ปฏิบัติธรรมที่บ้าน ตอนที่ ๗ – นั่งสมาธิอย่างไรไม่ให้อึดอัด

ปฏิบัติธรรมที่บ้าน ตอน นั่งสมาธิอย่างไรไม่ให้อึดอัด
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
►►คำถามช่วง – ถามตอบ
๑) คิดเห็นอย่างไร กับการนั่งสมาธิแบบฝรั่ง ที่ให้กลั้นลมหายใจแล้วค่อยปล่อยออกมาคะ? (๓๕.๓๖)
๒) นั่งสมาธิอย่างไรไม่ให้หลับ? (๓๙.๔๕)
๓) นั่งสมาธิประมาณครึ่งชั่วโมง จะมีอาการปวดหน้าผาก เป็นบ่อยมากเกิดจากสาเหตุอะไรครับ ควรทำอย่างไร? (๔๑.๓๘)
๔) นอนทำสมาธิได้ไหม? (๔๓.๑๘)