“มีน้ำ มีพระ มีพุทธศาสนา”

เปิดบุญใหญ่มหากุศล
สำหรับทุกคนที่มีศรัทธา
อยากช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา
ให้ประดิษฐานและคงอยู่ในพื้นที่ตรงนี้
ณ สำนักสงฆ์ห้วยโป่งมงคลธรรม
ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ในช่วงปกติ
วัดจะสูบน้ำมาจากลำธาร
เพื่อมาเก็บไว้และปล่อยลงไป
สู่แทงค์ปูนของหมู่บ้านทั้ง 12 แทงค์
เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้สอย

แต่เมื่อถึงหน้าแล้ง
ลำธารก็จะแห้ง น้ำก็จะไม่พอใช้
ชาวบ้านก็จะพร้อมใจกันไม่ใช่น้ำ
เพื่อเก็บน้ำที่เหลืออยู่เอาไว้
ให้พระสงฆ์ได้ใช้จนกว่าจะถึงหน้าฝน

ด้วยเหตุผลที่สำคัญก็คือ
ถ้าไม่มีน้ำพระก็อยู่ไม่ได้ต้องทิ้งวัดไป
พวกเขาอยากให้วัดมีพระอยู่ตลอด
เพราะถ้ามีพระก็มี...พุทธศาสนา

เมื่อได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
จึงรีบดำเนินการเจาะน้ำบาดาลให้ทันทีนะครับ
ซึ่งการเจาะในครั้งนี้ มีความท้าทายเป็นอย่างมาก
เพราะว่าจุดที่เราจะเจาะได้นั้น อยู่สูงมากๆ
จึงเป็นการยากมากในการที่จะเจอตาน้ำ
ในขณะที่เราก็ต้องการน้ำเป็นอย่างมาก

ก่อนหน้านี้เคยมีคนมาเจาะแล้วแต่ไม่ได้น้ำ
ครั้งนี้ ผมจึงไม่แน่ใจว่าเราจะเจอตาน้ำมั้ย
แต่ผมสัญญาว่า เราจะทำให้เต็มที่ครับ

อ้ายอ๋อ...แห่งท้องทุ่งเทพารักษ์

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการเจาะน้ำบาดาล”

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

เปิดบุญใหญ่มหากุศล
สำหรับทุกคนที่มีศรัทธา
อยากช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา
ให้ประดิษฐานและคงอยู่ในพื้นที่ตรงนี้
ณ สำนักสงฆ์ห้วยโป่งมงคลธรรม
ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ในช่วงปกติ
วัดจะสูบน้ำมาจากลำธาร
เพื่อมาเก็บไว้และปล่อยลงไป
สู่แทงค์ปูนของหมู่บ้านทั้ง 12 แทงค์
เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้สอย

แต่เมื่อถึงหน้าแล้ง
ลำธารก็จะแห้ง น้ำก็จะไม่พอใช้
ชาวบ้านก็จะพร้อมใจกันไม่ใช่น้ำ
เพื่อเก็บน้ำที่เหลืออยู่เอาไว้
ให้พระสงฆ์ได้ใช้จนกว่าจะถึงหน้าฝน

ด้วยเหตุผลที่สำคัญก็คือ
ถ้าไม่มีน้ำพระก็อยู่ไม่ได้ต้องทิ้งวัดไป
พวกเขาอยากให้วัดมีพระอยู่ตลอด
เพราะถ้ามีพระก็มี...พุทธศาสนา

เมื่อได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
จึงรีบดำเนินการเจาะน้ำบาดาลให้ทันทีนะครับ
ซึ่งการเจาะในครั้งนี้ มีความท้าทายเป็นอย่างมาก
เพราะว่าจุดที่เราจะเจาะได้นั้น อยู่สูงมากๆ
จึงเป็นการยากมากในการที่จะเจอตาน้ำ
ในขณะที่เราก็ต้องการน้ำเป็นอย่างมาก

ผมไม่แน่ใจว่าเราจะเจอตาน้ำมั้ย
แต่ผมสัญญาว่า เราจะทำให้เต็มที่ครับ

อ้ายอ๋อ...แห่งท้องทุ่งเทพารักษ์

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการเจาะน้ำบาดาล”

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

ความสุข ความทรงจำ
ความประทับใจ...จากผู้ให้ถึงผู้รับ
จะยังคงอยู่ในใจนี้...ตลอดไป
รักเธอหมดใจ...อมก๋อย

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha
... See MoreSee Less

View on Facebook

💦 ...สำเร็จแล้วครับ...💦
“ยาก...แต่เราก็ทำได้”

เราได้น้อมถวายน้ำสะอาด
แด่วัดป่าห้วยคายคีรี บ.แพมบก
ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
“สำเร็จแล้วครับ 😊😊😊”

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการเจาะน้ำบาดาล”

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation

วนโรปสูตรที่ ๗
เทวดาทูลถามว่า ชนพวกไหนมีบุญ
เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ชนเหล่าใดสร้างอาราม ปลูกหมู่ไม้
สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทาน
และบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัย
ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญ เจริญ
ในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ
... See MoreSee Less

View on Facebook

💦ลุ้นไปด้วยกันนะครับ💦

“ยิ่งยากบารมียิ่งมาก”
อยากให้พ่อแม่ครูอาจารย์ได้น้ำ

ณ วัดป่าห้วยคายคีรี บ.แพมบก
ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ตอนนี้เจาะลงไปเลย 100 เมตรแล้ว

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการเจาะน้ำบาดาล”

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation

วนโรปสูตรที่ ๗
เทวดาทูลถามว่า ชนพวกไหนมีบุญ
เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ชนเหล่าใดสร้างอาราม ปลูกหมู่ไม้
สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทาน
และบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัย
ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญ เจริญ
ในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ
... See MoreSee Less

View on Facebook

“เปิดบุญใหญ่...มหากุศล”

ณ วัดป่าห้วยคายคีรี บ.แพมบก
ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

วัดแห่งนี้
มีคุณูปการต่อพระสงฆ์สายเหนือมาก
เพราะในแต่ละปีนั้น จะมีครูบาอาจารย์
หรือพระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ที่ชอบภาวนาและรักในการเดินธุดงค์
เดินทางเข้ามาพักที่วัดแห่งนี้ อยู่ตลอดทั้งปี
รวมแล้วหลายร้อยคน

โดยที่วัดแห่งนี้ จะเป็นจุดแวะพัก
ก่อนที่จะเดินธุดงค์มุ่งหน้าขึ้นเหนือ
เพื่อไปยังประเทศพม่า หรือล่องใต้
เข้าสู่ทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นต้น

พระอาจารย์สาคร จารุธัมโม
เป็นเจ้าอาวาส ในปัจจุบัน
ซึ่งท่านได้ปรารภด้วยความเมตตา
ต่อชุมชนละแวกใกล้เคียง ที่อยู่โดยรอบ
โดยมีดำริที่จะแบ่งปันน้ำบาดาลที่เจาะได้
ให้กับชาวบ้านซึ่งก็ได้รับความลำบากเดือดร้อน
จากภัยแล้งด้วยเช่นกัน

ในอดีตที่ผ่านมา
ทางวัดจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
แต่ก็แห้งแล้งขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นเหตุให้
ปริมาณน้ำลดน้อยลงในแต่ละปี
จนกระทั่งล่าสุด ที่ทีมงานลงพื้นที่สำรวจ
หลายจุดก็แห้งสนิทแล้ว ในจุดที่พอมีไหลมาบ้าง
ก็มีสีขาวขุ่น ดูไม่สะอาด

ดังนั้นจึงเห็นสมควร
ให้ดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาล
เพื่อน้อมถวายแด่คณะสงฆ์
หรือผู้ที่มาพักอาศัยอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
“โครงการเจาะน้ำบาดาล”

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation

วนโรปสูตรที่ ๗
เทวดาทูลถามว่า ชนพวกไหนมีบุญ
เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ชนเหล่าใดสร้างอาราม ปลูกหมู่ไม้
สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทาน
และบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัย
ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญ เจริญ
ในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ
... See MoreSee Less

View on Facebook

มูลนิธิบูรณพุทธ
ได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง”บ้านขุนสอง
ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 11 ต.ยางเปียง
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

มีระยะทาง
ห่างจากตัว อ.อมก๋อย 35 กิโลเมตร
การเดินทางจาก อ.อมก๋อย ถึงหมู่บ้าน
ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง
ปัจจุบันมีนักเรียน 88 คน
ประชากรในหมู่บ้าน 408 คน

อาคารเรียนหลังเดิม
ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒
ปัจจุบันมีความชำรุดทรุดโทรม
จึงเห็นสมควรที่จะสร้างอาคารหลังใหม่
เพื่อความสะดวก ปลอดภัยแก่ครูและนักเรียน

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

“โครงการสร้างโรงเรียนแดนไกล”

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook

คุณณธนา หลงบางพลี ได้เป็นตัวแทน
มูลนิธิบูรณพุทธ คุณพนัชกร บุญยิ่งสถิตย์
พร้อมด้วยโรงหล่อพระ ส.ธนากิจ พาณิชย์

ในการทำพิธีน้อมถวายพระพุทธสุโขทัย
ปางประทานพร เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 40 นิ้ว
เพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประทาน ณ เจดีย์
ของสำนักสงฆ์บ้านเลเคาะ
ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ขอเชิญทุกท่าน
ที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้
อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ

มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

มูลนิธิบูรณพุทธ
Line ID : @BuranaBuddha

บัญชี มูลนิธิบูรณพุทธ
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 020-8-99991-5
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056
buranabuddha.org/donation
... See MoreSee Less

View on Facebook