ช่องทางบริจาค

บริจาคเงินให้มูลนิธิผ่านบัญชีธนาคาร
มูลนิธิบูรณพุทธ
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 0208999915
พร้อมเพย์ เลขผู้เสียภาษี 0993000376056

แจ้งการบริจาคเงิน

ช่องทางการบริจาค ยอดบริจาค วันเวลาที่บริจาค หลักฐานการโอน


*รูปหลักฐานการโอน ต้องใส่

ใบอนุโมทนา

ใบอนุโมทนา ชื่อในการออกใบอนุโมทนา ที่อยู่ในการส่งใบอนุโมทนาทางไปรษณีย์

*หากไม่รับใบอนุโมทนาไม่ต้องกรอก

*หากไม่รับใบอนุโมทนาไม่ต้องกรอก

ต้องการเป็นเจ้าภาพ

โครงการ ชื่อในระบบเจ้าภาพและชื่อในภาพที่ระลึก

รายละเอียดโครงการต่างๆ

รายละเอียดผู้บริจาค

อีเมล์ เบอร์โทร


หากพบเจอปัญหา แจ้งการบริจาคไม่ได้
สามารถติดต่อแจ้งรายละเอียดได้ที่ buranabuddha@gmail.com


รายละเอียดเพื่อโอนจากต่างประเทศ
SWIFT CODE : KASITHBK
BANK NAME : KASIKORNBANK PCL
Bank branch name : THANON SERITHAI 46
Bank branch address : 198, 200, 202, SERITHAI RD. KUNNAYAO KUNNAYAO BANGKOK 10230
ACCOUNT NAME : BURANABUDDHA ACADEMY FOUNDATION
ACCOUNT NO : 0208999915