ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78นางวรีพร วัฒนชัยนันท์ และบุตรชาย2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77วิกานดา วงศ์สุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75ธนรมย์ คงพิริยะพุฒิ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74คุณภัทราพร พีชผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73คุณนลิน พีชผล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72คุณฉัททวุฒิ พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71ชูเกียรติ ลิโมทัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70อานนท์ ค้าสบาย20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69นางสาว วันเพ็ญ กิจจาปทุมศักดิ์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68วริษฐา สนธิจิรวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66จักราธร เขมะวุฒิไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65วันวิสาข์ ฉินนะโสต 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63เด็กชายภาคิณ ถีระแก้ว และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62เทพินทร์,สุภัทรา,วชิรพงส์ บุญกระจ่าง
และครอบครัว Nuja,Happy,Melodyและ
เด็กๆ
107.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61ไม่ระบุชื่อ4.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60กฤติมา พัฒนไชย และ อนุสรณ์ สุวรรณ
ารัญ
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59นางสาวปรียานุช​ สิทธิพรม​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58วรวิทย์ วิรุฬห์ธนวงศ์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57จรัสพรรณ ขจรศักดิ์ชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56สถาสรรพ วิริยันันทวนิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55เกษราภรณ์ วงศ์เยาว์ฟ้า200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54นายพินิจ-นางขนิษฐ์ชม หนูฤทธิ์และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53กฤศณัฎฐ์ เลิศอัศววิวัฒน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52ชูขวัญ เลิศอัศววิวัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51นายอโณทัย,นางปัญจรัตน์,นายพีรวิชญ์,
นายอิทธินันท์ เวทยากร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50คุณมาลัย บุญเลิศ และครอบครัว
คุณสุภาพร บุญเลิศ
คุณสรสิช แสงคำ
คุณสหรัฐ แสงคำ
อุทิศให้นายสมชาย แสงคำ
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49กุณฑล ราญรอน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48คุณสุวภัทร หอมเกษรและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46เมธินี สุวรรณประดิษฐ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44ตุนท์ วิชธุว แพรขาว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43เมธินินทร์ ภิณญูชน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41นิธิวดี ไทยเจริญ
นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40โสภิต ตันยานนท์
อรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39วรวรรณ เขมะไพโรจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38รุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต และคุณแม่เช้า
เหล็กสูงเนิน
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37ณัฐพิรา เนตรสว่าง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36นางยุพิน, นางสาวณัฐพร สุวรรณประดิษฐ์
นายปฐมพนธ์ ฐิติปฐมพนธ์
800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35ครอบครัว ลักษณะเบญจรงค์
ครอบครัว จำเริญรัตนากร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34สรณ์ศิริ ดาราเย็น240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33นางสาวชุติ​กาญจน์​ ​ตรี​นว​ภัทร​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30จินดารัตน์ ช้างรักษา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29ฐณัชปพงภ์ นรชัยศักดิ์พล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28นางสาวเมธินี สุวรรณประดิษฐ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27วันดี เหลืองวัฒนากิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26ร้าน Mimi on tour
โดยนางสาว นภัสธนันท์ ดินแดง และ ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24สุกฤตา นาคปฐมกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23ไม่ระบุชื่อ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้เเม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆเเละเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20ไม่ประสงค์จะออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19ครอบครัววชิรานุวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18นายวิจัย​ ภาร​การ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17นางนวลศิริ ประมวลทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16นางสาวขนิษฐา โอฬารรัตน์มณี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15กลุ่มจุ้มจิ่ม400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14น.ส.ศิกานต์ชญาณ์ วงค์วิจิตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13คุณมาลัย​ เหงขุนทดและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12รุ่งมิตร ชุนเฮงพันธุ์126.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8คุณฉัตรชัย บูรพาเดชะ
และครอบครัว
41,700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7พงศ์เพชร อมรสิทธิ์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5Chanida10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4ยอด100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3นางขวัญพัฒน์ นายฐานะเชษฐ์ สุวัฒนา
กุลวงศ์ และลูกๆ
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2ศิฬิญดา พาณิชหิรัณย์199.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก