ช่องทางบริจาค

บริจาคเงินให้มูลนิธิผ่าน Paypal หรือ บัตรเครดิต บริจาคเงินให้มูลนิธิผ่านบัญชีธนาคาร
บาท
* paypal จะหักค่าธรรมเนียมจากยอดบริจาค 3.9%
มูลนิธิบูรณพุทธ
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 0208999915
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056

แจ้งการบริจาคเงิน

ช่องทางการบริจาค ยอดบริจาค วันเวลาที่บริจาค หลักฐานการโอน


*Paypal และบัตรเครดิตไม่ต้องใส่เวลา

*รูปหลักฐานการโอน

ใบอนุโมทนา

ใบอนุโมทนา ชื่อในการออกใบอนุโมทนา ที่อยู่ในการส่งใบอนุโมทนาทางไปรษณีย์

*หากไม่รับใบอนุโมทนาไม่ต้องกรอก

*หากไม่รับใบอนุโมทนาไม่ต้องกรอก

รายละเอียดผู้บริจาค

อีเมล์ เบอร์โทร

*Paypalและบัตรเครดิต ต้องใส่อีเมล์เหมือนอีเมล์ที่ชำระเงิน


หากพบเจอปัญหา แจ้งการบริจาคไม่ได้
สามารถติดต่อแจ้งรายละเอียดได้ที่ buranabuddha@gmail.com