เจ้าภาพบวชศีลจาริณีปีที่บวชสถานที่บวชจำนวนรูปงานบวช
1 - 50 พ.ศ.2561 วัดพระธรรมจาริกยองแหละ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50 รูปงานบวช
51 - 100 พ.ศ.2561 สำนักงานพระธรรมจาริก จ.แม่ฮ่องสอน 50 -
101 - 160 พ.ศ.2561 ศูนย์อบรมพระธรรมจาริก แม่สลิดหลวง จ.ตาก 60 -
161 - 191 พ.ศ.2561 อาศรมพระธรรมจาริกทุ่งหลวง จ.เชียงใหม่ 31 -
192 - 211 พ.ศ.2561 อาศรมพระธรรมจาริกแม่แพม จ.เชียงใหม่ 20 -
212 - 241 พ.ศ.2561 อาศรมพระธรรมจาริกลำขาแข้ง จ.กาญจนบุรี 30 -
242 - 541 พ.ศ.2561 บวชศีลจาริณีสองแผ่นดินถิ่นพุทธะ ไทย-เมียนมาร์ 300 รูปงานบวช
--- รูปเครื่องบวช ---

เจ้าภาพบวชศีลจาริณีชื่อเจ้าภาพภาพที่ระลึก
1-9พรนภา ศฤงคารรัตนะhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=1
10-12ปริยา ศฤงคารรัตนะhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=10
13ภรธนอร เอกคมโชติธนา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=13
14เอกพล-รุจิรา ตังโฆษิตและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=14
15-18ครอบครัวพันปีทิพย์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=15
19ครอบครัวพิริยะศักดิ์จินดา และ ครอบครัวมลิวรรณ์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=19
20ชลดา เอี่ยมโอธานและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=20
21คุณแม่วิไลวรรณ โตศะศุข http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=21
22-24มธุรส โชติวิจิตร-ครอบครัว - ครูและนักเรียนรร. Aeyducationhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=22
25นางสุปราณี ต้นเกษhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=25
26น.ส.มณทิรา แซ่เบ๊ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=26
27ธนัชพร เชิดชูอริยทรัพย์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=27
28วิยะดา ไตรบุตรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=28
29ครอบครัวเทียนสว่างและอัตนวานิชhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=29
30ชณิชา จุกจันทร์และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=30
31น.ส.สิริรัตน์ นพเทศน์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=31
32นางดาราธร ดา ซิลวา(ละมุน การเพียร)และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=32
33วัลยา สุทธิเมธีกร - มนตรี สิทธิชาติ กฤดากร บุญนิพัทธ์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=33
34อนุตรา มหัทธนารักษ์ นายฉัตรพัฐน์ บุญยวรรณ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=34
35-44นายองอาจ เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=35
45น.ส.จิตนภา ศิริรักษ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=45
46ธนัท ลีระศิริและครอบครัว กับ จิตราพร พงศ์พจมานhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=46
47จริฉัตร วีระนนท์และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=47
48รุ่งกมล,Guido,Elina เดลโว่ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=48
49นางสาวกนกพร นักผูกและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=49
50-51แม่ศรีแพร เสือเอกhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=50
52ครอบครัวธุวภัทรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=52
53นางสาวภัทราพร คำวงศ์สอน และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=53
54-55นางสาวกิรณา เพ็ญธนาลัย และ นางสาวดลพร ลิขิตรัตนพิศาลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=54
56แพรวพรรณ ว่องก๊ก และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=56
57-58กมลนิตย์ จึงเรืองสิทธิ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=57
59ศุภกร-อาภากร พันธ์กัทลี พร้อมบุตร ธิดาhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=59
60น.ส.สุภัทรี เปรมจิตและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=60
61กิตติ-กาญจนา พิชณุษากร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=61
62เกตน์สิรี วัชรสิริโรจน์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=62
63ศิราณี วุฒิภดาดร http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=63
64สายฝน ตั้งใจตรงhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=64
65นางณัฐพัชญ์ นิธินรเศรษฐ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=65
66พิณระตี สุวรรณนันท์และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=66
67นางสุพรรณี ชะโลธร นส .ชลวิภา สิงหลกะ นส.ทวีนันท์ วรรณชาติ และนางละเอียด ไชยสุริยวิรัตน์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=67
68น.ส.วันจันทร์ สิงหละชาติhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=68
69ฤทัยรัตน์ ศิลธรรม และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=69
70เบญจพร-บัญชา เทียนทอง และครอบครัวเหมชาติhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=70
71อุทัยวรรณ วิมลจิตรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=71
72บุษราคัม โถสุวรรณจินดาhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=72
73นางเครือนุช ศรีทองสุขhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=73
74-75นายเชี่ยว กิติวิริยกุลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=74
76วัฒนา เอกวัฒนกิจ และเกษราภรณ์ อาษาสุจริตhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=76
77น.ส.เสาวลักษณ์ ถาวรวิสุทธิกุลและ นายสุภัทร อู่เต็มทรัพย์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=77
78คุณพลวัต และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=78
79ครอบครัวดำรงวิวัฒน์ นายกฤษณ์ นางณิชขา ด.ช.มธกร ด.ญ.เมกุณhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=79
80พ.ต.หญิง กัลยาภา ชัยภิวงศ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=80
81ธนา ธีระวิทย์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=81
82ด.ช.วรินทร วีรกุลวัฒนาและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=82
83ศุภกานต์ ฐานพงศ์พันธุ์)http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=83
84นางสาวรุ่งนภา อิ่มแก้วและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=84
85นายรังสรรค์ และ นางรุ่งแสง ศิระเกล้าhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=85
86นายวัชระ และ นางรังสิมา ลีลาพฤทธิ์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=86
87อภิชาติ-ธัญชนก-เพ็ญพิสุทธิ์ ทรัพย์สมบัติ และอัจฉริยา ดาราพาณิชย์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=87
88นายจตุรงค์ แซ่ลี่และครอบครัว นางสาวนันท์นภัส แซ่ลี่และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=88
89นายณกุล ทิณพงษ์ และนางสาวณัฐินี สืบจากยงhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=89
90ชัญญา พันธจารุนิธิ http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=90
91นส. อิสรีย์ เพิ่มทันจิตต์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=91
92-93นางสาวดวงใจ ดำรงสิริรัชhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=92
94นายสุเครื่อง บุรินทร์กุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=94
95ปุณยชา เตพละกุลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=95
96-97สุรีรัตน์ ปิยวัฒน์ ปิยาพัชร พรเพ็ญ ผ่องเพ็ชร์ พรพรรณ โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=96
98นางซิ่งกี๊ เซี่ยงเจวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=98
99นางย่ำหลี แซ่ลิ่มhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=99
100สุวรรธนา เทพจิตhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=100
101-102นายอำนวย นางสมคิด และ นายอนันต์ โชติประวิทย์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=101
103จรัล ชนะนันทศักดิ์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=103
104คุณอรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ และคุณชนาธิป ผาริโนhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=104
105คุณเปมิกา มั่นหมั่น - ปัญจรัตน์ กิตติจรูญวิทย์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=105
106คุณธนวันต์ เชื้อสุข คุณภาสินี แซ่ตั้งhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=106
107-108ตปาลิน เจริญสุขและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=107
109นายธรรมรัตน์ รุ่งสกุล และครอบครัว และนางศิริรัตน์-นายอำพล นนท์นคร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=109
110นิรมล อริยอาภากมล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=110
111-114ชมรมผลดี กองทุนผลดีhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=111
115-116นางสาว ศิริพร สุนทรพานิชhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=115
117-118นางผันผ่อน สุนทรพานิชhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=117
119นางภัทรพรรณ สุทธิวาณิชย์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=119
120จารุวรรณ ลุสัมฤทธิ์ และ สุกัลยา โภคสิริวัฒน์ http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=120
121อรุณี อนันตกุลและขุนแผนhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=121
122นางสาวโสภิดา ฤกษ์ลัคนาhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=122
123นพ.มาวิน วัฒนแพทย์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=123
124นางจันทรสมร ศิริตันหยงและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=124
125นายวิชาธร จันทนาและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=125
126-127ครอบครัววัฒนเสนีย์ และครอบครัวโรจนชัยชนินทรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=126
128ด.ญ.เจญ่า กมลเพ็ชร์และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=128
129น.ส.กฤษภรณ์ เกษมสันต์ http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=129
130นายอารอน ฮอเรล นางสาวลฎาภา พรพิทักษ์กุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=130
131ฉัตรชนก ช้างแก้ว และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=131
132สุวิทย์ สุภาภรณ์ นรินทร์ ณัฐวีร์ นราธัศจรรย์ และ นฤมล จิรพณิชhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=132
133นายกิระณัช กิตติบรรลุhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=133
134นางมุ่ยซี แซ่คู และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=134
135สุดารัตน์ สุพรรณคงhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=135
136นายธัชกร กิจปรีชาวนิช http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=136
137น.ส. วิลัมภา กิจปรีชาวนิช http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=137
138นาย จิราธิป กิจปรีชาวนิช http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=138
139นายจิรัตน์ กิจปรีชาวนิชhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=139
140นางสาวจินตนา องค์สุรกุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=140
141-143นางสาวองค์อร อุมาภรณ์สกุลและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=141
144นายกมลเกียรติ์ ระบิลทศพรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=144
145นางอำพัน ระบิลทศพร http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=145
146นายปิยภัทร์ ระบิลทศพร http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=146
147นางกฤตยา สิริแสงทักษิณhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=147
148นายวิเชียร สิริแสงทักษิณ http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=148
149ด.ญ.ธัญญภัสร์ สิริแสงทักษิณhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=149
150สิริมาส ศรีวัฒนาhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=150
151จีรนันท์ บรรดาศักดิ์ นางสาวสิรินยา ขาวสอาด และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=151
152นางสาวอารีญา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=152
153นางสาวลีลาวรรณ ชาญเชี่ยวชิงชัยhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=153
154สุเทพิน พุทธิจิตรลักษ์ http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=154
155ครอบครัว โชติจรุงเกียรติ์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=155
156ภารดี เจียรนัยกูร http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=156
157พินิจ รุจิรวนิช ธัญรัศม์ สังขวิสิทธิ์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=157
158นางสาว กวินภัค พุฒิพรชัยกุลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=158
159-160น.ส.จิราพร เกิดนิล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=159
161นพนารา หาญพุทธภักดีกุล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=161
162นางเยาวลักษณ์ กุณาศลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=162
163อุดมพร จำนงค์จีนารักส์และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=163
164-167อมลยา วิเรขรัตน์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=164
168น.ส. วิภาดา สมบัติวัชระhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=168
169อัญพัชร์ เสรี พรจิตต์ นันทไพฑูรย์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=169
170กานต์นภัส ลลิตพาณิชย์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=170
171อารีรัตน์ ว่องทิพยคงคา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=171
172-173สมนึก เตจ๊ะพันธ์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=172
174-175พล.ต.ต อิทธิพล- วีรปริยา อัจฉริยะประดิษฐ์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=174
176อรอุมา ปัญญาวรากร , ธนกฤต กีรติกมลชัย และ ณภาภัช กีรติกมลชัยhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=176
177เด็กหญิงณัฐณิชา ชาวบ้านเกาะ http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=177
178ศลิษา ไพศาลศรีศิลป์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=178
179นางสาวรัตติกานต์ ยิ่งใหญ่ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=179
180ลัดดา เอื้อเชิดกุล อลิษา จี ชนิตา จี คุณ รอส เดวิส และครอบครัว คุณ อภิชัย เจียมพจมาน คุณ วรินทร์ธร และ คุณ ธัญญ์นภัส โรจน์ธรารมย์ คุณเขมปภัสร์ สิงหกมลสิทธิ์ ดช. ศุภณกุลกริช เจริญผลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=180
181เนตรนภา ธรรมศิริและคณะhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=181
182-185สุพจน์-พิชยา เกียรติรัศมีและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=182
186-187กฤษดา ศิรพานิช คนางค์ โครเปอร์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=186
188น.ส.บุสยา ระทะนามhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=188
189-190นายกิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูลและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=189
191การ์ตูนธรรมะ : ดังตฤณhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=191
192น.ส.วัณย์ทิศากร พิณแพทย์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=192
193รุ่งนภา เตชะกสิกรพาณิชย์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=193
194พล.อ.ต หญิง นีรัช หน่ายมีและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=194
195นายไพบูลย์ เลิศเภสัชวิทยาhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=195
196นางซาม่วย เลิศเภสัชวิทยา http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=196
197นายทวีโรจน์ เลิศเภสัชวิทยาและพี่ๆhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=197
198-199ศรีกัญญานี มะปะเขhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=198
200-201กนกพรรณ ศรีวนาภิรมย์และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=200
202คุณอัจฉรา เจียมถาวรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=202
203นายสิทธินนท์ เหล่าบุศณ์อนันต์ นายศักดิ์ชัย และนางวดี เหล่าบุศณ์อนันต์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=203
204เสาวรส ตันติวงศ์กรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=204
205อำนวยพร ลัดดากรพันธุ์ http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=205
206ร้อยตรีหญิงวรรณรักษ์ ใจตรงและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=206
207นายณัฐวุฒิ สุขพหล และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=207
208นางสาวกนกจันทร์ ภัทรวิทย์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=208
209นางสาวสุดารินทร์ รอดมณีhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=209
210ทัตชญา ดาราพิสุทธิ์ และยุทธชัย เตยะราชกุล http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=210
211อรทัย ตั้งจรูญจิตต์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=211
212สุนีย์ เตียวสกุลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=212
213ครอบครัว ผดุงสิทธิ์ และ พิริยะกุลชัยhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=213
214ชวนา-รจนา-ปุญญิศา ลาภประเสริฐพรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=214
215ครอบครัววงศ์สอน และนายพีรพล-นางวลัยพร มิเถาวัลย์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=215
216นางสาวสุวิชญา ลันขุนทด และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=216
217ธวัลกร ลันขุนทด และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=217
218คุณอัณณพ ลีลามณี และขวัญสุดา จันกลิ่น http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=218
219คุณแก้ว ธัญพร ศุภกุลภัทร์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=219
220นฤมล จิรพนากรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=220
221สุทธิดา โมกขะสมิตhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=221
222ครอบครัวเภสัชสงวนhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=222
223นางภัทราวดี อรรถลังรองและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=223
224อัญชนา คู่ปี่แก้วhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=224
225จิรบุญนี อิศรางกูร ณ อยุธยา http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=225
226หนึ่งหทัย เตชะอิทธิพร และ ด.ช. ชวกวิน ขจรศักดิ์ว่องไวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=226
227ภาวิณี จิระธนะวัฒน์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=227
228นางสาวอุมาพร แสงสุวรรณ และ นายสุนันท์ ใจรม พร้อมครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=228
229นางสาวสุกฤตา ชัชวาลกิจกุลและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=229
230-231นายอภินันท์ สินธวัชต์ นางสุพัตรา สินธวัชต์ และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=230
232ศุภลักษณ์ อัญจาริณี กุลวิจิตร http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=232
233นางสาว สุภาวดี อิสวานิชhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=233
234น.ส.กาญจนา อนุวณิชรุทธเวชhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=234
235น.ส.รัชนีย์ โคตรทัศน์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=235
236จิรบุญนี อิศรางกูร ณ อยุธยาhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=236
237เอกชัย สถาปนาภัทร์/สิรภัทร ลีบุญยืน และ ครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=237
238น.ส. ปัฐมาภรณ์ อ่อนน่วม และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=238
239วิทวัส เอกอัศดรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=239
240ภูมิพัฒน์ - ชวินดา อิศรางกูร ณ อยุธยาhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=240
241-242นายวรปรัชญ์ ศรีสุขคำ http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=241
243นางสาวจิตใส เก่งสาริกิจ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=243
244กัลย์สินี อำนวยพรสกุล http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=244
245นางพัฒน์ชนม์ พิณแพทย์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=245
246นางอุไร เจริญโชควิทยาและครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=246
247วัฒนศักดิ์ มุ่งกิจการดี อุทิศให้แม่ศรี พ่อลักทง มุ่งกิจการดี http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=247
248น.ส.อัญชลี ชัยศิริและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=248
249คุณวิทยา วิกาหะ และคุณปลื้มใจ ไชยวัฒนาสราญสุขhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=249
250Dr. D Yakorn Buranasiri / Dr. Tassapon Krajangdara http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=250
251สุรเดช - ศุภนาฏ - กีรติกรณ์ โดมสุริยา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=251
252นาง หรรษรัตน์ ตาพรม นางสาวปิยนัน ศรีเฉลียว นางสาวพัชรี สีแสงจันทร์ นาง หนู โนนโพธิ์ นายพีรวัส ศรีมูลเขียว http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=252
253น.ส. ปทุมรัตน์ อัศวสุดสาครhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=253
254พีระ โภคนิภา http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=254
255ธิติมา กระจ่างจินดา / นฤชล กระจ่างจินดา / ลัดดาวัลย์ แสงศรี http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=255
256มนู-เทอดศรี-ธนวดี ช.สรพงษ์ http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=256
257นายพงศ์ปวีร์ จิระพงษ์ และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทองhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=257
258นางเมียวจวง แซ่จึง และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=258
259กลุ่มสายบุญซิดนีย์_ชลบุรี_สุ๑,๐๐๐http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=259
260นางกิ่งทอง มากทรัพย์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=260
261คุณนรเศษฐ์ เลอศักดิ์รัศมี และคุณบุษยมาศ ยิ่งแจ่มศิริ http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=261
262พิมพ์สุภา -ณิชชญานันทน์ สนธิรัตนhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=262
263สรัญญา พรหมจาตhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=263
264พัชราภรณ์ ดีดวงhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=264
265น.ส.สุรีย์รัตน์ เล็งวัฒนากิจhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=265
266นางสาวอุษณีย์ เอมศิรานันท์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=266
267 ทักษพร วิระยากรณ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=267
268กนกวรรณ กอนไธสงhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=268
269นายฮงคู- นางดารณี แซ่เหล่า / นายวิกรานต์-นางณัฏฐนันท์-นส.ณัฐสิณี ลิ่มสวัสดิ์ http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=269
270พล.ต.ต จิรสันต์-วัชรีแก้วแสงเอก และ พ.ต.ต พญ.ชัญภัทร แก้วแสงเอกhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=270
271พิมพ์ปวีณ์ วนันตรกูล และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=271
272น.ส บุญญารัตน์ แซ่น้า และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=272
273เฉลิมภัทร-เฉลิมวรรณ วิชกูล และ รณชัย จักรจรัสhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=273
274ครอบครัว จำเริญรัตนากร และ ครอบครัว ลักษณะเบญจรงค์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=274
275นงนภัส อัคคพงศ์พันธ์ http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=275
276เทิดศักดิ์ พวงเพ็ชร อรพรรณ เตชะรัตนประเสริฐ / เลี่ยงโป แซ่ตั้ง จิวลั้ง เเซ่ลี่http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=276
277วารุณี บุตรกินรีและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=277
278สริยา แก้วมณีฉายhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=278
279น.ส. ชัชชญา สินลอย และ ครอบครัว / พ.ต.ท ณฐภัทร ผดุงการhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=279
280พัลภา มาโนชhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=280
281สุทธิพล โกมลสิงห์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=281
282-286ชนิสรา และ ณัทธร พงษ์รัตนานุกูลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=282
287 พิกุล เกตุพันธ์ / รุ่งทิพย์ เฉลิมรัตนพงศ์ / ปภาน ธีธัชธนพาส ชิสา ญาณเศรษฐ์ / สุพจน์ เฉลิมรัตนพงศ์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=287
288 สมประสงค์-อภัย-อุทัย พลอยทับทิม http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=288
289ผูู้ร่วมบริจาคไม่ประสงค์ออกนามhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=289
290คีรยา สาริกาhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=290
291น.ส. พฤษมาส ปรมาธิกุลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=291
292อรรถพล ศิริมงคลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=292
293นางสาวสุภัทรา พรหมภัทร์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=293
294ภาณินี เทพนรินทร์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=294
295น.ส.ฐิปริดิยาธร พรหมธนะนนท์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=295
296น.ส.ณัฐินี เจริญจรัสกุลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=296
297อัญชลี สุตวัฒนคุณhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=297
298สมเกียรติ เลิศถวิลจิร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=298
299จำลอง -อรชุน วัฒนเขจรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=299
300นายสุข ดาวเรือง / นางจันทร์ ดาวเรืองhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=300
301น.ส.นงนุช ดาวเรือง http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=301
302น.ส.วรรณกาล วรางคณางค์ยุบล / นายพรพิพัฒน์ แสนแสนhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=302
303นางกิรตี ตั้งอิทธิศักดิ์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=303
304ฉวีวรรณ พิศวงhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=304
305พักตร์พริ้ง ธนาทวีวัฒน์ http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=305
306-307ปาริชาติ สุขเลิศนันทกิจ http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=306
308ศ.พญ. สุรางค์ นุชประยูรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=308
309ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อนhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=309
310น.ส.โชษิตา เจนพานิชย์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=310
311ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=311
312ชัชนรินทร์ พราหมณพันธุ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=312
313 นางนภาวดี สีสะอาด, นางสาวประภาศิริ เยาวิจิตร์, น.ส. กัลยาภัสร์ เพิ่มสินวรโชติ, น.ส. มีน ธรรมทรงศนะhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=313
314นางสาวประไพจิตร หันกลางและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=314
315เบญจมาศ สุวรรณโมลีhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=315
316-317พันเอก จตุรภัทร คุณณีรนุช วงศ์ศรีเผือกhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=316
318คณะคุณจิตรา ธรรมสุริยะ http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=318
319ลักษณา เจริญกิจภัณฑ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=319
320-321นายสุเทพ- นางอัจฉรา วิโรจน์ไพสิฐ และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=320
322นางสาวขนิษฐา แก้วกาญจนาและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=322
323กุลสิรี อรรถจินดาhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=323
324พนิตา นนทลีรักษ์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=324
325นายภาณุพงศ์ อบแก้ว คุณพ่อแม่ และพี่น้องhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=325
326ครอบครัวซาท่าไม้http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=326
327นนทพร วงศ์เทวา จาตุรนต์ จรรยา และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=327
328-329นางอาภรณ์ และ นายบุญชัย วิวัฒรางกูลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=328
330ครอบครัว ร.ต.ท.ศุภชัย ระวิชัยhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=330
331กิ่งทอง ศรีวันนาhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=331
332 อุทิศกุศลให้นายเทอดพงศ์ ลิ้มชูวงศ์ http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=332
333น.ส.จอย ชายแสน และ ครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=333
334น.อ.หญิงพิมพ์โพธ สุทธิวรรณ, รศ.นพ ไพจิตร และคุณวรญา สุทธิวรรณ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=334
335ครอบครัวเอมสมบัติ และ ทองประภาhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=335
336ปรีณาภา โรจน์อัศวชัย และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=336
337นายวรวีร์ เชาวน์พิชญ์ชยา / นางอุมาพร บูรณสุขสมบัติ http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=337
338สิริลักษณ์ (จงสวัสดิ์) ราชคามhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=338
339ชูเกียรติ-มารศรี เหมนิลรัตน์ ครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=339
340นางลภาภัสร วิชญเธียร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=340
341น.ส ภัสราภรณ์ อานามนารถ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=341
342ครอบครัวดินประภาhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=342
343ปารย์พิรัชย์ - พิมพ์ปพัชญ์ - สุมณฑ์รัศมิ์ - พิมณฑ์พัฒน์ หฤทัยวรกูรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=343
344นางรุ่งเรือง เฉลยจิตต์กุล / ด.ช. กวิน - พ.ต.อ. ชาญฤทธิ์ ทรัพย์สมบัติhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=344
345จินตนา สุนทรโชติ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=345
346นายธนาวุฒิ อุบลสถิตย์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=346
347น.ส. ยศวรรณ วัชรอาภา http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=347
348นางสุรีวรรณ์ อภิเดชกุล พร้อมครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=348
349นางสาวลักษิกา วัชราพันธ์ และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=349
350ณัฐนันท์ จันทราสกาววงศ์ http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=350
351-352พัชรินทร์ ครูเจริญกิจhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=351
353อมรรัตน์ แก้วมูล และครอบครัว http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=353
354อัญรินทร์ จิระพิชญาศักดิ์และ เวชพันธ์ วีรวิทยา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=354
355นวินดา นึสเลอร์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=355
356นางช้องมาศ - ปรัชญนันท์ -ปราชญวศิน - ปรีชริน นิลสุขhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=356
357ครอบครัวโพธิ์ไพรทอง และ ครอบครัวเพคยางกูรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=357
358นางสาวจันทร์พิมพ์ ศรุตานนท์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=358
359กัณทรัต ทิพย์สุวรรณ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=359
360เดือนเพ็ญ วัฒนพรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=360
361สุวพร ลีนะวัตhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=361
362กรุณา สุดาจิตร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=362
363นางมัณฑนา ภัทรานนท์อุทัย และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=363
364สุจจยา คูเกษมกิจ และ นัฐณัณฏ์ พุทธมาลีเกษมhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=364
365นายศักดิ์ดา อ่อนคำ และคุณแม่นางยุพาพร อ่อนคำhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=365
366LIGHTFOG http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=366
367พิมพิชญา คงอินทร์ / นายธนากุลชัย ด.ช.ฐานวัฒน์ / และ ด.ช. อนิวัตติ์ ณัทฐานนท์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=367
368Vava & Harri Milanhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=368
369ครอบครัวเกียรติอุบลไพบูลย์ และครอบครัวม้าสุวรรณhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=369
370นางสาวคัทยา พรรพุทธ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=370
371-374นางสาวอำพัน จินดารักษ์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=371
375 นายภคกรณ์ รุจาธนนั้นท์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=375
376นายวินัย - สุกัญญา นามธง และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=376
377นาราภัทร เย็นตั้งและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=377
378นางสาวรดาภัค เจ้ยชุมhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=378
379นางสาวณัชชา มวญนรา พร้อมครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=379
380นางชนาธิป เกียรตินิติประวัติ พร้อมครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=380
381 นายบุญญฤทธิ์ ชาญชยศึก และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=381
382นายฐิติวัชร์ เพ็งเสงี่ยมธาดา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=382
383น.ท. ณัฐภัทร คุ้มปรีดี และ ครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=383
384ฐิติมา เสตสุวรรณhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=384
385พัสวี เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=385
386วาสนา ทวีโภคา , สุกัญญา ทวีโภคา และครอบครัวทวีโภคาhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=386
387บริษัท บิ๊กเฮด ครีเอทีฟ จำกัดhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=387
388นางสาววรานุช สุทธิกาวิลกุล และ นายปิติ วัชระปิยะโสภ พร้อมครอบครัวทั้งสองhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=388
389ครอบครัวจันทร์ลอยhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=389
390นางสาวภูษณิศา มหาโภคาธิยะ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=390
391ครอบครัวคงอิ่มhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=391
392ปุณณภา เชฎฐ์อุดมลาภ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=392
393พัณณ์ชิตา ลี้เลิศรัชบดีและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=393
394ครอบครัววรรณา สุขศรีการ และวีระพล ประยูรโภคานันต์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=394
395ฝนทิพย์ ลี่สถาพรวงศาhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=395
396นางสาวหัสยา ติรวีรขจรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=396
397กีรตยา กีรติรัฐกรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=397
398ครอบครัวมะลิทอง และครอบครัวเกิดสินธ์ชัยhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=398
399น.ส.กาญจนา ซิมพ์ซ่อน / นายโรเบิร์ต แอนโธนี่ ซิมพ์ซ่อนพร้อมด้วยครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=399
400นายนาวี ปฐมอนันท์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=400
401รัฐ์สิพงศ์ ธรณ์ฤทธิ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=401
402พิมอร ณ ถลาง - ธนชัย ชัยกิตติวนิช - พัคฐ์อรว์ ชัยกิตติวนิชhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=402
403-404วราลักษม์ วงศพินทุhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=403
405นางลภาภัสร วิชญเธียรและครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=405
406ศรัณยา ศิลปวิทยาดิลกhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=406
407สุชิน ไพฑูรย์​ร​ั​ตน​ชัย http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=407
408-409สมชาต อัศวบัณฑิตhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=408
410คุณสุธิดา มันยานนท์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=410
411-412มิ่งขวัญ ว่องสันตติวานิชhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=411
413เอกพล-รุจิรา ตังโฆษิต และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=413
414ณัฐธยาน์ ทิพย์ภิญโญ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=414
415ญาณิศา ภาสมนตรี และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=415
416กัลยาณี เตชะนิรัติศัยhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=416
417-424นางสาวนฤมล ศรีวิฑูรย์ และเพื่อนhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=417
425นางสาวภาศิณี เศรษฐ์วรกุลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=425
426-427นายเชาว์ - นางกอบทอง ธูปหอมhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=426
428รัตนาภรณ์ พานิชกุล ตันติวิท และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=428
429-430นัยนา อริยะจรรยาhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=429
431รัตนา ปักครึก http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=431
432นางสำรวย ห้วยหงษ์ทองhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=432
433-434นายกำลาภ วิวัฒน์พลกุลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=433
435นางสาวอัญชลี อินทจันทร์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=435
436นางมยุรา จิตมงคลทองhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=436
437นางณัฐชนัญ จิตมงคลทองและครอบครัว อุทิศให้นายพัชวัตร คงธนเกษมภักดีhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=437
438กวิน ฉัตรานนท์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=438
439จิระพล อัศวบุญญาเลิศhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=439
440วิโรจน์-สมสิน ศรีขวัญ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=440
441สุดารัตน์ เดชอิทธิรัตน์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=441
442นีรนาท อภิชนังกูร http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=442
443นลินี ทนตวิจิตร http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=443
444-452อรพรรณ ชูกลิ่นhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=444
453นท.ภรศิษฐ์ กลิ่นสุคนธ์ และ น.ส.นิธิวดี รัตนพิเชฐกุลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=453
454ชิติสรรค์ เจนวิทยาพันธ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=454
455-456ภิรมาศ เจียรประเสริฐhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=455
457นางสาว หนึ่งหทัย เตะอิทธิพรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=457
458สุธน-กัลยา -อัจฉรีย์ -อิทธพัฒน์-อัตถินี ลิมปมนต์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=458
459นพ. วีรภาส ภูมมะภูติhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=459
460ครอบครัว เรวัตร-ณัชชา สุวรรณกิตติhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=460
461ปิติพร สี่ศิลปชัยhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=461
462-464แพทย์หญิง อารีย์ นิมิตรวงศ์สกุลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=462
465อลิสา โชติทวีชัย http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=465
466-468นายบุญนาค ศรีคง และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=466
469กณิยา บุญธกานนท์ และ Yi (Nick) ORhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=469
470ด.ช. อัครเดช โสภาพ และ มานี พงษ์เพชร http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=470
471วีรารักษ์ สุวรรณธนารักษ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=471
472น.ส. นงลักษณ์ ชวาลย์กุลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=472
473พัชริดา สอนชมhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=473
474ฉัตรมงคล ฉ่ำมากhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=474
475ชมพูนุท มิตรสงเคราะห์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=475
476นายมานพ ทองทั้งวงศ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=476
477-478นางสาวผุสดี สุจิตจรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=477
479นิภาพร ชยาภิรมย์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=479
480กิตติพล มัญชุวิสิฐhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=480
481นางวราภรณ์ มหาวิเศษศิลป์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=481
482-485 นางสาวสุธาทิพย์ เวโรจน์ชัยสิทธิ์ อุทิศให้ นางสุภาภรณ์ - นายเอกสิทธิ์ - นายโฆสิต เวโรจน์ชัยสิทธิ์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=482
486เกรียงไกร วโรดมวิจิตรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=486
487พิณทิพย์ ภูนวกุลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=487
488นายชลีศักดิ์-นางปาริชาต ตามไท และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=488
489พิชญ์นันท์ ล้วนวรวัฒน์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=489
490อัจฉริยา เเละ ครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=490
491ปนรรฐพร หลายเจริญโชคชัยhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=491
492คัทลียา ครองสุขเลิศ http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=492
493ดลธรรม สุวรรณรัตน์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=493
494นางสิริกร เพิ่มวุฒิวรนันท์ และ นายวรทัต อิสระนรารักษ์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=494
495นายยศธนา โอสถเจริญผล และญาติมิตรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=495
496ครอบครัวโชติกประสาธน์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=496
497ครอบครัวบวรโชคชัยhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=497
498ชญาณิศฐ์ กิ่งเกตุ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=498
499ถิรภร โชติวิจิตร และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=499
500 อุทิศกุศลแก่อาอี๊จือเนี้ย อาสกานท์ แม่เอ็งเซี้ยม ญาติมิตรและสรรพสัตว์ทั้งหลาย http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=500
501-504น.ส.พรรณราย พหลโยธินhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=501
505นางณัชพิมพ์ ไทยวงศ์วรกุลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=505
506-507นาย พากร ธัมพิพิธhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=506
508นางสาวอาพร สาลีhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=508
509ลักขณา ตันติวราชัยhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=509
510สิริกร จารุพานิชhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=510
511รมิดา เชาว์นวม และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=511
512นางแฉล้ม มังกรกาญจน์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=512
513นางสาวเขื่อนแก้ว วรากรกาญจน์ http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=513
514นางพรหมพร นายแพทย์สิริชัย ด.ช.วงศพัทธ์ ด.ช.ณัฐเสฏฐ ปาสาทิกาhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=514
515จุฑามาศ เปล่งรัศมี และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=515
516ครอบครัวภู่ธิชัย และครอบครัวโพธิศิริกุลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=516
517สมชาย, อุไรวรรณ, รุจิรา, เบญจพล, ณัฏฐา ลีวาณิชยกูลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=517
518คุณชญากานท์ ชมชัญญกิตต์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=518
519ศุภลักษณ์ รัตนะเวสสุวรรณ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=519
520กนิษฐา วสยางกูรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=520
521นางสาวธรินทร์ญา บุญมีhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=521
522วรนุช วุฒิอุตดมhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=522
523ลำดับเจ้าภาพ 1900 ได้เพิ่ม ครอบครัว สิริพงศ์ดี / ครอบครัวธีระโภคปัญญา เข้าไปยังรายชื่อเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณรแล้ว รายชื่อเจ้าภาพ http://buranabuddha.org/donor/ordain ภาพที่ระลึก http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=1900http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=523
524ภัทรานงค์ สุทธิวิเศษศักดิ์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=524
525ประวีร์เอก-ลักขณา โกวิทวีรธรรม และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=525
526-527ครอบครัวผกามาศ บุญทองhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=526
528น.ส. เอกอุฬาร เทวารุทธhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=528
529Nin Obdeijn & Family (NL)http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=529
531บุญช่วย ตรีสังข์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=531
532น้ำทิพย์ ศุภตานนท์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=532
533ภาฤณี ฟุ้งไพศาลพงศ์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=533
534สุภาภรณ์ สุทธิสันติสกุลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=534
535นายยุทธนา บุญพุฒhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=535
536น.ส.นงลักษณ์ /นายทวีศักดิ์ ชัยสันติเกียรติ /นายวสันต์ ชัยสันติเกียรติ อุทิศให้คุณแม่เสาวนีย์ ชัยสันติเกียรติhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=536
537นางสาวปิยธิดา ชูนิตย์ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=537
538ศาสนวดี สุปรีย์และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=538
539ธานินทร์ เอียงเอื้อhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=539
540นส. ณชนก เกศพิชญวัฒนา http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=540
541คุณสินีนาฏ เหมจินดาhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=541
542นรมน ฉัตราภรณ์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=542
543นิภา มีเพียรhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=543
544นายไพโรจน์ สุนย์วีระ และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=544
545นางสาวจินดารัตน์ ช้างรักษา และครอบครัวhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=545
546ศุภักษณา มณีนิลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=546
547นางรัศมี หาญวจนวงศ์http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=547
548ครอบครัวอินโอชานนท์ และครอบครัวเรืองโชคชัชวาล http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=548
549ครอบครัวคุณอาพิศิษฏ์-ขนิฐน้อย ดุรงค์พิศิษฏ์กุลhttp://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=549
550ภัคไพริน อุทัยรัตน์ และ บรรจบ ประสารแสง http://buranabuddha.org/donor/jarinee/?id=550