โครงการแผ่ปัญญา สร้างโรงเรียนบนดอย
buranabuddha.org/donor/?project=7
ยังเปิดให้ร่วมบริจาคนะครับ

Dungtrin
พิธีส่งมอบอาคารหลังใหม่แทนหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม จนเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
... See MoreSee Less

View on Facebook

Dungtrin
รายการปฏิบัติธรรมที่บ้าน ตอน เหตุใดปฏิบัติเองต่างจากตอนอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์?
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
▶▶ คำถามช่วง – ถามตอบ ◀◀

14:41 -- การฝึกมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่าเป็นของไม่เที่ยงนั้น เมื่อเรามองเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าเรา ณ ขณะนั้นแล้ว ให้เราพูดกับตัวเราเอง บอกตัวเราเองในใจว่านั่นเป็นของไม่เที่ยง หรือว่าให้เรารู้เองทันทีด้วยสัญชาตญาณ ด้วยความรู้สึก?

27:52 -- ตอนนี้รู้สึกสับสน อยากละทางโลก แต่ใจก็ยังอยากมีครอบครัวเหมือนคนอื่น ทำอย่างไรใจจะหนักแน่น ตัดให้ขาด?

38:07 -- เวลานั่งสมาธิแล้ว พอจิตนิ่งสงัดไม่มีความคิด รู้สึกถึงกายได้ทั่วตัว ลมหายใจเบามาก มาถึงตรงนี้แล้ว จะมีอาการไม่อยากนั่งต่อ เป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว จะมีวิธีแก้อย่างไร?

44:58 -- นั่งสมาธิช่วยลดความดันไหม?

45:54 -- จุลโสดาบัน โสดาบันน้อย คืออะไร และ มีที่มาอย่างไร?

48:35 -- สักกายทิฏฐิ ฝึกอย่างไร ถึงจะละได้?
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

มูลนิธิบูรณพุทธ

มีภาระกิจ ดูสถานที่เพื่อก่อสร้างเมรุ ที่จ.อุบลราชธานี พอดีมีกัลยาณมิตรแจ้งว่า ที่สำนักสงฆ์ไตรสิกขาเสขะปฏิปทาราม บ้านนาดู่ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม จึงได้มาทำการช่วยเหลือในเบื้องต้น

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ

www.facebook.com/dungtrin/videos/1875944369129379/

www.facebook.com/dungtrin/videos/1875957075794775/

Dungtrin
ภารกิจช่วยน้ำท่วมวัดไตรสิกขาเสขะปฏิปทาราม บ้านนาดู่ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
... See MoreSee Less

View on Facebook

ในกินททสูตร สัง. สคาถ. ข้อ ๑๓๘
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า

การให้ข้าวและน้ำ ชื่อว่าให้กำลัง
การให้ผ้า เครื่องนุ่งห่ม ชื่อว่าให้ผิวพรรณ
การให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสุขทั้งกายและใจ
การให้ประทีบดวงไฟ ชื่อว่าให้ดวงตา
การให้ที่อยู่อาศัย ชื่อว่าให้ทุกอย่าง คือให้กำลัง ให้ผิวพรรณ ให้ความสุขและให้ดวงตา
แต่การพร่ำสอนธรรม คือการให้ธรรมะ ชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตาย เพราะบุคคลจะพ้นจากความตายไม่ต้องเกิดอีกได้ ก็เพราะอาศัยการได้สดับตรับฟังธรรม ด้วยเหตุนี้

พระพุทธองค์จึงตรัสว่า
การให้ธรรมะชนะการให้ (สิ่งอื่น) ทั้งปวง แม้การจะทำทานให้ถูกต้องก็ต้องอาศัยการฟังธรรม

ในวนโรปสูตร สัง สคาถ. ข้อ ๑๔๖
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบเทวดา
เทวดามาทูลถามว่า ชนพวกไหนมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ ด้วยข้อความว่า

ชนเหล่าใดสร้างอาราม ปลูกหมู่ไม้ สร้างสะพาน
และชนเหล่าใดให้โรงน้ำดื่มเป็นทาน บ่อน้ำ บ้านเป็นที่พักอาศัย ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ
ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์

----------------------

มูลนิธิบูรณพุทธเปิดรับเจ้าภาพงานบุญ

เปิดรับเจ้าภาพ สร้างพระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขา
buranabuddha.org/donor/?project=5

เปิดรับเจ้าภาพ สร้างเมรุมรณสติ
buranabuddha.org/donor/?project=6

เปิดรับเจ้าภาพ โครงการแผ่ปัญญา สร้างโรงเรียนบนดอย
buranabuddha.org/donor/?project=7

เปิดรับเจ้าภาพ ขุดเจาะน้ำบาดาล ให้วัดที่ขาดแคลนน้ำ
buranabuddha.org/donor/?project=8

เปิดรับเจ้าภาพ บรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร ปี 2562
buranabuddha.org/donor/?project=9

ร่วมบุญบริจาคได้ที่
buranabuddha.org/donation/
มูลนิธิบูรณพุทธ
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 0208999915
... See MoreSee Less

View on Facebook

น้อมถวายเมรุ
แด่วัดบ้านเกิดของหลวงตาศิริ อินฺทสิริ
ให้แก่ผู้ทุกข์ยาก สาธุ ... อนุโมทามิ 🙏🙏🙏

ขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่
บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @buranabuddha

Dungtrin
นำภาพบรรยากาศวันเซ็นสัญญาสร้างเมรุให้กับวัดบ้านผือพัฒนา ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของหลวงตาศิริ อินทสิริ มาให้ร่วมอนุโมทนากัน และเผื่อสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสร้างด้วยครับ มูลนิธิบูรณพุทธได้รับเมตตาจากหลวงตาศิริให้เป็นเจ้าภาพสร้างครับ

buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook