ปฏิบัติธรรมที่บ้าน ตอนที่ ๖ – เทคนิคสร้างผู้รู้ผู้ดู (แบบไม่อาศัยสมาธิเป็นพื้น)

ปฏิบัติธรรมที่บ้าน ตอน เทคนิคสร้างผู้รู้ผู้ดู (แบบไม่อาศัยสมาธิเป็นพื้น)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
►►คำถามช่วง – ถามตอบ
๑) แล้วถ้าไม่หวาดเสียวขนาดนี้ เห็นชัดๆอย่างไรได้? (๒๒.๓๘)
๒) วันรักษาอุโบสถ จิตคอยแต่จะฟุ้งซ่าน ควรทำอย่างไรดีคะ? (๓๗.๕๔)
๓) การฝึกจิต และ พลังจิต ต่างกันไหม ถ้าต่างกัน ต่างกันอย่างไร? (๔๓.๔๘)
๔) พอเริ่มปฎิบัติธรรม ทำสมาธิได้ติดต่อกันมาสักพัก เริ่มเห็นความโกรธตัวเองได้ชัดขึ้น เวลาโกรธควบคุมได้ยาก เป็นเพราะอะไร และควรทำอย่างไรดีคะ? (๕๑.๒๐)
๕) ถามเรื่องการสวดมนต์ : ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก? (๕๘.๒๓)