มูลนิธิ|บูรณพุทธ

ตั้งใจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น ในที่สุด ก็สมควรได้ไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้น
พยายามรักษาศาสนาไหน ในที่สุด ก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดกับศาสนานั้น

เกี่ยวกับโครงการ ร่วมบริจาค

ที่มาโครงการ

ตั้งใจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ในที่สุด
ก็สมควรได้ไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้น

พยายามรักษาศาสนาไหน
ในที่สุด
ก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดกับศาสนานั้น

เลขบัญชีมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย
020-8-99991-5

ก่อนเกิดมูลนิธิบูรณพุทธ
และโครงการในปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ

(คลิปขนาดสั้น แสดงรวมทุกโครงการ)

ปี ๒๕๕๗
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ชาวอำเภอศรีณรงค์ได้หายป่วย และรอดตาย
ในมือผู้มีจิตวิญญาณความเป็นหมอและพยาบาลอย่างแท้จริง

ปี ๒๕๕๙
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้วอันงดงาม
เป็นทางลัดที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้คนเรือนแสนทั่วโลก

แต่พระพุทธศาสนา อยู่รอดไม่ได้แค่ด้วยการสร้างพระประธาน
เพราะแก่นความเป็นพุทธที่แท้
คือการสร้างพระผู้ตื่นรู้ขึ้นมาในตัวเราเอง
ความเป็นพุทธในเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้รักษาศาสนาตัวจริง!

ต้นปี ๒๕๖๐

๑) เราได้สร้างโรงเรียนแนวพุทธให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้ได้โอกาสทองทางปัญญาแบบพุทธ

๒) เราจะสร้างเมรุมรณสติถวายแด่วัดที่ยังขาดเมรุ
เพื่อสร้างทางลัดในการเข้าถึงปัญญาแบบพุทธ
ให้กับผู้สดับธรรมหน้าศพบนเชิงตะกอน

๓) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘นิทานคิดเองดีเอง’ สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆเลือกข้างดีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะถูกผู้ใหญ่บังคับ

๔) เราจะสร้างแอนิเมชั่น ‘เจริญสติ’
เพื่อให้พระและนักเจริญสติทั้งหลายได้เห็นกับตาว่า
ประสบการณ์ภายในของการเจริญสติที่ถูกทางเป็นอย่างไร

๕) เราจะสร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ยังขาด
เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการพระประธานทั่วหล้า
ในอันที่จะถวายพระประธานไว้เป็นของกลางแด่พระศาสนา

๖) เราจะสร้างโบสถ์วิหารแบบพอเพียง
เพื่อให้ชาวบ้านแดนไกลไม่ลำบาก
ในการบวชลูกหลานในหมู่บ้านของตนเอง

๗) เราได้ขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง
เพื่อให้วัดที่ขาดน้ำ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ร่วมกันทั้งพระและชาวบ้าน

สำหรับเพจดังตฤณ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบูรณพุทธ
โดยมีบทความยกจิตรับอรุณทุกเช้าก่อนแปดโมงเช่นเดิม
และจะมีดังตฤณวิสัชนา LIVE ตามโอกาส
เพื่อให้ชาวพุทธร่วมสมัยและยุวชนรุ่นต่อๆไป
ได้รู้จักธรรมะในฐานะของสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง

ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ
กับมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในอันที่จะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นกว่าที่เป็นอยู่!

ข่าวสารล่าสุด

ตารางงานบางส่วนที่ยืนยันแล้วของมูลนิธิบูรณพุทธ

วันที่ 10 - 13 ตุลาคม สำรวจและขุดเจาะน้ำบาดาล
วัดวังน้ำเย็น ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
(ยังไม่มีพิกัดที่ตั้ง)

วันที่ 14 ตุลาคม ถวายเมรุมรณสติ
วัดป่าทุ่ง ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
(ยังไม่มีพิกัดที่ตั้ง)

วันที่ 4 พฤศจิกายน ถวายพระประธานและพระอุโบสถ
วัดก่องม่องทะ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

พิกัดที่ตั้งของวัด
goo.gl/maps/jgqYvV372h52

ผู้ที่สนใจและสะดวกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ ณ ที่นี้นะครับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Line ID : @buranabuddha
หรือ ทาง inbox

สามารถร่วมบุญกับทุกโครงการฯได้ที่
buranabuddha.org/donation/

อ้ายอ๋อ...แห่งท้องทุ่งเทพารักษ์
... See MoreSee Less

View on Facebook

บุญที่มีอานิสงส์มาก ให้ผลมาก ให้ผลทั้งกลางวันและกลางคืน "ถวายน้ำบาดาล" ก็คือส่วนหนึ่งของบุญนั้น ดังพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสรับรองไว้

อ้ายอ๋อ...แห่งท้องทุ่งเทพารักษ์
... See MoreSee Less

View on Facebook

มูลนิธิบูรณพุทธ ได้แชร์ให้น้ำ... ให้ชีวิตของ Dungtrin ... See MoreSee Less

โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลทั่วประเทศ ในมูลนิธิบูรณพุทธ

View on Facebook

ปัจฉิมบท...
เลข 10 ครั้งนี้ คือเลข 10 มหามงคล
วัดป่าบ้านหนองบัว จ.สุรินทร์
ได้มีการเจาะน้ำบาดาลมาแล้ว 8 บ่อ
แต่ก็ไม่สำเร็จคือ ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ
บูรณพุทธมาเจาะบ่อที่ 9 ก็ไม่สำเร็จ
แต่เราไม่ยอมแพ้จึงเจาะต่อไปอีกเป็นบ่อที่ 10
ด้วยความทุ่มเทและเพียรพยายาม
ของทีมบูรณพุทธและทีมช่างที่ไม่ถอย
เมื่อคืนนี้เราเสร็จกิจกันเกือบ 4 ทุ่ม
3 วัน 2 คืนในป่าของวัดป่าบ้านหนองบัว
ที่เราทุกคนลงแรงกายและใจจนสุด
ท่ามกลางเปลวแดด ฝนโปรยปรายและฝูงยุง
ผลที่ได้คือ ความสำเร็จ

น้ำตาแห่งความปีติใจของทุกคน
ไหลคลอมาตามธรรมชาติของจิตที่ไม่ได้ปรุงแต่ง
ทันทีที่สายน้ำพวยพุ่งออกมาจากท่อน้ำ
ไหลต่อเนื่องกว่า 1 ช.ม.โดยไม่ขาดสาย
นี่คือ ปรากฏการณ์แห่งความชุ่มชื้น
ต่อจากนี้ วัดป่าบ้านหนองบัว จ.สุรินทร์
จะมีน้ำใช้สอยอย่างเพียงพอตลอดปี
ผู้ที่มาอาศัยเพื่อทำความเพียร ณ สถานที่แห่งนี้
จะได้รับความสะดวกสบาย สัปปายะ
บังเกิดธรรมอันสมควรแก่ธรรมของตน
อย่างแท้จริง...

ตราบที่เรายังไม่หยุดยั้ง
ตราบที่เรายังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ
จากการรวมธารน้ำใจอันยิ่งใหญ่
การเจาะน้ำบาดาลในโครงการ"บูรณพุทธ"

อ้ายอ๋อ...แห่งท้องทุ่งเทพารักษ์
... See MoreSee Less

View on Facebook

ทีมบูรณพุทธและทีมช่าง
ยังคงปักหลักกันอยู่ที่
วัดป่าบ้านหนองบัว ต.ท่าตูม จ.สุรินทร์
เพื่อปฏิบัติภาระกิจเจาะน้ำบาดาล
ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายตลอดวัน
เราเจาะเป็นบ่อที่ 10 สำหรับวัดนี้
ซึ่งจะเป็น 10 แห่งความสำเร็จ
หรือ 10 แห่งความล้มเหลว
เรามาคอยดูกัน...

อ้ายอ๋อ...แห่งท้องทุ่งเทพารักษ์
... See MoreSee Less

View on Facebook