ขอเชิญชวนชาวบูรณพุทธ
ร่วมพิธีน้อมถวายพระไตรปิฎก
แด่พระอาจารย์ราชันย์ อุฏฺฐานรโต
ณ สวนป่าบูรณพุทธ บ้านไชยมงคล
ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
ในวันเสาร์ที่ 7 พ.ย. 2563 เวลา 11.00 น.

กำหนดการ
เวลา 11.00 น. บูชาพระรัตนตรัย
อาราธนาศีล
กล่าวคำถวายพระไตรปิฎก
ถวายสังฆทานพระสงฆ์
พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
รับพร
เวลา 12.00 น. เสร็จสิ้นพิธี

พิกัดที่ตั้ง
goo.gl/maps/aB1bgTNjSNP2

ขออนุโมทนาสาธุการ
ร้อยเอกหญิงณัฐินี สืบจากยง-นายณกุล ทิณพงษ์
พร้อมด้วยครอบครัวและกัลยาณมิตร
ได้มีศรัทธาขอปวารณาเป็นเจ้าภาพ
บริจาคปัจจจัยจำนวน 30,000 บาท

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการสร้างพระไตรปิฏก”

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

“สายธารน้ำใจที่เอ่อล้นไหลริน
ผุดขึ้นมาจากดินไม่ขาดสาย”

ณ วัดป่าศิริธรรมสงบ
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ขออนุโมทนาสาธุการ
คุณชิน เหล่าชินชาติและกัลยาณมิตร
ปวารณาเป็นเจ้าภาพน้ำบาดาลบ่อนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 83,130 บาท

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการเจาะน้ำบาดาล”

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation

วนโรปสูตรที่ ๗

“...เทวดาทูลถามว่า ชนพวกไหนมีบุญ
เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ชนเหล่าใดสร้างอาราม ปลูกหมู่ไม้
สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทาน
และบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัย
ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญ เจริญ
ในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ฯ...”
... See MoreSee Less

View on Facebook

*** ถ้าต้องการดูคลิปความละเอียดสูง
ให้คลิกไอคอนฟันเฟืองแล้วเลือก Quality เป็น HD ***

“...มหากุศล สำเร็จแล้ว...”

ขออนุโมทนาสาธุการ
คุณณัฐชญา ไมตรีเวช
ปวารณาเป็นเจ้าภาพเจาะน้ำบาดาล
น้อมถวายแด่หลวงพ่อนิจสัย กันตวีโร
(ศิษย์สายตรงหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร)
และคณะสงฆ์ วัดป่าวิเวกธรรม อ.ภูเรือ จ.เลย
วัดป่าสายหลวงปู่ชอบ ฐานสโม
งบประมาณ 100,000 บาท

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

“น้ำใสไหลเย็น เป็นบุญตา”

ณ วัดป่านิโรธาราม
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

ขออนุโมทนาสาธุการ
คุณพัชริดา คำปังและกัลยาณมิตร
ปวารณาเป็นเจ้าภาพน้ำบาดาลบ่อนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 65,555 บาท

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation

วนโรปสูตรที่ ๗

“...เทวดาทูลถามว่า ชนพวกไหนมีบุญ
เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ชนเหล่าใดสร้างอาราม ปลูกหมู่ไม้
สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทาน
และบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัย
ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญ เจริญ
ในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ฯ...”
... See MoreSee Less

View on Facebook

“...พวกเราชาวบูรณพุทธ
ขอน้อมอานิสงส์ทั้งหลาย
แห่งการถวายน้ำบาดาลบ่อนี้
ที่ขุดเจาะได้สำเร็จแล้ว
ณ วัดป่าศิริธรรมสงบ จ.ขอนแก่น
ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่องค์พระปิยมหาราช...”

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation

วนโรปสูตรที่ ๗

“...เทวดาทูลถามว่า ชนพวกไหนมีบุญ
เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ชนเหล่าใดสร้างอาราม ปลูกหมู่ไม้
สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทาน
และบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัย
ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญ เจริญ
ในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ฯ...”
... See MoreSee Less

View on Facebook

“...ชาวบูรณพุทธ
ขอน้อมถวายน้ำสะอาด
เพื่อเป็นพระราชกุศล
แด่องค์พระปิยะมหาราช...”

ณ วัดป่าศิริธรรมสงบ
ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
(วัดสาขาหลวงตาศิริ อินฺทสิริ)

พิกัดที่ตั้ง
goo.gl/maps/XvsrQW4QWQGZpWcr7

เพื่อวัดและชุมชนโดยรอบ
จะมีน้ำใช้อย่างพอเพียง

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

“...การให้ธรรมะเป็นทาน
ชนะการให้ทั้งปวง...”

ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพพระไตรปิฎก
ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
จำนวน 45 เล่ม

ค่าหนังสือ 15,000 บาท
ค่าตู้ไม้สัก 8,500 บาท
ค่าแพ็คและนำส่ง 3,700 บาท
รวมเป็นเงิน 27,200 บาท

น้อมถวายแด่
พระอาจารย์ราชันย์ อุฏฺฐานรโต
สวนป่าบูรณพุทธ บ้านไชยมงคล
ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการสร้างพระไตรปิฏก”

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

“มหากุศล สำเร็จแล้ว”

ณ วัดป่านิโรธาราม
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation

วนโรปสูตรที่ ๗

“...เทวดาทูลถามว่า ชนพวกไหนมีบุญ
เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ชนเหล่าใดสร้างอาราม ปลูกหมู่ไม้
สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทาน
และบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัย
ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญ เจริญ
ในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ฯ...”
... See MoreSee Less

View on Facebook