อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ ... See MoreSee Less

รับปีใหม่ไทย ด้วยน้ำพุแห่งปีติโสมนัส คลิปพิธีบวชพระเณรชาวเขา ๑๐๙ รูป ขอความสุขที่เกิดขึ้นจากการชมคลิปนี้ จงเป็นพลวปัจจัยให้ทุกท่านมีสติที่เจริญขึ้น บนเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์อันบริสุทธิ์ ในพุทธศาสนานี้ถ้วนหน้ากัน คืนนี้สามทุ่ม ทีมงานบูรณพุทธ จะมาร่วมไลฟ์สวัสดีปีใหม่ไทยกับทุกท่านครับ ปีที่ผ่านมา เราๆท่านๆชาวมูลนิธิบูรณพุทธ มีความสุขในกองบุญใหญ่มากมายมหาศาลเพียงใด ปีต่อๆไป เราจะร่วมกันสานต่อและเสริมเติมให้ยิ่งกว่านั้นอีก!

View on Facebook

บวชพระเณร 109 รูป
บ้านยองแหละ อมก๋อย จ.เชียงใหม่
3 เมษายน 2561
... See MoreSee Less

บวชพระเณร 109 รูป บ้านยองแหละ อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 3 เมษายน 2561

View on Facebook

2 เมษายน 2561 ชาวบ้านยองแหละ มาร่วมทำวัตรสวดมนต์ล้นศาลาปฏิบัติธรรม ก่อนพิธีบวชพระและสามเณร 109 รูป ในวันรุ่งขึ้น ... See MoreSee Less

View on Facebook

มูลนิธิบูรณพุทธ ได้แชร์ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระเณรชาวเขา ๒๐๖๖ รูปของ Dungtrin ... See MoreSee Less

บวชพระเณรชาวเขา ๒,๐๖๖ รูป เพื่อช่วยให้พวกเขา พ้นจากศาสนาผีสาง ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระเณรชาวเขา www.facebook.com/dungtrin/photos/a.172991172758049.44204.169990773058089/1722294594494358/?type=3...

View on Facebook

เตรียมเครื่องบวช บวชพระเณร 109 รูป บวชศีลจาริณี 50 คน
วันที่ 3 เมษายน 2561 บ้านยองแหละ ดอยอมก๋อย เชียงใหม่

ยังมีผ้าไตรจีวร+สบงเสริม บาตร และชุดขาวด้วย จะส่งไปเป็นลังจึงไม่ได้นำมาถ่ายรูปด้วย

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน
... See MoreSee Less

View on Facebook