“มอบน้ำบาดาล แด่โรงเรียนและชุมชน”มูลนิธิบูรณพุทธได้ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลให้แก่ ร.ร.บ้านห้วยกุ้ง ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการคุณณฐรัช รัชตนันทกิจและครอบครัว ที่ได้ปวารณาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับพวกเราชาวบูรณพุทธด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการเจาะน้ำบาดาล”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook
“สร้างพระพุทธรูป เสริมบารมี”มูลนิธิบูรณพุทธโดยกลุ่มวิปัสนานุบาลได้น้อมถวายพระพุทธรูปสิงห์ ๑เนื้อดินศิลาดล หน้าตัก 21 นิ้วเพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประธาน ณ ศาลาหอฉัน วัดป่าพิสิฐบ้านนากอก ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่านขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการพระประธานทั่วหล้า”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook
“มอบน้ำบาดาล แด่โรงเรียนและชุมชน”ในครั้งนี้นะครับเราก็ได้มาเจาะน้ำบาดาลกันอยู่ที่ร.ร.บ้านกองแปใต้ ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการคุณแม่วัชรี พรหมเดชไพบูลย์ที่ได้ปวารณาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับพวกเราชาวบูรณพุทธด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการเจาะน้ำบาดาล”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook
“สร้างพระพุทธรูป เสริมบารมี”พิธีน้อมถวาย“พระแก้วมรกต” ปางฤดูร้อน หน้าตัก 30 นิ้วเพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประธานณ ศาลาธรรมสังเวช วัดบึงเสือร้อง อ.สามง่าม ต.เนินปอ จ.พิจิตรซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการพ.ต.อ.วิษณุ -​ ดร.ศรวณีย์ สุระวดีที่ได้ปวารณาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับพวกเราชาวบูรณพุทธด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการพระประธานทั่วหล้า”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook
“ถวายน้ำบาดาล แด่พระผู้ปฏิบัติดี”ในครั้งนี้นะครับเราก็ได้มาเจาะน้ำบาดาลกันอยู่ที่แด่สำนักสงฆ์ดอยห้วยเหียะ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่(วัดสาขาหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม)สำเร็จแล้วนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการคุณแม่วัชรี พรหมเดชไพบูลย์ที่ได้ปวารณาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับพวกเราชาวบูรณพุทธด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการเจาะน้ำบาดาล”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook
“สร้างพระพุทธรูป เสริมบารมี”มูลนิธิบูรณพุทธ โดยคุณชัชญา โตศิริวัฒนานนท์คุณกฤช พนารัตน์ และครอบครัวได้ทำพิธีน้อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 49 นิ้วเนื้อหินอ่อนไวท์คาราร่าเพื่อประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดป่าภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลยซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการคุณแม่หมุยเตียง แซ่จึงคุณชัชญา โตศิริวัฒนานนท์คุณกฤช พนารัตน์,คุณณัฐฌาน์ พนารัตน์และคุณณัฐภูริ์ พนารัตน์ที่ได้ปวารณาขอเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับพวกเราชาวบูรณพุทธด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการพระประธานทั่วหล้า”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook
“ถวายน้ำบาดาล แด่พระผู้ปฏิบัติดี”ในครั้งนี้นะครับเราก็ได้มาเจาะน้ำบาดาลกันอยู่ที่วัดป่าโคนผง ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลยสำเร็จแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการเจาะน้ำบาดาล”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook
“สร้างพระพุทธรูป เสริมบารมี”มูลนิธิบูรณพุทธได้น้อมถวายพระพุทธรูปสิงห์ ๑เนื้อดินศิลาดล หน้าตัก ๒๑ นิ้วแด่พระอาจารย์สาคร จารุธัมโมวัดป่าห้วยคายคีรี ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ศาลาจตุรมุขบริเวณสะพานไม้ไผ่โขกู้โส่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนสะพานไม้ไผ่โขกู้โส่หรือสะพานบุญแห่งนี้มีดำริให้สร้างโดยพระอาจารย์สาคร จารุธัมโมโดยชาวไทยภูเขาที่นับถือพระพุทธศาสนาและสร้างศาลาจตุรมุขขึ้นมาภายหลังเพื่อเป็นดั่งศูนย์รวมใจของชาวพุทธทุกคนที่อยู่ในพื้นที่และที่เดินทางมาท่องเที่ยวณ สถานที่แห่งนี้ นับแสนคนต่อปีซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการคุณทัศนีย์ ยะจาที่ได้ปวารณาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับพวกเราชาวบูรณพุทธด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับมีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่“โครงการพระประธานทั่วหล้า”มูลนิธิบูรณพุทธLine ID : @BuranaBuddhaบัญชี มูลนิธิบูรณพุทธธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056buranabuddha.org/donation ... See MoreSee Less
View on Facebook