ปฏิบัติธรรมที่บ้าน ตอนที่ ๔ – เทคนิคการทำสมาธิให้ได้ผลทุกครั้ง

ปฏิบัติธรรมที่บ้าน ตอน เทคนิคการทำสมาธิให้ได้ผลทุกครั้ง
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
►► คำถามช่วง – ถามตอบ
๑) บางครั้งดูลมหายใจแล้วรู้สึกยังไม่หายจากการฟุ้งซ่าน ทำให้กายเรามีปฏิกิริยาตอบสนองคือปวดท้อง เหมือนเครียดลงกระเพาะตลอด เราจะทำยังไรได้บ้างคะ? (๒๘.๕๘)
๒) ความคิด ถ้าไม่หยุดคิดมีภาพวนเวียนตลอดเวลา ควรทำยังไง? (๓๖.๐๕)
๓) ถ้าเริ่มทำแบบพื้นฐาน ให้จิตจดต่อกับลมหายใจเข้า ลมหายใจออก รู้สึกอยู่ว่ากำลังหายใจเข้า กำลังหายใจออก อันนี้ถือว่าทำสมาธิถูกต้อง หรือเปล่าคะ? (๓๙.๓๐)
๔) ทำสมาธิครั้งแรก แล้วเห็นแสงสีเป็นคลื่นๆ แบบนี้คืออะไรคะ ไม่เห็นลมหายใจจะต้องเป็นยังไงคะ? (๔๔.๐๙)
๕) ลมหายใจเข้าสั้น แต่ลมหายใจออกยาวมากไม่สัมพันธ์กัน เพราะอะไรคะ และต้องทำอย่างไรคะ? (๔๗.๓๘)
๖) นั่งแล้วคิดฟุ้ง ต้องทำอย่างไรคะ? (๕๑.๒๐)
๗) เวลานั่งสมาธิเปิดธรรมะครูบาอาจารย์ฟังด้วยขณะนั่ง จะสามารถทำสมาธิแบบละเอียดได้ไหมคะ? (๕๑.๓๓)
๘) นั่งนานๆ แล้วเจ็บขาค่ะ กำหนดลมหายใจภาวนาว่าเจ็บหนอๆ นานๆ ไปก็ยังไม่หายมีวิธีแก้อย่างไรคะ? (๕๔.๕๘)