เจ้าภาพรูปที่ปีที่บวชสถานที่บวชจำนวนรูปงานบวช
1 - 109พ.ศ.2561วัดพระธรรมจาริกยองแหละ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่109รูปงานบวช
110 - 245พ.ศ.2561สำนักงานพระธรรมจาริก จ.แม่ฮ่องสอน 136-
246 - 915พ.ศ.2561ศูนย์อบรมพระธรรมจาริก หนองบัว จ.ตาก 670-
916 - 1057พ.ศ.2561ศูนย์อบรมพระธรรมจาริก แม่สลิดหลวง จ.ตาก 142-
1058 - 1178พ.ศ.2561สำนักงานพระธรรมจาริก จ.น่าน 121-
1179 - 1214พ.ศ.2561วัดพระธรรมจาริกบ้านนาขาม จ.น่าน 36รูปงานบวช
1215 - 1263พ.ศ.2561อาศรมพระธรรมจาริกบ้านน้ำว้า จ.น่าน 49รูปงานบวช
1264 - 1382พ.ศ.2561วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่ 119รูปงานบวช
1383 - 1420พ.ศ.2561อาศรมพระธรรมจาริกทุ่งหลวง จ.เชียงใหม่ 38-
1421 - 1458พ.ศ.2561อาศรมพระธรรมจาริกแม่แพม จ.เชียงใหม่ 38-
1459 - 1478พ.ศ.2561อาศรมพระธรรมจาริกแม่แพ จ.สุโขทัย 20-
1479 - 1498พ.ศ.2561อาศรมพระธรรมจาริกลำขาแข้ง จ.กาญจนบุรี 20-
1499 - 1567พ.ศ.2561วัดธรรมจาริกบ้านจันทร์ จ.เชียงใหม่ 69-
1568 - 1597พ.ศ.2561ศูนย์อบรมฯห้วยน้ำเย็น จ.เชียงราย 30-
1598 - 1667พ.ศ.2561อาศรมพระธรรมจาริกห้วยน้ำเย็น จ.ตาก 70-
--- รูปเครื่องบวช ---

เจ้าภาพบวชชื่อเจ้าภาพภาพที่ระลึก
รูปที่ 1นฤมล ศฤงคารรัตนะhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1
รูปที่ 2-10พรนภา ศฤงคารรัตนะhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=2
รูปที่ 11สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=11
รูปที่ 12มาลินี ภักมีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=12
รูปที่ 13ฤทธา ศฤงคารรัตนะhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=13
รูปที่ 14เอญาดา ศฤงคารรัตนะhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=14
รูปที่ 15-24สุณี ศฤงคารรัตนะhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=15
รูปที่ 25Dar Darhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=25
รูปที่ 26Sue Suehttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=26
รูปที่ 27สุวิมลและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=27
รูปที่ 28-30ปริยา ศฤงคารรัตนะhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=28
รูปที่ 31-34นางสาวปวีณา ศรีมโนทิพย์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=31
รูปที่ 35ธีรวรรณ สายบัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=35
รูปที่ 36ยินดี บุญตราhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=36
รูปที่ 37ภรธนอร เอกคมโชติธนา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=37
รูปที่ 38พรรณทิพา เติมทรัพย์สกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=38
รูปที่ 39นางสาวจารีนุช สุทธินวกุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=39
รูปที่ 40จินตนา เติมสินวาณิชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=40
รูปที่ 41เอกพล-รุจิรา ตังโฆษิตและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=41
รูปที่ 42นส.จิรดา ศิริพรอดุลศิลป์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=42
รูปที่ 43นส.พิมพ์กานต์ - ดช.ปองคุณ สุวรรณธาดาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=43
รูปที่ 44กิตติพัชญ์ เกียรติชัย - ธนวรรณ คุณาธินันท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=44
รูปที่ 45-48ครอบครัวพันปีทิพย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=45
รูปที่ 49นางสาวสุนทรีย์ เตชะหงษาและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=49
รูปที่ 50นายชิตพล วัชราพันธ์และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=50
รูปที่ 51-54เสาวลักษณ์ แซ่ตั้ง http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=51
รูปที่ 55ปวริศา ศรีสุวรรณ และ ปวุฒิ ศรีสุวรรณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=55
รูปที่ 56พ่อวีรศักดิ์ แม่บุญชุบ ทวีโชติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=56
รูปที่ 57พรกาญจน์ทิมา ผลส่งhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=57
รูปที่ 58นส.ฐิติมา นุธิรงค์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=58
รูปที่ 59-63นางสาวญาณะพัชญ์ วิศวพิพัฒน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=59
รูปที่ 64ครอบครัวพิริยะศักดิ์จินดา และ ครอบครัวมลิวรรณ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=64
รูปที่ 65ชลดา เอี่ยมโอธานและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=65
รูปที่ 66ณัฐพล-จอย พรหมเสนาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=66
รูปที่ 67คุณแม่วิไลวรรณ โตศะศุข http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=67
รูปที่ 68ภัทรนิษฐ์ ศศิธนวิจิตร์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=68
รูปที่ 69นันท์นภัส กฤษณะประสิทธิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=69
รูปที่ 70น.ส. พรเพ็ญ สุนทรเวชพงษ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=70
รูปที่ 71-74มธุรส โชติวิจิตร-ครอบครัว - ครูและนักเรียน รร. Aeyducationhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=71
รูปที่ 75นางสาวดวงจันทร์ ราชสะอาดhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=75
รูปที่ 76ทรงศักดิ์ ต้นเกษhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=76
รูปที่ 77ธนัชพร เชิดชูอริยทรัพย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=77
รูปที่ 78-79วิยะดา ไตรบุตรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=78
รูปที่ 80ครอบครัวเทียนสว่างและอัตนวานิชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=80
รูปที่ 81อนุวัต นำรับพร และภรรยาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=81
รูปที่ 82สินธร เตชิษฐพงศ์ และ ลักษณ์ธาดา หฤษฏ์กุลวัฒน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=82
รูปที่ 83นายบารมี ตั้งกีรติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=83
รูปที่ 84ชณิชา จุกจันทร์และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=84
รูปที่ 85จตุรงค์-ฐิติมา จิตพุทธิและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=85
รูปที่ 86นางกันต์สรวีย์ ลู่ชัยชนะhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=86
รูปที่ 87นางสาวนิสาธิชา เมฆกมลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=87
รูปที่ 88น.ส.สิริรัตน์ นพเทศน์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=88
รูปที่ 89นางสาวยุวเรศ คำชื่นและก้านกล้วยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=89
รูปที่ 90ชวนพ วิทยาภิรักษ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=90
รูปที่ 91คุณอวยพร ธีระธนาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=91
รูปที่ 92ณปภัช จักรพันธุ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=92
รูปที่ 93นางสาว ลลิตวดี คงผล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=93
รูปที่ 94นางพฤศวรรณ พิศดาร นายชญาน์ทัต ภู่เพชร น.ส บัวบูชา ภู่เพชรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=94
รูปที่ 95ณรงค์ แม่นปืนhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=95
รูปที่ 96นางนราภรณ์ ชุนช่วยชีพและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=96
รูปที่ 97คุณพ่อสุพรรณ นครศรี คุณตาไสย์ -คุณยายพูน ศิริจันทร์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=97
รูปที่ 98นางดาราธร ดา ซิลวา(ละมุน การเพียร) และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=98
รูปที่ 99วัลยา สุทธิเมธีกร - มนตรี สิทธิชาติ กฤดากร บุญนิพัทธ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=99
รูปที่ 100พัชรนันท์ สวรรค์พรเพ็ญ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=100
รูปที่ 101รัชนก สังข์สมุทรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=101
รูปที่ 102อนุตรา มหัทธนารักษ์ นายฉัตรพัฐน์ บุญยวรรณ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=102
รูปที่ 103ณธนา หลงบางพลีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=103
รูปที่ 104ดุสิตา บุญมานันท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=104
รูปที่ 105-164นายองอาจ เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=105
รูปที่ 165น.ส.จิตนภา ศิริรักษ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=165
รูปที่ 166น.ส.ณัฏฐ์ทิตา เกสตรีธวัฒน์ และ นายอดิศักดิ์ กลั่นประสิทธิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=166
รูปที่ 167นายวิสุวัฒน์ ศรีพินิจและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=167
รูปที่ 168ธนัท ลีระศิริและครอบครัว กับ จิตราพร พงศ์พจมานhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=168
รูปที่ 169บริษัท ไอดรักส์ ฟาร์มา จำกัดhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=169
รูปที่ 170น.ส ฤดีรินทร์ กิจทวีปวัฒนา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=170
รูปที่ 171จริฉัตร วีระนนท์และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=171
รูปที่ 172นายชิษณ์ชน ทองหยวกและครอบครัว นาย ธีรสัณห์ นาคชัยสัมฤธิ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=172
รูปที่ 173รุ่งกมล,Guido,Elina เดลโว่ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=173
รูปที่ 174นางสาวกนกพร นักผูกและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=174
รูปที่ 175พิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล - วิบูลย์ , กวิน วันเกิดผลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=175
รูปที่ 176นางสาวชนานุช ประมวลกิจเจริญhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=176
รูปที่ 177-178แม่ศรีแพร เสือเอกhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=177
รูปที่ 179นางสาวภัทราพร คำวงศ์สอน และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=179
รูปที่ 180ภัคกร ชินนันทนัท และ กรชัย หาญทรงกรณ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=180
รูปที่ 181-182นางสาวกิรณา เพ็ญธนาลัย และ นางสาวดลพร ลิขิตรัตนพิศาลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=181
รูปที่ 183แพรวพรรณ ว่องก๊ก และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=183
รูปที่ 184-185กมลนิตย์ จึงเรืองสิทธิ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=184
รูปที่ 186ศุภกร-อาภากร พันธ์กัทลี พร้อมบุตร ธิดาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=186
รูปที่ 187-188นายธรรมโรจน์ อักษรานุเคราะห์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=187
รูปที่ 189น.ส.สุภัทรี เปรมจิตและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=189
รูปที่ 190นางสาวสิริดาว เตชะเพิ่มผลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=190
รูปที่ 191นางสาวอัชราภรณ์ รัตนมณีรัศมี และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=191
รูปที่ 192สรรกัญญาญ์ ล้อศิรินันท์ พ่อแม่ และ บุตร ธิดา http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=192
รูปที่ 193ศิราณี วุฒิภดาดรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=193
รูปที่ 194สายฝน ตั้งใจตรงhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=194
รูปที่ 195นางสิริญา ปรีชาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=195
รูปที่ 196ศรัญญา ศรีสุวัฒน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=196
รูปที่ 197ครอบครัวเลิศอัครพิทูรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=197
รูปที่ 198Victory & Jewelryhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=198
รูปที่ 199ภูมพิมพ์ สาโรจน์วนิชและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=199
รูปที่ 200อิงนภัทร์ เจริญวรสิริสุขhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=200
รูปที่ 201น.ส.จิตตรัตน์ นาสมวาสhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=201
รูปที่ 202นางณัฐพัชญ์ นิธินรเศรษฐ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=202
รูปที่ 203นายเกษม วงศ์ชัยสุเวชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=203
รูปที่ 204น.ส.นริศรา สุขคุ้ม และ Mr.Øyvind Risvikhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=204
รูปที่ 205อัมพิกา สิขัณฑกสมิตhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=205
รูปที่ 206นายณัฐวุฒิ สุขพหล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=206
รูปที่ 207นายศิริรักษ์-นางลิวัลย์ กิมิฬาร์และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=207
รูปที่ 208ระวิวรรณ ดวงอุดม และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=208
รูปที่ 209อัญญาณี ท้ายนาวาพร้อมครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=209
รูปที่ 210ภรภัทร กาญจนกูล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=210
รูปที่ 211น.ส.ศิวณีย์ จาบรัมย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=211
รูปที่ 212พ.ต.ท.สราวุฒิ ปรีดากรณ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=212
รูปที่ 213โสมธิดา ลิขิตเลิศ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=213
รูปที่ 214ธนิษตา เกตุแก้วและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=214
รูปที่ 215พิณระตี สุวรรณนันท์และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=215
รูปที่ 216อาภา,ภัสวี,ณัฐฐิญา พูนศรีรัตน์ - อินทนนท์ กรัยวิเชียรและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=216
รูปที่ 217นางพฤศวรรณ พิศดาร นายชญาน์ทัต ,น.ส บัวบูชา ภู่เพชรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=217
รูปที่ 218นายศุภชาติ และนางฐานิตา อิ่มเกษมhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=218
รูปที่ 219ขวัญชนก ถึกพานิช และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=219
รูปที่ 220นางวรัลยา บุณยะกาญจน และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=220
รูปที่ 221โอภาส มิตรนรากร http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=221
รูปที่ 222นส ภัทรวีร์ จรัสสุขสวัสดิ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=222
รูปที่ 223นางณัชญ์กมล ศิริอชิรญาณ์กร นางศศินา จั่นฮวบ นายชัยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์กุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=223
รูปที่ 224อัจฉรา สุจริตจิตร และครอบครัว , ครอบครัววิภาตานนท์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=224
รูปที่ 225นางสาวชุติมา คดวิเชียร และ นายชาตรี - นางพักพริ้ง คดวิเชียรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=225
รูปที่ 226-227กีรติธัญญา โชติธนัตถ์วงศ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=226
รูปที่ 228นางสุพรรณี ชะโลธร นส .ชลวิภา สิงหลกะ นส.ทวีนันท์ วรรณชาติ และนางละเอียด ไชยสุริยวิรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=228
รูปที่ 229น.ส.วันจันทร์ สิงหละชาติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=229
รูปที่ 230ฤทัยรัตน์ ศิลธรรม และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=230
รูปที่ 231เบญจพร-บัญชา เทียนทอง และครอบครัวเหมชาติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=231
รูปที่ 232อุทัยวรรณ วิมลจิตรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=232
รูปที่ 233บุษราคัม โถสุวรรณจินดาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=233
รูปที่ 234วัฒนี ด้วงสำราญhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=234
รูปที่ 235นายญาบดินทร์กรณ์ โชติโกจันตากุล นส.พิมพ์ณิดา จิรจรัสโชค และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=235
รูปที่ 236-237วัฒนา เอกวัฒนกิจ และเกษราภรณ์ อาษาสุจริตhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=236
รูปที่ 238-239น.ส.เสาวลักษณ์ ถาวรวิสุทธิกุลและ นายสุภัทร อู่เต็มทรัพย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=238
รูปที่ 240คุณอำนวย ภู่สุคนธ์ คุณสมพร ภู่สุคนธ์ และคุณสุรีรัตน์ ภู่สุคนธ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=240
รูปที่ 241-242คุณพลวัต และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=241
รูปที่ 243-244ครอบครัวดำรงวิวัฒน์ นายกฤษณ์ นางณิชขา ด.ช.มธกร ด.ญ.เมกุณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=243
รูปที่ 245-246นายอภิสิทธิ์ สุธาประดิษฐ์ นางสาวมนสิชา ยกศิริและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=245
รูปที่ 247พ.ต.หญิง กัลยาภา ชัยภิวงศ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=247
รูปที่ 248ชื่อนวสรณ์ ตั้งธนสิรินนท์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=248
รูปที่ 249นาย มาวิน เอี่ยมทา นางสาว ภัทริน สงขาว และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=249
รูปที่ 250นุสรา , สันติ พฤทธิประเสริฐ นางสินา ฉิมมา และพี่น้อง ลูกแก้ว-จอมขวัญhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=250
รูปที่ 251นางพิมพ์ธีรา​ ปัญญาโสhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=251
รูปที่ 252ครอบครัว นันทนาวัฒน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=252
รูปที่ 253น.ส.พิรญาณ์ แสงปัญญา กับครอบครัว และคุณเพ็ญศรี สุวัตถิกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=253
รูปที่ 254ด.ช.ปัณณทัต ลิ้มประไพพงษ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=254
รูปที่ 255ธนา ธีระวิทย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=255
รูปที่ 256นางสุภาพร สีสอง พร้อมครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=256
รูปที่ 257นางสาวสุจิตรานันท์ มังคละไชยาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=257
รูปที่ 258กษริน ศรีประทักษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=258
รูปที่ 259นางสาว ธันยาพร ปราณนัทธีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=259
รูปที่ 260นางสาวณัฏฐาพร ศรีนวลและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=260
รูปที่ 261นางนวลลออ เพชรกิตติพล นางสาวสุรีรัตน์ เพชรกิตติพลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=261
รูปที่ 262ปารวี ศิริล้น และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=262
รูปที่ 263ทรงพร อังสุมาลิน และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=263
รูปที่ 264นายปิยะวุฒิ ธนบุณยวัฒน์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=264
รูปที่ 265พุ่มพวง ปุรินทาภิบาลและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=265
รูปที่ 266-271อัคระ ไมตรีเวชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=266
รูปที่ 272ด.ช.วรินทร วีรกุลวัฒนาและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=272
รูปที่ 273ศุภกานต์ ฐานพงศ์พันธุ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=273
รูปที่ 274เสาวลักษณ์ หล่ำสกุลไพศาล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=274
รูปที่ 275พนิดา บุญญพงษ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=275
รูปที่ 276ปราโมทย์ บุษบง สุขสมพร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=276
รูปที่ 277นส.นพรัตน์ เจริญยืนยาว และนายวิจิตร ณ ระนองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=277
รูปที่ 278ครอบครัวกะลำพะบุตร และครอบครัวดีแก้วhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=278
รูปที่ 279ศรุต ศรีสันติสุขhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=279
รูปที่ 280นายรังสรรค์ และ นางรุ่งแสง ศิระเกล้าhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=280
รูปที่ 281นายวัชระ และ นางรังสิมา ลีลาพฤทธิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=281
รูปที่ 282อภิชาติ-ธัญชนก-เพ็ญพิสุทธิ์ ทรัพย์สมบัติ และ อัจฉริยา ดาราพาณิชย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=282
รูปที่ 283นายจตุรงค์ แซ่ลี่และครอบครัว นางสาวนันท์นภัส แซ่ลี่และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=283
รูปที่ 284ข้าพเจ้านางสาวศิริลักษณ์ เนติโพธิ์ +นายภัคพงษ์ ทัพภะ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=284
รูปที่ 285มาริษา กรนานันท์ ชลเวศม์ บูรณ์ประเสริฐ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=285
รูปที่ 286นางวันดี คงสุขhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=286
รูปที่ 287นางสาวพิมพ์ภัทรา รักษ์ธนาศรี และครอบครัวสระศรี http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=287
รูปที่ 288นางอรุชา ดำรง​เกียรติ​และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=288
รูปที่ 289นางสาววินธัส พูลพุทธพงษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=289
รูปที่ 290กฤษณ์พิภพ - ศิริพิสชา ภากาจน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=290
รูปที่ 291นายณกุล ทิณพงษ์ และนางสาวณัฐินี สืบจากยงhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=291
รูปที่ 292ชัญญา พันธจารุนิธิ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=292
รูปที่ 293น.ส.ปาริฉัตร์ วงษ์คูณ และครอบครัว / นายอัฑฒการ วิลยางกูร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=293
รูปที่ 294ปริญญา - สมสิริ -ปริญสิริ ปัญคิวจณาณ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=294
รูปที่ 295-297ปุ๊กhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=295
รูปที่ 298นางอัญชลี เพิ่มทันจิตต์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=298
รูปที่ 299ดช. คฑา บวรวัฒนะ บุนนาค และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=299
รูปที่ 300อุกฤษฏ์ พวงแก้ว และ วีระนันท์ ชัยเจริญเสรี http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=300
รูปที่ 301ปุณณิฏฐา พันธุ์ทวี http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=301
รูปที่ 302พันตรีหญิงวัลยา สิงหสุรศักดิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=302
รูปที่ 303น.ส.สุวัธนีย์ สุวรรณ และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=303
รูปที่ 304นางสุวรีย์ บุญนาคและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=304
รูปที่ 305-306ภัคไพริน อุทัยรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=305
รูปที่ 307น.ส.กรกนก จาบรัมย์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=307
รูปที่ 308-309นางสาวดวงใจ ดำรงสิริรัชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=308
รูปที่ 310นางสาวณัฐชยา สิงห์สุวรรณ อุทิศให้ นายนเรศ อินถึกhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=310
รูปที่ 311วิรัญญา คงคนึงhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=311
รูปที่ 312นางสาววิมลจันทร์ วุฒิคงสมบัติและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=312
รูปที่ 313นางสาวสุจิตรานันท์ มังคละไชยาและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=313
รูปที่ 314นายสุเครื่อง บุรินทร์กุล และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=314
รูปที่ 315กานต์สินี เลิศพัฒนาปิติโชค http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=315
รูปที่ 316นส. ฤดี โชติกโสภณ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=316
รูปที่ 317นายญาณวุฒิ - นางภัทรนันท์ - เด็กหญิงภัทรฤทัย สุดรุ่งhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=317
รูปที่ 318ปุณยชา เตพละกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=318
รูปที่ 319ทินกรและรุ่งนภา มโนประเสริฐhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=319
รูปที่ 320-324สุรีรัตน์ ปิยวัฒน์ ปิยาพัชร พรเพ็ญ ผ่องเพ็ชร์ พรพรรณ โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=320
รูปที่ 325นางซิ่งกี๊ เซี่ยงเจวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=325
รูปที่ 326นางย่ำหลี แซ่ลิ่ม http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=326
รูปที่ 327รัชนัน มุสิกธรรม http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=327
รูปที่ 328วัชรี บรรณหิรัญhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=328
รูปที่ 329น.ส ปภาดา ฤทธิชัยวงษ์ นายเอกราช ด.ช ปรรณพัชร์ ด.ญ ภิญญาพัชญ์ เจียมเศรษฐ์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=329
รูปที่ 330ธนัช มุขพรหม และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=330
รูปที่ 331กรวรรณ พันธิตพงษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=331
รูปที่ 332นางสุนทรี สิทธิลาภาบดีกุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=332
รูปที่ 333นางสุพัฒนี น.ส.สิดาพร น.ส.พัชราภรณ์ เศรษฐวงศ์สิน และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=333
รูปที่ 334-336นายธช ธัมมพิพัฒน์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=334
รูปที่ 337สุนนท์อร ไตรปิฎก http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=337
รูปที่ 338บริษัท บุญประภากรุ๊ป จำกัดhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=338
รูปที่ 339ชุติพร ธาราศรีสุทธิhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=339
รูปที่ 340-341นายอำนวย นางสมคิด และ นายอนันต์ โชติประวิทย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=340
รูปที่ 342จรัล ชนะนันทศักดิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=342
รูปที่ 343ภิญโญ สุทธหลวงและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=343
รูปที่ 344คุณอรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ และคุณชนาธิป ผาริโนhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=344
รูปที่ 345จันทร์เพ็ญ ปืนกันภัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=345
รูปที่ 346คุณเปมิกา มั่นหมั่น - ปัญจรัตน์ กิตติจรูญวิทย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=346
รูปที่ 347นางสาวณัชชา พุทธรักษาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=347
รูปที่ 348นส.นัทชรี ไผ่สุขhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=348
รูปที่ 349นายเมธี เทศนาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=349
รูปที่ 350ชรินทร์ เหลืองรัตนมาศhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=350
รูปที่ 351พิมพ์กมล ดุละลัมพะ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=351
รูปที่ 352นส. ประทับจิต กงทองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=352
รูปที่ 353คุณธนวันต์ เชื้อสุข คุณภาสินี แซ่ตั้งhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=353
รูปที่ 354ครอบครัว วิเศษสินธุ์ และ ครอบครัวนายประพจน์ ตั้งศิริเสรีกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=354
รูปที่ 355เบญจพร-บัญชาเทียนทองและครอบครัวเหมชาติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=355
รูปที่ 356ภูเบศ ยินดีเหมาะhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=356
รูปที่ 357ปิยะนาฏ สุ่มพิทักษ์สกุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=357
รูปที่ 358-359ตปาลิน เจริญสุขและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=358
รูปที่ 360นายธรรมรัตน์ รุ่งสกุล และครอบครัว และนางศิริรัตน์-นายอำพล นนท์นคร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=360
รูปที่ 361น.ส.ปิยะหทัย แสงสุพรรณ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=361
รูปที่ 362-363มณเฑียร-ทัศนีย์ สติมานนท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=362
รูปที่ 364นายอนุวัฒน์ สกุลมนตรีชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=364
รูปที่ 365กุลปาลี พาเกิดสุขทวีและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=365
รูปที่ 366น.ส. เก็จกาญจน์ วิกรมโรจนานันท์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=366
รูปที่ 367ติ๊ก จารุณี http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=367
รูปที่ 368-369นางชญานิศวร์ นายอัครนันท์ อัศวรัชต์โภคินhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=368
รูปที่ 370นภัคมน ทองเฝือ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=370
รูปที่ 371สินีนาฏ เหมจินดา และมุขธิดา แสงอร่ามhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=371
รูปที่ 372เพียรศักดิ์ แซ่เบ๊http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=372
รูปที่ 373ศรุตา ศรุติ สุพจน์ ทิพาวรรณ นรเศรษฐวรชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=373
รูปที่ 374-397ชมรมผลดี กองทุนผลดีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=374
รูปที่ 398-399นางสาว ศิริพร สุนทรพานิชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=398
รูปที่ 400-401นางผันผ่อน สุนทรพานิชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=400
รูปที่ 402นางภัทรพรรณ สุทธิวาณิชย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=402
รูปที่ 403พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=403
รูปที่ 404นายชาคริต ไวปรีชี และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=404
รูปที่ 405จารุวรรณ ลุสัมฤทธิ์ และ สุกัลยา โภคสิริวัฒน์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=405
รูปที่ 406นายสมเกียรติ เลิศฤทธิพงศ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=406
รูปที่ 407ชฎาพร กัลยา และ ภานุพงษ์ ขอบปีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=407
รูปที่ 408อรุณี อนันตกุลและขุนแผนhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=408
รูปที่ 409ศรัณยา อินทร์หอมhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=409
รูปที่ 410หจก.อินโดไชน่าเกษตรพัฒนา โดยคุณนรีรัตน์ จารุเกษมhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=410
รูปที่ 411นายพีรพล ธนทวีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=411
รูปที่ 412นางสาว เบญจมาศ รังสิตสวัสดิ์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=412
รูปที่ 413นายวุฒิพงษ์ ทองนุ้ยและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=413
รูปที่ 414นลินา วงศ์เจริญhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=414
รูปที่ 415จิรายุ พูลฉนวน และ วันทนีย์ คุ้มปรีดีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=415
รูปที่ 416ครอบครัว ธรรมรัตน์ธารา ทองบุญ ดำรักษ์ บุญประเสริฐมี นาคเกษมhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=416
รูปที่ 417-418นายบรรจง-นางวิภา ว่องไวตระการ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=417
รูปที่ 419คุณชฎานิศ แก้วมา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=419
รูปที่ 420นางสาวผลิดา ปรุงอาวุธ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=420
รูปที่ 421ครอบครัวคณะดีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=421
รูปที่ 422นายสุมน-นางเกสสุดา-น.ส.มนัสดา-ด.ช.มนกร จักษ์เมธาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=422
รูปที่ 423เกษร รักรุ่งเรือง และ นันทินี รักรุ่งเรืองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=423
รูปที่ 424นางสาวเกณิกา กรกัญญพัชรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=424
รูปที่ 425มลิวัลย์ นพพรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=425
รูปที่ 426-428พิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=426
รูปที่ 429วรินทร์ นนทพันธุ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=429
รูปที่ 430เคลียร์คลินิกเวชกรรมhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=430
รูปที่ 431นส.ศิริลักษณ์ โกยสมบัติ และ ดช.กฤตกร โกยสมบัติ และ นางนิตยาโกยสมบัติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=431
รูปที่ 432นางสาวโสภิดา ฤกษ์ลัคนาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=432
รูปที่ 433อังคณา ฉัตรชัยอนันต์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=433
รูปที่ 434ชนินทร์ บุญศรีและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=434
รูปที่ 435นาย สมเกียรติ ชื่นพิริยานนท์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=435
รูปที่ 436นายชัยวัฒน์ นางกณิกนันท์ นางสาววรรษมน นายกฤติน รัตนเมธาธร http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=436
รูปที่ 437พลพจน์ พงษ์สุวรรณ และมารดา บิดาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=437
รูปที่ 438-441วรณิสร์ อ่อนประเสริฐและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=438
รูปที่ 442คุณพิพัฒน์-คุณนภา เลิศมโนรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=442
รูปที่ 443นพ.มาวิน วัฒนแพทย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=443
รูปที่ 444เกตุมณี นิมมานเหมินท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=444
รูปที่ 445นางสาวณฐิกา สุขะภัณฑ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=445
รูปที่ 446นางสาวรินทร์ลภัส ขาวสิทธิวงษ์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=446
รูปที่ 447นายบุญจง ขาวสิทธิวงษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=447
รูปที่ 448นางจันทรสมร ศิริตันหยงและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=448
รูปที่ 449เด็กหญิงเหมวิกา สมร พร้อมครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=449
รูปที่ 450นายวิชาธร จันทนา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=450
รูปที่ 451นายถนอมศักดิ์ สิตตะวิบุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=451
รูปที่ 452นางสาวราชาวดี อามาตย์มนตรีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=452
รูปที่ 453-456ครอบครัววัฒนเสนีย์ และครอบครัวโรจนชัยชนินทรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=453
รูปที่ 457บริษัทเอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัดhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=457
รูปที่ 458-459ดร.ธัญ สกุลธัญ และ ดร.อรอนงค์ ปิลันธน์โอวาทhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=458
รูปที่ 460-461แคทรียา ปันแก้ว และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=460
รูปที่ 462พงศ์ศิญา ชังพูลสวัสดิ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=462
รูปที่ 463ด.ญ.เจญ่า กมลเพ็ชร์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=463
รูปที่ 464นายสิทธิภัท ตรีกิจจำรูญ และครอบครัว / นางสาวชาดาพา ศุภกุลภัทร์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=464
รูปที่ 465นาง ฉวีวรรณ โควสุภัทร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=465
รูปที่ 466น.สกมลพร สาลี นายภีม ปรียากรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=466
รูปที่ 467น.ส.กฤษภรณ์ เกษมสันต์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=467
รูปที่ 468นายอารอน ฮอเรล นางสาวลฎาภา พรพิทักษ์กุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=468
รูปที่ 469นางสาว จิรวัฒน์ ธันยาพสิษฐ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=469
รูปที่ 470ฉัตรชนก ช้างแก้ว และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=470
รูปที่ 471สุวิทย์ สุภาภรณ์ นรินทร์ ณัฐวีร์ นราธัศจรรย์ และ นฤมล จิรพณิชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=471
รูปที่ 472เดชาไกรถาวร และ พิณรัฐ เหลืองปฐมอร่าม http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=472
รูปที่ 473สุพรรษา บุญส่งhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=473
รูปที่ 474พิสิษฐ์ ธนพงศ์เดชาโชติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=474
รูปที่ 475น.ส ณปภัช วิชญาพงศ์กุล http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=475
รูปที่ 476Nan shwe sein http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=476
รูปที่ 477อารยา ชลสายพันธ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=477
รูปที่ 478นางเขมา นางสาวบัณฑิตา อรัญยาวรรณ - นายมานูเอล เฮอร์นานเดซhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=478
รูปที่ 479นายอาชัญ อาระยานิมิตสกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=479
รูปที่ 480นายการัณย์ อาระยานิมิตสกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=480
รูปที่ 481นางอรัญญา นายบดินทร์ ด.ญ.ทัตพิชา ด.ญ. บัณฑิตา ดวงชาทมhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=481
รูปที่ 482นางชิดชนก วิธุรวานิชย์และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=482
รูปที่ 483เสาวนีย์ เชฏฐ์เรืองชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=483
รูปที่ 484นายกิระณัช กิตติบรรลุhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=484
รูปที่ 485นางมุ่ยซี แซ่คู และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=485
รูปที่ 486น.ส.ศิริวรรณ จันทะแสง พร้อมครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=486
รูปที่ 487ชฎาดวง สุวรรณทัตhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=487
รูปที่ 488น.ส. สุพรพรรณ อัมภาพันธุ์กิจ และ ครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=488
รูปที่ 489นางสาวจีรนันท์ รสาดนุเดช และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=489
รูปที่ 490นายจักรพันธ์ ชินวิทยาภรณ์ และ ครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=490
รูปที่ 491น.ส ดารุณี โก้กระโทกhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=491
รูปที่ 492น.ส.ปัทมา สะธรรมกิจ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=492
รูปที่ 493ทวิชา ชื่นกองแก้ว และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=493
รูปที่ 494นภาพร ถ่องแท้มุ่งเจริญ - ชุมพล เหลืองบรรเจิดhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=494
รูปที่ 495อรรถพล ศิริมงคลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=495
รูปที่ 496นายวินัย กิจปรีชาวนิชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=496
รูปที่ 497นางมาลัย กิจปรีชาวนิชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=497
รูปที่ 498นาย จิราธิป กิจปรีชาวนิชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=498
รูปที่ 499นายมนัสวิน กิจปรีชาวนิชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=499
รูปที่ 500นายรัชกฤต สงวนชีวิน - นางเพียงหทัย เอกสินธุสิทธิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=500
รูปที่ 501-502นางศศิธร ชาติประสพ - นางสาวพรนิภา พูนจันอัด http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=501
รูปที่ 503นิธินนท์ เดชสกุลไกร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=503
รูปที่ 504มยุรี จันทร์เสนhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=504
รูปที่ 505นางสาวจินตนา องค์สุรกุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=505
รูปที่ 506-508นางสาวองค์อร อุมาภรณ์สกุลและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=506
รูปที่ 509จุฑามาศ พานิช http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=509
รูปที่ 510ธัญวรรณ ภู่พิสิฐ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=510
รูปที่ 511นางสาวพรวสา วงศ์ปัญญาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=511
รูปที่ 512นายกมลเกียรติ์ ระบิลทศพรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=512
รูปที่ 513นางอำพัน ระบิลทศพร http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=513
รูปที่ 514นายปิยภัทร์ ระบิลทศพร http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=514
รูปที่ 515นางกฤตยา สิริแสงทักษิณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=515
รูปที่ 516นายวิเชียร สิริแสงทักษิณ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=516
รูปที่ 517ด.ญ.ธัญญภัสร์ สิริแสงทักษิณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=517
รูปที่ 518สิทธิเกียรติ์ เจนวนิช อรลีฟท์ อิสระภักดีวงศ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=518
รูปที่ 519สุวลักษณ์ รัตนวานิช http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=519
รูปที่ 520จุฑามาศ พานิชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=520
รูปที่ 521สิริมาส ศรีวัฒนาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=521
รูปที่ 522นางชญาดา วงศ์วนานุรักษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=522
รูปที่ 523ธันยา โรจนาเปรมสุข และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=523
รูปที่ 524นางสาวอารีญา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=524
รูปที่ 525ชญาภา กรกมลรัตน์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=525
รูปที่ 526อนัญพร วุฒิวรวัฒนาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=526
รูปที่ 527สาริสา ปัญญาใสhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=527
รูปที่ 528นายภูมิพัฒน์ ขำเลิศและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=528
รูปที่ 529นายเดชาพล พลางกูรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=529
รูปที่ 530นางสาวกัญจนพร หรูอนันต์ และ นายอนุสรณ์ รัตนสุวรรณ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=530
รูปที่ 531สิริกุล วีนะกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=531
รูปที่ 532พ.ต.ภาสพันธ์ อวยพรและคุณภัคจิรา อวยพรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=532
รูปที่ 533-534นางสาวลีลาวรรณ ชาญเชี่ยวชิงชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=533
รูปที่ 535สุวิมล เวหากิจและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=535
รูปที่ 536สุเทพิน พุทธิจิตรลักษ์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=536
รูปที่ 537สุภิดา โหนกนุ่ม และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=537
รูปที่ 538วีริศ บุตรกะวี และ พรินทร์ สุทธิวรรณ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=538
รูปที่ 539พรินทร์ สุทธิวรรณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=539
รูปที่ 540พรภวิษย์ เค้าสงวนศิลป์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=540
รูปที่ 541น.ส. พราวรินท์ กิตติพรพานิชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=541
รูปที่ 542ไตรเทพ ลาภเกรียงไกร และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=542
รูปที่ 543พินิจ รุจิรวนิช ธัญรัศม์ สังขวิสิทธิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=543
รูปที่ 544ภาณุวัชร มนชพร หงษ์เจริญhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=544
รูปที่ 545-546น.ส. ศิรินารถ. อมรธรรมhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=545
รูปที่ 547-548วิโภชน์-ธิดารัตน์ ชินประหัษฐ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=547
รูปที่ 549นางสาว กชพรรณ ชูลักษณ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=549
รูปที่ 550จุฑามาส เอียดแก้ว และ ปรานต์อธิป ถังกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=550
รูปที่ 551นางสาว กวินภัค พุฒิพรชัยกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=551
รูปที่ 552บริษัท จีเอ็มชีเอส จำกัด (ศตวสา จิระรุ่งเสถียร)http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=552
รูปที่ 553-555น.ส.จิราพร เกิดนิล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=553
รูปที่ 556น.ส.กัญณภัทร ทับทิมศรี และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=556
รูปที่ 557สรวิชญ์ ฤทธิบวรเดชากุล และ ณัฏฐ์กฤตา อริยวสุเลิศกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=557
รูปที่ 558น.ส ภูษณิศา กองเกิด น.ส.พรทิพย์ กุลโนนแดง http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=558
รูปที่ 559อุทิศให้นายจำนงค์ กุณาศลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=559
รูปที่ 560ชลิต พานิชกุล และ นิธยาภรณ์ พานิชกุล http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=560
รูปที่ 561-564อมลยา วิเรขรัตน์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=561
รูปที่ 565นางเบ็ญจวรรณ อนันตศิลป์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=565
รูปที่ 566ถนอมนวล อาภาพิชญ์ ครรชิด พิสุทธิชินวงศ์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=566
รูปที่ 567-568นาย ปรีชา , นาง สุจินต์ และครอบครัว อุดมพันธุุ์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=567
รูปที่ 569-570คุณสวัสดิ์ และคุณจำนงค์ รัตนชื่นhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=569
รูปที่ 571นางสาวรสวรรณ-นางวิภา แสงประเสริฐ และ นางสิริกุล จินดาพลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=571
รูปที่ 572นายณธกร สงวนพรหม, น.ส.ณัฏฐนันท์ ศรีศุภลักษณ์กุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=572
รูปที่ 573นส.อัญชลิน คูรัตน์ และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=573
รูปที่ 574-582คุณสุภารดี โท๊ะยะ - คุณเจตนิพิฐ สมัครรัฐกิจhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=574
รูปที่ 583โชติธนินท์ อุดมวริยาวัฒน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=583
รูปที่ 584อรุณี แม็กกี้ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=584
รูปที่ 585รัตนรัฐ อินทรัตน์และภวิศา สันตสว่างhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=585
รูปที่ 586นายสกลศักดิ์ นิมมากุลวิรัตน์ และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=586
รูปที่ 587ปุณณพินทุ์ สุขกลึง และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=587
รูปที่ 588นางพรนุช ซึมูรายะ และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=588
รูปที่ 589นางสาวรพีพร คณิตจินดา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=589
รูปที่ 590น.ส.ชัญญานุช บูรณ์เจริญ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=590
รูปที่ 591น.ส คณิฌพัชญ์ อภิวัศมณฑ์ และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=591
รูปที่ 592ปรีชา เนียมคำhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=592
รูปที่ 593นายดิน ไตรลักษณ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=593
รูปที่ 594นายพฤทธิพงษ์ ลิ่มวิบูลย์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=594
รูปที่ 595นายปิยะพงศ์ เอี่ยมวนานนทชัยและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=595
รูปที่ 596อัญพัชร์ เสรี พรจิตต์ นันทไพฑูรย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=596
รูปที่ 597นางภัทราพร นายโยทัย ด.ญ.เมธีณัฐ มามงคล และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=597
รูปที่ 598นางวรินทร สมบูรณ์วรกิจ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=598
รูปที่ 599นายชิราวุธ บุญพั้ว และครอบครัวกับนายธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=599
รูปที่ 600นางสาว กานต์นภัส ลลิตพาณิชย์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=600
รูปที่ 601อารีรัตน์ ว่องทิพยคงคา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=601
รูปที่ 602ธริภัส และ วณัญภร เหล่าสกุลนารถ และครอบครัว วงตระกูลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=602
รูปที่ 603ครอบครัวเอมสมบัติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=603
รูปที่ 604นางสาวหทัยพัจน์ ผลมาตย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=604
รูปที่ 605เพื่อนพี่น้อง นาย อินทัช เพชรประสมกูล เเละครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=605
รูปที่ 606-607สมนึก เตจ๊ะพันธ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=606
รูปที่ 608-609นายอรรคพล ศุทธาดิศัยและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=608
รูปที่ 610กาญจนา นพวงศ์ ณ อยุธยา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=610
รูปที่ 611-612พล.ต.ต อิทธิพล- วีรปริยา อัจฉริยะประดิษฐ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=611
รูปที่ 613นางสาวพรพรรณ ชื่อเพราะhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=613
รูปที่ 614อรอุมา ปัญญาวรากร , ธนกฤต กีรติกมลชัย และ ณภาภัช กีรติกมลชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=614
รูปที่ 615นส.ผกามาส-นส.จารุณี อินทราภิรมย์กุล http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=615
รูปที่ 616นายณัฐเดช ชาวบ้านเกาะ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=616
รูปที่ 617พัชมณ โต๊ะทองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=617
รูปที่ 618นัจภัค วริทธิ์ธารhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=618
รูปที่ 619-620คุณกระแตhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=619
รูปที่ 621นส.ปัทม์รัตน์​ วลัยลักษณาภรณ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=621
รูปที่ 622นส.สุดาพร​ วลัยลักษณาภรณ์​http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=622
รูปที่ 623นส.สุธีนุ​ วลัยลักษณาภรณ์​http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=623
รูปที่ 624นางสาวรัตติกานต์ ยิ่งใหญ่ และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=624
รูปที่ 625ลัดดา เอื้อเชิดกุล อลิษา จี ชนิตา จี คุณ รอส เดวิส และครอบครัว คุณ อภิชัย เจียมพจมาน คุณ วรินทร์ธร
คุณ ธัญญ์นภัส โรจน์ธรารมย์ คุณเขมปภัสร์ สิงหกมลสิทธิ์ ดช. ศุภณกุลกริช เจริญผล
http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=625
รูปที่ 626เพชรรัตน์ กัลยาพงศักดิ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=626
รูปที่ 627ดร.ปิยะวัฒน์ โพธิ์น้อย - นายภาคิน แสนพันธ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=627
รูปที่ 628นส .ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=628
รูปที่ 629ธงไชย เซี่ยงเห็นhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=629
รูปที่ 630เนตรนภา ธรรมศิริและคณะhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=630
รูปที่ 631-634สุพจน์-พิชยา เกียรติรัศมี และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=631
รูปที่ 635-636กฤษดา ศิรพานิช คนางค์ โครเปอร์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=635
รูปที่ 637-638วนิวรรณ หงษ์สุนิรันดรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=637
รูปที่ 639นายเต็มยศ ลมุนพันธ์ และนายนิเวศน์ ลมุนพันธ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=639
รูปที่ 640คุณส้มhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=640
รูปที่ 641-650นายภัคพล งามลักษณ์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=641
รูปที่ 651นางสาวรุ้งทอง ทศานนท์ นางสาวปรียารัตน์ สอนเจริญ นางสาวจิราพร มิ่งมีชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=651
รูปที่ 652นางสาวจิราพัชร์ มหาเมธเวคินท์ และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=652
รูปที่ 653นส.วัลลักษณ์ บุญวิทูร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=653
รูปที่ 654นางสาวพีรญา พรเอนกสกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=654
รูปที่ 655-656นายกิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูลและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=655
รูปที่ 657การ์ตูนธรรมะ : ดังตฤณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=657
รูปที่ 658รุ่งนภา เตชะกสิกรพาณิชย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=658
รูปที่ 659น.ส.กรษิวรรณ์ เครือพลังhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=659
รูปที่ 660นาย ณฐกร ระสารักษ์ และ นส. ธารารัตน์ แก้วนวลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=660
รูปที่ 661-662นส.อัจฉรา พัฒนวิทยกุล นายปรัชญ์ โฆสรัสวดีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=661
รูปที่ 663พัชรพร ธัญญคุณากรสกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=663
รูปที่ 664-666คุณสุกัญญา มุ่งเอื้อกลางhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=664
รูปที่ 667พล.อ.ต หญิง นีรัช หน่ายมีและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=667
รูปที่ 668นางสาวประไพ ศิวะลีราวิลาศhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=668
รูปที่ 669นายไพบูลย์ เลิศเภสัชวิทยาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=669
รูปที่ 670นางซาม่วย เลิศเภสัชวิทยา http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=670
รูปที่ 671นายทวีโรจน์ เลิศเภสัชวิทยาและพี่ๆhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=671
รูปที่ 672เจริญ - รัศมี บุญจันทร์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=672
รูปที่ 673นางสาวศุภรัตน์ พลเธียร และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=673
รูปที่ 674นางชมพูนุท ปิยพิพัฒนมงคลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=674
รูปที่ 675-676นายลาภกร นางสาวณัฐกันต์ กองรักษเวช และครอบครัว นางสาววรณัน กองรักษเวชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=675
รูปที่ 677นายประวัติ อุดมโชคhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=677
รูปที่ 678-679ศรีกัญญานี มะปะเขhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=678
รูปที่ 680-684กนกพรรณ ศรีวนาภิรมย์และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=680
รูปที่ 685คุณอัจฉรา เจียมถาวรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=685
รูปที่ 686นางสาวอมรรัตน์ วาปีโส และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=686
รูปที่ 687นางสาวบงกช ธนยศเจริญhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=687
รูปที่ 688นายสิทธินนท์ เหล่าบุศณ์อนันต์ นายศักดิ์ชัย และนางวดี เหล่าบุศณ์อนันต์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=688
รูปที่ 689นางสาวกัญญา กาญจนไวกูญฐ์ และ ดญ ณภัทร ดช จิรภัทร วงศ์บุญเกื้อกูลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=689
รูปที่ 690นางสาวฐิตารีย์ จิตตรีศิลป์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=690
รูปที่ 691คุณวราภรณ์ ไหลสกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=691
รูปที่ 692ศิริพร เจริญพรเดชาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=692
รูปที่ 693นางทิพสุคนธ์ ทองตันและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=693
รูปที่ 694เสาวรส ตันติวงศ์กร http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=694
รูปที่ 695ขวัญใจ ขวัญรักษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=695
รูปที่ 696คุณสม - คุณจำลอง พฤกษ์เจริญ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=696
รูปที่ 697อรัญญา ลิมปิพิชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=697
รูปที่ 698วรรณทิพย์ ศรีชัยพฤกษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=698
รูปที่ 699สุธน-กัลยา -อัจฉรีย์ -อิทธพัฒน์-อัตถินี ลิมปมนต์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=699
รูปที่ 700นางกิ่งบุญ เสืออิ่มพรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=700
รูปที่ 701นุชจรีย์ ศรีวิเศษ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=701
รูปที่ 702อวยพร-สมจินต์ วสุธารhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=702
รูปที่ 703วังหลัง แสนไพร http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=703
รูปที่ 704จุฑามาศ ประสนิท - ภัคจิรา วงศ์คุณานุสรณ์ - ชุติกานต์ เป้ากำแหงhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=704
รูปที่ 705นางสาวอริญชย์ตรา จิรัชชยาทิวัตถ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=705
รูปที่ 706บุณสรณ ฟักเหลือง , ธิติพัทธ์-ธัญญ์นรี ธีระชัยอนันท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=706
รูปที่ 707ร้อยตรีหญิงวรรณรักษ์ ใจตรง และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=707
รูปที่ 708เสริมพงษ์ สกุลโรจนประวัติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=708
รูปที่ 709-711วรวุฒิ รจิตบูรณะกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=709
รูปที่ 712น.ส.นวิยา อินทรไพโรจน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=712
รูปที่ 713นายอนวัชช์ โชติสุวรรณ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=713
รูปที่ 714นางสาวพัทธนันท์ วงศ์นิลประดับhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=714
รูปที่ 715พิมพากานต์ รีเกลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=715
รูปที่ 716พัชญ์สิตา พิสิษฐานันต์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=716
รูปที่ 717สาวิตรี ทองเขียวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=717
รูปที่ 718นางสาวกนกจันทร์ ภัทรวิทย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=718
รูปที่ 719ณัฐพินี ประภากาศhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=719
รูปที่ 720นายไพจิตร,นางเพิ่มพร ธนสัมฤทธิ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=720
รูปที่ 721ทัตชญา ดาราพิสุทธิ์ และยุทธชัย เตยะราชกุล http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=721
รูปที่ 722สุรางค์ โกหลำ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=722
รูปที่ 723นายวศิน กองจินดาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=723
รูปที่ 724อรทัย ตั้งจรูญจิตต์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=724
รูปที่ 725-726คุณลัดดาวัลย์ กุลประเสริฐ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=725
รูปที่ 727น.ส.ณัฐพร สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=727
รูปที่ 728สุนีย์ เตียวสกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=728
รูปที่ 729-730ครอบครัว ผดุงสิทธิ์ และ พิริยะกุลชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=729
รูปที่ 731น.ส.ณัฐพร หุนสูงเนินhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=731
รูปที่ 732คุณแม่ลินดา วชิรรัตนวงศ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=732
รูปที่ 733กฤติน จิรพรเจริญhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=733
รูปที่ 734พ.ท.หญิง ชัชวลัย ธรรมมิตร พ.ท.หญิง ศุจิรัตน์ ปุยะกุล พ.ท.หญิง เรืองพรรษา ชื่นเนียมธรรม
พ.ต.หญิง นพรัตน์ ไชยวงศ์เกียรติ พ.ต.หญิง กัญฑิมา นิเวศวรรณ
http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=734
รูปที่ 735ภูรี เขียวป้องhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=735
รูปที่ 736อุมาพร หงสวัฒนานนท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=736
รูปที่ 737กฤติมา พัฒนไชย โคจิ นากาอิและ ณัฐณิชา อร่ามศรีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=737
รูปที่ 738นันทพร วรรณกายนต์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=738
รูปที่ 739ชวนา-รจนา-ปุญญิศา ลาภประเสริฐพรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=739
รูปที่ 740-742 ศิวมนต์ หอรุ่งเรืองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=740
รูปที่ 743ทวีศักดิ์ ธนาเกียรติภิญโญhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=743
รูปที่ 744นาย อภิชา ธนัชวัชรพล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=744
รูปที่ 745รุ่งรัตน์ ชีวะวัฒนชัย และ ณัฏฐหงส์ รุ่งกิตติ์ทนต์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=745
รูปที่ 746 สัมฤทธิ์ รุ่งอภิรักษ์กุล http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=746
รูปที่ 747นางสาวสุวิชญา ลันขุนทด และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=747
รูปที่ 748ธวัลกร ลันขุนทด และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=748
รูปที่ 749ดวงดาว​ ผดุง​ชัย​โชติ​http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=749
รูปที่ 750น.ส.ณัฐนันท์ จิตรภิรมย์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=750
รูปที่ 751นายสมศักดิ์ นายชลวิชญ นางสาวธัณญพร ด.ญฺ นันท์นภัส งามวงศ์พินิจ และ นางสาวกัญชลิกา พิพัฒนานิตย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=751
รูปที่ 752น.ส. อเล็กซานดร้า สติเบิร์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=752
รูปที่ 753 วิน ภิญญาวัฒน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=753
รูปที่ 754นายกอบโชค ก้องธำรงวสุ และ กัชชญา ก้องธำรงวสุhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=754
รูปที่ 755นาง เฉ่งเกียด แซ่อึ้ง ,นส ชวิศา แซ่อึ้ง ,นส ปถมพร แซ่อึ้ง และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=755
รูปที่ 756นงนภัส ยงค์มาลย์วงศ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=756
รูปที่ 757นางอภิญญาณ์ หงษาภรณีบุตร http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=757
รูปที่ 758ศุภางค์ ฉัตรทรงเกียรติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=758
รูปที่ 759ประสิทธิ์-ปิยาภรณ์ อุดมพงศ์สุข และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=759
รูปที่ 760พรประภาพัชร ประสงค์รัตนกุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=760
รูปที่ 761นางศิริพรรณ รุ่งภูวภัทร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=761
รูปที่ 762คุณแก้ว ธัญพร ศุภกุลภัทร์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=762
รูปที่ 763นฤมล จิรพนากรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=763
รูปที่ 764สุธีรา วิสุทธิเสน จันทร์แจ่มhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=764
รูปที่ 765ครอบครัว บุญญาจรัสกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=765
รูปที่ 766ธีระวรรธน์ เหล่าวรวิโรจน์ และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=766
รูปที่ 767นายธนรัตน์ นางสุรีย์รัตน์ ตันสุวรรณรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=767
รูปที่ 768สุทธิดา โมกขะสมิตhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=768
รูปที่ 769นายสันติชัย วีรกิโกศล และ นางกรรณิการ์ อนันตศิริhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=769
รูปที่ 770นพดล ตั้งตระกูลเจริญ วีณา แสวงมงคล กิระณา เขื่อนแก้วhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=770
รูปที่ 771-772ครอบครัวเภสัชสงวนhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=771
รูปที่ 773นางธนารักษ์ รามัญวงศ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=773
รูปที่ 774นางภัทราวดี อรรถลังรองและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=774
รูปที่ 775ญาณินท์ วิสีปัตน์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=775
รูปที่ 776-777จิรบุญนี อิศรางกูร ณ อยุธยา http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=776
รูปที่ 778พัชรพรรณ นันทภัทราวิทย์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=778
รูปที่ 779ดวงสมร จันทราวิภาตhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=779
รูปที่ 780หนึ่งหทัย เตชะอิทธิพร และ ด.ช. ชวกวิน ขจรศักดิ์ว่องไวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=780
รูปที่ 781ภาวิณี จิระธนะวัฒน์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=781
รูปที่ 782นางสาว ธัญญ์พิชชา ธนกรณ์จรัสชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=782
รูปที่ 783นางสาวอุมาพร แสงสุวรรณ และ นายสุนันท์ ใจรม พร้อมครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=783
รูปที่ 784นางภาวนา นายธนกฤต โกมลรุจิ และ นางสาวปภาดา ไกรสกุลวงศ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=784
รูปที่ 785จันทรช เตชะนันทนา , นนทิยา เตชะนันทนาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=785
รูปที่ 786นางสาวสุกฤตา ชัชวาลกิจกุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=786
รูปที่ 787นายทศพร-นางปัทมา-นส จุฑามาศ คุณหิรัญกนกhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=787
รูปที่ 788สิริภา แจ้งปิยะรัตน์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=788
รูปที่ 789ทิวา คุณาธินันท์ กนกพร ปิยปัญญาพงศ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=789
รูปที่ 790คุณแม่ วิภาพร วิศาลเศรษฐพันธ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=790
รูปที่ 791ครอบครัวจารุสังวร http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=791
รูปที่ 792-794นายอภินันท์ สินธวัชต์ นางสุพัตรา สินธวัชต์ และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=792
รูปที่ 795Maik ,rungarung Platterhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=795
รูปที่ 796ปณิตา คุโณปถัมภ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=796
รูปที่ 797ศุภลักษณ์ - อัญจาริณี กุลวิจิตรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=797
รูปที่ 798ครอบครัว คุณอภิสิทธิ์-คุณกรชกร เจริญไวย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=798
รูปที่ 799ศิตาทิพย์ ปรีญาพัชร์ ธันย์จิรา นิธิยศดิลกสกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=799
รูปที่ 800พงษ์ตะวัน - อาภาญา กัลยพฤกษ์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=800
รูปที่ 801สุภัชชา​ โหนกนุ่มhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=801
รูปที่ 802สิริมา วัฒนพานิช และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=802
รูปที่ 803ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=803
รูปที่ 804-805สุวลักษณ์ รัตนวานิชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=804
รูปที่ 806นางสาว สุภาวดี อิสวานิชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=806
รูปที่ 807อัจจิมา แซ่เซียว + เอมอร อภิจิตรชัยโชติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=807
รูปที่ 808นิภา ลีลาวรรณี http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=808
รูปที่ 809วิชุตา ลีลาวรรณีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=809
รูปที่ 810น.ส.ภารดา สระบัวบาน และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=810
รูปที่ 811นาย อนุกูล การเพียร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=811
รูปที่ 812ณิชาภา พลอยพีระhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=812
รูปที่ 813นายพงศกฤต ตินิกุล http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=813
รูปที่ 814จันทร์ทิพย์ ประสาทแก้วhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=814
รูปที่ 815-818นายนรเทพ เอี่ยมแก้วhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=815
รูปที่ 819พลพร อภิวัฒนเสวีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=819
รูปที่ 820พูนศิริ ครุธเจริญhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=820
รูปที่ 821น.ส.กาญจนา อนุวณิชรุทธเวชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=821
รูปที่ 822นส. พสุศรณ์ เหมชัยพิสิฐhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=822
รูปที่ 823วิภาวรรณ ไทรงามhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=823
รูปที่ 824วรรณี พีรมั่นชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=824
รูปที่ 825นภาพร บัวน้อยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=825
รูปที่ 826น.ส.จิราภรณ์ เริ่มภักตร์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=826
รูปที่ 827น.ส.รัชนีย์ โคตรทัศน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=827
รูปที่ 828นายสุนทร-นางพัชรากร คงรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=828
รูปที่ 829เอกชัย สถาปนาภัทร์/สิรภัทร ลีบุญยืน และ ครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=829
รูปที่ 830ปวภทร ภัณฑิราวุฒิ / วิชญ์ชาญ์ - ณธีนนท์ อิศรางกูร ณ อยุธยาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=830
รูปที่ 831น.ส.ศรีสุนัน เธียรวาริชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=831
รูปที่ 832นายชาตรี บุญญารัตนากุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=832
รูปที่ 833ปัญญณัฏฐ์ ว่องวณิชย์อรุณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=833
รูปที่ 834วรรณภา เกิดลาภผล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=834
รูปที่ 835ศิริลักษณ์ เอี่ยมชื่นมงคล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=835
รูปที่ 836น.ส. ปัฐมาภรณ์ อ่อนน่วม และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=836
รูปที่ 837คุณ วิไลรัตน์ สิตตะวิบุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=837
รูปที่ 838พ่อชลอ แม่ประสงค์ ภู่ระย้า และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=838
รูปที่ 839นฤมล สังวาลย์เพ็ชร์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=839
รูปที่ 840คุณสุวัจนา บุญรักษาสุข และ คุณพันธ์ทิพย์ สุขไพบูลย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=840
รูปที่ 841วิทวัส เอกอัศดรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=841
รูปที่ 842น.ส.ชนัญญา และ น.ส.ชนม์นิภา ยอดเกวียนและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=842
รูปที่ 843รวีวรรณ พันธุ์วิเชียรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=843
รูปที่ 844น.ต.ธีรพล ลำใยสถิต-น.ส.พจนา พูนเพชรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=844
รูปที่ 845น.ส กรรณิกา ประยงค์ และดญ.ปิยภัทร แซ่ลิ่ม http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=845
รูปที่ 846-847ภูมิพัฒน์ - ชวินดา อิศรางกูร ณ อยุธยาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=846
รูปที่ 848นส.อริสรา เพิ่มกิจรุ่งเรือง http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=848
รูปที่ 849อัจฉวีณา เถกิงมหาโชค และวรรณภา คุณัมพรานนท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=849
รูปที่ 850-852นายวรปรัชญ์ ศรีสุขคำ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=850
รูปที่ 853นางสาวจิตใส เก่งสาริกิจ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=853
รูปที่ 854กัลย์สินี อำนวยพรสกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=854
รูปที่ 855คณาวุฒิ โคตรวงศ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=855
รูปที่ 856-857ทอปัด มโนรักษ์ และ ครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=856
รูปที่ 858สุธาวาส จันทร์เรืองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=858
รูปที่ 859เทอดพงศ์-จิตรพร ธัญกุลสัมพันธ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=859
รูปที่ 860-861นางซิ้วเอี่ยม แซ่แต้ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=860
รูปที่ 862น.ส.สุภาวดี เลิศวรรณเอกhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=862
รูปที่ 863 นางสาว วสี เอี่ยมวุฒิ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=863
รูปที่ 864ณัฐนภ ตระกลธนภาสhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=864
รูปที่ 865อรัญญา จิตตัดคานนท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=865
รูปที่ 866นางอุไร เจริญโชควิทยาและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=866
รูปที่ 867วรัตน์นันท์ ชัยศิริ และ นฤพร ประเสริฐแสง http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=867
รูปที่ 868ศักดิ์สิทธิ์ โชคขยายกิจhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=868
รูปที่ 869นางพัชรินทร์ บุญชุ่มhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=869
รูปที่ 870ชลธิชา จารุบรรยงค์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=870
รูปที่ 871-873อมรินทร์ บุรินทร์กุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=871
รูปที่ 874นางสาวพิมพ์ชนก ถือธรรมhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=874
รูปที่ 875นายอัศวิน ประกอบกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=875
รูปที่ 876 วัฒนศักดิ์ มุ่งกิจการดี อุทิศให้แม่ศรี พ่อลักทง มุ่งกิจการดีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=876
รูปที่ 877-879น.ส.อัญชลี ชัยศิริและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=877
รูปที่ 880วิดาภรณ์ จิรางกูลวัฒนาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=880
รูปที่ 881ยศวดี หงษ์ชุมแพ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=881
รูปที่ 882อำภา-แฟร้งค์ พร้อมครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=882
รูปที่ 883จันทร์เพ็ญ กังแฮ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=883
รูปที่ 884-889คุณวิทยา วิกาหะ และคุณปลื้มใจ ไชยวัฒนาสราญสุขhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=884
รูปที่ 890สุรเดช - ศุภนาฏ - กีรติกรณ์ โดมสุริยา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=890
รูปที่ 891น.ส.จุรีพร จงจิตต์เวชกุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=891
รูปที่ 892น.ส.สวรินทร์ รักกุศลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=892
รูปที่ 893น.ส. ปทุมรัตน์ อัศวสุดสาครhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=893
รูปที่ 894นางใกล้รุ่ง ฐามนกิจประสาท และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=894
รูปที่ 895พีระ โภคนิภาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=895
รูปที่ 896-897ธิติมา กระจ่างจินดา / นฤชล กระจ่างจินดา / ลัดดาวัลย์ แสงศรีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=896
รูปที่ 898มนู-เทอดศรี-ธนวดี ช.สรพงษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=898
รูปที่ 899นางปัทมา โห้ประไพhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=899
รูปที่ 900วรรณา สรรพกิจภิญโญhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=900
รูปที่ 901นายพงศ์ปวีร์ จิระพงษ์ และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=901
รูปที่ 902ศุภกร อธิศิลป์ และ ครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=902
รูปที่ 903ชนนิกานต์ อึ้งสกุลสิริhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=903
รูปที่ 904คุณกัญญา สันติกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=904
รูปที่ 905ชัยวัฒน์ สัพโสhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=905
รูปที่ 906นางพิมพ์พิมุข โกไศยกานนท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=906
รูปที่ 907-908จุไร สุคนธมานhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=907
รูปที่ 909น.ส นภชนก เสริมฤทธิรงค์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=909
รูปที่ 910พัชราภรณ์ ดีดวงhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=910
รูปที่ 911ธัญณัฐช์ ธนวงษ์สุดีกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=911
รูปที่ 912โรเจอร์-ชนินันท์ ณ จำปาสักและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=912
รูปที่ 913-914นางสาว ชนิฎา มะกล่ำ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=913
รูปที่ 915นิธิ - พรรัมภา กาญจนสิงห์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=915
รูปที่ 916นางประทีป วรเพียรกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=916
รูปที่ 917พจนีย์ รัตนศิริโสภณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=917
รูปที่ 918นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทกhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=918
รูปที่ 919กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=919
รูปที่ 920พรศิญาณ์ ยมาภัย และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=920
รูปที่ 921อารีนันท์ เหลืองอมรสุขhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=921
รูปที่ 922พิริยา วัฒนากุลชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=922
รูปที่ 923นางเมียวจวง แซ่จึง และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=923
รูปที่ 924จันทร์จิรา ศรีชำนาญ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=924
รูปที่ 925กลุ่มสายบุญซิดนีย์_ชลบุรี_สุ๑,๐๐๐ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=925
รูปที่ 926นางกิ่งทอง มากทรัพย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=926
รูปที่ 927คุณนรเศษฐ์ เลอศักดิ์รัศมี และคุณบุษยมาศ ยิ่งแจ่มศิริhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=927
รูปที่ 928พิมพ์สุภา -ณิชชญานันทน์ สนธิรัตนhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=928
รูปที่ 929นางสาว วลัยลักษณ์ เทพธานีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=929
รูปที่ 930สรัญญา พรหมจาตhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=930
รูปที่ 931-932น.ส.สุรีย์รัตน์ เล็งวัฒนากิจhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=931
รูปที่ 933นายพลายพล, นางปิยะวรรณ, ด.ช.สุวพล บำรุงปรีชาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=933
รูปที่ 934-936อานันท์กรณ์ - ยุพดี - ชญานันท์ เชาวนสมิทธิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=934
รูปที่ 937นายวีรชัย จางวิบูลย์ อุทิศให้คุณพ่อ คุณแม่ พี่ชาย พี่สาวที่ล่วงลับไปแล้วhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=937
รูปที่ 938ศุภรัศ สารพัฒน์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=938
รูปที่ 939ชาตรี วรรณิภา วรารัตน์ ทวีปรีชาชาติ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=939
รูปที่ 940อนวัช และเอวาริณณ์ วรรธนะโกวินท์ วราภรณ์ และวศิน ทวีปรีชาชาติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=940
รูปที่ 941เอกลักษณ์,อจรี,อนัตต์,อนีฆา มณีเสาวภาคย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=941
รูปที่ 942ทักษพร วิระยากรณ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=942
รูปที่ 943พัทธ์ธีรา ประชาเสรีและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=943
รูปที่ 944นายฮงคู- นางดารณี แซ่เหล่า / นายวิกรานต์-นางณัฏฐนันท์-นส.ณัฐสิณี ลิ่มสวัสดิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=944
รูปที่ 945รัชนี ศรีหมอกอุ่นhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=945
รูปที่ 946นางอารีย์-นส.รวิดา พึ่งหิรัญhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=946
รูปที่ 947-949นางขจาริน ซอโสตถิกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=947
รูปที่ 950ปพรรัช ภัสสรนพภรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=950
รูปที่ 951ปิยนุช วรจินต์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=951
รูปที่ 952คุณแม่เฃาะฮุ้ง แฃ่เฮ้าhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=952
รูปที่ 953-954ดร. เชิดเกียรติ เชี่ยวธีรกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=953
รูปที่ 955ดร. ปริญดา ศรีสร้อยแก้ว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=955
รูปที่ 956ซิม วิสุทธิเสรีพันธุ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=956
รูปที่ 957-958จันทิมา มิทเทล์สเตทด์ (ทิมอิ่ม) และครอบครัวทิมอิ่มhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=957
รูปที่ 959พล.ต.ต จิรสันต์-วัชรีแก้วแสงเอก และ พ.ต.ต พญ.ชัญภัทร แก้วแสงเอกhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=959
รูปที่ 960ญาติมา เทพพูลผลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=960
รูปที่ 961จิรภัทร บริยอง และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=961
รูปที่ 962กรรณิการ์ สุขนุ่มhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=962
รูปที่ 963คุณสรรเสริญ สุรินทร์ และพออ.สงวน กลั่นเกิดhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=963
รูปที่ 964ฉัตรพลชัย และ สุรพร ปัญญาธรรมบดี http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=964
รูปที่ 965 กิตติภพ และ ฉัตรสุพร สกุลพิเชฐรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=965
รูปที่ 966นายนวพร ตลึงจิตรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=966
รูปที่ 967ด.ช. เบน ตลึงจิตร http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=967
รูปที่ 968นางสาวจีราวรรณ ถนัดวาณิชย์กุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=968
รูปที่ 969ด.ญ. เกรซ ถนัดวาณิชย์กุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=969
รูปที่ 970พิมพ์ปวีณ์ วนันตรกูล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=970
รูปที่ 971รมิดา อรามรุณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=971
รูปที่ 972พล.อ.ต ปารย์พิรัชย์ วนันตรกูลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=972
รูปที่ 973ธัญญภัสร์ ชัชวาลดำรงเจตน์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=973
รูปที่ 974น.ส บุญญารัตน์ แซ่น้า และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=974
รูปที่ 975เฉลิมภัทร-เฉลิมวรรณ วิชกูล และ รณชัย จักรจรัสhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=975
รูปที่ 976ครอบครัว จำเริญรัตนากร และ ครอบครัว ลักษณะเบญจรงค์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=976
รูปที่ 977พรกมล วิทูรสุนทรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=977
รูปที่ 978-979น.ส. ชินาภา จรูญวิกานต์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=978
รูปที่ 980ด.ช.ปรวัฒน์ ศรีสวรรค์ นางเสาวนีย์ เอื้ออวยชัย และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=980
รูปที่ 981นงนภัส อัคคพงศ์พันธ์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=981
รูปที่ 982-1001อัญชลี ดอนสกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=982
รูปที่ 1002สุทธินี โสภาคย์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1002
รูปที่ 1003นายชัชธานนท์ โพธิคุณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1003
รูปที่ 1004อำไพ เหมะศักดิ์วัฒนะกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1004
รูปที่ 1005ครอบครัว จิตรสมสุขhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1005
รูปที่ 1006วรรณกาญจน์ จิระโชติโกศล / ประภาวีลย์ อัครโสตถิกุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1006
รูปที่ 1007น.ส. ธัณวรัชศ์ นันทฉัตรธีรโชติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1007
รูปที่ 1008ลักษณ์ อินทร์นุ่น และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1008
รูปที่ 1009คุณสุทธิเวช จุลดิลกhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1009
รูปที่ 1010นายอุดร เครือพึ่ง และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1010
รูปที่ 1011ประภัสสร ดอนไม้ชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1011
รูปที่ 1012นางสุมาลี ชลอำไพhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1012
รูปที่ 1013นางสาวศิริพร วิยาภรณ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1013
รูปที่ 1014นายนัฐพงษ์ พรวัฒนเวทย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1014
รูปที่ 1015อนุสรณ์ สินธุเขียวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1015
รูปที่ 1016พัชรินทร์ บุญพามีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1016
รูปที่ 1017เทิดศักดิ์ พวงเพ็ชร อรพรรณ เตชะรัตนประเสริฐ / เลี่ยงโป แซ่ตั้ง จิวลั้ง เเซ่ลี่http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1017
รูปที่ 1018คุณนิวัฒน์-คุณพัชรี พิมพ์พิมัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1018
รูปที่ 1019วารุณี บุตรกินรีและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1019
รูปที่ 1020นางสาวภัทรภร จิตต์แก้ว และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1020
รูปที่ 1021-1023สริยา แก้วมณีฉายhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1021
รูปที่ 1024นายอนุชิต ยอดเกวียน และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1024
รูปที่ 1025น.ส. ชัชชญา สินลอย และ ครอบครัว / พ.ต.ท ณฐภัทร ผดุงการhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1025
รูปที่ 1026ณัฐนันท์ ธนัตวีระกาญจน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1026
รูปที่ 1027เกษตร,นารีรัตน์,กัญญาณัฐ มหัทธนะเกียรติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1027
รูปที่ 1028พัลภา มาโนชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1028
รูปที่ 1029วนิดา แพงเทียน และญาณัชนันทน์ ทวีพรสวรรค์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1029
รูปที่ 1030นางผานิต แพเกาะhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1030
รูปที่ 1031ณัฐพัชร์ - ณัทษา - ธนากร รัตนโสภิตสกุล http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1031
รูปที่ 1032วิมลศรี จงอุดมสมบัติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1032
รูปที่ 1033นายพิสุทธิ์ เอี่ยมอร่าม และ น.ส. ภัทรภร ชัยเพชรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1033
รูปที่ 1034สุนันทา แสงสี และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1034
รูปที่ 1035อานนท์ อินทผลาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1035
รูปที่ 1036น.ส.วิจิตรา เกล็ดสุวรรณ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1036
รูปที่ 1037นายพูนเพิ่ม กฤษณะวณิชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1037
รูปที่ 1038เกศมณี คุ้มสาธิต - ดวงกมล แจ่มดวงhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1038
รูปที่ 1039นางนงนุช ตันติประภาสhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1039
รูปที่ 1040ต้องลักษณ์ สัชฌะไชขhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1040
รูปที่ 1041นาย ยศวัต สิงหราช น.ส. สาวิกา สิงหราช และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1041
รูปที่ 1042นายยศวัต - น.ส. สาวิกา สิงหราช และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1042
รูปที่ 1043นายพงศ์ภัค วัฒนะแสงมีชัย - นางสาวโชติระพี โพธิ์เงิน และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1043
รูปที่ 1044ผูู้ร่วมบริจาคไม่ประสงค์ออกนามhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1044
รูปที่ 1045น.ส.ธนารัตน์ ชมเนตร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1045
รูปที่ 1046ณัฐภรณ์ ธราสุวรรณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1046
รูปที่ 1047-1051ชนิสรา และ ณัทธร พงษ์รัตนานุกูลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1047
รูปที่ 1052น.ส. อรชัญญา มงคลหัตถี และบิดา มารดา น้องสาวร่วมบิดามารดาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1052
รูปที่ 1053 พิกุล เกตุพันธ์ / รุ่งทิพย์ เฉลิมรัตนพงศ์ / ปภาน ธีธัชธนพาส ชิสา ญาณเศรษฐ์ / สุพจน์ เฉลิมรัตนพงศ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1053
รูปที่ 1054 สมประสงค์-อภัย-อุทัย พลอยทับทิมhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1054
รูปที่ 1055ชุติพัฒน์ - รติยา - รติรส แก้วชุ่ม และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1055
รูปที่ 1056นส.ทัศนี ​แสวง​สุข​http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1056
รูปที่ 1057น.ส. วนิดา พลอาษา อุทิศให้นายสิงห์ และนายสมชาย เกตุนพคุนhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1057
รูปที่ 1058คุณสุรีรัตน์ ธีระภาพhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1058
รูปที่ 1059คีรยา สาริกาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1059
รูปที่ 1060น.ส. ชลธิชา เมนะสินธุhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1060
รูปที่ 1061ศิริมาส วิศวชิตมันhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1061
รูปที่ 1062น.ส. พฤษมาส ปรมาธิกุล http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1062
รูปที่ 1063อรุณศิริ ประสิทธิกุล / พลิศพัฒน์ บัวเผื่อนhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1063
รูปที่ 1064บงกช สังคเลิศ เเละ กุลย์ณัฐฐาอร สังคเลิศhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1064
รูปที่ 1065น.ส.ทรรศนีย์ จิรากิตติพัฒน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1065
รูปที่ 1066ธนะ ลีรุ่งมณี http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1066
รูปที่ 1067นส.ภทรมน แววสวัสดิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1067
รูปที่ 1068สาวิตรี เฉลิมจิระรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1068
รูปที่ 1069ภาณินี เทพนรินทร์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1069
รูปที่ 1070ปริทัศนา เกตุนุติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1070
รูปที่ 1071พันตำรวจเอก พันธุ์พัฒน์ นางอัครชา ด.ช.น้ำปิง ด.ญ.น้ำปาย พรประสิทธิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1071
รูปที่ 1072วรวุฒิ มุ่งมานะกิจhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1072
รูปที่ 1073น.ส.ณัฏฐภัค สว่างวงษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1073
รูปที่ 1074พัชรินทร์ หรั่งทองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1074
รูปที่ 1075หัทยา มุ่งมานะกิจhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1075
รูปที่ 1076ภาคภูมิ ภัคปภากรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1076
รูปที่ 1077น.ส.ณัฐินี เจริญจรัสกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1077
รูปที่ 1078พิมพ์ชนา ธนชัยหิรัญศิริhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1078
รูปที่ 1079รัชดา วรรณศิริกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1079
รูปที่ 1080นายจิรธัช เกษมสรวล / นางเยียรยง ทองประเสริฐhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1080
รูปที่ 1081เกษิลี ชลธีสุวรรณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1081
รูปที่ 1082นายดิศรณ์ เกษมเศรษฐ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1082
รูปที่ 1083สมเกียรติ เลิศถวิลจิร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1083
รูปที่ 1084คุณจำลอง -อรชุน วัฒนเขจรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1084
รูปที่ 1085น.ส.ภัคธดา จันทิมา / นายพุฒินนท์ ดาวเรืองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1085
รูปที่ 1086ปราณี ผลบุญ และ อัญชลี นิสเบทhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1086
รูปที่ 1087ครอบครัวเตชะบุตรศรี http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1087
รูปที่ 1088ทักษิณ และ อรกาญจน์ เหมโพธิรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1088
รูปที่ 1089จินตนา ยุทธนาวิวัฒน์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1089
รูปที่ 1090น.ส. ชลนิกา บานเย็นhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1090
รูปที่ 1091กนกนุช​ เดชาพิทักษ์ / มลฤดี​ หล่ออุดม​พันธ์​http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1091
รูปที่ 1092สมศักดิ์ เหลืองวัฒนากิจและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1092
รูปที่ 1093ครอบครัวบุญคะสีทาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1093
รูปที่ 1094พรทิพย์ ลาภดำรงกิจ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1094
รูปที่ 1095น.ส.นริศรา สุขคุ้ม และ Mr.Øyvind Risvik http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1095
รูปที่ 1096นางทิพย์วัลย์ วงษ์วิวัฒนาวุฒิhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1096
รูปที่ 1097สุธนี จงมิ่งสถาพร และ ปรียาพร เขมะจารีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1097
รูปที่ 1098นายแก้ว อินทรอุทก และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1098
รูปที่ 1099นางสาวกัญญาณัฐ สวนนอกhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1099
รูปที่ 1100ศศิมา ลิ้มชัยชะนะhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1100
รูปที่ 1101คุณแม่เผ็กหงี แซ่กังhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1101
รูปที่ 1102พัชรี กิติกังสดาร http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1102
รูปที่ 1103กันต์นิดา คุณากรปรมัตถ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1103
รูปที่ 1104ฉวีวรรณ พิศวงhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1104
รูปที่ 1105นางสาว สุนิดา ม้าลำพอง และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1105
รูปที่ 1106พักตร์พริ้ง ธนาทวีวัฒน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1106
รูปที่ 1107ณัฏธิดา ธนสมบูรณ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1107
รูปที่ 1108นางสาวเลื่อมภัสสร ศรีสร้อยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1108
รูปที่ 1109-1110ปิยวรรณ ภูมมะภูติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1109
รูปที่ 1111มาลัย บางทองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1111
รูปที่ 1112รวิสรา สมมิตรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1112
รูปที่ 1113อรวรรณ สมมิตรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1113
รูปที่ 1114ศ.พญ. สุรางค์ นุชประยูรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1114
รูปที่ 1115สรรญา สมมิตรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1115
รูปที่ 1116วรรณา สมมิตรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1116
รูปที่ 1117อุดม สมมิตร http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1117
รูปที่ 1118คุณแม่ สลัน สิมสารhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1118
รูปที่ 1119คุณ มณีรัตน์ บูลล์-โอกรันน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1119
รูปที่ 1120คุณ นงลักษณ์ สิมสารhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1120
รูปที่ 1121น.ส. มนสิชกานต์ ชื่นประจักษ์กุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1121
รูปที่ 1122-1123คนธวัลย์ สุคนธมานhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1122
รูปที่ 1124วรัญญา ทองมากhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1124
รูปที่ 1125ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อนhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1125
รูปที่ 1126น.ส.โชษิตา เจนพานิชย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1126
รูปที่ 1127มณีรัตน์ เพ็ชรคูเวียงhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1127
รูปที่ 1128ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1128
รูปที่ 1129นาง สุลิญพร ตั้งจิตเจริญชัย และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1129
รูปที่ 1130กรชนา กฤษณวิภาคพรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1130
รูปที่ 1131อภิวัฒน์ พงศ์นิพัทธ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1131
รูปที่ 1132พรพิมล ตันติฤทธิศักดิ์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1132
รูปที่ 1133อุษณีย์ ธรรมชาติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1133
รูปที่ 1134ผู้ไม่ประสงค์ออกนามhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1134
รูปที่ 1135อุบลวรรณา วิสุทธิพันธุ์ และ ครอบครัวดิเรกรัตนนันท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1135
รูปที่ 1136ณัชชา กมลเพริดพริ้งhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1136
รูปที่ 1137น.ส. ธนพร พฤกษวัน, น.ส. เกษมศรี หงษ์ศิริ, นาง กุลริสา หนูทองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1137
รูปที่ 1138 น.ส. อารยา สมาธิวุฒิคุณ, นายวิชชา ตันติธนพร, น.ส. วริษา สัจจาปิยกุล, น.ส. น.ส.กนกวรรณ์ เพ็งแจ่มhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1138
รูปที่ 1139-1141น.ส. ภวัตรัชต์ รัตนพันธุ์, น.ส. วาสนา ศุภรัตน์, นางอินทิรา สุพรหมจักร, น.ส. ภควดี กิติชัยพฤกษ์, น.ส.สุขสวย อัครวิบูลย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1139
รูปที่ 1140สุรพงษ์ ดวงศิริhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1140
รูปที่ 1141รนิดา เหลืองรวงทองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1141
รูปที่ 1142ครอบครัวจามรจันทร์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1142
รูปที่ 1143มนัสนันท์ ตรัยวัฒนพงษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1143
รูปที่ 1144นางสาวประไพจิตร หันกลางและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1144
รูปที่ 1145นางนันทวรรณ เกตุหอมhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1145
รูปที่ 1146นายวีระ เกตุหอมhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1146
รูปที่ 1147สุวิภา กิจธิคุณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1147
รูปที่ 1148สมพร และสุวรรณา ธนาไพศาลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1148
รูปที่ 1149บุณยวีร์ อรุณพิพัฒนาชัย http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1149
รูปที่ 1150กรดา แม็คเคลน และครอบครัวแม็คเคลน และครอบครัวพลเยี่ยมhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1150
รูปที่ 1151คุณกันยาภา ศิริพฤกษ์พงษ์ และ คุณสมพัฒน์ มีมานัสhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1151
รูปที่ 1152นายสุชาติ ชีวสาธน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1152
รูปที่ 1153ภัคนภา แม็คแคนhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1153
รูปที่ 1154นายบรรเทิง นางนัชชา อภิวราวุฒิ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1154
รูปที่ 1155เบญจมาศ สุวรรณโมลีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1155
รูปที่ 1156-1157พันเอก จตุรภัทร / คุณณีรนุช วงศ์ศรีเผือกhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1156
รูปที่ 1158นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1158
รูปที่ 1159-1162คณะคุณจิตรา ธรรมสุริยะ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1159
รูปที่ 1163เสียงรัตน์ นันต์ธนะ / ดช.สุรวี นันต์ธนะ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1163
รูปที่ 1164ษุภากร วงษ์พานิช แบ๊คลี่ย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1164
รูปที่ 1165ลักษณา เจริญกิจภัณฑ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1165
รูปที่ 1166อุทิศแก่คุณณรงค์ จิตปาลวงศ์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1166
รูปที่ 1167คุณหรรษา จิตปาลวงศ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1167
รูปที่ 1168ปุณิกา นวลประดิษฐhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1168
รูปที่ 1169นภัสนันท์ ตั้งใจ และ ภานุวัฒน์ เหล็งหวานhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1169
รูปที่ 1170อนุวัฒน์ จำปาเทศhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1170
รูปที่ 1171ศิฬิญดา พาณิชหิรัณย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1171
รูปที่ 1172-1173นายสุเทพ- นางอัจฉรา วิโรจน์ไพสิฐ และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1172
รูปที่ 1174เพ็ญสุมา เตชาเสถียรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1174
รูปที่ 1175นายธีรชัย และนางขวัญชีวา อภิวรรธกกุลและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1175
รูปที่ 1176 นาง บุญมา พรหมสุรินทร์ /น.ส. กมลชนก ป้อมทอง น.ส. วรัญญา ชาวบ้านกร่าง /
นาย ทรงยศ ชาวบ้านกร่าง / และครอบครัว ป้อมทอง
http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1176
รูปที่ 1177นางสาวขนิษฐา แก้วกาญจนาและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1177
รูปที่ 1178ธนัญชัย - ปราณีต สิทธิเกรียงไกร พร้อมธิดาและบุตรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1178
รูปที่ 1179นลิน วุฒิปวัฒน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1179
รูปที่ 1180ปรภัค และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1180
รูปที่ 1181ครอบครัวยงผาตินาถhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1181
รูปที่ 1182นายภาณุพงศ์ อบแก้ว คุณพ่อแม่ และพี่น้องhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1182
รูปที่ 1183วีร์วรินทร์ เกิดผลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1183
รูปที่ 1184-1185ครอบครัววงษ์วานิช และ ครอบครัวร่มเย็นhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1184
รูปที่ 1186ครอบครัวซาท่าไม้http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1186
รูปที่ 1187ครอบครัวพานทองประเสริฐ และครอบครัวอัครสุตะวงค์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1187
รูปที่ 1188ภัทรลดา ปุราสะเกhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1188
รูปที่ 1189โกวิท -ภัทรพร เจียรพร http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1189
รูปที่ 1190กนกวรรณ เล้าอรุณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1190
รูปที่ 1191กัญจนา โรจนวุฒิพงศ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1191
รูปที่ 1192นางอรณี ชมิต /ด.ญ.ฟรังค่า ทิพวรรณ ชมิต และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1192
รูปที่ 1193นายเฟรเดริค และนางสุวพรรณ เมซงนาฟhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1193
รูปที่ 1194รังสิยา วิจิตรสกลธ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1194
รูปที่ 1195บรรพต ปิยะพันธ์ - สุดสงวน ห่านวิไลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1195
รูปที่ 1196นนทพร วงศ์เทวา จาตุรนต์ จรรยา และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1196
รูปที่ 1197นางรัชตา-นายธนกร อภิโชติคูณธนา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1197
รูปที่ 1198-1199จิตราภรณ์ วงศ์ภัทรชน และนายชัย-นางรัตนา ฉัตรปทุมทองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1198
รูปที่ 1200ชรินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ / จักรกฤษ ช้างเนียม และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1200
รูปที่ 1201-1202นางอาภรณ์ และ นายบุญชัย วิวัฒรางกูลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1201
รูปที่ 1203ครอบครัว ร.ต.ท.ศุภชัย ระวิชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1203
รูปที่ 1204ช่อแก้ว อุฬุมปานนท์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1204
รูปที่ 1205ปวีณา ชูชื่นกลิ่นhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1205
รูปที่ 1206กิ่งทอง ศรีวันนาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1206
รูปที่ 1207นายวิฑูรย์ สนองอุทัย และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1207
รูปที่ 1208นายวราพงษ์ นิ่มสุวรรณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1208
รูปที่ 1209 อุทิศกุศลให้นายเทอดพงศ์ ลิ้มชูวงศ์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1209
รูปที่ 1210กิตติ-กาญจนา พิชณุษากร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1210
รูปที่ 1211น.ส.จอย ชายแสน และ ครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1211
รูปที่ 1212-1213น.อ.หญิงพิมพ์โพธ สุทธิวรรณ, รศ.นพ ไพจิตร และคุณวรญา สุทธิวรรณ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1212
รูปที่ 1214ทัศนียา จันทณี และ ด.ช.แสงเหนือ พงษ์ปาละhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1214
รูปที่ 1215ครอบครัวเอมสมบัติ และ ทองประภาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1215
รูปที่ 1216-1217 นางณฐมน เพ็ชรรุ่ง นายปริญญา - นายนภัทร - ด.ช.ปฏิพัทธ์ มณีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1216
รูปที่ 1217วิจิตรวรรณ ศรีสนองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1217
รูปที่ 1218สิทธิชัย พันนัทธีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1218
รูปที่ 1219ปรีณาภา โรจน์อัศวชัย และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1219
รูปที่ 1220นางสาวธนัญญา เขตชำนิ พร้อมครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1220
รูปที่ 1221วรรณา เจียมจรุงใจhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1221
รูปที่ 1222นายวรวีร์ เชาวน์พิชญ์ชยา / นางอุมาพร บูรณสุขสมบัติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1222
รูปที่ 1223สิริลักษณ์ (จงสวัสดิ์) ราชคามhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1223
รูปที่ 1224ชูเกียรติ-มารศรี เหมนิลรัตน์ ครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1224
รูปที่ 1225นางลภาภัสร วิชญเธียร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1225
รูปที่ 1226ปทิตตา ทูลฉลองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1226
รูปที่ 1227น.ส ภัสราภรณ์ อานามนารถ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1227
รูปที่ 1228ครอบครัวดินประภาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1228
รูปที่ 1229ปารย์พิรัชย์ - พิมพ์ปพัชญ์ - สุมณฑ์รัศมิ์ - พิมณฑ์พัฒน์ หฤทัยวรกูรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1229
รูปที่ 1230กิ่งแก้ว วิบูลย์วุฒิhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1230
รูปที่ 1231สาริศา อินดามณีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1231
รูปที่ 1232นางรุ่งเรือง เฉลยจิตต์กุล / ด.ช. กวิน - พ.ต.อ. ชาญฤทธิ์ ทรัพย์สมบัติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1232
รูปที่ 1233นางธัญรดี แก้วสินชัย และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1233
รูปที่ 1234คุณอภิรัฐ - สิริภรณ์ ดวงใจhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1234
รูปที่ 1235นางดมิตา โตเดชนิติกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1235
รูปที่ 1236สุมณฑา กุลพฤทธานนท์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1236
รูปที่ 1237นางสาวสุนันทา ทิมแก้ว และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1237
รูปที่ 1238น.ส. พิชามญชุ์ ม่วงคำ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1238
รูปที่ 1239นายรณสิทธิ์ นางพรธิดา ศุภจินดาชัยกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1239
รูปที่ 1240พรเมธินท์ ฐิติพงษ์วรภัทรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1240
รูปที่ 1241นายธนาวุฒิ อุบลสถิตย์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1241
รูปที่ 1242น.ส. ยศวรรณ วัชรอาภา http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1242
รูปที่ 1243นางสุรีวรรณ์ อภิเดชกุล พร้อมครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1243
รูปที่ 1244-1253ทรงศักดิ์ เตชอัมพร และครอบครัวค่ะhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1244
รูปที่ 1254นางสาวลักษิกา วัชราพันธ์ และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1254
รูปที่ 1255นางสาวกรกัญญาณ์ เกื้อญาติ / นายกรศิษฏ์ ชูช่วย และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1255
รูปที่ 1256ณัฐนันท์ จันทราสกาววงศ์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1256
รูปที่ 1257นางสาวหนึ่งฤทัย มะโนรมย์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1257
รูปที่ 1258-1259พัชรินทร์ ครูเจริญกิจhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1258
รูปที่ 1260ฐานิดา และ คริษฐา กำเนิดพลอยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1260
รูปที่ 1261-1263ดรณ์​ ธรรม​รังษี ​และ​ครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1261
รูปที่ 1264น.ส.สุรัสวดี สายสูง และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1264
รูปที่ 1265ด.ช ธีร์จุฑา โชตนะพันธ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1265
รูปที่ 1266อมรรัตน์ แก้วมูล และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1266
รูปที่ 1267รุ่งณภา​ รอบคอบ​ พร้อมครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1267
รูปที่ 1268นายสุพัฒน์ กิตติศักดิ์ชนะ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1268
รูปที่ 1269นางสาวพิมลพรรณ โพธิ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1269
รูปที่ 1270น.ส.นพรัตน์ เจริญยืนยาว และนายวิจิตร ณ ระนองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1270
รูปที่ 1271มณิภาศรณ์ ชามละhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1271
รูปที่ 1272ศิริวรรณ พุ่มรินทร์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1272
รูปที่ 1273นายจักรกฤช ดลสุขกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1273
รูปที่ 1274น.ส.ชนัญชิดาธ์ กะการดี พร้อมครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1274
รูปที่ 1275ริญญภัทร์ - ปัณณวิชญ์ จิระพิชญาศักดิ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1275
รูปที่ 1276นายสุเทพ มานะสุนทร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1276
รูปที่ 1277นางสาวโสภา เทียงดาห์ พร้อมครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1277
รูปที่ 1278นวินดา นึสเลอร์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1278
รูปที่ 1279นางช้องมาศ - ปรัชญนันท์ -ปราชญวศิน - ปรีชริน นิลสุขhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1279
รูปที่ 1280นายภวัต ศีลวัตกุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1280
รูปที่ 1281คณิศร์ณิชา ทัศโนทัย และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1281
รูปที่ 1282ครอบครัวโพธิ์ไพรทอง และ ครอบครัวเพคยางกูรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1282
รูปที่ 1283ศศนันท์ สตาภิรมย์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1283
รูปที่ 1284นางสาวจันทร์พิมพ์ ศรุตานนท์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1284
รูปที่ 1285-1286ครอบครัวแรงเพ็ชรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1285
รูปที่ 1287แม่ซู่เชย แซ่ลิ้มhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1287
รูปที่ 1288จิราพร เจตนาภิวัฒน์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1288
รูปที่ 1289กัณทรัต ทิพย์สุวรรณ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1289
รูปที่ 1290ณัฐมณฑ์ จันทราสกาววงศ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1290
รูปที่ 1291เดือนเพ็ญ วัฒนพรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1291
รูปที่ 1292สุวพร ลีนะวัตhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1292
รูปที่ 1293กรุณา สุดาจิตร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1293
รูปที่ 1294ทัศนี​ แสวง​สุข​ / นภา​วดี​ ลายเมฆ​ / ​นาย​ อดล​ ลายเม​ฆhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1294
รูปที่ 1295นางมัณฑนา ภัทรานนท์อุทัย และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1295
รูปที่ 1296สุจจยา คูเกษมกิจ และ นัฐณัณฏ์ พุทธมาลีเกษมhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1296
รูปที่ 1297นายศักดิ์ดา อ่อนคำ และคุณแม่นางยุพาพร อ่อนคำhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1297
รูปที่ 1298นางสาวยุวดี ตักเตือน และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1298
รูปที่ 1299น.ส.นันทินี ล้อกิตติกูล / นายวิวัฒน์ เจริญรื่น / ดช.ภูกิจ เจริญรื่น ดญ.พรนลิน เจริญรื่น / นางอรุณี ล้อกิตติกูลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1299
รูปที่ 1300น.ส.ชญาน์นรัตน์ กงทอง และ นายธนเดช ธนินสิริผล พร้อมครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1300
รูปที่ 1301นายรัฐธนินท์ แสงสายัณห์ นางสาวริญญาภัสร์ อริยพลชัยโชติ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1301
รูปที่ 1302นางสมฤดี ไรจ์เนน และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1302
รูปที่ 1303-1305LIGHTFOG http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1303
รูปที่ 1306พิมพิชญา คงอินทร์ / นายธนากุลชัย ด.ช.ฐานวัฒน์ / และ ด.ช. อนิวัตติ์ ณัทฐานนท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1306
รูปที่ 1307 น.ส.นันท์ธนัษฐ์ ธภัทรากิจสุข และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1307
รูปที่ 1308นางสาวภาษิตา นิลโนรี และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1308
รูปที่ 1309นายภาคภูมิ ดำรงวัฒนกุล, น.ส. ณัฎฐ์รมณ อัตภูมิสุวรรณ์, น.ส. พัชรียา ดำรงวัฒนกุล พร้อมด้วยคุณแม่สุนทรี อยู่เนียม และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1309
รูปที่ 1310น.ส.วาสนา คงอิ่ม และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1310
รูปที่ 1311ครอบครัวเกียรติอุบลไพบูลย์ และครอบครัวม้าสุวรรณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1311
รูปที่ 1312นาง นวลพรรณ โชครัตนชัย และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1312
รูปที่ 1313นายภวัฒน์​ สังขะวัฒนะ​ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1313
รูปที่ 1314ครอบครัวสุขตลอดชีพhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1314
รูปที่ 1315นางสาวคัทยา พรรพุทธ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1315
รูปที่ 1316สุภาพร เทียมบุญประเสริฐhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1316
รูปที่ 1317-1320นางสาวอำพัน จินดารักษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1317
รูปที่ 1321ตรีภพ สว่างขจรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1321
รูปที่ 1322นายกริน พะเยาศิริพงศ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1322
รูปที่ 1323นางสาวอรวรรณ อินทุกานดา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1323
รูปที่ 1324นายวินัย - สุกัญญา นามธง และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1324
รูปที่ 1325จ.อ.หญิง ชนิตา อบอุ่น และ ส.อ.ไพโรจน์ ทิพยะวัฒน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1325
รูปที่ 1326นางสาวธิดาพร ฐิตะสัจจาและครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1326
รูปที่ 1327นางสุพรรณี และนายสมคิด เจ้ยชุม http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1327
รูปที่ 1328นางสาวณัชชา มวญนรา พร้อมครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1328
รูปที่ 1329นายสุรธัณย์ - นางธัณย์ประภา ดวงกุลวรเสฏฐ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1329
รูปที่ 1330นายบุญทวี-นางสิริณพัชฒ์ บุญญอารักษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1330
รูปที่ 1331น.ส.จอมขวัญ เอกศาสตร์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1331
รูปที่ 1332รุ่งมิตร ชุนเฮงพันธุ์ และครอบครัวค่ะhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1332
รูปที่ 1333นางพรนภัส แย้มรอด และครอบครัวปุนะเรศhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1333
รูปที่ 1334พฤทธิพงษ์ ลิ่มวิบูลย์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1334
รูปที่ 1335นางสาวพลอยปภัส มุ้ยจีน และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1335
รูปที่ 1336อุไรพร ตุ้ยตามพันธุ์ พร้อมครอบครัว และญาติมิตร http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1336
รูปที่ 1337นายพศิน แก้วกัลยา และครอบครับ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1337
รูปที่ 1338ภาวิตรี อินทร์พิทักษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1338
รูปที่ 1339 นายบุญญฤทธิ์ ชาญชยศึก และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1339
รูปที่ 1340จารุทรรศน์ แต๋ตวง และครอบครัว/ วิจิตรา อินทรัตน์ และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1340
รูปที่ 1341กนกพร เข็มทองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1341
รูปที่ 1342นางพิมพ์วรา จิรภัควรพงศ์ / นายหั้งเว้ง แซ่จูhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1342
รูปที่ 1343สมพิศ ธงทองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1343
รูปที่ 1344วรพล รัตน์ตระกูลทิพย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1344
รูปที่ 1345ขจิตพรรณ โกมลฐิติ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1345
รูปที่ 1346-1347ธนัชพร และ ณัชชารีย์ ประวิตรกาญจน์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1346
รูปที่ 1348ปวีณา แจวเจริญhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1348
รูปที่ 1349นางสาวจรรยา ประยงค์แย้ม และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1349
รูปที่ 1350นางสาวนิโลบล เรืองเต็ม และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1350
รูปที่ 1351-1353เอกฤทธิ์ - แสงเดือน จตุรงคสัมฤทธิ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1351
รูปที่ 1354-1355นางมัลลิกา วิสุทธิวสุธารและครอบครัว / นางวรวลี อิทธิพลโอฬารและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1354
รูปที่ 1356นายฐิติวัชร์ เพ็งเสงี่ยมธาดา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1356
รูปที่ 1357ปนัดดา สาครเจริญ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1357
รูปที่ 1358กัลยณัฎฐ์ ไทยเจริญพรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1358
รูปที่ 1359ปณิชา ฤติมา ธนปรีดาวัฒน์ /สุพัตรา ทากอง / บุณฑริกา กฐินเทศhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1359
รูปที่ 1360นางชนิดาภา กสิกิจพงศ์พันธ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1360
รูปที่ 1361น.ส.ณัฏฐิมา ดลเฉลิมเกียรติ และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1361
รูปที่ 1362นายรัตนพล ตังควัฒนกุล / นางสาวกฤดากร ตันติโรจน์ / ด.ญ. จญมล ตังควัฒกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1362
รูปที่ 1363น.ท. ณัฐภัทร คุ้มปรีดี และ ครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1363
รูปที่ 1364-1365คุณสมศักดิ์-คุณสมศรี วเชียรวรรณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1364
รูปที่ 1366-1367ร.ท สมุย -คุณธาราภรณ์-คุณอาชวิณ แสงวัฒน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1366
รูปที่ 1368คุณนัทธี-คุณสุดนภา-คุณณัฐณิชา จันทนา http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1368
รูปที่ 1369ฐิติมา เสตสุวรรณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1369
รูปที่ 1370พัสวี เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1370
รูปที่ 1371นายจิรศักดิ์ มณีพิมพ์ / ด.ช.ปิ่นเพชร ราชวงค์ษาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1371
รูปที่ 1372จิณณพัต อุดมประสิทธิ์กุล และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1372
รูปที่ 1373วาสนา ทวีโภคา , สุกัญญา ทวีโภคา และครอบครัวทวีโภคาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1373
รูปที่ 1374บริษัท บิ๊กเฮด ครีเอทีฟ จำกัดhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1374
รูปที่ 1375นายพฤหัส อึ่งสกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1375
รูปที่ 1376เกไดวัลย์ และ อรรจน์ดนัย ยุกตะนันทน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1376
รูปที่ 1377นางสาววรานุช สุทธิกาวิลกุล และ นายปิติ วัชระปิยะโสภ พร้อมครอบครัวทั้งสองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1377
รูปที่ 1378ครอบครัวจันทร์ลอยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1378
รูปที่ 1379นางสาวภูษณิศา มหาโภคาธิยะ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1379
รูปที่ 1380ครอบครัวกิติพัฒน์วรกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1380
รูปที่ 1381-1382นางสุคนธ์ นายอาทิตย์ และนายอานพ สินธพานนท์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1381
รูปที่ 1383รัตนา เตชมณีวงศ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1383
รูปที่ 1384 จุฑารัตน์ เจนวิทยายศ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1384
รูปที่ 1385เกียรติไกร ไกรแก้วhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1385
รูปที่ 1386อนุพัทย์ ไพโรจน์ธนกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1386
รูปที่ 1387ครอบครัวนิธิยศดิลกสกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1387
รูปที่ 1388จักรินทร์ ทัฬหชาติโยธินhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1388
รูปที่ 1389-1391ครอบครัวคงอิ่มhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1389
รูปที่ 1392พ่อโพธิ์ แม่ภัทรภร ครองเชื้อ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1392
รูปที่ 1393น.ส.สุวณี พัดทองและครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1393
รูปที่ 1394พัชธรินทร์ ดัดงาม และบิดา มารดาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1394
รูปที่ 1395ปุณณภา เชฎฐ์อุดมลาภ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1395
รูปที่ 1396 เกศิณี ตั้งปฏิภาณ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1396
รูปที่ 1397พุทธิดา ณรงค์รัตนวงศ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1397
รูปที่ 1398นายรัฐธนินท์ วีรพุฒิพงศ์และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1398
รูปที่ 1399พัณณ์ชิตา ลี้เลิศรัชบดีและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1399
รูปที่ 1400นายปรีดา โพธิสุวรรณ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1400
รูปที่ 1401นางอรุณี เชื้อมหาวัน และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1401
รูปที่ 1402ครอบครัววรรณา สุขศรีการ และวีระพล ประยูรโภคานันต์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1402
รูปที่ 1403คุณยายเสริมศรี ราโชมาศhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1403
รูปที่ 1404น.ส.กิ่ง นุนวลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1404
รูปที่ 1405ฝนทิพย์ ลี่สถาพรวงศาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1405
รูปที่ 1406ชฎาพร โล่ห์ชิตกุลและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1406
รูปที่ 1407กันตินันท์ โตชัยเจริญพร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1407
รูปที่ 1408สาวินี สุรพงษ์ชาญเดช และพัชรินทร์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1408
รูปที่ 1409ศศิพัทน์ สุวรรณมีระhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1409
รูปที่ 1410สุภาพร บุรพวัฒนานันท์ และเพื่อนhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1410
รูปที่ 1411นางเฟื่องเพชร ปฏิเวธวรรณกิจ พร้อมครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1411
รูปที่ 1412น.ส.ศิรศิญา วิชัยธนพัฒน์ พร้อมครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1412
รูปที่ 1413กีรตยา กีรติรัฐกรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1413
รูปที่ 1414นางสุภาวดี ไกรพิทักษ์กุล และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1414
รูปที่ 1415กชกร นาควิเชียร, กัญญา ธรรมเกิดทรัพย์, นางปิ่นสุรางค์ สุรางค์และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1415
รูปที่ 1416นายนวรัตน์ ทวิชศรีและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1416
รูปที่ 1417ชวลิต พืชนอก และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1417
รูปที่ 1418นางศิริพร บุญดาว และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1418
รูปที่ 1419กิตติภพ โสภารักษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1419
รูปที่ 1420พัฒน์สิน และ ภัคสุรีย์ คงพัฒน์ตานนท์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1420
รูปที่ 1421นางสาวปภัชญา คัชรินทร์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1421
รูปที่ 1422ครอบครัวมะลิทอง และครอบครัวเกิดสินธ์ชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1422
รูปที่ 1423ฐิติยารัตน์ เนตรจันทร์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1423
รูปที่ 1424ชมนาท สายชายเพ็ชรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1424
รูปที่ 1425นางกาบคำ วัฒนาวรสกุลและครอบครัว / นางสาวกนกพร ชินการุญ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1425
รูปที่ 1426สิรญา สาครินทราชัย และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1426
รูปที่ 1427จันทนี นิติสถาพรและครอบครัว / นางพรรนีย์ โง้วเลิศพงศ์และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1427
รูปที่ 1428ณัฐฐา จิตชาญสกุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1428
รูปที่ 1429น.ส.กาญจนา ซิมพ์ซ่อน / นายโรเบิร์ต แอนโธนี่ ซิมพ์ซ่อนพร้อมด้วยครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1429
รูปที่ 1430นายชัยยุทธ กานต์เฉลิมวงศ์ นางสาวบังอร ชมกรุด และครอบครัวกานต์เฉลิมวงศ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1430
รูปที่ 1431ไพจิตร ศุภวารี วรณี ก้องสมุท และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1431
รูปที่ 1432นายนาวี ปฐมอนันท์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1432
รูปที่ 1433 นายเยื้อน อินทร์พิทักษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1433
รูปที่ 1434นางสมใจ ชำนิปั้น และครอบครัวรวมทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1434
รูปที่ 1435ผลใหม่ จิรยิ่งพันธุ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1435
รูปที่ 1436กรรณิการ์ จันทร์ผ่องปรีชาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1436
รูปที่ 1437เทพินทร์,สุภัทรา,วชิรพงส์ บุญกระจ่าง และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1437
รูปที่ 1438สิริมล วุฒิสาธิตhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1438
รูปที่ 1439รัฐ์สิพงศ์ ธรณ์ฤทธิ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1439
รูปที่ 1440กันติศา แดงช่วงhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1440
รูปที่ 1441นางสาวอุษณา เพียรลุผล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1441
รูปที่ 1442พิมอร ณ ถลาง - ธนชัย ชัยกิตติวนิช - พัคฐ์อรว์ ชัยกิตติวนิชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1442
รูปที่ 1443ภัทรนิษฐ์ อภิบุญมา และ นันท์ฤทัยรัตน์ ธรรมรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1443
รูปที่ 1444ณัฐทยา ขวัญรักษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1444
รูปที่ 1445ครอบครัวจันทร์พุ่มhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1445
รูปที่ 1446-1450วราลักษม์ วงศพินทุhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1446
รูปที่ 1451คุณอารยา ลิมาภรณ์วณิชย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1451
รูปที่ 1452นางลภาภัสร วิชญเธียรและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1452
รูปที่ 1453ศรัณยา ศิลปวิทยาดิลกhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1453
รูปที่ 1454-1462ภัทรนิษฐ์ อภิบุญมา และ นันท์ฤทัยรัตน์ ธรรมรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1454
รูปที่ 1455ร้าน ย่งแซล้งhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1455
รูปที่ 1456นายชุเกียรติ ระหงษ์ และครอบครัว / น.ส. ปุญชรัสมิ์ สุธีรวัฒนานนท์ และครอบครัว หจก.พจวัฒน์ ก่อสร้าง http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1456
รูปที่ 1457น.ส. เพชรา เชื้องาม และหมู่คณะกัลยาณมิตรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1457
รูปที่ 1458น.ส. เมทินี บุญจวง / นางยุพิน บุญจวง / และนายนัฐเดช บุญจวงhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1458
รูปที่ 1459สุชิน ไพฑูรย์​ร​ั​ตน​ชัย http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1459
รูปที่ 1460คุณเพ็ญพิชา สาขามุละ และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1460
รูปที่ 1461พลภัทร-สุธิดา มันยานนท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1461
รูปที่ 1462-1463สมชาต อัศวบัณฑิตhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1462
รูปที่ 1464นางกิตติมา ละเอียดhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1464
รูปที่ 1465-1466นายเมธี สังข์กูล http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1465
รูปที่ 1467จุฬาลักษณ์ เลียงศรีสุขhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1467
รูปที่ 1468วิยดา วงศ์อนุสรณ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1468
รูปที่ 1469บริษัท มาสเตอร์ฟูด อินกรีเดียนท์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1469
รูปที่ 1470นภาพร ศรีกำเหนิด และครอบครัว พร้อมด้วยกัลยาณมิตรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1470
รูปที่ 1471นาย ชาญชัย ภักดีลดากุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1471
รูปที่ 1472ครอบครัวจิตตัดคานนท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1472
รูปที่ 1473 นายพูลศักดิ์ ยิ่งตระกูล และน.ส. จันมนัส รุ่งสอาดhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1473
รูปที่ 1474อินทิรา คชรักษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1474
รูปที่ 1475นายเขตขัณฑ์ ณีศะนันท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1475
รูปที่ 1476รังสิมันต์ อาริยะมงคลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1476
รูปที่ 1477น.ส.พัณณภัทร์ โชติพรธนสิทธิ์ และ นายทายาท ภุมรินทร์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1477
รูปที่ 1478เอกพล-รุจิรา ตังโฆษิต และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1478
รูปที่ 1479ณัฐธยาน์ ทิพย์ภิญโญ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1479
รูปที่ 1480ศศิธร สุนทรศารทูลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1480
รูปที่ 1481ชณัญพัชร์ จรัสอาภารัศมิ์ และ สุกัญญา สุภาวดีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1481
รูปที่ 1482นางสุมล ว่องทวีวัฒน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1482
รูปที่ 1483-1484เกศรี ขจรเกียรติคุณ และ ครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1483
รูปที่ 1485นภัสพลอย อัครธนันพงษ์ / สรัญพงษ์ / ด.ช โชคอนันต์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1485
รูปที่ 1486ญาณิศา ภาสมนตรี และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1486
รูปที่ 1487สุดารัตน์ ธำรงเกียรติรัตนาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1487
รูปที่ 1488ชื่อ จันทร์จรัส ศิริวรรตน์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1488
รูปที่ 1489น.ส. พรรณธนี อุชชิน http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1489
รูปที่ 1490ผุสดี เพิ่มธรรมสินhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1490
รูปที่ 1491กัลยาณี เตชะนิรัติศัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1491
รูปที่ 1492-1503นางสาวนฤมล ศรีวิฑูรย์ และเพื่อนhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1492
รูปที่ 1504นางสุกุมา มานะปรีชาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1504
รูปที่ 1505นางสาวภาศิณี เศรษฐ์วรกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1505
รูปที่ 1506นางสาวอรอนงค์ จิรภัทท์ภูวนนท์ และคณะhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1506
รูปที่ 1507-1508พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1507
รูปที่ 1509ช้องมาศ เลิศสินhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1509
รูปที่ 1510คุณบุญยืน และคุณจินตนา ชัยสุโรจน์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1510
รูปที่ 1511-1512คุณจิรชยา ชัยสุโรจน์และคุณปราการ ธานีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1511
รูปที่ 1513-1515นายเชาว์ - นางกอบทอง ธูปหอม http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1513
รูปที่ 1516มัลลิกา ต่อสกุลศักดิ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1516
รูปที่ 1517รัตนาภรณ์ พานิชกุล ตันติวิท และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1517
รูปที่ 1518คุณวัชระ พัฒนานิจนิรันดร http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1518
รูปที่ 1519ทักษะ อัญญวรวิทย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1519
รูปที่ 1520-1521นัยนา อริยะจรรยาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1520
รูปที่ 1522รัตนา ปักครึก http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1522
รูปที่ 1523นายณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท / นางสาวพรนิภา ขวัญยืน และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1523
รูปที่ 1524นางสำรวย ห้วยหงษ์ทองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1524
รูปที่ 1525มารีนา เอี่ยมลออสุข และกัลยาณมิตร http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1525
รูปที่ 1526นาย วิโรจน์ เถระสวัสดิ์ และ นาง สุฤทัย เถระสวัสดิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1526
รูปที่ 1527นายซิ่วมิ้ง แซ่จิวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1527
รูปที่ 1528-1536ปัทมา - พิพัฒน์ พุทธานนท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1528
รูปที่ 1537-1539นายกำลาภ วิวัฒน์พลกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1537
รูปที่ 1540นายภวสิน จรรโลงเศวตกุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1540
รูปที่ 1541มุทิตา หลักชัยวิบูลย์ / สายสมร หลักชัยวิบูลย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1541
รูปที่ 1542 น.ส. วิไลลักษณ์ ธนเรืองศักดิ์ / นางจินตนา ธนเรืองศักดิ์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1542
รูปที่ 1543นายณัฐธวัช จิตมงคลทอง, นายสหพรรษ นางธัญกร จิตมงคลทอง และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1543
รูปที่ 1545มุทิตา หลักชัยวิบูลย์ / สายสมร หลักชัยวิบูลย์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1545
รูปที่ 1546นิชานันท์ ทับทิมเทพย์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1546
รูปที่ 1547น.ส.กรองกานต์ จุสะปาโล และนางอบ จุสะปาโลคะhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1547
รูปที่ 1548อนิรุจ นันทาภิรัตน์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1548
รูปที่ 1549กวิน ฉัตรานนท์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1549
รูปที่ 1550จิระพล อัศวบุญญาเลิศhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1550
รูปที่ 1551นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1551
รูปที่ 1552สิทธิชัย เติมวิวัฒน์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1552
รูปที่ 1553วิโรจน์-สมสิน ศรีขวัญ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1553
รูปที่ 1554กวิสรา ประเสริฐสุขhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1554
รูปที่ 1555สุดารัตน์ เดชอิทธิรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1555
รูปที่ 1556เอกพล พรหมพลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1556
รูปที่ 1557เอื้อมพร อัศวสัตตวรรณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1557
รูปที่ 1558มานิต-ละมัย พรหมพลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1558
รูปที่ 1559นายนิระ จิตร์อารุณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1559
รูปที่ 1560นายปรีดา โพธิสุวรรณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1560
รูปที่ 1561-1569อรพรรณ ชูกลิ่นhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1561
รูปที่ 1570นท.ภรศิษฐ์ กลิ่นสุคนธ์ และ น.ส.นิธิวดี รัตนพิเชฐกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1570
รูปที่ 1571ขนิษฐา พจนอารีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1571
รูปที่ 1572ณัฎฐ์พิชชา สุธรรมมา และนภาภรณ์ ภูมีสวยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1572
รูปที่ 1573นายธนพงษ์ งามเอกเอื้อhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1573
รูปที่ 1574ชิติสรรค์ เจนวิทยาพันธ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1574
รูปที่ 1575นางเพชรไพลิน วิรยศิริhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1575
รูปที่ 1576อิษณี อุลปาธรณ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1576
รูปที่ 1577ธันยวรวรรธน์ เฉลิมพัฒนสุขhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1577
รูปที่ 1578สิริลักษณ์ จิตปาลวงศ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1578
รูปที่ 1579นายนนทกร ทวีสุข และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1579
รูปที่ 1580อ๋า แซ่เล้า / บุญมี เจริญอาจ / นภาพร เลอ เลอันเนค /
นภชนก พรรภัสกุล วรรณี / สุวรรณา / วันเพ็ญ / ศุภางค์ ฉัตรทรงเกียรติ
http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1580
รูปที่ 1581-1582ภิรมาศ เจียรประเสริฐhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1581
รูปที่ 1583-1584อภิญญา และ อรุณรัตน์ อนุรักษ์ธนากรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1583
รูปที่ 1585ดวงสมร มณีตันhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1585
รูปที่ 1586นายภาณุมาศ เห็นกลางhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1586
รูปที่ 1587น.ส. จินตญา สุวรรณน้อย เเละครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1587
รูปที่ 1588-1589น.ส. หทัยชนก งามเกษม / นางบงกช งามเกษม / นายศุภโรจ โรจน์วีระhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1588
รูปที่ 1590พ.อ. ชวลิต - วันทนา ไกรเภาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1590
รูปที่ 1591คุณแม่เช้า เหล็กสูงเนิน และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1591
รูปที่ 1592จุฑามาศ เปล่งรัศมี และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1592
รูปที่ 1593-1594สุนันทา แบรดส์บี และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1593
รูปที่ 1595ดารารัตน์ ศิริ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1595
รูปที่ 1596จุฬาวรรณ และ สตีเวน วินเทอซ์ / ครอบครัวกาญจนนทีรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1596
รูปที่ 1597นางสาว หนึ่งหทัย เตะอิทธิพรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1597
รูปที่ 1598นางสาววิชุนี จรูญธรรมhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1598
รูปที่ 1599ขวัญใจ ทวีอักษรพันธ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1599
รูปที่ 1600นายสุรศักดิ์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1600
รูปที่ 1601นางวรรณี สุขบุญส่งhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1601
รูปที่ 1602ปิยะวดี เหลียงกอบกิจhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1602
รูปที่ 1603ปิยะพันธุ์ นาคะโยธิน http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1603
รูปที่ 1604นายสาโรจน์ จงวิวัฒน์ถาวรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1604
รูปที่ 1605ปรารภ สินมา และ สุดารัตน์ โซวเกียรติรุ่งhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1605
รูปที่ 1606พรเทพ มโนดำรงสัตย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1606
รูปที่ 1607นางสาวทิวา อุ่นแก้ว - นายพนมพร สาคร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1607
รูปที่ 1608อรรชนา -วัชระ- วรวลัญช์ อนุตรวัฒนกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1608
รูปที่ 1609-1610คุณปริษา หนูนันท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1609
รูปที่ 1611ครอบครัว เรวัตร-ณัชชา สุวรรณกิตติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1611
รูปที่ 1612-1613สันสินีย์ วิชาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1612
รูปที่ 1614ชาตรี-พราวพิลาศ พูลเต่าhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1614
รูปที่ 1615สุคนธ์ บุญมาธัญรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1615
รูปที่ 1616รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1616
รูปที่ 1617กิรณา บุญมาธัญรัตน์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1617
รูปที่ 1618วราพรรธน์ บุญมาธัญรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1618
รูปที่ 1619มลิวัลย์ ตั้งไพบูลย์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1619
รูปที่ 1620-1621เดวิด เฮอร์เบอร์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1620
รูปที่ 1622ณภัชนันท์ เฮอร์เบอร์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1622
รูปที่ 1623เอ็มม่า เฮอร์เบอร์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1623
รูปที่ 1624นางอัญชลี ปัญญาโพธาสกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1624
รูปที่ 1625กัญญ์ชิสา ถนัดป่า http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1625
รูปที่ 1626ชยวรรณ อิทธิจีระจรัสhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1626
รูปที่ 1627วิพุธ วิสุทธิโกศล http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1627
รูปที่ 1628-1635แพทย์หญิง อารีย์ นิมิตรวงศ์สกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1628
รูปที่ 1636นายวัชระ วรศักดิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1636
รูปที่ 1637นายคมสันต์ ปรมาภูติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1637
รูปที่ 1638ด.ญ. บุณณดา ภัทราวิชญ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1638
รูปที่ 1639นางสายหยุด อุ้นวุ้น http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1639
รูปที่ 1640-1641นายบุษกล-นางเปมิกา แสงเขียวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1640
รูปที่ 1642อลิสา โชติทวีชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1642
รูปที่ 1643-1644นายบุญนาค ศรีคง และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1643
รูปที่ 1645นางสาวปาริจฉัตต์ เกิดผลเสริฐhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1645
รูปที่ 1646ภัทรจิต และธนะรักษ์ เคลือบกำเหนิดhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1646
รูปที่ 1647เอกสิทธิ์ เสาวรสhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1647
รูปที่ 1648เจ้าภาพไม่ประสงค์ออกนามhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1648
รูปที่ 1649นายณัฐพล นพรุจิกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1649
รูปที่ 1650พนักงานกลุ่มเล็กๆ ของการประปานครหลวงhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1650
รูปที่ 1651-1652อรรณาภัสร์ สุภสิทธิ์มงคลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1651
รูปที่ 1653ครอบครัวอัญชลี - ปุณิกา ทองประกอบ / ครอบครัวนายไกรสร มหธนาคมhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1653
รูปที่ 1654ภัทริน อังกิตติสวัสดิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1654
รูปที่ 1655นพวรรณ งามสาคร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1655
รูปที่ 1656สมเศียร เรืองศรีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1656
รูปที่ 1657ปฏิพัทธ์ ปักษาษิณ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1657
รูปที่ 1658ดวงพร เลี่ยวชวลิต และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1658
รูปที่ 1659กุลวีณ์ นรัจฉริยางกูรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1659
รูปที่ 1660กฤติมา พัฒนไชย /โคจิ นากาอิ /สุวรรณา พันธ์เอี่ยม และครอบครัว /ป้อม และ นางแสวง http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1660
รูปที่ 1661-1662กณิยา บุญธกานนท์ และ Yi (Nick) ORhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1661
รูปที่ 1663นายสว่าง บุญธกานนท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1663
รูปที่ 1664รจเลข บุญธกานนท์ อุทิศให้ ด.ช.เจคอป สุขุมบริพัตร ยงhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1664
รูปที่ 1665น.ส.อริณย์ทพัช สงไกรรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1665
รูปที่ 1666ฐปนนท์ สัจจะรัตนะโชติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1666
รูปที่ 1667ณฐภรณ์ สัจจะรัตนะโชติ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1667
รูปที่ 1668อัจฉราภรณ์ ม่วงมุลตรี และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1668
รูปที่ 1669ด.ช. อัครเดช โสภาพ และ มานี พงษ์เพชร http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1669
รูปที่ 1670อัจฉรา/สมลักษณ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1670
รูปที่ 1671-1672พัชรนันท์ ตันไพศาลและครอบครัว / สาวิตรี ทองวิเศษและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1671
รูปที่ 1673วีรารักษ์ สุวรรณธนารักษ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1673
รูปที่ 1674อิศรา รัชกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1674
รูปที่ 1675กมลมาศ โกสินทรกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1675
รูปที่ 1676ปภาภัคกา เชาวนทรงธรรมhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1676
รูปที่ 1677อธิพัชร์-พรพิมล จิรากุลศิรรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1677
รูปที่ 1678สุภาพร โกฮวดhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1678
รูปที่ 1679นภัทร ดิลกธนิตกุล http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1679
รูปที่ 1680นางชอบ โกฮวดhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1680
รูปที่ 1681คุณฐาณียา อยู่ใยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1681
รูปที่ 1682นางสาวจิตราภรณ์ นภดลลดาภรณ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1682
รูปที่ 1683น.ส. นงลักษณ์ ชวาลย์กุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1683
รูปที่ 1684นางอารีย์ ปั้นบำรุงสุข /นางกมลพร ปั้นบำรุงสุข /น.ส.วีนีส และดญ.บุญรักษา ทราวุธhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1684
รูปที่ 1685ศศมน ศุภรานนท์รัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1685
รูปที่ 1686นายสมพจน์ พฤฒิกัลป์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1686
รูปที่ 1687พัชริดา สอนชมhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1687
รูปที่ 1688ปุณณดา แจ่มจำรัสhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1688
รูปที่ 1689ฉัตรมงคล ฉ่ำมากhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1689
รูปที่ 1690พิณนิชา อาภาวรรณกุล และกัลยาณมิตร http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1690
รูปที่ 1691เทอดศรี-ธนวดี ช.สรพงษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1691
รูปที่ 1692-1693เด็กชายอุ้มบุญ และ เด็กหญิง ฟ้าใส (สูงปานคีรี) วงศ์สวัสดิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1692
รูปที่ 1694นายสุเมธ-นางปิยะธิดา -ด.ญ.ณัฐณิชา ว่องไวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1694
รูปที่ 1695-1696วัลยา บุตรมานhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1695
รูปที่ 1697คุณธงไชยมณี แซ่ไหล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1697
รูปที่ 1698-1699อภิรดี ชาญอภิชัยกิจ /ชลากร จงเรืองทรัพย์ /ด.ช. จุติภัค จงเรืองทรัพย์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1698
รูปที่ 1700-1701ศรัณยา เศวตศิลป์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1700
รูปที่ 1702-1703สุชนมายุ์ ยมาภัย http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1702
รูปที่ 1704ชมพูนุท มิตรสงเคราะห์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1704
รูปที่ 1705น.ส.กันต์กนิษฐ์ ศรีพิทักษ์ผลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1705
รูปที่ 1706รังสิมา ริ้วทองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1706
รูปที่ 1707นายมานพ ทองทั้งวงศ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1707
รูปที่ 1708นางสาวประภัสสร มณีสารhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1708
รูปที่ 1709คุณแม่ลัดดา เจนโกศล http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1709
รูปที่ 1710ณัฐวริยา ธงทอง และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1710
รูปที่ 1711นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1711
รูปที่ 1712-1713คุณณณิณี เกิดลาภhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1712
รูปที่ 1714-1715นางสาวผุสดี สุจิตจรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1714
รูปที่ 1716-1719นางสาวปาณิสรา แสนจิวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1716
รูปที่ 1720นิภาพร ชยาภิรมย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1720
รูปที่ 1721กิตติพล มัญชุวิสิฐhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1721
รูปที่ 1722นางวราภรณ์ มหาวิเศษศิลป์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1722
รูปที่ 1723นางสาวพนิดา ชูกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1723
รูปที่ 1724-1727 นางสาวสุธาทิพย์ เวโรจน์ชัยสิทธิ์ อุทิศให้ นางสุภาภรณ์ - นายเอกสิทธิ์ - นายโฆสิต เวโรจน์ชัยสิทธิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1724
รูปที่ 1728พัชวิภา ฉายสุวรรณ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1728
รูปที่ 1729จินดารักษ์ บูรณะกูลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1729
รูปที่ 1730น.ส.ฬุสวัสดิ์ ทองอำไพ และเพื่อนhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1730
รูปที่ 1731ครอบครัวโชติรสนิรมิตhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1731
รูปที่ 1732นางซิว เรือนแก้ว และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1732
รูปที่ 1733รุ่งทิพย์ กลับไทยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1733
รูปที่ 1734นางณัฐมนต์ เบนเน็ท / น.ส จฎาภา อนันตนิกรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1734
รูปที่ 1735-1736น.ส.นิชาภา พูลทรัพย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1735
รูปที่ 1737พิณทิพย์ ภูนวกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1737
รูปที่ 1738เยาวลักษณ์ แนบเชยและครอบครัว / ณัฐฏิ์กณิษ หวงโภคาภัณฑ์และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1738
รูปที่ 1739ดวงกมล คุ้มนุ่น และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1739
รูปที่ 1740นางภัสรา ปริโยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1740
รูปที่ 1741นายรัตน์พล ท่าทราย และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1741
รูปที่ 1742-1743น้ำทิพย์ กังสภัทรกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1742
รูปที่ 1744น.ส ขนิษฐา ทองนพคุณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1744
รูปที่ 1745ชวลีน บุญกลิ่นขจรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1745
รูปที่ 1746โอปอล์ สุทธิอักษรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1746
รูปที่ 1747อัจฉริยา เเละ ครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1747
รูปที่ 1748-1751ชวลีน บุญกลิ่นขจร http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1748
รูปที่ 1752หรรยดา ว่องอัญชลีศิลป์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1752
รูปที่ 1753ปนรรฐพร หลายเจริญโชคชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1753
รูปที่ 1754คัทลียา ครองสุขเลิศ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1754
รูปที่ 1755น.ส.ปิยะนันท์ เมืองใจแก้วhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1755
รูปที่ 1756นางกนกวรรณ กรรษาและครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1756
รูปที่ 1757น.ส. อริสรา สิงหภูมิ และ นายปรีชา สิงหภูมิhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1757
รูปที่ 1758นายสปุริส จิตฤทธิไกรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1758
รูปที่ 1759ดลธรรม สุวรรณรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1759
รูปที่ 1760คุณประสิทธิ์-คุณศิริสุข เหม่งเวหา และครอบครัว /คุณสายสมร เหม่งเวหาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1760
รูปที่ 1761ครอบครัวโรจน์จรัสไพศาลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1761
รูปที่ 1762-1763นายวัชรินทร์ อรุณแสงสุรีย์ และ นายภาคภูมิ รชตะธราดล http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1762
รูปที่ 1764อรุณรุ่ง ยัญญลักษณ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1764
รูปที่ 1765นายยศธนา โอสถเจริญผล และญาติมิตรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1765
รูปที่ 1766นางสาวกุลจิรา ผิวขาว อุทิศบุญกุศลแก่มารดาบิดาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1766
รูปที่ 1767-1768อนันท์-วรรณี จันทรไกรโรจน์ และบุตรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1767
รูปที่ 1769พิพม์ชญา พงศ์เลิศโฆษิตhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1769
รูปที่ 1770ทิภากรณ์ - ภัคพงษ์ - วิณัฐตา ยั่งยืนhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1770
รูปที่ 1771น.ส. สมสุดา มารักษ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1771
รูปที่ 1772คุณสำอางค์ สามงามจันทร์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1772
รูปที่ 1773ครอบครัวโชติกประสาธน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1773
รูปที่ 1774อรวรรณ พร้อมบุตร และครอบครัวลิ้มโพธิ์ศรีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1774
รูปที่ 1775น.ส.ธัญญ์ธิชา วันหลุมข้าว และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1775
รูปที่ 1776นางสาววรรณวนิดา สอดศรี และครอบครัว อุทิศแก่นายช้วน สอดศรีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1776
รูปที่ 1777ณัฐกานต์ - นรเสฏฐ์ ชัยอริยพงษ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1777
รูปที่ 1778ปณิชา ฉิมฉาย และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1778
รูปที่ 1779 นางสาววิภา วิจิตธำรงศักดิ์ และครอบครัว อุทิศแก่มารดานางม่วย เซี่ยงหลิว และญาติทั้งหลายhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1779
รูปที่ 1780คุณพัชรา - คุณปณิธาน - คุณภควัฒน์ บุญยเกียรติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1780
รูปที่ 1781นฤมล พิริยะนันทพงศ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1781
รูปที่ 1782-1783ครอบครัวบวรโชคชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1782
รูปที่ 1784อุทิศแก่นางวรพรรณ ลิมปิชัยโสภณ ญาติสนิทมิตรสหาย ครูอาจารย์ สรรพสัตว์ทั้งหลายhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1784
รูปที่ 1785อาทิชา หีบแก้ว พร้อมครอบครัว และหรรษา ผูกพันธ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1785
รูปที่ 1786ชญาณิศฐ์ กิ่งเกตุ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1786
รูปที่ 1787ครอบครัวเติมสายทอง และ ครอบครัวโทมัสเซนhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1787
รูปที่ 1788นางสาวชญานิศา เฉลิมภัทรกุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1788
รูปที่ 1789นุจรีย์ บุณยมานนท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1789
รูปที่ 1790นางสาวกุลจิรา ผิวขาวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1790
รูปที่ 1791นางชิดชนก เศวตเศรนีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1791
รูปที่ 1792ทวี-กมลทิพย์ อมรเลิศวิทย์, ชมพูนุท-วัชรพล-จารุชา หมายสวัสดิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1792
รูปที่ 1793 นางสาวองค์วิภา มุตะพัฒน์ และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1793
รูปที่ 1794ฐิติมา เพ็งพุ่ม และครอบครัว / กมลวรรณ หวังธนบดีกุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1794
รูปที่ 1795 อุทิศกุศลแก่อาอี๊จือเนี้ย อาสกานท์ แม่เอ็งเซี้ยม ญาติมิตรและสรรพสัตว์ทั้งหลาย http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1795
รูปที่ 1796นายศักดิ์สิทธิ์ บานชื่นวิจิตร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1796
รูปที่ 1797-1799บังอร เลิศเด่นธรรม และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1797
รูปที่ 1800นางชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1800
รูปที่ 1801ร.อ.ประเทือง อยู่สุขhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1801
รูปที่ 1802-1803คุณอำพล ตวงจารุวินัย และ คุณภัทรสิริ ตันติจินดา http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1802
รูปที่ 1804น.ส. มาลินี ธาราภูมิhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1804
รูปที่ 1805นายเต้าหยวน หลู / ด.ช. จื้อฉี ธาราภูมิ หลูhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1805
รูปที่ 1806ธวีวรรณ ใจเที่ยงhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1806
รูปที่ 1807มัทรี ชูทรัพย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1807
รูปที่ 1808นางจิรนาถ ประชุมรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1808
รูปที่ 1809-1812น.ส.พรรณราย พหลโยธินhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1809
รูปที่ 1813สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ และ สุชีลา พลเรื่องhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1813
รูปที่ 1814-1815นาย พากร ธัมพิพิธhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1814
รูปที่ 1816คุณบุญชื่น ดวงจินดา, คุณกรัสพร ดวงจินดา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1816
รูปที่ 1817-1818นพ.ภาณุวัฒน์ พุทธเจริญ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1817
รูปที่ 1819ลักขณา ตันติวราชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1819
รูปที่ 1820น.ส วิจิตรา เกษโกมล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1820
รูปที่ 1821นางสาวชูศรี แป้นช้อย พร้อมบุตรและธิดาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1821
รูปที่ 1822สิริกร จารุพานิชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1822
รูปที่ 1823 นายกฤษดา - นางสาวรุ่งฤดี - ด.ช. ศุภกฤต อาจยิ่ง อุทิศให้คุณแม่ละมัย บุญรักhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1823
รูปที่ 1824นางลลนา ชัชวาลย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1824
รูปที่ 1825รมิดา เชาว์นวม และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1825
รูปที่ 1826นันทิยา เพียรชนะhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1826
รูปที่ 1827นายวศิน วรากรกาญจน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1827
รูปที่ 1828นางสาวเขื่อนแก้ว วรากรกาญจน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1828
รูปที่ 1829นายวุฒิชาย หงส์ลำพองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1829
รูปที่ 1830นางสาวมนธิรา ทรงธนศักดิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1830
รูปที่ 1831นางสาววิไลลักษณ์ สิงห์เรือง / นายชัยวุฒิ เฉลยจันทร์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1831
รูปที่ 1832บุญทวี พิทักษ์ตันสกุล /สาวิตรี ปรีดาสุทธิจิตต์ /ด.ช.ปวินท์กานต์ พิทักษ์ตันสกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1832
รูปที่ 1833-1834พิมลลักขณ์ พิทักษ์วงศ์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1833
รูปที่ 1835สิริรัตน์ สุเชาว์อินทร์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1835
รูปที่ 1836นางสาวพิรุณ กมลแสน / ชนนี / เพ็ญบุญญา / นิภารัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1836
รูปที่ 1837พงษ์ประพันธ์ ยงรัตนกิจ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1837
รูปที่ 1838ทองมั่น ยงรัตนกิจ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1838
รูปที่ 1839พรทิพย์ ศรีพสุธากุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1839
รูปที่ 1840วัชรี พงศ์เชี่ยวบุญ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1840
รูปที่ 1841พรทิพย์ ศรีพสุธากุล http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1841
รูปที่ 1842ปรียาวดี พ่อสียาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1842
รูปที่ 1843จิรา เมฆสวัสดิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1843
รูปที่ 1844สุนารี จำเริญรัตนากรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1844
รูปที่ 1845วรนันท์ จันทรัศมี และ ภัทร จึงกานต์กุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1845
รูปที่ 1846นางเซี้ยม สุขีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1846
รูปที่ 1847ครอบครัวภู่ธิชัย และครอบครัวโพธิศิริกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1847
รูปที่ 1848อธิวัตร จิรจริยาเวช และ อิสรี จิรจริยาเวชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1848
รูปที่ 1849อาทิตยา เลาหพจนารถhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1849
รูปที่ 1850ครอบครัวดช.ประภัสร์ รอดสการhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1850
รูปที่ 1851นางสาวมะลิวัลย์ อัศวพิทยานนท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1851
รูปที่ 1852-1853สุนันทา มงคลธนิต และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1852
รูปที่ 1854นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1854
รูปที่ 1855คุณนารีรัตน์ เพชรหิรัญ คุณโสภณ นกงาม และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1855
รูปที่ 1856นางพิกุลทิพย์ ศรีพสุธากุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1856
รูปที่ 1857นางสาววชิราพันธ์ ศรีพสุธากุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1857
รูปที่ 1858นางอนุตรา ศรีพสุธากุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1858
รูปที่ 1859นางสาวพรสวรรค์ ศรีพสุธากุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1859
รูปที่ 1860คุณไปรยาภัค สกุลวทัญญู และ คุณศิวัสว์ ศรีภิรมย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1860
รูปที่ 1861ผศ.จรัสศรี-คุณสฤษฏิ์ ศรีภิรมย์ และคุณสมพร บัวทองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1861
รูปที่ 1862สมชาย, อุไรวรรณ, รุจิรา, เบญจพล, ณัฏฐา ลีวาณิชยกูล คะhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1862
รูปที่ 1863ศิริพร สุขเกษม และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1863
รูปที่ 1864ปฐมวัฒน์ ยงสถาพรพิสิฐhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1864
รูปที่ 1865กันยาณี วิศิษฎ์วิญญูhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1865
รูปที่ 1866ศุภลักษณ์ รัตนะเวสสุวรรณ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1866
รูปที่ 1867จุฬาวรรณ และ สตีเวน วินเทอซ์ / ครอบครัวกาญจนนทีรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1867
รูปที่ 1868อาริษา ฎาราณุทhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1868
รูปที่ 1869นายเอกอมร ชินวสุสินhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1869
รูปที่ 1870-1871นางกานดา ธนาโอฬารและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1870
รูปที่ 1872คุณกมลวรรณ ศุรธรณีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1872
รูปที่ 1873คุณภาคิน ขจรสุขสันติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1873
รูปที่ 1874คุณปิยะนุช เจริญพิทักษ์ชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1874
รูปที่ 1875คุณปิยะวรรณ เจริญพิทักษ์ชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1875
รูปที่ 1876คุณสุมาลี ศุภเวโรจน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1876
รูปที่ 1877คุณสุกัลยา ศุภเวโรจน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1877
รูปที่ 1878คุณนิพนธ์ ศุภเวโรจน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1878
รูปที่ 1879คุณนที ศุภเวโรจน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1879
รูปที่ 1880ด.ช. นวพัฒน์ และ ด.ญ. ปภาวีร์ ศุภเวโรจน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1880
รูปที่ 1881ด.ช. กฤตพล ศุภเวโรจน์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1881
รูปที่ 1882ด.ญ. กัญญาภัค ศุภเวโรจน์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1882
รูปที่ 1883คุณนิรันดร์ ศุภเวโรจน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1883
รูปที่ 1884คุณสุดาวัลย์ ศุภเวโรจน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1884
รูปที่ 1885เขมัจฉรา ภวมนตรี อาลิกซ์ และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1885
รูปที่ 1886นายประสงค์​ นันทนลาภอำรุงhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1886
รูปที่ 1887นายไกรศิลป์ วงศ์สามศรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1887
รูปที่ 1888กนกพรรณ อยู่อ่อน และ มาร์ค ชวาร์ตซ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1888
รูปที่ 1889-1890นางสาวธรินทร์ญา บุญมีhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1889
รูปที่ 1891วรนุช วุฒิอุตดมhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1891
รูปที่ 1892ธิดาวิณี ศรีสุทัศน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1892
รูปที่ 1893นางภัคจิรา ชินวสุสินhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1893
รูปที่ 1894นายเอกอมร ชินวสุสิน http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1894
รูปที่ 1895นายจารุทัศ ชินวสุสินhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1895
รูปที่ 1896นายวราโชติ ชินวสุสินhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1896
รูปที่ 1897-1899อิงอร ตั้งจิตต์สัตยาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1897
รูปที่ 1900ครอบครัว สิริพงศ์ดี / ครอบครัวธีระโภคปัญญาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1900
รูปที่ 1901นายภัทรวัชร มุกต์มณีกุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1901
รูปที่ 1902กรณ์อารียากร ไชยสงค์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1902
รูปที่ 1903ภัทรานงค์ สุทธิวิเศษศักดิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1903
รูปที่ 1904ประวีร์เอก-ลักขณา โกวิทวีรธรรม และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1904
รูปที่ 1905นภัสกร ญาวิโรจน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1905
รูปที่ 1906นวลชล-ศนิ อายุการhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1906
รูปที่ 1907-1908มนปรียา-จารุวัฒน์ เชื้อวิดุลย์ /กิมหลั่น แซ่ภู่-ญาตา เมตตาประเสริฐ ชมน์ศมนต์ กาญจนาพัชร์ -วันดี ทองประไพแสง
ปิ่นอนงค์ ศิริบรรเทิง- เจตน์สฤษฎิ์ ดังชัยภูมิ
http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1907
รูปที่ 1909รุจนาฏ ลำยองชัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1909
รูปที่ 1910 นางจุฑามาศ จรรยา และ นางบัวโรย สามงามนิ่ม อุทิศให้นายทองคำ ชื่อดี และ นายเสมียน จรรยาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1910
รูปที่ 1911-1918คุณสิริลักษณ์ บัญญัติพัฒนะโสภณ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1911
รูปที่ 1919นางสาวชลธิชา วิยาสิงห์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1919
รูปที่ 1920ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาดhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1920
รูปที่ 1921-1922นายสมิทธิ ภิรมย์รื่น และ น.ส. ปิยะรส ตติยานุกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1921
รูปที่ 1923แม่ณัชชา เฮล์ม และลูกหลานhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1923
รูปที่ 1924น.ส. สมกมล เจริญสมhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1924
รูปที่ 1925วีรบูลย์ เรืองศรีมั่น และ อรวรรณ ฟื้นศิลป์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1925
รูปที่ 1926ด.ช.พัชรเมศร์ - ด.ญ. นิชาภา บุญมาธัญรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1926
รูปที่ 1927พิมพ์รัตน์ ตั้งเผ่าศักดิ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1927
รูปที่ 1928นายเทพปกรณ์ เซี่ยงฉี และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1928
รูปที่ 1929ธัญชนก ลัภนะยศ จิรกฤต บัวชุม และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1929
รูปที่ 1930-1931ครอบครัวผกามาศ บุญทองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1930
รูปที่ 1932นางจณินท์ญา สุขภัทราพิรมย์ และ นางลัคณา กิจเลิศไพโรจน์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1932
รูปที่ 1933น.ส. เอกอุฬาร เทวารุทธhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1933
รูปที่ 1934-1935นายเจอร์เก้น ไครพ์ และ นางวิลาวรรณ ไครพ์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1934
รูปที่ 1936-1937Nin Obdeijn & Family (NL)http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1936
รูปที่ 1938บุญช่วย ตรีสังข์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1938
รูปที่ 1939นายจรัสชัย บวรธรรมรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1939
รูปที่ 1940น.ส.วิรงรอง ทับทิมงามhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1940
รูปที่ 1941เปมิกา พิบูลย์อนันต์ / วรพงษ์ เต็งวิวัฒนะพานิช / ชนิตา ทรัพย์พันธ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1941
รูปที่ 1942-1946น.ส.ญาณะพัชญ์ วิศวพิพัฒน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1942
รูปที่ 1947น้ำทิพย์ ศุภตานนท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1947
รูปที่ 1948ภาฤณี ฟุ้งไพศาลพงศ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1948
รูปที่ 1949หทัยกาญจน์ ตันเตชสาธิต / บุญชู - ด.ญ.ปุญยวีร์ - ด.ญ.ปุณณ์ญาณ์ แกล้วทนงค์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1949
รูปที่ 1950นางชฎาพร กวีเลิศพจนา และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1950
รูปที่ 1951นางรัชนี พัฒนพิบูลย์ผล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1951
รูปที่ 1952นางสาวปารณีย์ มงคลเนื่องพณิชhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1952
รูปที่ 1953นางอัมพร แต้พานิชเจริญ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1953
รูปที่ 1954น.ส. อาภัสรา ไตรรัตน์ถนอม และ นายพุทธิฉัตร ธีระถนอมศักดิ์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1954
รูปที่ 1955คุณรสรินทร์ ภัทรดิลกhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1955
รูปที่ 1956คุณกมลภัทร ภัทรดิลกhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1956
รูปที่ 1957คุณพัชรินทร์ ภัทรดิลก http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1957
รูปที่ 1958น.ส. พีร์รยาอร ชวนะเวศธ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1958
รูปที่ 1959นางสุมิตรา สปริงกินสเฟลด์ พร้อมครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1959
รูปที่ 1960อรุณลักษณ์ ตัณฑุลเวสสhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1960
รูปที่ 1961สุภาภรณ์ สุทธิสันติสกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1961
รูปที่ 1962-1963อภิธาร ลีลากุลเศรษฐ์และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1962
รูปที่ 1964นายยุทธนา บุญพุฒhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1964
รูปที่ 1965พี่เซน และป๋วยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1965
รูปที่ 1966น.ส.นงลักษณ์ /นายทวีศักดิ์ ชัยสันติเกียรติ /นายวสันต์ ชัยสันติเกียรติ อุทิศให้คุณแม่เสาวนีย์ ชัยสันติเกียรติhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1966
รูปที่ 1967คุณอภิญญา อู่สุวรรณhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1967
รูปที่ 1968นางสาวปิยธิดา ชูนิตย์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1968
รูปที่ 1969นายไพโรจน์ สาโหมดhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1969
รูปที่ 1970นายกรวิภพ มณฑารพhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1970
รูปที่ 1971ศาสนวดี สุปรีย์และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1971
รูปที่ 1972ธานินทร์ เอียงเอื้อhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1972
รูปที่ 1973นส.ชูจิตร ภิรมย์อรรถhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1973
รูปที่ 1974นส. ณชนก เกศพิชญวัฒนา http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1974
รูปที่ 1975ครอบครัวกิจพาณิชย์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1975
รูปที่ 1976นายนิยม - นางรัตนา โอฬารเสถียรกุล และครอบครัว, น.ส.กรพินธุ์ โอฬารเสถียรกุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1976
รูปที่ 1977นิภา มีเพียรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1977
รูปที่ 1978ฤดี อรุณรัตนานนท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1978
รูปที่ 1979สุรภี แสงทองhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1979
รูปที่ 1980นางสาวปุณยชา ตั๊นสวัสดิ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1980
รูปที่ 1981นางสาวจินดารัตน์ ช้างรักษา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1981
รูปที่ 1982วรรณวรางค์ มนยุวเจริญhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1982
รูปที่ 1983นวลวสุดา พุ่มอัมพร และ อาภัสรา เรืองเจริญhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1983
รูปที่ 1984นายโชคชัย สินศุภรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1984
รูปที่ 1985นางศรีรัตน์ สินศุภรัตน์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1985
รูปที่ 1986นางอรศรี ศรีเกษhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1986
รูปที่ 1987นางสาวณัฐวรรณ​ อนุรัตน์พานิช และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1987
รูปที่ 1988นายเอกฤทธิ์ - นางขวัญฤทัย และ ด.ญ.เคท พนเจริญสวัสดิ์ http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1988
รูปที่ 1989ศุภักษณา มณีนิลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1989
รูปที่ 1990นางสาวปรัชชนันท์ กันเงินhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1990
รูปที่ 1991นางสาวนฤมล สัจจพงษาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1991
รูปที่ 1992นางรัศมี หาญวจนวงศ์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1992
รูปที่ 1993-1994ครอบครัวอินโอชานนท์ และครอบครัวเรืองโชคชัชวาล http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1993
รูปที่ 1995-1997ครอบครัวคุณอาพิศิษฏ์-ขนิฐน้อย ดุรงค์พิศิษฏ์กุลhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1995
รูปที่ 1998คุณวิเชษฐ สัจจพงษาhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1998
รูปที่ 1999คมสันต์-ชนัดดา เตียวศิริชัยสกุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1999
รูปที่ 2000ปัทมา+พิพัฒน์ พุทธานนท์http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=2000
รูปที่ 2001ภิกษุณีชวลี ธรรมปภรhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=2001
รูปที่ 2002นายจักรพันธ์ สนองอุทัยhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=2002
รูปที่ 2003ภัคไพริน อุทัยรัตน์ และ บรรจบ ประสารแสง http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=2003
รูปที่ 2004ภัคไพริน อุทัยรัตน์ และ บรรจบ ประสารแสงhttp://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=2004
รูปที่ 2005ภัคไพริน อุทัยรัตน์ และ บรรจบ ประสารแสง. http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=2005