ร่วมบุญพระประธานหินขาว ปางปฐมเทศนา วัดบูรณพุทธ


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 836อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 835รสริน โคตรณรงค์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 834พินิจ-ขนิษฐ์ชม หนูฤทธิ์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 833อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 832สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 831สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 830สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 829สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 828สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 827สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 826สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 825สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 824ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 823สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 822สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 821สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภ้ครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 820สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 819สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 818สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 817สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 816สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 815สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 814สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 813สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 812สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 811สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 810สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 809สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 808สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 807สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 806สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 805สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 804อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 803สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 802สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 801สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 800สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 799อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 798นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 797นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 796นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 795นางสาวศรสวรรค์สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 794อัจฉริยารัตน์ พัฒนาภากรณ์59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 793นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 792สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 791สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 790ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 789ชุณหกาญจน์ ศรีเจริญ99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 788ครอบครัวภวมนตรีและครอบครัวอาลิกซ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 787สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 786 ณพัฐอร ราชวงษ์30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 785รัชฎาพร บุญมาคำ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 784วัชรนนท์ เมฆขยาย10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 783กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 782นายวรัทภพ รชตนามวงษ์พร้อม
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 781ชาญพล ชยะกุลคีรี

ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช
20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 780Somying Denpruktham44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 779เนตรธิดา เงาศรี59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 778นางฐิติกาญจน์ สกุลอำนวยชัยและครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 777กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 776สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 775Marisa Woo (นางมาริสา วู)500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 774รุ่งฤดี จุลวัจน์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 773สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 772นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 771นายนิธิวัฒนท์ วุฒิสิทธิ์ปรีชา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 770สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 769นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 768ครอบครัวลาภสุวรรณสกุล (สกุลเดิมแซ่
ลุก)
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 767รมนปวีร์ บุญใหญ่20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 766ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่แม่จามร วิบุลศิลป์

ลูก พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นายคงภัค สัตย์รักษา
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 765ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ท่านเจ้าที่ บ้าน 31/22
มบ พฤกษา ไล้ทล้อกซ์ 1 บางใหญ่ นนทบุรี
ลูก พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นายคงภัค สัตย์รักษา
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 764ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่พ่อทูนหัวของลูก

จากลูก พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 763นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 762สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 761น.ส.อมรพรรณ บรรลือกุลพงศ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 760ธีรศุษม์ ประสาตร์สาน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 759สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 758ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 757สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม 44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 756สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 755สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 754สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 753คุณธีรศุษม์ ประสาตร์สาน
109/74 มบ.คลัสเตอร์วิลล์ 4
ซ.บางกรวย-จงถนอม ถ.ราชพฤกษ์
บางขนุน บางกรวย
นนทบุรี 11130
โทร. 088-255-5449
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 752Sansanee Seepimkhut200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 751สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 750วัชรนนท์ เมฆขยาย และ ครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 749มานะชัย ตันติกาญจนากุล100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 748อรรถพล ปลูกงาม
5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 747ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 746 ขอน้อมบุญนี้แด่แม่ น้องแตงโม ภัทรธิดา
จาก
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นายคงภัค สัตย์รักษา
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 745มานะชัย ตันติกาญจนากุล100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 744สุวนันท์ คำนึง20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 743ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 742ทินกร ทองดี + วราภรณ์ ชื่นอารมณ์
และ ญาติสนิทมิตรสหายทั้ง 2
ครอบครัว

50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 741น.ส.อาทิตยา ใจยา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 740จันทิมา​ การธนะศาษฐ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 739ณภัทร บุญแสง50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 738นางจุไรรัตน์ หมื่นทิพย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 737ทิพย์จรรยา จั่นเผือก150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 736ขออนุโมทนาบุญนี้แด่ แม่จามร วิบุลศิลป์ &
บรรพบุรุษ ที่เกี่ยวข้องกันทุกท่าน

จาก บุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 735รุ่งฤดี จุลวัจน์ และครอบครัว15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 734พระประธาน วัดบูรณพุทธ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 733กรกฎ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 732บุษยภัค กุลวงษ์วาณิชย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 731Fon Rattiya300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 730กนกพร ชนม์วิศิษฎ์399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 729อัญนริยา ศรีเดช และครอบครัว19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 728พัชมณ สุริยนต์และครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 727ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 726 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ น้องนิดา พัชระวีระพงษ์
จากผู้มีจิตบริสุทธิ์ต่อน้องแตงโม
นาย คงภัค สัตย์รักษา
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
11.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 725อัมพร จั่นตระกูล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 724ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 723ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 722นภัสกนก เจาะจง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 721 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
11.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 720ชุติมา ฉันท์พลากร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 719อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 718เยาวลักษณ์ ทรัพย์ขจรเดช
ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 717 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
11.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 716Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 715ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 714ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 713 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 712มาธวี วรรณะเอี่ยมพิกุล299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 711กนกวรรณ พรประสิทธิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 710 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 709รศ.นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล และนางสาวแววดาว
เกาะโพธิ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 708อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 707 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 706ทินกร ทองดี + วราภรณ์ ชื่นอารมณ์
และ 2 ครอบครัว
25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 705Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 704 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 703ไม่ประสงค์ออกนาม20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 702ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 701 ขออุทิศบุญนี้แด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 700 ขออุทิศบุญแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 699พลาดา เฉลิมวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 698 ขออุทิศบุญแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 697ชุณหดา คอร์บิ้น และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 696 ขออุทิศบุญนี้แด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตรพิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 695นายจักรเทพ ไมตรีประศาสน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 694 ขออุทิศบุญแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 693ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 692 ขอมอบบุญแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 691ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 690รจรินทร์ วงศ์อิน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 689 ขออุทิศบุญแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์

จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 688แด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จาก
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 687ด.ญ.รดาวรินทร์ /เสฏฐธนัท จุลแก้ว/จิร
วรรณ ทองศรี
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 686สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 685ปณดา​ โสภณภัทรกรณ์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 684นางธัญรดี แก้วสินชัย
น.ส.ธนิสร รัตน์รวีวงศ์
นางอุบล รัตน์รวีวงศ์
นายพศวัชร์ แก้วสินชัย
114.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 683ณิช​ อมรรัตนา22.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 682สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 681ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 680Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 679บวรพันธ์ หรูจินดาและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 678สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 677คุณแม่จามร วิบุลศิลป์108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 676นาย กอวิชช์ กระจายโภชน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 675รุ่งนภา กระจ่างศรี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 674Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 673กรวรรณ หวังโสม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 672ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 671นายรองวุฒิ - นางบัณฑิตา วีรบุตร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 670โชติมา อาจศักดี146.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 669Cookie Thanatwan Keeratiyanan1,173.46 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 668นางสาวณัฐศศิ บุญชุม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 667สรัญญา อมรสมบูรณ์ศักดิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 666น.ส.ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 665ณภัทร บุญแสง50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 664ปภัสสร เกษมนุกูลฤกษ์999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 663นายอภิวัฒน์ วัชรอาภา
และบุตรสาว น.ส.ณภัทร วัชรอาภา
108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 662พัทธนันท์ เชาวลิต และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 661นางกมลชนก สุดใจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 660พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 659น.ส.ปราณี ตั้งผดุงสิน 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 658ภาสินีสร เสมคำ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 657คุณเมธินินทร์ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 656

การุณธร และ กุลธร เทพมงคล
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 655กิตติศักดิ์ จารุเอนก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 654ปรวิชญ์ กำเนิดบุญ108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 653คุณเมธินินทร์ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 652ณภัทร บุญแสง50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 651รวินทร์พร ศิรินาม 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 650น.ส แพรวพรรณ มุ่งประชาชน
นาย พลไพศาล โฮมภิรมย์
ด.ช พลกฤต โฮมภิรมย์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 649กันต์สิริ ตามพานนท์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 648สุพรรณ์รังษี20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 647ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 646รัตติกาล หน่วงกระโทก50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 645นางสาวลักษณียา ยะถา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 644สถิตคุณ หลิมประเสริฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 643กุลธิดา แซ่ตั้ง146.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 642หยิม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 641เนลดา 5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 640เมธินินทร์​ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 639กุศล ศิริเทพทวี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 638อนงค์นาฏ & นาทพงษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 637May&family10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 636รศ.นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุลและน.ส.แววดาว
เกาะโพธิ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 635ด.ญ.โมโม่ ลาภสุวรรณสกุลและด.ช.จีโน่ ลาภ
สุวรรณสกุล และกชพร ลาภสุวรรณสกุล
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 634ศรุดา โภคบูรณ์
รังสิต-ศิรสิทธิ์ อยู่เล็ก
และครอบครัว
3,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 633กฤติมา พัฒนไชย และ อนุสรณ์ สุวรรณ
ารัญ
ณัฐณิชา อร่ามศรี และ คุณยายสาคร
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 632รัชตวรรณ มลิวัลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 631อิสริยา ประภาวรรัตน์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 630ดวงพร เพ็งสินและครอบครัว220.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 629ด.ช.จีโน่ ลาภสุวรรณสกุลและด.ญ.โมโม่ ลาภ
สุวรรณสกุล
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 628ครอบครัวลาภสุวรรณสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 627ณิชชา บรรพสุวรรณและครอบครัว209.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 626ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 625ศศิมาภรณ์ ล้อมทอง
อลงกรณ์ สุวรรณเวช
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 624อธิชนนท์ สนิทกลาง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 623คุณแม่ เมทินี จิรพัฒนากร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 622นางสาวปารณีย์ มงคลเรื่องพณิช500.10 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 621นางสาว​รัติมา​ โฉม​อุ​ไพ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 620นส. บุณยจิตต์ วริศธรานันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 619ธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 618ไม่ระบุชื่อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 617Siri Kringsumrit500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 616G100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 615อภิชาติ-สายรุ้ง ชาครวิโรจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 614วัลลภา รัตนเสรีเกียรติและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 613พรรณธิภา พิสิฐสุขสิริ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 612คุณอุไร เจริญวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 611ครอบครัวลาภสุวรรณสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 610F100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 609ปิยภา​ ​ไตรรัตน์​วิจิตร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 608อัจฉรา มานะพันธานนท์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 607เรืออากาศตรี รณรังสิ - รณิดา เจริญวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 606พันโทมนตรี - คุณอรปรียา เกิดสุคนธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 605เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 604นายนิธิกร สิงห์สัตย์
นางสุทธารัตน์ สิงห์สัตย์
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 603ชัยภัทร พฤกษวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 602Siri Kringsumrit200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 601C200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 600ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 599คุณภัทราพร พีชผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 598คุณนลิน พีชผล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 597นายฉัททวุฒิ พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 596Chani100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 595Jiararain 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 594จิรศักดิ์. บุญดิเรก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 593รัตนากร จงพูนทิพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 592ยอด100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 591พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 590ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 589วงค์ - สมหมาย คงเดช และ ครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 588กรรณิการ์ สุขนุ่ม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 587กนกวรรณ ภู่เงิน
150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 586Origamipolly100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 585ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 584นางบรรณสรณ์ หางแก้ว900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 583ตะวันเปรมปรีดิ์ พับบลิชชิ่ง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 582สาริสา มณีฉาย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 581นางสาวรวีวรรณ วงษ์เพชร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 580ด.ญ.ธัญญ์นลิน​ สุวรรณศรี1,080.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 579กฤษฎา คีรีแก้ว และครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 578มลิวัลย์ นพพร
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 577นางสาวดวงพร สนิทไชย400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 576นมน ฉัตรประเทืองกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 575ประมวญ - นงนุช ปราบเขตต์
ส.ต.อ.นวมินทร์ - จารุวรรณ ปราบเขตต์
น.ส.ธัญญลักษณ์ ปราบเขตต์
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 574เพ็ญวิพัชร์ มนัสณราวิช359.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 573ปิยะพล อาษา
ขวัญธิดา ขวัญเกิด
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 572ไม่ระบุ:B169.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 571มณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 570คุณสุภาพร บุญเลิศ
คุณสรสิช แสงคำ
คุณสหรัฐ แสงคำ

อุทิศผลบุญให้ นายสมชาย แสงคำ
200.02 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 569พรเพ็ญ สีฟอง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 568บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 567พีระ หล่อสุทธิธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 566นางณัฐรินีย์ อธิเสนะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 565นางสาวณพกันยา แรงเพ็ชร และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 564ไม่ระบุชื่อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 563พัทธมนัส บุนนาค117.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 562นางริญญาภัสร์ พงศ์อิสรายศ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 561วิธาน มีนาภินันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 560ทวิชา ชื่นกองแก้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 559พิมลมาศ มณีสุวรรณสิน และครอบครัว599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 558ศิรินันท์ มหพันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 557ศิริพร-สราชัย วรคุณพิสิฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 556เมธินินทร์ ภิณญูชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 555นางสาวกรรณิการ์ มาลัย
นายสุวิชช์ มาลัย
นางยุพา มาลัย
นายโอมฤทธิ์ มาลัยและครอบครัว
นางสุภัทรา บุญยิ่งและครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 554พรปวีณ์ อนันต์โชคหิรัญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 553น.ส. นันทิกร มณิภานารา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 552กิตติพงษ์ ปิ่นคง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 551รัตนา เปรมศิลป์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 550กิตติ์ อร่ามวุฒิโชค
ภภรกัญ อร่ามวุฒิโชค
ด.ช. ชยุต อร่ามวุฒิโชค
พัชรนันท์ จรัสนิรัติศัย
550.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 549วัฒนา เอกวัฒนกิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 548ครอบครัววชิรานุวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 547นิภาภรณ์ จินาวงศ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 546พระประธานวัดบูรณพุทธ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 545นาย วีระวัฒน์ ลาตีฟีและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 544คณิต เกษมพัฒนกุล999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 543น.ส.ลัมภางค์ เต็มสวัสดิ์และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 542นางสมพิศ ปารัชกมล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 541อริศรา​ ประสงค์
และ
มัทรีพร​ รักษา​รักษ์​
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 540นางลักขณา-คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 539นางสาวอภิญญา สุดา999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 538นิระมล ภัทรธราธิป1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 537สร้างพระแก้วมรกตถวายวัดป่าพุทธรัตน
วนาราม
10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 536วีรบูลย์ เรืองศรีมั่น และครอบครัว1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 535นางสาว รังษิยา ตันวัฒนะ และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 534May & Belle1,500.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 533 ครอบครัววัฒนเสนีย์
ครอบครัวเดชอิทธิรัตน์
10,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 532ถวายพระแก้วมรกต หลวงปู่แสง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 531กุลวลิต เผ่าเจริญ
สร้างพระแก้วมรกต ปางฤดูร้อน
น้อมถวายหลวงปู่แสง ญาณวโร
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 530ธนวดี ศรีสวัสดิ์ศักดิ์ 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 529วณัญภร เหล่าสกุลนารถ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 528ดวงใจ ดำรงสิริรัช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 527กรรณิการ์ สุขนุ่ม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 526นายโอภาส ขุลี599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 525นายณธกร สงวนพรหม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 524รัชณีวรรณ สีตลาภินันท์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 523นาย ธกร ถาวรสันต์และนางสาวศุภางค์
ลักษณ์ ศรีเกริกกริช
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 522ฐิติมา เดียวสุรินทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 521ไม่ประสงค์​ออก​นาม​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 520ภทรมน แววสวัสดิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 519สร้างพระเเก้วมรกต ถวายหลวงปู่เเสง ญาณวโร
2 มี.ค. 2562 วัดพุทธรัตนวราราม อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 518นายปกป้อง วงษ์วิจารณ์
นางปาณิศา วงษ์วิจารณ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 517ร่วมถวายสร้างพระแก้วมรกต ฤดูร้อน 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 516สร้างพระแก้วมรกต
ปางฤดูร้อน หน้าตัก ๖๐ นิ้ว
เพื่อน้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร
ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ประดิษฐาน ณ วัดพุทธรัตนวราราม
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 515นางสาวรจเรศ สดคมขำ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 514ปุณณดา แจ่มจำรัส
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 513มิ่งขวัญ จันทร์วิเมลือง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 512น.ส.รวิปิยา เข็มปัญญา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 511นางสาวกรรณิการ์ มาลัยและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 510ร่วมสร้างพระแก้วมรกตปางฤดูร้อน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 509นางอี่ แซ่โค้ว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 508พ่อประหยัด อ่อนประไพ
แม่บุบผา เหมนวล
นายนฤพนธ์ อ่อนประไพ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 507นายถาวร อ่อนประไพ
นางจุฑามาศ อ่อนประไพ
นายศิรวิชญ์ อ่อนประไพ
นายศิรวุฒิ อ่อนประไพ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 506รัตนา เติมวรสิน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 505บริษัท มัมมี่ สตอรี่ จำกัด (สำนักงาน
ใหญ่)
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 504ชื่อในภาพที่ระลึก : วรวุฒิ กฤตบุญยายน และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 503เนตรนภา โฆษพณิชการ800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 502วรณิสร์ อ่อนประเสริฐ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 501สิริภา แจ้งปิยะรัตน์ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 500น.ส .แววดาว คำสีแก้ว
พร้อมครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 499ปัญจพร สมพูลสวัสดี20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 498นางสาวณัทธภัทร ปิยประภากร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 497พี่ปุ๊500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 496พระปุญธฤต สิริปุญฺโญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 495ณรงค์พันธ์ แจ่มสุธี
ประภัสสร ดอนไม้ชัย
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 494สินีรัตน์ เชิดหิรัญกร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 493พี่น้อง ทส.ททบ 5500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 492วีณา จิวังกูร 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 491ณุชรีย์ ทองศรี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 490ณุชรีย์ ทองศรี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 489ภารดี จันทะพันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 488นางนันทนา ธารแผ้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 487อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 486ร้านโอลีฟศรีราชา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 485นิภา สกบไชย3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 484โตมี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 483อรณัฏฐา ศุปธรรม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 482ดวงมาศ มิ่งกมลกุล
ด.ช.ออกา มิ่งกมลกุล
999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 481เสาวลักษณ์ อุกฤษฏาวิทิต100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 480นฤดี รงค์ธรรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 479นันทิกร มณิภานารา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 478ไม่ได้ save รูปหน้าจอการตัดบัตรเครดิตไว้ค้ะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 477ประดิษฐ์-วนิดา สุวรรณศรี และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 476พรชนก ศรีสวัสดิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 475ครอบครัววชิรานุวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 474กนกกาญจน์ อัครศฤงคาร และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 473อัจฉริยา เเละครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 472ชุติกาญจน์ ตามไท3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 471ชนณณี พันทวี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 470อุษา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 469นายพิชัย รุ่งนพคุณศรี10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 468น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์ โพธิ์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 467นายทศพล ยุทธสุภากร
นางสาว พนิดา วีระวุฒิพล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 466นาง มาลี เลิศชัย
น.ส. อรุณี เลิศชัย
นาย สุเมธ - นาง ชื่นจิต เลิศชัย
นาย ทิวัตถ์ เลิศชัย
ด.ช. พชรพล เลิศชัย
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 465มุกชรินทร์ สุภัทรางกูร พร้อมครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 464ไม่ประสงค์ออกนาม110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 463วิมลรัตน์ ศีลธรรมพิทักษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 462โยคิน ไชยศิริ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 461สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 460เช็ง แซ่เบ๊1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 459ณัฐนี ตามไท 5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 458ไม่ระบุชื่อ800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 457ภารดี จันทะพันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 456นางสาวนันท์นภัส​ ณ​ นคร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 455ไม่ระบุชื่อ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 454นายศุภรัฐ วงศ์ทองดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 453สุทธิดา มีวงษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 452นางทองแถม ทรงความดี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 451วิตสุดา มหามนตรี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 450ไม่ประสงค์ออกนาม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 449ชนม์นัฐฌา เจริญผล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 448นางสาวณัฏฐารมย์ สนิทจันทร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 447อรนลิน กมล จำลอง จั่นบุญมี
ชั่งจู แซ่ลิ้ม
10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 446นายสวัสดิ์ ดาอินทร์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 445ปฏิพัทธ์ ปักษาษิณ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 444นายวันชัย โสภณวาณิชย์
ร่วมบุญพระประธานหินขาว ปางปฐมเทศนา วัด
บูรณพุทธ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 443มลิวัลย์ ตั้งไพบูลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 442สุคนธ์ บุญมาธัญรัตน์
รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์
กิรณา บุญมาธัญรัตน์
ด.ช.พัชรเมศร์ - ด.ญ. นิชาภา บุญมาธัญรัตน์
700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 441วราพงษ์ นิ่มสุวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 440นส. ภัทราพร พิลาโสภา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 439นางสาวนันท์นภัส กฤษณะประสิทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 438นางสาวญาณะพัชญ์ วิศวพิพัฒน์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 437รัฐดา จันทร์กลั่น200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 436ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 435สุธิดา มันยานนท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 434สลักจิต กุลเตชะมาพรณ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 433วัชรารัศม์ โพธิ์กระจ่าง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 432นายปรีชา ปัญญาอิ่นแก้ว
น.ส.อุ่นเรือน มุขพลอย
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 431นายปรันตป์ ธารณเจษฎา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 430อัญชลี ศรีบุญเรือง และครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 429วันดี ม่านศรีสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 428คุณรัชนี ศรีหมอกอุ่น1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 427พิมพ์ลดา วัฒนาจารุชวกิตติ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 426นางสาวชนิดาภา ค้าแพรดี 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 425สายสวาสดิ์ โชติรสนิรมิตและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 424นางสาวนิติมา สุขหุ้มและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 423นาง อนุชนา ปิยาวรานนท์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 422นายโสภณ - นางสอิ้ง ชังพูลสวัสดิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 421ปัญจพร สมพูลสวัสดี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 420นางสาวฐิดารัตน์ ประดิษฐศิลป์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 419นางสาวเอวิกา พิตระเจริญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 418กวีนัทธิ์ ศรีตรัยรักษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 417คุณอินทุกานต์ เปรมเพชร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 416คุณโยษิตา เปรมเพชร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 415น.ส.อนงค์ หมีทอง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 414นาง รุ่งรัตน์ ศรีชวาลา1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 413เพชรประภา ลมชิต บุญสูง ลมชิต ปวีณา ลมชิต
แดเนียล สิร์ดาภัทร์ ทามาต
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 412สมคิด อินทบุตร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 411จิตภินันท์ เกษมสุขมงคล108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 410

ฐปนกุล ทัดเจริญและครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 409นางศศิธร ชาติประสพ และ นางสาวพรนิภา
พูนจันอัด
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 408คุณธารินี น้องฮาร์เปอร์ คุณแอนโทนี่1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 407นิติ + จิติพัฒน์ เตโชติอัศนีย์ และ นิตยา
พุฒพนาทรัพย์
555.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 406เป้ เกต ก้อย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 405นภิศรา-ธนวุฒิ งามวุฒิวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 404นายอริยศักดิ์ เทพชาตรี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 403พัชรี​ สาธร​ ขอมอบให้คุณพ่อคุณแม่200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 402ครอบครัวพัฒนวัชรกุล2,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 401ร.ต.อ.วิรุฬห์ กุศลชู
น.สพ.ไชยยันต์ แก้วผลึก
ส.ต.ท.เดชากร เชื้อหมอ
นายรอดภัย กุศลชู
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 400ชัญญากัญ ธัญญอัฑฒ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 399อัฐมา พึ่งจะงาม และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 398กรกฎ เชาวะวณิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 397ณัฐกานต์ ผาภูมิ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 396บัว นลินี50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 395บัว นลินี50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 394บัว นลินี50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 393นายพลจิรันตน์ สิริพรพัฒนชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 392นางชนะใจ นิยมทัศน์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 391ภาณุวัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 390ศิริพร สุกมลานันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 389น.ส.ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 388ษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 387น.ส.คณิสร พัชรพันธกานต์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 386S Parutkamol200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 385Kemika Koala200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 384นางสาว ดาวใจ วรรณรัตน์ และ
ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 383sinit deesomsuk100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 382เสาวนีย์ นีราภิชาต200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 381สุนิสา เอื้อวงศ์อภิชาติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 380ทวีศักดิ์ อรุณแสงสุรีย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 379ธีรภัทร์ แสงทอง
3,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 378ธนพจน์ วิเศษสินธุ์ และ ปุญณิศา วิเศษสินธุ์
และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 377สวิชญา พรหมช่วย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 376คุณธนพร เปล่งพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 375นายนฤดล มัฆนาโส100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 374วัณย์ทิศากรณ์ พิณแพทย์ บริจาค 100
พัฒน์ชนม์ พิณแพทย์ บริจาค300
พิชยะกิตติ์ พิณแพทย์ บริจาค 100
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 373น.ส. นัฐยา จงชนะนที1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 372ชนาเมธ จันพรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 371นางสาวนวพร เทียมรัตนานนท์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 370นายอนันต์ - นางพิมพ์ภา ใจจิตร์มั่น และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 369นายฉัฐพัชญ์ บุญยวรรณ
นางสาวอนุตรา มหัทธนารักษ์
ดญ. พัชรรินทร์ บุญยวรรณ
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 368พิรุณ กมลแสน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 367ชนิกานต์ เกิดทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 366นางณัฐพิน สาขา ฮาร์ทเคิส และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 365วิรัญญา คงคนึง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 364สร้อยพิรุณ ชาญชัยวานิช และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 363กอบชื่น ช.สรพงษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 362จงเจตน์ ศิริสุวคนธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 361นางสาวพิณรัฐ เหลืองปฐมอร่าม
นายเดชา ไกรถาวร
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 360คุณธรรมนูญ สอนธรรม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 359นางเนาวรัตน์ ธนุคคามิน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 358นางสาวกาญจน์รวี ถิระเลิศพานิชย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 357นาย กัณฑ์ สถิธางกูร
นาย สิทธิพล สถิธางกูร
นางกาญจนา อินทรกำเหนิด
นส.ชมพูนุช สถิธางกูร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 356โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 355พิมพ์รัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 354จินดา มากคำ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 353นิมล อุสุนทร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 352อาภรณ์ ชูศรี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 351วารุณี บูรณวิเชียร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 350กองทุนซีดีธรรมะ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 349เปงจิว แซ่กัง-เพ็จนิจ โกวิทาธร และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 348สมชัย สุวรรณสินพันธุ์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 347ชวนพ วิทยาภิรักษ์ และญาติธรรม2,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 346พิชามญชุ์ กาหลง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 345ครอบครัววชิรานุวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 344LIGHTFOG 5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 343วรากร กริ่มวงษ์รัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 342สมมน เตชวรรณสิทธิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 341เจษฎา คุณธรรมดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 340วิดาภรณ์ จิรางกูลวัฒนา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 339คุณพรจิตต์ พงศ์วราภา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 338นางเสงี่ยม ทองเต็มดวง423.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 337นภิศรา-ธนวุฒิ งามวุฒิวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 336มรุพล สุขหนุน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 335ชนิดา พงษ์พานารัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 334ศุภรัตน์ อัมพรพฤติ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 333Areewan200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 332
นางสาว นันท์นภัสร์. ธนศุทธวงศ์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 331ชลธิศ สุกันตพงศ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 330นภัทร วรรณา รัตนาวัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 329ธารทิพย์ แสงสาตรา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 328อาภาทิพ เพชรมุณี
สำหรับโครงการพระประธาน วัดบูรณ
พุทธ
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 327สมภพ ถาวรเจริญโชคกุล และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 326สมพงษ์ เลิศจิรเกษม999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 325ครอบครัวปุระเตนนท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 324คุณยายแฉล้ม ยุพาพิน
จิระวรรณ วาทะวัฒนะ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 323เยาวลักษณ์ จันทนนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 322นายฤๅชา รัศมีโชติ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 321ภาวิณี จิระธนะวัฒน์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 320นายพินิจ รุจิรวนิช300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 319ทนารัตน์ คุณสมบัติ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 318นางสาววาทินี วศิโนภาส
นางสาวอรทัย. วศิโนภาส
นายสมศักดิ์ แซ่กัง
70.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 317Thanyapath sritanyarath 150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 316วรฐ ปัจจุสานนท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 315นฤมล ปัจจุสานนท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 314วรณิสร์ อ่อนประเสริฐ และครอบครัว3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 313วรัญสุดา การุณยธัช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 312อนงค์​ ตังสุหน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 311จิราพร​ ธาร​แผ้ว​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 310ธิราภรณ์ สังขนิษฐานนท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 309นายฉัตรชัย แสนยานุสิน และครอบครัว1,400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 308กฤษณ์ อักษรา ธัญญา สงวนพงษ์1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 307นางสาวเนตรนภา ทองผล230.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 306นายเมธี เลิศสุวรรณโรจน์ , น.ส.จันธิภา รัชตวง
ศ์พิพัฒน์ และครอบครัว
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 305ดอกรัก. วงศ์ศรี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 304สาวรักษ์ กาศสนุก30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 303สุรีรัตน์ ธีระภาพ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 302สุวรรณา ธนาวิวัชชัย5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 301Karn Phatarabovornsanti
Panitta Phatarabovornsanti
Thitapa Boonyavibool
5,106.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 300น.ส.รุจิวรรณ ทองศักดิ์103.90 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 299ครอบครัวรอดมณี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 298สุวิมล ชุนพงษ์ทอง5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 297-200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 296ณัทกาญจน์ วงศ์กระจ่าง และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 295จินดารัตน์ ช้างรักษา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 294เจมี่ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 293พัชราภรณ์ ภัทรวรคุณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 292หทัยรัตน์ อติชาติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 291นางจุ้งเกียว แซ่โค้วและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 290นาย รัชกฤต สงวนชีวิน
นาง เพียงหทัย เอกสินธุสิทธิ์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 289เกศินี อิทธิชัยวัฒนา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 288เชษฐ์ ปรีชาเลิศพิริยะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 287มธุลา เรวดีเรขา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 286ปุณยชา เตพละกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 285พุทธิดา หาญสูงเนิน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 284แก้วลดา ยุพกรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 283ปาริจฉัตต์ เกิดผลเสริฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 282ศศิณา สถิรตระกูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 281ชลิณี ปรัชญาสันติ และครอบครัว1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 280นางสาวณัฐยาพัชญ์ ไชยยายงค์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 279นางสุลิญพร ตั้งจิต
เจริญชัย
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 278อริณย์ทพัชและครอบครัว800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 277นส ระวีวรรณ ศรนิล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 276จิตติมา - วันชัย เอื้อศรีวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 275น.ส. ดวงสุดา อยู่สุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 274รัชนัน ไชยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 273นาง กรรณิการ์ สุขนุ่ม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 272พีรยุทธ นวมมานะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 271ก้อ สาธุ มล แม่ชี หลวงพ่อ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 270กุลภัทรา นวกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 269นายศิริวัฒน์ ขาวขำ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 268นางสาวปุณิกา จันทราธรกุล
นายรัชพล กลัดทอง
ด.ญ. ลภัสรดา กลัดทอง
ด.ช.พลลภัตม์ กลัดทอง
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 267อรนลิน จั่นบุญมี
ฌาน ฌานิก ภมรานุพงศ์
6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 266ครอบครัวพฤกษชลธาร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 265คุณยายทอง ผาสุข1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 264นางสาววันดี ใยอ่อน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 263พิเชษฐ์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 262นาย มานิต มานู
นาง ประนอม มานู
นาง สุวรรณา ก้อนแก้ว
นาย ดิลก มานู
น.ส. ธันยภรณ์ ก้อนแก้ว
นาย สาริษฐ์ ก้อนแก้ว
น.ส. ชุลีกร ลีลาอุดมวรกุล
ด.ช. ธนนท์ธรรม มานู
ด.ญ. ธัญชนก ก้อนแก้ว
เมย์ จะมีทู
แอร์ สะมาแอร์
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 261นางสาวนฤมล รอดเนียม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 260ไม่ประสงค์ออกนาม40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 259ศศิรดา นิวาตวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 258แสงจันทร์ โลหชิตรานนท์และครอบครัว 1,000
บาท
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 257น.ส.ปราณี ส่องสว่าง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 256นางสาวสโรชา แก้วลา นางสาวคำตา แก้วลา
นายเล็น เกตุแก้วศรีวิไล นางเจียง ปัญสวัสดิ์
นายเสด็จ ปัญสวัสดิ์ เด็กชายรัชภาคย์ ปัญ
สวัสดิ์
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 255นายนาวี ปฐมอนันท์120.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 254รัตนรัฐ อินทรัตน์
ภวิศา สันตสว่าง
999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 253-ศิริวรรณ วงษ์ไกรสรและครอบครัว
-นายนิเทศ สุรประกิจ
-นางสาวธนิสา อิ่มวานิช
1,039.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 252นางชนนพร ศิลากุลและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 251จุฑารัตน์ พุทธา300.21 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 250กนกวรรณ ภู่ระหงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 249องอาจ เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัว50,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 248รณชัย หล่อสุวรรณกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 247ณัชชา พุทธรักษา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 246พัชรนันท์ สวรรค์พรเพ็ญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 245เกศรี ขจรเกียรติคุณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 244นางชนานาถ ชูพงษ์ปภากร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 243สมศักดิ์ อรุณเรืองแสงมณี,
มาริน ฟักภู่,
ทิพวรรณ อรุณเรืองแสงมณี
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 242สมศักดิ์ อรุณเรืองแสงมณี,
มาริน ฟักภู่, ทิพวรรณ อรุณเรืองแสงมณี
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 241ดวงกมล ซื่อสัตย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 240นลินฉัตร์ กวินสิริณิชกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 239วรวรรณ พรหมประภัศร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 238-1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 237นางสาว ชุติพร ฮุ่นตระกูล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 236ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 235ชยันต์-ธันย์นรี คำบรรลือ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234กมลนิตย์ จึงเรืองสิทธิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233มนสิชา ยกศิริ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232นางนภัสนันท์ จิตรนำทรัพย์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231 ดรุณี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230มาวิน เอี่ยมทา และ ภัทริน สงขาว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229กฤษดากร ชัยยะเพกะ108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228เกียรติศักดิ์ ไชยศิริธัญญา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227กันต์ฤทัย คลังพหล และครอบครัว
ณวัสพล-ณวัสน์ ชุ่มชาติ
ปิยนาถ วงษ์สุวรรณ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226ณัฐนรี ฐิติวุฒม์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225น.ส.ปวีณา ร่วมชาติ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224รวีวรรณ พันธุ์วิเชียร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223พัชรี กิติกังสดาร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222วิภู ศรีวิลาศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221น.ส.จุฑารัตน์ สุทธิพรเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220สุขฤทัย ออยเบิค1,399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219-200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218ทันตแพทย์ วรฉัตร สุวรรณโครธ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217นายจิรัฐติกาล วงศ์สุวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216นัฐชัย25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215คุณจิระภาคย์ อธิพัฒน์ธนเมธ
คุณพิมพ์ลดา อธิพัฒน์ธนเมธ
และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214อังกาบ เลิศฤทธิ์เดชา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213ครอบครัวหล่อเกษมศานต์
ครอบครัวเจียรวัฒนากร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212กฤติณภัทร มีเชื้อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211สุรียพร ธวัชวิบูลย์
เอี้ยวตง แซ่ลี้
นุศรา ธวัชวิบูลย์ผล
กัญญภา ธวัชวิบูล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210นางสาวปรียานุช แซ่อึ้ง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209ปุณณิฏฐา พันธุ์ทวี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208คุณฐิติวัชร์ เพ็งเสงี่ยมธาดา และครอบครัว999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207พรสุข - สรินนา เดชอิทธิรัตน์5,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206กฤษฎา คีรีแก้วและครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205นายณัฐพัชร์ ฟูพร้อมวงศ์
นางกรรศ์ฉัตร ฟูพร้อมวงศ์
ด.ช ฐพัศย์ ฟูพร้อมวงศ์
ด.ญ ณัฐฏ์ฐนิดา ฟูพร้อมวงศ์
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204เขมจิรา อภิชัชชัยกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203คุณธพรพรรณ บุญมาก-คุณกิตติพันธุ์ คล้ายไชยา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202นางอรุณี + นางสาวปุณรดา เชื้อมหาวัน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201คุณเซนและคุณป๋วย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200มาลินี ภักมี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199อารีย์ ทัศมาลา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197พีรัช วงศ์วิภาส300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196อัญชลี-มารอง-มาศุ ผดุงสิทธิ์ และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195นายภัทรกษิณ มาลัยสุขรินทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1941) สิริกาญจน์ ปรียะพานิชและครอบครัว
2) สมชาย มีศรีกมลกุลและครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193นางนฤดี รงค์ธรรม3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192นางพนิดา มาลัยสุขรินทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191ชินะกานต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190นางนัทธมน บัวหล้า
นายพิศลย์ บัวหล้า
นายจิรฐา บัวหล้า
ด.ช.พสุธร บัวหล้า
นางวรินรำไพ ธาราภิบาล
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189ชยาพร 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188ภัทราภรณ์ ศิริรักษ์ และครอบครัว108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187ถนอมรัตน์ พุทธะสิริโสภา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186คุณภวัต จิรกรไกรภพ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185กมลวรรณ สวียม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184โรงพยาบาลสัตว์เพ็ทซิเดนซ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183สมรรถพล วิทวัสกุล และครอบครัว
จาริกา มากคช และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182อรัญญา ลิมปิพิชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181รุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180นส.ทัชษร พิชญพงศ์เดชา
ดญ.กัญญษร โตวิวัฒน์
และครอบครัว
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179นาย ภัคพล งามลักษณ์ และครอบครัว45,159.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178ปิง เอ๋ แอล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177นายวิโรจน์ นฤดมกุล400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176ขนิษฐา ชัยนิธิกรรณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175นายปราโมทย์-นางธนัญชกร-
ดญ.พิชญาภรณ์-ดญ.พิชญาภา ยาใจ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174เอื้อมพร อัศวสัตตวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173สุเมธ ประเวศวรารัตน์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172มนัสนันท์ ฉัตรคุณเสถียรและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171น.ส ณปภัช วิชญาพงศ์กุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170เปรมฤดี กังสนารักษ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169มณฑรพ กากแก้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168คุณพัชนินทร์ อึ้งอำพร และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167วรวรรณ กิตติศักดิ์ชนะ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166Mr. Alfred & Mrs. Thanyanan Schiessling1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165ดารินทร์ เมฆบุตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164วรัชยา รมิดา ณัฐชาประทีป
สุมน โฮ
วรกานต์ รติมา ภัณฑิรา สุวรรณกำจร
สุวรรณี แซ่ฮอน
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163กาญจนา รัตนูปการและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162กาญจนา รัตนูปการ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161กุลวลิต เผ่าเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160กิตติพงษ์ ธีระเรืองไชยศรี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159คุณพรณิชา ทิมพิทักษ์419.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158ว่าที่ร.ต.หญิงดารณี ทองหมื่น200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157น.ส.มินตรา มั่นถึง และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156นายศิปฎ์ปวิช เกิดภักดี444.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155นางสาว โสวดีและเพ็ญศรี ช่วยเกิด309.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154น.ส. ศิกานต์ชญาณ์ วงค์วิจิตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153วิกานดา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152อุทุมพร ไวฉลาด200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151อัปสรา กาญจนกันทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150พร้อมณรงค์ชัย กุลวัฒนาพันธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149นาย ชนะวาทิกฐ์ ศิลป์เรืองไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148พีระ หล่อสุทธิธรรม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147Prateep110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146นางสาวสิวิมล โอภาสสถาวร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145ปภัพ จารุกนกวิชญา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144สุคนทิพย์ คมพิมาย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143นางสาวเกศเกล้า ชัยวุฒิ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142ขวัญชัย ปวุฒิยาพงศ์ และ สัจจามนต์ ธัญ
ญศิริ
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141ครอบครัวเกษมสุข1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140น.ส. สุชีรา อมรมหพรรณ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139เกศดาว เกิดพิทักษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138นางสาวสิริโชค วงศ์ศรีไพศาลและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137รังคณา ร้ายกลับดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136Apinya_is500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135นางสาวสุภาภรณ์ ตั้งวิเศษชน108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134ตวงรัตน์ และ ชวนินทร์ กมลวาทิน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133นส.ธนิดา ชูพงษ์ปภากร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132นางสาวพัชรมาศ นุ่มดี และครอบครัว199.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131นางสาวพัชรมาศ นุ่มดี และครอบครัว19,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130นายพัฒนรินทร์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129วีรวิชญ์ วีรหิรัญชัยกิจ และ นันท์นภัส อริยเจริญ
ดำรงค์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128พัชรพร ธัญญคุณากรสกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127น.ส.พิไลพรรณ จันทราธรกุล และ
ครอบครัว
10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126วีรพจน์ มานะพันธ์โสภี และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125น.ส. วัชรี อัศวยิ่งเจริญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124พระประธาน วัดบรูณพุทธ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123น.ส.ภัทรลดา ปุราสะเก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122คุณมาลัย เหงขุนทด200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121นายบุณยธร อาภาตั้งตระกูล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120นาย นิรชา โพธิ์ประสระ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119นายณัฐพงศ์ ศรพรหม และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118ปิยะวรรณ เลิศแสงเพชร5,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117นางสาวพรสินี ทรงวศิน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116ฉัตรสุดา คุณปิติลักษณ์
ไพลิน ศรีหล่มสัก
พชร ศรีหล่มสัก
รชต ศรีหล่มสัก
เพชร ศรีหล่มสัก
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115ฐณัชปพงภ์ นรชัยศักดิ์พล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114ประไพจิตร หันกลาง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113น.ส.ฉัตรสุดา แก้วขจรและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112รวิปิยา เข็มปัญญา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111ปัทมา เชาว์ชาญกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110ปนัดดา สระทองโน และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109วิรัตน์ สีสุข และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108ส.อ.ทศพล ธรรมจินดา และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107อรวีณ์ ศุภวาทิน และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106นางสาวปิยธิดา ชูนิตย์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105คงศักดิ์ คุ้มราษี + นันท์นภัส ภัทรไพบูลย์
สุข
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104นส.ศิริรัตน์ หัสดง199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103กัลยา-อุฬาร-เกวลี หอเนตรวิจิตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102น.ส.ภัทรา กล่ำแสง และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101วิรัตน์ สีสุข1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100นายพิชิต เลิศศักดิ์วรกุลและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99น.ส.กนกวรรณ แก้วงาม20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98นางสาวพินทิพย์ นิพัทธ์พิชญากุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97ร้านพัชรียาเครื่องเขียน จ.มหาสารคาม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96คุณทิพวัลย์ มานะมงคลชัย และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95วิชชุดา บำรุงผล
ธำรงค์ ลี้สงวน
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94พุทธิมา สีหไสยาสิทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93ดวงพร แสงสุริยะ และ ชัยรัตน์ เวชคุณานุกูล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92รัชพงศ์ ตันติภัณฑรักษ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91วิไล เสริมสิริโรจน์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90คุณ ภูษิตา ธนันท์เบญจกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88Chanikar Noonpackdee99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87คุณกิตติชัย สวรรยาวิสุทธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85วิชญาณี มีแสง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84ธัญยธรณ์ เด สเตฟาโน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83พิไลพรรณ นิมมานเสรี
นายวิวัฒน์ ศิริมหัทธโน
และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82ชยานี พรหมมะกฤต200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81ธนพร อินทร์แก้ว และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80นาย สุรินทร์ชาญ ป้องเคน และ นางสาว พัชรา
ภรณ์ ราชุรัชต
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79วโรดม สุขสุคนธ์ และครอบครัว555.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78นายธนิตศักดิ์ ประโลมรัมย์
นางสาวภัทรวดี ทีปกากร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77สุรเชษฐ์ เนียมโคกสูง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76จ.ส.ต.หญิง สลิลรัศมิ์ นิมโรธรรม และครอบครัว159.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75วชิราภรณ์ กะการดี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74 น้องฟ้า
(ภรณ์ชนก ณ สงขลา)
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73กรณัท แจ่มสุวรรณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72ครอบครัวบุญคุณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71นายสิทธิศักดิ์ เชยประเสริฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70น.ส.ชู และน.ส.บุญยืน เปี่ยมสุข100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69คุณแม่งักย้ง แซ่เจี่ย และบุตรหลาน999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68เอื้ออารีย์ จันทรนิมะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67นายง่วนจั๊ว แซ่น้า2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66นายพงศภัค สิงคารวนิช และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65นายโสภณ ธรรมอารี9,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64คุณภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ
คุณกิตติยา ลิขิตธนสมบัติ
คุณจรรยมณฑน์ ลิขิตธนสมบัติ
คุณอชิรญาณ์ ลิขิตธนสมบัติ
4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63คุณดารุณี ตีระธรรมพจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62ธัญวรัตม์ เอื้อวงศ์อารีย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61Supichnun Pichnutcha100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60นางสุวลักษณ์ อ้วนสอาด500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59นางลักษณ์ อินทร์นุ่น500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58ขจรศักดิ์ มณีอินทร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57ตรีภพ สว่างขจร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56สุเมธ วุฒิพาณิชย์ทวี888.88 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55ครอบครัวฟองคา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54พิษณุ - สุวรรณา - ณัฐนันท์ อิ่มอารมณ์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53น.ส นราวดี วีระโชคชัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52นส.กัญกร ศุภมิตตานนท์ และครอบคัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51นายประดิษฐ์ ล้อถิรธร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50เทพปกรณ์ เซี่ยงฉี988.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49พัชรี รักการ258.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48Chakrapong Pornprasertnara 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47นางสาว ยิ่งวรุณ ปานสมัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46นางสาวทองพรรณ คุณวิทยา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45น.ส.ศิวณีย์ จาบรัมย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44ศุภะกรณี ตั้งจิตนบและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43คุณประภัสสร แก้วมุงคุณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42บำเพ็ญ ฟูเต็มวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41นส.วนิดา บุญรอด 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40อรอุมา ชลัมพุชและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39ชนะพันธ์ คงนาม
ปิยาพร ศิรถิรกุล
ปฏิญญา คงนาม
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37นางศิรินทรา พุ่มมณีกร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36คุณยายสงวน ศรไชย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35นายพสุนิต พุ่มมณีกร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34อ๋อ ตั๊ก กุ๊ก แต๊ก300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33นางสาวเมธินี สุวรรณประดิษฐ์180.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32อรอุมา ชลัมพุชและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31นางสาวณพิชญา พุทธโอวาทและครอบ
ครับ
เด็กชายรัชชานนท์ ขจรเจริญกิจ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30นายพัชรพงษ์ สุขเกษม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29ปิยาพร ศิรถิรกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28ธณเดช พฤกษาสุวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27กฤติกา ศักดิ์ทวีกุลกิจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26นาย ภูเมศร์ เตชะบรรเจิด
และ นาย อัศวิน จิตต์จำนงค์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25อิสรีย์ พรจิรวิทยากุล145.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24คุณแม่ สมพงษ์ สายบุญมา ,นาย อานนท์
อัมพรชูกิจ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23จุฑารัตน์ ชมภูคำ
นายบุญชม ชมภูคำ
นางบัวเขียว เป็งปัญญา
นายธวัชชัย ชมภูคำ
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22ขนิษฐา พุดหอม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21เรืออากาศตรีรณรังสิ-นางรณิดา เจริญวงศ์ และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20นาย ภัทธิยะ สุขสมโสด พร้อม บุตร และ
ครอบครัว
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19นันทินี รักรุ่งเรืองและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18นงนภัส เตชะจินดารัตน์
กุลนิภา วานิชกิจ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17เจริญศรี ขวัญวงศ์129.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16วัชระ สิงห์แก้ว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15แพรวพรรณ ว่องก๊กและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14เจรานนท์ พลายด้วง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13สิรินธรัตน์ หิริโกกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12ภูเบศ ยินดีเหมาะ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11ประถมาภรณ์ เอี่ยมอำภา999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10สมนึก ธนวัฒน์โกศล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9นางสาวอทิตา ดิษยธนชาติ พร้อมบุตร
ธิดา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8ครอบครัว โรจน์จรัสไพศาล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7กนกรัฐ วัฒนขจรกิจ
ชาณิดา วงษ์อาชีพ
ตราสิน วัฒนขจรกิจ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6Suresh Gupta &ศิริพร คำบุรี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5Miss U. & Family100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4นางปราณี สังวาลเพ็ชร และครอบครัว
ข้าพเจ้า คุณบิดามารดาข้าพเจ้า
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3ดารินี ภูพลผัน และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2น.ส.จินตนา สุวรรณานนท์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1ปนัดดา สุวรรณศรี และครอบครัว1,080.00 บาทภาพที่ระลึก